Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VYGOTSY’NİN DÜŞÜNCE VE DİL GELİŞİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VYGOTSY’NİN DÜŞÜNCE VE DİL GELİŞİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ"— Sunum transkripti:

1 VYGOTSY’NİN DÜŞÜNCE VE DİL GELİŞİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ
*Vygotsky çocukta düşünce ve dil teorisini kurarken düşünce ve dil üzerine önceden çalışmış diğer teorileri incelemekten ziyade Piaget’e yönelmiştir. *Evet vygotsky piaget i çok eleştirmiştir.Bu eleştirilerine rağmen vygotsky için piaget in dil ve düşünce teorisinin önemi çocuk muhakemesini büyüklerinki ile karşılaştırarak sahip olduğu eksiklikleri vurgulamak yerine çocuğun nelere sahip olduğuna odaklanmasında yani ilk kez nicelik yerine niteliğe önem verilmiş olmasında yatmaktadır.Çünkü Piaget ten önce gelişim pskolojisinde var olan düşünce gereği çocukların yapabildiklerini yetişkinlerle kıyaslayarak değerlendiren yaklaşımın piaget tarafından bozulması ve çocuk düşüncesini kendine özgün nitelikleri ile incelemiş olması başlı başına bir ‘’devrim’’ dir. *Gelişim psikolojisi alanına vygotsky nin kazandırdığı sosyo-kültürel bakış açısının önemi:onun yaşadığı dönemlerde çocuk psikolojisine büyük ölçüde piaget in de katkılarıyla hakim olmuş olan bilişsel gelişimde ‘’ genetik’’ faktörün ön plana çıkmasına bir tepki içeriyor olmasıdır.

2 *Dil gelişimi üzerine bir teori ilk kez hem piaget in geliştirdiği genetik psikolojiyi göz önüne alıyor hem de çocuğun bilişsel gelişimini eğitimle ve çevresiyle ilişkilendirerek açıklıyordu. *Vygotsky nin dil ve düşünce ile ilgili görüşlerine geçmeden,çalışmalarına yön veren iki temel özelliği olduğunu belirtmek gerekir. 1)Felsefeden geniş ölçüde beslenen teorilerinin deneysel bir zemine oturtulması 2)Çocuk düşüncesi ve dili konusunda bir birim üzerine kurmuş olduğu formüllerin konunu diğer bölümlerinde de uyarlanabilir yani bütüncül olmasıdır ÖNEMLİ!!!!! **Çalışmalarının bütüncül özelliğinden dolayı okul öncesi çocuğun konuşmasına dair geliştirdiği bir formül okul çağındaki yazmayı öğrenmesi ile birleşir ve böylece teoride boşluklara düşmeksizin genel bir düşünce ve dil teorisinden bahsetmek mümkün olur.Aynı formül hem okul öncesi,hem okul çağı,hem ergenlik,yetişkin ve yetişkin şizofreni hastalarında uygulandığında bile teori de kesintisizlik söz konusudur.

3 BEN MERKEZCİLİK ÜZERİNE VYGOTSKY VE PİAGET İN GÖRÜŞ FARKLILIKLARI
Piaget in Çocukta Dil Ve Düşünce Gelişimi Teorisi İçerisinde Benmerkezcilik Piaget e göre çocukta benmerkezciliğin özellikleri şöyle toparlanabilir. 1)Benmerkezci konuşma yalnızken değil birileri ile etkileşim içindeyken vuku bulur.Yani bu ne demek çocuk küçükken bir toplum içerisindeyken diğer akranları ile bir iletişim kaygısı yoktur.Sadece kendi isteklerini dile getirip cevap beklemez karşısındakinin onu dinleyip dinlemediğini umursamaz. 2)Çocuk benmerkezci konuşmanın yanılsaması altındayken aslında kimse ile doğrudan konuşmaz. 3)Ben merkezci konuşma sesli olup dışsal konuşmanın özelliklerine sahiptir.

4 Vygotsky’nin Çocukta Dil Ve Düşünce Teorisi İçerisinde Benmerkezcilik
Vygotsky’nin Çocukta Dil Ve Düşünce Teorisi İçerisinde Benmerkezcilik *Vygotsky’nin düşünce ve konuşma gelişim modelinde sosyallikten bireyselliğe doğru bir gidişat vardır. *Vygotsky’nin konuşma gelişim şemasında ilk evre ‘’sosyal konuşma’’dır.Vygotsky e göre konuşmanın amacı bebeklikten itibaren iletişim ve sosyal ilişki kurmaktır. *İkinci evre benmerkezci konuşma olup Piaget’in formüle ettiğinden farklı olarak çocuğun düşüncesine uzun süre eşlik etmez sadece belli durumlarda ortaya çıkar.Benerkezci konuşma gerginliğin dışa vurulması ve duyguların boşalımı için gerekli ve problem çözümü için planlamadır. *Üçüncü evre ise içsel konuşmadır.İçsel konuşma düşünceyi sesten soyutlar.Yani çocukken konuşarak dile getirdğimiz duygular yaş ilerdedikçe düşünceye dönüşür.Ama düşünce yapısı değişmez.

5 FARKLAR 1)Piaget e göre benmerkezci konuşma belli bi yaştan sonra kaybolur gider.Fakat Vygotsky e göre benmerkezci konuşma kaybolmaz sadece içsel bir konuşmaya dönüşür. 2)Piaget in tersine Vygotsky düşünce ve konuşma gelişim modelinde bireysellikten sosyalliğe değil sosyallikten bireyselliğe doğru bir gidişat olduğunu savunmuştur.

6 ÇOCUKTA EĞİTİM VE OLGUNLAŞMANIN ROLÜ ÜZERİNE VYGOTSKY VE PİAGET İN GÖRÜŞ FARKLILIKLARI
*Vygotsky ‘’Bizim piaget le ayrıldığımız en önemli nokta onun gelişimle eğitimi birbirinden ayrı konular olarak görmesidir’’der.Piaget in genetik görüşüne göre çocuk uygun yaşa geldiğinde yaşının gerektirdiği becerileri yerine getirebilir.Ama vygotsky bazı fonksiyonların çocuk bunları yapabilmek için gerekli yaşa gelse de olgunlaşma ile gerçekleşmediklerine dikkat çeker ve ‘’Dilsel çağ adı verilen konuşma ve yazmanın en hızlı geliştiği 6-8 yaşlarında çocuklar için yazma neden daha zordur’’diye sormaktadır. ÖNEMLİ!!!! ***Bu kitapta çok uzun bir dille anlatılmış biz kısaca şöyle özetleyebiliriz:’’yazılı konuşma sözel konuşmanın melodik ve ifade edici süregelen kalitesinden yoksundur.Yazmayı öğrenmek için çocuk konuşmanın duyusal yönünden ayrılmalıdır.Çocuğun ketlenmesine yol açan sebep yazma dilinin soyut kalitesidir.Yoksa küçük kasların yada diğer fonksiyonların yetersizliği değildir.Yani Vygotsky e göre yazma olgunlaşmanın haricinde gelişen ve dışarıdan eğitim alma yoluyla öğrenilen bir süreçtir.

7 ÇOCUKTA KAVRAM GELİŞİMİ ÜZERİNE VYGOTSKY VE PİAGET İN GÖRÜŞ FARKLILIKLARI
*Piaget çocuklukta edinilen kavramları ikiye ayırır ilki çocuğun programlı herhangi bir eğitim ve yönlendirmeye tabi tutulmadan,içinde bulunduğu yaş gereği kendiliğinden oluşan kavramlardır.İkincisi ise yetişkinler ile yetişkinlerin dünyasının hüküm sürdüğü okulda öğrenilenlerin etkisi ile bilinçli bir şekilde öğrenilen kendiliğinden gelişmeyen kavramlardır. *Vygotsky aslında bu kavramlar arasında piaget in belirttiği türden bir ayrım yapılmayacağını söyler ve ona göre her iki proses de en başından beri birbirini etkiler ikisi de tek bir prosesin ‘’kavram gelişiminin’’ parçasıdır.Her yaşta kavram genelleştirme yoluyla bir temsil edici kelime içerisinde şekillenir yaşla beraber kelime nin anlamı evrimleşir.Örnek olarak:çocuk sömürge kelimesini öğrenir ilk başlarda ona pek bir şey ifade etmeyen bu bu kavrama zamanla yeni anlamlar yükleyerek bu kelimeyi geliştirir.


"VYGOTSY’NİN DÜŞÜNCE VE DİL GELİŞİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları