Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARABULUCULUK SİSTEMİ GRUP ADI : GÖKKUŞAĞI SEVİNÇ ÇAĞLI 2007463020 HALİL ÖZGÜLEN 2007463060.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARABULUCULUK SİSTEMİ GRUP ADI : GÖKKUŞAĞI SEVİNÇ ÇAĞLI 2007463020 HALİL ÖZGÜLEN 2007463060."— Sunum transkripti:

1 ARABULUCULUK SİSTEMİ GRUP ADI : GÖKKUŞAĞI SEVİNÇ ÇAĞLI HALİL ÖZGÜLEN

2 Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir. Arabuluculuk tarafların kendi çözümlerine bulmalarına yardımcı olan kolaylaştırıcı arabuluculuk şeklinde olabileceği gibi, bazı durumlarda arabulucunun uygun bir çözüme dair önerilerde bulunabileceği değerlendirici arabuluculuk şeklinde de gerçekleşebilir.

3 Esnek ve etkili oluşu arabuluculuğun iş yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda bile uyuşmazlığın taraflarını doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasını sağlamıştır. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, önyargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü bulma fırsatı elde ederler.

4 Taraflar, eğitimli bir arabulucu eşliğinde kendilerini rahatça ifade etme imkânı bulurlar. Böylece, iletişim eksikliğinden kaynaklanan yanlış anlaşılmaların da ortadan kaldırıldığı bir süreç yaşanır. Arabulucunun mesleki becerileri, görünürdeki sorunlardan çok, tarafların gerçek ilgilerini ortaya çıkarmakta kullanılır. Böylece birbirini daha iyi anlayan taraflar, gelecekteki pozisyonlarını daha doğru alma imkânı bulurlar.

5 İsteklerin ve ilgilerin netleştiği arabuluculuk sürecinde karşılıklı çözüm önerilerinin müzakeresi ile mahkemede ulaşılması hayal bile edilemeyecek etkili ve tarafların menfaatlerini tatmin eden anlaşmalara ulaşmak mümkün olmaktadır. Arabuluculuğun bu özelliği, tarafların arabuluculuk sonucunda varılan anlaşmalara kanun zoruyla değil gönüllü olarak uymalarını sağlamaktadır. Arabuluculuk gücünü; gelecek odaklı olmasından ve sürecinin sonunda tarafların çoğunlukla ilişkilerini devam ettirmesinden, mutluluk ve barış sağlamasından alır.

6 ANLAŞMAZLIKLARIN BİR ARABULUCU ÖNÜNE GELME YOLLARI
1-Gönüllü Arabuluculuk Birçok durumda taraflar sorunlarının çözülmesi için arabulucuya gidilmesi konusunda anlaşırlar. Genellikle de bir taraf diğerine bunu bir öneri olarak sunar ve arabulucuk hizmeti veren bir firma ile bağlantıya geçilir . Başka yol da sendikalar veya ticari bir organizasyon gönüllü olarak bir arabulucuk hizmet programını üyeleri ve işverenler için oluşturmuş olabilir.

7 2-Zorunlu Arabuluculuk
Zorunlu arabuluculuk, tarafların bir sözleşme ile belirlediği durumlarda söz konusu olabileceği gibi , bir mahkeme kararıyla veya bu konuda bir kanunun varlığı ile de ortaya çıkabilir. Taraflar her ne kadar arabuluculuk faaliyetine katılma zorunluluğu içinde de olsalar, faaliyet sırasında her hangi bir konuda uzlaşmak zorunluluğu içinde değillerdir

8 ARABULUCULUK FAALİYETİNİN 6 AŞAMASI
AŞAMA : Arabulucunun Açılış Konuşması Herkes toplantı salonunda yerini aldıktan sonra, Arabulucu giriş konuşmasını yapar. Faaliyetin hedeflerini, kurallarını ortaya koyar ve tarafları bir anlaşmanın oluşması konusunda uzlaşmacı davranmaları konusunda yüreklendirir.

9 2. AŞAMA : Anlaşmazlığın Taraflarının Açılış Konuşmaları
Her iki tarafta kendi ağızlarından , anlaşmazlığın ne ile ilgili olduğu ve çözüm önerileri konularında düşüncelerini açıklamak için davet edilirler. Bir taraf konuştuğu sırada diğer tarafın müdahale etmesi kesinlikle yasaklanır. 3. AŞAMA : Katılımcı Tartışma Bu noktada arabulucu, tarafların açılış konuşması sırasında açıkladığı noktaları ile ilgili olarak görüşlerini açıklamalarını isteyebilir. Onlardan faaliyet sırasında hangi noktalara özellikle değinilmesini istediklerini açıklığa kavuşturmalarını isteyebilir.

10 4. AŞAMA : Birebir-Özel Toplantılar
Çoğu zaman arabulucunun vicdanı diye adlandırılır. Bu toplantılar taraflara arabulucuyla özel olarak, anlaşmazlığın çözümündeki güçlü ve zayıf noktalarını tartışma imkanı verir , onlara pozisyonlarını net olarak görmeleri konusunda yardımcı olur. Bir taraf toplantı yaparken diğer taraf toplantı salonunda bekler. Arabulucu her bir tarafla sadece bir kez görüşebileceği gibi, ihtiyaç görmesi durumunda birden fazla seferde görüşebilir. Bu toplantılar her arabuluculuk faaliyetinde kullanılmaz.

11 5. AŞAMA : Beraberce Pazarlık
Toplantılardan sonra, arabulucu tüm tarafları bir araya getirip direk olarak pazarlık yapmalarını sağlayabilir. 6. AŞAMA : Kapanış Bu aşama arabuluculuk faaliyetinin sonudur. Eğer anlaşmaya varılmışsa, taraflar dinlendiği sırada arabulucu anlaşmaya varılan noktaları kağıda geçirebilir. Arabulucu üzerinde anlaşılan anlaşmayı taraflardan, imzalamalarını isteyebilir veya onlara avukatlarının incelemesi gerektiğini önerebilir. Eğer taraflar hiçbir konuda anlaşmaya varmamışlarsa, arabulucu tüm aşamaları tekrar gözden geçirip taraflara ellerindeki seçenekleri hatırlatır, bunlardan bazıları toplantıyı uzatmak, başka bir gün toplantı yapmak, mahkeme yoluna başvurmaktır.

12 ARABULUCUĞUN AVANTAJLARI NELERDİR?
1- HIZ 2- MAHREMİYET 3- DÜŞÜK MASRAF 4- ADİL OLMAK 5- ESNEK OLMAK 6- STRESİ AZALTMAK 7- BAŞARI

13 ARABULUCULUĞUN DEZAVANTAJLARI
1- ÇÖZÜM EMPOZE EDEMEZSİNİZ 2- GÜÇ DENGESİZLİĞİ 3- KAYGAN ZEMİN 4- KOZLARINI GÖSTERMEK

14 ÜLKEMİZDEKİ ARABULUCULUK SİSTEMİ DAYANAKLARI
1- Arabuluculuk Yasa Tasarısı 2- İş Kanunu 3- Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 4- Türk Ceza Kanunu 5- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

15 Arabuluculuk Yasa Tasarısı
Kapsam ve Tanımlar Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri Arabuluculuk Faaliyeti Arabulucular Sicili Eğitim ve Eğitim Kuruluşları Kuruluş ve Görevler Ceza Hükümleri Son ve Geçici Hükümler

16 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
Bu Kanunun amacı; gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetlerini, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır.

17 Kamu Denetçiliği Kurumu
Kamu Denetçisi terimi İsveç kökenli Ombudsman sözcüğünden gelmiştir. Ombudsman Nedir? İskandinav ülkeleri orijinli bir kurumsal yapıdır.İsveç Krah Demirbaş Charles ülke dışındayken, ülkeyi nasıl yönetirim diye düşünmüş ve bu kurumu bir çözüm olarak uygulamaya koymuştur. İsveççe’de temsilci demektir. Bu anlamı zamanla değişmiş ve günümüzde ‘kamu denetçisi’ anlamına dönüşmüştür. Kurum, birçok ülkede Anayasal bir müessesedir.

18 Ombudsmanlığın 3 temel özelliği vardır.
1) İdari eylem ve işlemleri denetler 2) Bağımsız bir idare organıdır 3) Kararları ilke olarak bağlı değildir (İsveç örneği hariç) Ombudsman’ın seçilme ve görevden alınma süreci, çalışmalarında bağımsızlığın sağlanabilmesi yönünden önemlidir. Bu konudaki temel ve yaygın yaklaşım, tarafsız ve bağımsız çalışabilmelerine olanak sağlayacak bir yöntemin benimsenmesidir.

19 Ombudsman’ın temel amacı hukuka aykırı işlemlerin veya sonuçların ortadan kaldırılmasıdır. Ayrıca toplumdaki haksızlıkları, eşitsizlikleri ve yanlış uygulamalı raporlarında eleştirmek ve sorunların çözümlenmesini ve eksiklerin giderilmesini sağlamaktır. Bu anlamda Ombudsmanlar, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez kuruluşlarıdır. Fakat kararlarının (İsveç hariç ) bağlayıcı olmaması bu amaçların gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır.

20 Bir Arabuluculuk Örneği; Abbas Türnüklü
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Abbas Türnüklü, liselerde öğrenciler arasında yaşanan çatışmaları çözmek hedefiyle müzakere sistemini geliştirdi. Bu müzakere sistemiyle, anlaşmazlığın doğası, müzakere, iletişim, öfke yönetim ve arabuluculuk becerileri gibi konuları içeren 30 saatlik bir eğitim sonucu her okulda arabulucu ve müzakereci öğrenciler yetiştiriliyor.

21 Müzakereci öğrenciler liselerde sıkça yaşanan öğrenciler arası anlaşmazlıkların yıkıcı, saldırgan ve şiddet odaklı yönetimini azaltmak ve ortadan kaldırmak için arabuluculuk görevi üstlenmektedirler. Böylece anlaşmazlıkların yapıcı/barışçıl sorun çözme yolları kullanılarak yönetilmeleri ve çözümlenmeleri sağlanmaktadır.

22 SONUÇ Arabuluculuk sistemi toplumlarda ortaya çıkan anlaşmazlıkları, tarafların haklarını gözeterek barışçıl çözüm yollarını kullanarak sonuca kavuşturmaktadır. Arabuluculuk bu nedenle demokrasi ile yakından ilgilidir. Demokratik bir ortamda arabuluculuk sisteminin işleyişi kolaylaşır. Ülkemizde demokratik bir ülke olduğu için bu sistemi uygulamaya koymuş ve bunu yasal dayanaklarla desteklemiştir.


"ARABULUCULUK SİSTEMİ GRUP ADI : GÖKKUŞAĞI SEVİNÇ ÇAĞLI 2007463020 HALİL ÖZGÜLEN 2007463060." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları