Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖRSEL TASARIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖRSEL TASARIM."— Sunum transkripti:

1 GÖRSEL TASARIM

2 Genel İlkeler İyi tasarlanmış görsel materyaller;
Öğrenimi kolaylaştırma Öğrencilerin yaratıcılıkları için estetik modeller oluşturma

3 Tasarım Öğeleri Çizgi Şekil Alan Boyut Doku Renk

4 Çizgi Çizgi dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya bir
noktaya çeken tek boyutlu bir yapıdır. İşlem, yön ve hareket gösterir, Şekilleri ayırma ve birleştirme işlerini yapar, Üzerine kurgu yapılabilecek temel yapı taşlarıdır. Yatay çizgiler  durgunluk hissi verir. Dikey çizgiler  güç gösterir, yukarı bakma hissi verir. Köşegen çizgiler  kuvvetli biçimde hareket ve dinamizm hissi verir.

5 Örnek: Yatay Çizgi B 1 2 3 A

6 Öğretim Tasarımı Teorisi
Örnek: Dikey Çizgi Öğretim Tasarımı Teorisi Sistemler Teorisi Öğretim Teorisi Öğrenme Teorisi İletişim Teorisi

7 Örnek: Köşegen Çizgi Öğretim Sistemleri Tasarımı Süreci... Tasarım
Analiz Geliştirme Uygulama Değerlendirme

8 Şekil Kendine bağlanan bir çizgi bir şekil oluşturur. Şekiller iki boyutludur ve bir nesnenin dış çizgilerini gösterebilir. Şekiller anlamlı bir bütün oluşturmak için bir araya gelebilir. Bazı şekiller sadece silueti ile kendini oluşturur (ör: elma, kalp). Diğerleri ise geometrik olarak gruplandırılabilir.

9 Örnek: Şekil Layout Planning:Shape

10 Alan Alan, boş veya dolu olarak ikiye ayrılır.
Bir tasarımda boş alanların dağılımı, görsel öğelerin yerleştirilmesi kadar önemlidir.

11 Örnek: Alan

12 Boyut Boyut hakkındaki yargımız, çevreleyen cisimler hakkındaki bilgimize bağlıdır. Boyut algısı, algılanan uzaklıkla ve algılanan uzaklıktaki boyutla ilişkilidir. Renk ve gri derecesi boyut algısını etkiler. Görselin boyutuna, istendik mesajı nasıl iletebileceğine dayalı olarak karar verilmelidir.

13 Örnek: Boyut

14 Doku Pekçok görünüm, çizgi ve şekiller dahil iki boyutludur.
Desen kullanılarak üçüncü bir boyut eklenebilir. Desen üç boyutlu cisim ve materyallerin bir özelliğidir. Dokunma hissini uyararak konuyla ilgili daha yalın bir fikir verir. Desen önem fikri vermek, ayırmak veya bütünleştirmek amaçlı kullanılabilir.

15 Örnek: Doku OKUL OKUL

16 Renk Uygun renk seçimleri; görsel tasarımları geliştirir ve ayrı bir hava/önem kazandırır, dikkat uyarır ve görsel etki yapar. Renk kullanımının başka etkileri ise: (1) gerçek renkler seçerek görüntünün gerçekliğini arttırmak (2) eşitlik ve farklılıkları vurgulamak (3) önemli veya ayrıntı bilgileri vurgulamak (4) istenilen duygusal etkiyi yaratmak

17 Renk

18 OKUNAKLI

19 OKUNAKLI

20 OKUNAKLI

21 OKUNAKLI

22 OKUNAKLI

23 Örnek: Renk

24 Tasarım İlkeleri Bütünlük Denge Vurgu Hizalama Yakınlık

25 Bütünlük Bütünlük bir görünümü oluşturun bileşenlerin birbiriyle ilişkisidir. Sadece yazılı içeriği değil görsel sunumu da ilgilendirir. Bütünlük konuları, renkleri, şekilleri, çizgi tipi ve yönünü, ilişkili ve tekrar ederek sağlanabilir. Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaktır. Anlatmak istediğinizi anlatmaya yaramayan bilgileri sunmayın.

26 Bütünlük 3x3 kuralı eski ve basit bir tasarım kuralıdır. Ekran, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir. Anahtar öğeler veya nesneler bu 3 çizginin yakınında bulunmalıdır. 3x3 kuralı öğrencilerin dikkatlerini bu çizgilerin kesişme noktalarında toplayacağını belirtir.

27 Örnek: Bütünlük

28 Örnek: Bütünlük

29 Denge Bir sunum ekranındaki bileşenler dikey ve yatay eksen dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtılırsa, izleyicide denge ve eşitlik hissi uyandırır. Tasarım her iki alanda da tekrarlandığında, denge simetrik veya formal olacaktır. Ancak; birçok durumda gözün bilgiyi anında yakalayabilmesi için asimetrik veya informal tasarımlar yapılabilir.

30 Örnek: Denge

31 Örnek: Denge ÖĞRENME ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER DIŞ ETKENLER
ÖĞRETİM MATERYALLERİ EĞİTİM ORTAMI ARAÇ GEREÇLER

32 Vurgu Öğeyi dikkat ve ilgi merkezi haline getirmek için kullanılabilecek teknikler; Parlak renkler kullanmak Yön gösteren araçları seçmek Boyut farkı yaratmak

33 Örnek: Vurgu

34 Hizalama İnsanlar dikey veya yatay olarak hizalanan resimleri/bütünleri, hizalanmayanlara göre daha düzenli olarak algılarlar. Düzenli bilgiler daha kolay öğrenilir ve hatırlanır.

35 Örnek: Hizalama

36 Yakınlık Görsel oluşumlarda birbirine yakın öğeler ilişkili, uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır. Bu nedenle öğeler yakınlık bakımından birbirinden açıkça ayırt edilmeli, izleyiciler yanıltılmamalıdır.

37 Örnek: Yakınlık Hizmet İçi Eğitim Faliyetleri BT KOORDİNATÖRLERİ
BAKANLIK ÜNİVERSİTELER SANAYİ BT KOORDİNATÖRLERİ ÖĞRENCİLER OKUL PERSONELİ TOPLUM

38 Eğitimsel Amaçlı Bilgi

39 Genel İlkeler Görsel objeleri fikirlere örnek sağlamak için mümkün olduğunca çok kullanın. Her bir görsel objede tek bir kavram sunun. Karmaşık görsel objeleri basitleştirin veya adım adım tekrar oluşturun. Her görsel obje için metni minimum seviyeye indirin. En fazla 6 satır ve her bir satır için de en fazla 6 kelime kullanın.

40 Grafik/Resim Objeleri
Bu objeler ne çok soyut ne de çok gerçekçi olmalıdır. Aşina olunmayan objelerin büyüklüğünü göstermek için bir ölçek kullanın. Rahatsız edici arkaalan (zemin) kullanmayınız. Eğer derinlik hissi yaratmak önemli ise, ön zeminde başka bir obje kullanarak bunu sağlayınız. Görsel objeyi ikiye bölecek yatay çizgiler kullanmaktan kaçınınız. Bilgiyi sunmak için grafikler kullanınız. Kalın ve düzgün yazı tipini tercih ediniz.

41 Metin Objeleri Aynı görüntüde farklı yazı tipleri kullanmayın.
Bir noktaya dikkat çekmek için yan, kalın, renkli, ve altı çizili yazı tipini tercih edin. Sadece gerektiğinde büyük harf kullanın. Başlığı görüntünün ortasına yerleştirin. Anahtar kelimeler içeren kısa, öz, anlamlı ve tanımlayıcı başlıklar kullanın. Satırlar arasındaki boşluk, kelime yüksekliğinin 1/2’si kadar olmalıdır.

42 Renk Önemli objelere dikkat çekmek için bu objelerde en parlak ve açık renkleri kullanınız. Metinlerde ve resimlerde zemin rengine zıt bir renk kullanınız. Birden çok görsel objede tutarlı zemin rengi kullanınız (hepsinde renk aynı olsun). Bir görsel objedeki renk miktarını sınırlayınız.

43 Yapı Görsellik mümkün olan en basit şekilde olsun; aşırı detaylardan kaçınınız. Sayfa görüntüsünün dengeli olduğundan emin olunuz. Tepegöz asetatları ve slaytlar için yatay format kullanınız. Görsel objeler okunabilir olsun; eğer kullanıcı okuyamıyorsa, o malzemeyi kullanmayın. Düzgün bir yapı kullanınız (dengeli, sıralı, ve sola-yanaşık).

44 Değerlendirme Zamanı

45 Değerlendirme Zamanı

46 Değerlendirme Zamanı Hangi araçlar nerede kullanılmış?


"GÖRSEL TASARIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları