Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 261 Sınıf 2, 20.09.2011 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetlerinin Koordinasyonu Zekeriya Aktürk, Prof. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 261 Sınıf 2, 20.09.2011 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetlerinin Koordinasyonu Zekeriya Aktürk, Prof. Dr."— Sunum transkripti:

1 / 261 Sınıf 2, 20.09.2011 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetlerinin Koordinasyonu Zekeriya Aktürk, Prof. Dr. zekeriya.akturk@gmail.com http://aile.atauni.edu.tr

2 Karın ağrısı olan bir hastanın –Bir cerraha –Bir psikiyatriste –Bir gastroenteroloğa veya –Bir eczacıya ihtiyacı olabilir Hastamızı uygun kaynağı kendisinin bulması uygun değildir ve bu lüksümüz de yoktur! / 262 McWhinney I

3 Amaç – Hedefler Bu ders sonunda katılımcıların aile hekimliğinin sağlık hizmeti sunum prensiplerinden sağlık hizmetlerinin koordinasyonu hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Hedefler –Aile hekimliği uygulamasında hekimin koordinasyon rolünü düzenleyen yönetmelik maddesini açıklayabilmeli –Türk sağlık sisteminde hizmetlerin koordinasyonuyla ilgili düzenlemeyi açıklayabilmeli –Sağlık hizmetlerinde koordinasyonun faydalarını açıklayabilmeli / 263

4 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği MADDE 4 – (3) Aile hekimi, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde; … ğ) Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar, / 264 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 http://www.saglik.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFF88F742D0D711251E61725D0FA5CC3A2

5 Aile sağlığı elemanının görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 5 – … d) Poliklinik hizmetlerine yardımcı olur, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlar / 265

6 6

7 7 http://www.saglik.gov.tr/TR/Dosyalar/teskilat/tasra.htm

8 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı http://www.bsm.gov.tr/sunu/docs/Egitim_aday_tasra_teskilati.ppt 8/ 26

9 Hasta Sevk Kağıdı (Form 019) Ocak hekimliği tarafından, tedavi kurumlarına ve dispanserlere hasta sevk işlemlerinde kullanılan bu form 3 parçadan oluşur (A, B, C). A kısmı sağlık ocağında saklanır. B ve C sevkedilen sağlık kurumuna gönderilir. B sağlık kurumunda saklanır. C kısmı ise sağlık ocağına geri gönderilir. Bu formun dolduruluşu sırasında A ve B kısımlar; arasına karbon kağıdı konur. / 269

10 Sağlık ocağındaki bulgular ve tanı yazıldıktan sonra sevk kağıdının B kopyası hastaya verilerek bölge hastanesine ya da tedavi kurumuna sevk edilir. Tedavi kurumu ya da hastanenin bulgu ve tanısı formun B kısmının en alt bölümüne yazılır. Bu kopya ilgili tedavi kurumunda kalır. Formun C kısmı tedavi kurumu tarafından doldurularak sağlık ocağına iade edilir. Formun C kısmındaki bilgiler sağlık ocağı hekimi tarafından «Kişisel Sağlık Fişi (Form 004)»ne işlenir. / 2610 SÜMBÜLOĞLU V, AKYÜZ K, SÜMBÜLOĞLU K. SAĞLIK KAYITLARI VE VERİ TOPLAMA FORMLARI DOLDURMA VE DENETLEME KILAVUZU. Sağlık Bakanlığı, Ankara 1996. http://www.tusak.saglik.gov.tr/pdf/kitaplar/saglikkayitlari.pdf

11 Koordinasyonun Faydaları Hastayla ilişkili Hastane hekimi ile ilişkili Aile hekimiyle ilişkili Ödeme sistemi ile ilişkili Sağlık yönetimi ile ilişkili / 2611

12 Koordinasyonun Ölçülmesi Boyutlar: –Kabul edilebilirlik –Alınan hizmet –Hastanın kavraması –Hastanın kapasitesi –Doktor –Hizmet sunucu / 2612 McGuiness C, Sibhthorpe B. Development and initial validation of a measure of coordination of a measure of coordination of health care. International Journal for Quality in Health Care 2003;15(4):309-318.

13 / 2613

14 / 2614

15 Sağlığın koordinasyonu için ana stratejiler Hizmet sunucuları arasında iletişim Koordinasyonu sağlamak için sistemler kullanma Klinik aktivitelerin koordinasyonu Hizmet sunucuların desteklenmesi Hastaların desteklenmesi Hizmet sunucular arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi Ortak planlama, kaynak bulma, yönetme Kurumlar arası anlaşmalar Sağlık sisteminin organizasyonu / 2615 Davies GP, Harris M, Perkins D, Roland M, Williams A, Larsen K, McDonald J. COORDINATION OF CARE WITHIN PRIMARY HEALTH CARE AND WITH OTHER SECTORS: A SYSTEMATIC REVIEW http://www.anu.edu.au/aphcri/Domain/MultidisciplinaryTeams/Final_25_Powell_Davies.pdf

16 ABD’de sağlık hizmetlerinin koordinasyonu “zayıf” olarak tanımlanmaktadır. Sonuçta hastalar ve hizmet sunucular için olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. / 2616 O'Malley AS, Tynan A, Cohen GR, Kemper NM, Davis MM. Coordination of Care by Primary Care Practices: Strategies, Lessons and Implications. Health System Change. Research Brief No. 12 April 2009 http://www.hschange.com/CONTENT/1058/

17 Koordinasyonu engelleyen faktörler Hastayla ilgili –Bazı hastaların kendi kendilerine çeşitli uzmanlara başvurma eğilimi –Ekonomik ve sosyal ihtiyaç gibi ihtiyacı fazla olan topluluklar –Tıbbi olarak karmaşık hastalar –Hasta uyumsuzluğu, riskli davranışlar ve hekim önerilerinin anlaşılmaması / 2617

18 Hekimle ilgili –Hekimin iletişim ve koordinasyon konusundaki kültürü –Ödeme sisteminde koordinasyonun desteklenmemesi –Muayeneye sıkça gelmeyen hastaların koordinasyon sorumluluğunu almayı istememe –Tavsiyelere uymayan hastaların koordinasyon sorumluluğunu almayı istememe –Konsültan hekimin geribildirim verme kalitesi –Tıp eğitiminde sağlığın koordinasyonuna önem verilmemesi / 2618

19 Sistemle ilgili –Ödeme sisteminde teşvik olmaması –Ne kadar hasta bakarsan o kadar para kazanırsın. Koordinasyon hizmeti için kimse para vermiyor –Koordinasyon faaliyetleri uzun vadede sağlık sisteminin masraflarını azaltmakla birlikte ilk etapta hekime yük oluşturacaktır / 2619

20 Sağlık politikalarındaki sık yapılan değişklikler İlaç politikaları ve içeriklerinde ani değişimler Sevk almak için yönetsel bürokratik zorluklar / 2620

21 / 2621

22 Koordinasyonu nasıl artırabiliriz? Sağlık hizmetinin sürekliliğine önem vererek –Birden fazla hekime görünme koordinasyon için bir risktir –Hastanın ekip üyelerini tanımasını sağlayın Hizmet sunucuları konuyla ilgili eğitin Bir yöntem herkese uygun olmayabilir. Esnek olun. Hekim liderliğine ve kurumsal kültüre önem verin / 2622

23 Hizmet ve ortam standardizasyonu için sistem desteği sağlayın Küçük ofislerde bürokrasi daha az Aile hekimleri ve branş uzmanları arasındaki ilişkileri düzenleyin Randevuyla çalışma ve hasta ulaşımını sağlama arasındaki dengeyi iyi sağlayın Eelktronik sağlık kayıtları kullanın Takip çizelgeleri hazırlayın Aile ve arkadaşları dahil edin Aile hekimlerini ekonomik olarak teşvik edin / 2623

24 OECD ülkelerinin çoğu daha etkin ve etkili bir sağlık hizmeti sunumu için koordinasyonu vazgeçilmez bir politika olarak benimsemiştir. / 2624 Hofmarcher MM, Oxley H, Rusticelli E. IMPROVED HEALTH SYSTEM PERFORMANCE THROUGH BETTER CARE COORDINATION. OECD Health Working Papers 2007. http://www.oecd.org/dataoecd/22/9/39791610.pdf

25 Özet Aile hekimliği uygulama yönetmeliği koordinasyon açısından hekime nasıl bir sorumluluk yüklemektedir? Türkiye’de sağlık hizmetleri koordinasyonu nasıl sağlanmaktadır? Sağlık hizmetlerinde koordinasyonun faydaları nelerdir? / 2625

26 / 2626


"/ 261 Sınıf 2, 20.09.2011 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetlerinin Koordinasyonu Zekeriya Aktürk, Prof. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları