Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üniversitelerin Taslak Stratejik Planlarının Değerlendirilmesi Çalışma Grubu Üyeleri – Cengizhan AYKAN (DPT) – İrfan HALICI (DPT) – Ali KARAGÖZ (DPT) –

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üniversitelerin Taslak Stratejik Planlarının Değerlendirilmesi Çalışma Grubu Üyeleri – Cengizhan AYKAN (DPT) – İrfan HALICI (DPT) – Ali KARAGÖZ (DPT) –"— Sunum transkripti:

1 Üniversitelerin Taslak Stratejik Planlarının Değerlendirilmesi Çalışma Grubu Üyeleri – Cengizhan AYKAN (DPT) – İrfan HALICI (DPT) – Ali KARAGÖZ (DPT) – Ömer Faruk GÜLSOY (DPT) – Kamile ÖZEL (Maliye Bakanlığı - MUB) 06.04.2015 1 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

2 Biz çook çalıştık… 06.04.2015 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara 2

3 Huzurunuza çıkmadan önce… Muğlak noktaların somutlaştırılması Konunun belirlenmesi Darboğazın tespiti ve Amaçların belirlenmesi Olası çözümler Önerilen çözüm 06.04.20153 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

4 Arka Plan 5018 Madde 9: “ … … stratejik planlama sürecine … …. belirlenmesine DPT yetkilidir” Yönetmelik Stratejik plan (SP) yapma zorunluluğu SP yapan kuruluşlar: – Bakanlıklar, – Müsteşarlıklar, – Genel Müdürlükler, – Üniversiteler, – İl Özel İdareleri ve – Nüfusu 50.000 üzerinde olan belediyeler Taslak SP Değerlendirme Raporu Nihai SP Değerlendirme raporu gönderme süresi: 3 ay 06.04.20154 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

5 Sorun Tespiti Plan değerlendirilmesinde genel olarak, -İnsan kaynağı yetersizliği -Sektörel vurgu eksikliği – Bakanlıklar, – Müsteşarlıklar, – Genel Müdürlükler, – Üniversiteler, -Üniversiteler -Sektör stratejik önemi haiz -Kaynak kısıtlılığı daha akut 06.04.20155 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

6 Üniversiteler Değerlendirme raporu gönderilen üniversiteler; – 1. grup : 8 adet – 2. grup : 15 adet – 3. grup : 29 adet – 4. grup : 15 adet (2006’da kurulanlar) Toplam 67 Üniversite Henüz SP hazırlamayan üniversiteler – 2007’de 17 adet – 2008’de 9 adet 06.04.2015 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara 6

7 Sorun tespiti (devam) Yüksek öğrenim sektöründe; 2 uzman 80 uzman*saat ~15 değerlendirme raporu Her üniversite için değerlendirme raporu Kritik Riskler:  Yeterli uzman kaynağının olmaması  Yeterli kalitede rapor gönderilemeyebilir 06.04.20157 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

8 Mevcut Durum: Tüm üniversiteler Varsayım: 2 yıl içinde ilgili sektördeki kapasitede değişiklik olmayacaktır. Diğer Seçenekler –H–Hiçbirinin değerlendirilmemesi –B–Bazılarının değerlendirilmesi Değerlendirme Raporu Sürecinde Değişiklik 06.04.20158 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

9 Üniversiteler Seçim kriterleri – Bütçe büyüklüğü – Öğrenci sayısı – Akademik odağı – Kurulma tarihi 06.04.20159 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

10 Üniversiteler (devam) Kurulma tarihi – 1982 öncesi: 19 adet – 1982 -1992: 11 adet – 1992 – 2006 : 23 adet – 2006 sonrası: 41 adet Yeni üniversitelerin – Stratejik önemi – Tecrübesiz oluşları – Temellerin sağlam atılması gerekliliği – Sayı /kaynak uygunluğu 06.04.201510 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

11 Çıktı 1: Süreç Önerisi Bazı üniversitelerin stratejik plan değerlendirmelerinin yapılması Kazanç Risk Süreç 06.04.201511 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

12 Çıktı 2: Şablon A. GİRİŞ : Stratejik Planlama Dairesi tarafından B. DEĞERLENDİRMELER Stratejik Planlama Dairesi ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi tarafından – I. Üst Politika Belgelerine Uygunluk – II. Mevzuatta ve Kılavuzda Belirtilen Usul ve Esaslara Uygunluk – III. Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedeflerin Birbirleri ile Bağlantıları ve Kavramsal Tutarlılık – IV. Diğer İdarelerin Stratejik Planları ile Uyum ve Tutarlılık C. SONUÇ Stratejik Planlama Dairesi tarafından 06.04.201512 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

13 Geleceğe Yönelik Öneriler İlk 2 yıl içinde – Şablonun izlenmesi ve değerlendirilmesi 2 yıldan sonra – DPT’deki yüksek öğrenim sektörünün güçlendirilmesi – Üniversite Stratejik Planlama Kılavuzu yapılmalı (YÖDEK) – Tüm üniversitelerin süreç içine katılması 06.04.201513 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

14 Sonuç Süreci inceledik Sorunu tespit ettik Kısa ve Orta vadede optimal çözüm önerileri ve üniversite değerlendirme raporu şablonu ortaya koyduk 06.04.201514 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

15 Teşekkürler 06.04.201515 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

16 Sorular ??? 06.04.201516 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara

17 COSO 06.04.201517 KMYKG Eşleştirme Projesi, Mart 2010, Ankara


"Üniversitelerin Taslak Stratejik Planlarının Değerlendirilmesi Çalışma Grubu Üyeleri – Cengizhan AYKAN (DPT) – İrfan HALICI (DPT) – Ali KARAGÖZ (DPT) –" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları