Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fiillerde Kip : Fiillerin bir hareketi, durumu,oluşu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. Bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır bazen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fiillerde Kip : Fiillerin bir hareketi, durumu,oluşu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. Bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır bazen."— Sunum transkripti:

1 Fiillerde Kip : Fiillerin bir hareketi, durumu,oluşu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. Bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır bazen bir koşula bağlanır,bazen istenen bir durum aktarılır. Buna “fiilin kipi denir. Türkçe‘de kipler iki grupta incelenir.Bunlar: FİİLLERDE KİP

2 Fiilin çekiminde kesin bir zaman ifadesi varsa, fiil haber kipindedir.Örnek:yapacak, gelmiş, alıyor... Haber kipinin beş çekimi vardır. Bunlar: A) Geniş Zaman Ekleri: Fiilin her zaman yapıldığını veya yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman ekleridir.Türkçe’de geniş zaman kipi –r, - ır, -ir, -ur, -ür, -ar, -er ekleriyle kurulur. 1. Haber (Bildirme) Kipleri

3 1. Tekil şahıs: çalış-ır-ım 2. Tekil şahıs: çalış-ır-sın 3. Tekil şahıs: çalış-ır 1. Çoğul şahıs: çalış-ır-ız 2. Çoğul şahıs: çalış-ır-sınız 3. Çoğul şahıs: çalış-ır-lar Geniş Zaman Ekleri

4 B) Şimdiki Zaman Eki: Fiilin belirttiği kavramın, içinde bulunan zamanda başladığını, ve devam etmekte olduğunu bildiren zaman ekleridir. Şimdiki zaman eki “-yor” dur. ŞİMDİKİ ZAMAN

5 1. Tekil şahıs: çalış-ı-yor-um 2. Tekil şahıs: çalış- ı-yor-sun 3. Tekil şahıs: çalış- ı-yor 1. Çoğul şahıs: çalış- ı-yor-uz 2. Çoğul şahıs: çalış- ı-yor-sunuz 3. Çoğul şahıs: çalış- ı-yor-lar Not: Fiile şimdiki zaman anlamı veren bir diğer ek de “-mekte, -makta” ekidir. Örnek: koş-makta-yım, koş-makta ŞİMDİKİ ZAMAN

6 Fiilin, söylendiği andan sonra yapılacağını ifade eder. Türkçe’de gelecek zaman eki “-acak,-ecek”tir. GELECEK ZAMAN

7 1. Tekil şahıs: çalış-acak-ım 2. Tekil şahıs: çalış-acak-sın 3. Tekil şahıs: çalış-acak 1. Çoğul şahıs: çalış-acak-ız 2. Çoğul şahıs: çalış-acak-sınız 3. Çoğul şahıs: çalış-acak-lar  Uyarı: gelecek zamanın 1.tekil ve 1. Çoğul şahıs çekimlerinde “acak,-ecek” eklerindeki “k” sesi yumuşayarak “ğ” sesine dönüşür. Örnek: gel- eceğ-im, yap-acağ-ız GELECEK ZAMAN

8 Fiilin belirttiği kavramın, içinde bulunan zamandan önce olup bittiğini kesinlikle bildiren zaman ekidir. Türkçe’de görülen geçmiş zaman eki “-dı,-di,-du,- dü,-tı,-ti,-tu,-tü”dür. GÖRÜLEN GEÇMİŞ (Dİ’Lİ GEÇMİŞ)ZAMAN

9 1. Tekil şahıs: çalış-tı-ım 2. Tekil şahıs: çalış-tı-n 3. Tekil şahıs: çalış-tı 1. Çoğul şahıs: çalış-tı-k 2. Çoğul şahıs: çalış-tı-nız 3. Çoğul şahıs: çalış-tı-lar GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN

10 Fiilin belirttiği kavramın, içinde bulunan zamandan önce olup bittiğini başkasından duyarak bildiren zaman ekidir. Türkçe’de öğrenilen geçmiş zaman eki “-mış,-miş,-muş,- müş”tür. ÖĞRENİLEN (MİŞ’Lİ) GEÇMİŞ ZAMAN

11 1. Tekil şahıs: çalış-mış-ım 2. Tekil şahıs: çalış-mış-sın 3. Tekil şahıs: çalış-mış 1. Çoğul şahıs: çalış-mış-ız 2. Çoğul şahıs: çalış-mış-sınız 3. Çoğul şahıs: çalış-mış-lar ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMAN

12 Bu kiplerde zaman anlamı yoktur. Bu kipler fiile emir, istek, şart ve gereklilik anlatan kiplerdir. Dilek kipleri emir, istek, şart, ve gereklilik kipleri olmak üzere dörde ayrılır. 2) DİLEK KİPLERİ

13 Fiilin yapılması gerektiğini emir şeklinde bildiren çekimdir. Birinci tekil ve birinci çoğul şahsın emir çekimi yoktur. 1. Tekil şahıs: ------------- 2. Tekil şahıs: çalış 3. Tekil şahıs: çalış-sın 1. Çoğul şahıs: ------------- 2. Çoğul şahıs: çalış-ın (çalış-ınız) 3. Çoğul şahıs: çalış-sın-lar A) EMİR KİPİ

14 İstek bildiren kiplerdir. İstek eki “-a,-e”dir. 1. Tekil şahıs: çalış-a-yım 2. Tekil şahıs: çalış-a-sınız 3. Tekil şahıs: çalış-a 1. Çoğul şahıs: çalış-a-lım 2. Çoğul şahıs: çalış-a-sınız 3. Çoğul şahıs: çalış-a-lar B) İSTEK KİPİ

15 Fiillere şart anlamı katan kiptir. Şart eki “-sa,- se”dir. 1. Tekil şahıs: çalış-sa-m 2. Tekil şahıs: çalış-sa-n 3. Tekil şahıs: çalış-sa 1. Çoğul şahıs: çalış-sa-k 2. Çoğul şahıs: çalış-sa-nız 3. Çoğul şahıs: çalış-sa-lar C) ŞART KİPİ

16 Fiilin yapılması gerektiğini anlatan kiptir. Gereklilik eki “- malı,-meli”dir. 1. Tekil şahıs: çalış-malı-y-ım 2. Tekil şahıs: çalış-malı-sın 3. Tekil şahıs: çalış-malı 1. Çoğul şahıs: çalış-malı-y-ız 2. Çoğul şahıs: çalış-malı-sınız 3. Çoğul şahıs: çalış-malı-lar D) GEREKLİLİK KİPİ


"Fiillerde Kip : Fiillerin bir hareketi, durumu,oluşu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. Bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır bazen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları