Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stratejik Planlama. Stratejik Planlama-1 A: İşi doğru yapma B: Doğru işi yapma A: Etkinlik B: Etkililik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stratejik Planlama. Stratejik Planlama-1 A: İşi doğru yapma B: Doğru işi yapma A: Etkinlik B: Etkililik."— Sunum transkripti:

1 Stratejik Planlama

2 Stratejik Planlama-1 A: İşi doğru yapma B: Doğru işi yapma A: Etkinlik B: Etkililik

3 Stratejik Planlama-2 Etkinlik: Girdi-çıktı ilişkisi- çıktıların elde edilmesinde girdilerin nasıl kullanıldığı Etkinlik: Girdi-çıktı ilişkisi- çıktıların elde edilmesinde girdilerin nasıl kullanıldığı Etkililik: Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşma düzeyi- çıktılarla elde edilen sonuçlar Etkililik: Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşma düzeyi- çıktılarla elde edilen sonuçlar

4

5 Stratejik Planlama-3 4N Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz?

6 Stratejik Planlama-4 Bir kuruluşun disiplinli ve sistemli bir şekilde: –kendisini nasıl tanımladığını, –neler yaptığını, –yaptığı şeyleri niçin yaptığını, –ulaşmayı arzu ettiği durumu değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.

7 Stratejik Planlama-5 Stratejik planlama; kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkeler inden hareketle –bir vizyon oluşturmaları, –bu vizyona uygun amaç ve hedefler saptamaları –ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirmeleri sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır.

8

9

10

11

12 Stratejik planlama neye yarar? “lights” “full force” Kurumsal dönüşümün aracı olarak stratejik yönetim Kanuni zorunluluk olarak bir belge hazırlanması

13 Neden stratejik planlama? Gelecege/ileriye yönelik düsünme Politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesiPolitika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi Orta/uzun vadeli ve somut hedeflere dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesiOrta/uzun vadeli ve somut hedeflere dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi Sonuçlara ve performansa odaklanmaSonuçlara ve performansa odaklanma Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğuKatılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu

14 Stratejik planlama nedir, ne değildir?-1 Belge değil, süreç ve yaklaşımBelge değil, süreç ve yaklaşım Teorik değil, pratik katılımcılıkTeorik değil, pratik katılımcılık Sonuçlara odaklı yönetimSonuçlara odaklı yönetim Ölçme ve değerlendirme önemliÖlçme ve değerlendirme önemli

15 Stratejik planlama nedir, ne değildir?-2 Kavram < eylem Rakam < fikir Rasyonel < sezgisel Ekstrapolasyon < gelecek yönelimi Lafz < ruh!

16 Planlamanın planlaması: temel sorular-1 Kuruluşa yönelikKuruluşa yönelik Kişilere yönelikKişilere yönelik Sürece yönelikSürece yönelik

17 Planlamanın planlaması: temel sorular-2 Kuruluşa yönelik: Yöneticilerin desteği var mı?Yöneticilerin desteği var mı? Kuruluşun geleceği hakkında kararlar alma isteği var mı?Kuruluşun geleceği hakkında kararlar alma isteği var mı? Stratejik plan geliştirebileceğine inanç var mı?Stratejik plan geliştirebileceğine inanç var mı?

18 Planlamanın planlaması: temel sorular-3 Kişilere yönelik: Organizasyon: planlama nasıl yönetilecek: takımda kimler olacak?Organizasyon: planlama nasıl yönetilecek: takımda kimler olacak? Çalışanlar hangi aşamada nasıl katkıda bulunacak?Çalışanlar hangi aşamada nasıl katkıda bulunacak? Dışarıdan destek/danışmanlık/hizmet ne ölçüde alınacak?Dışarıdan destek/danışmanlık/hizmet ne ölçüde alınacak?

19 Planlamanın planlaması: temel sorular-4 Sürece yönelik: Çalışmaya ne kadar vakit ayrılacak?Çalışmaya ne kadar vakit ayrılacak? Nasıl bir uygulama modeli öngörülecek: hangi aşamalar gerçekleştirilecek?Nasıl bir uygulama modeli öngörülecek: hangi aşamalar gerçekleştirilecek? Hangi çıktılar/sonuçlar elde edilecek?Hangi çıktılar/sonuçlar elde edilecek?

20


"Stratejik Planlama. Stratejik Planlama-1 A: İşi doğru yapma B: Doğru işi yapma A: Etkinlik B: Etkililik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları