Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ. Anket Tarihi: 17.09.2013 - 27.09.2013 Akademik ve idari birimlerdeki tüm idari personel (4/A, 4/C, Hizmet Alımı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ. Anket Tarihi: 17.09.2013 - 27.09.2013 Akademik ve idari birimlerdeki tüm idari personel (4/A, 4/C, Hizmet Alımı)"— Sunum transkripti:

1 İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ

2 Anket Tarihi: 17.09.2013 - 27.09.2013 Akademik ve idari birimlerdeki tüm idari personel (4/A, 4/C, Hizmet Alımı) ankete katılmıştır. Ankette iletişim, yönetici, birim ve üniversite konularında 44 soru bulunmaktadır. Akademik birimlerimizde mevcut (27.09.2013) idari personel sayısı 342 olup, ankete katılan idari personel sayısı 255’dır. Ankete katılan idari personel oranı % 74,56’dır. Anket Analizleri Yüzde % olarak sunulmuştur. Cevap vermeyenlerin % 5 ve üzerindeki veriler değerlendirilmiştir. ANKET BİLGİLERİ

3 Personel Sayısı Sıra NoBirimlerİdari4/C'liHizmet AlımıToplam Ankete Katılan İdari Personel Sayısı İdari Katılım Oranı % 1Rektörlük 11 0 2Genel Sekreterlik3 25 0 3Personel Daire Başkanlığı11 2131292,3 4Bilgi İşlem Daire Başkanlığı5132382771,1 5Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı7 29444,4 6Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı7 299100 7Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı1510 251768 8Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı31155100 9Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı959231565,2 10İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı91349715273,23 11Hukuk Müşavirliği1 11100 12Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü6118562,5 13Tıp Fakültesi52299100 14Diş Hekimliği Fakültesi17 30644976,6 15Sağlık Bilimleri Fakültesi3115360 16Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi6129666,7 17Su Ürünleri Fakültesi32 5240 18Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi1 11100 19İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi43 7685,7 20Turizm Fakültesi3 255100 21İslami İlimler Fakültesi1 122100 22Orman Fakültesi1 122100 23Eczacılık Fakültesi 11 0 24Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi1 11100 25Sağlık Bilimleri Enstitüsü3 33100 26Sosyal Bilimler Enstitüsü31 44100 28Fen Bilimleri Enstitüsü2 22100 29Yabancı Diller Yüksekokulu3 366100 30Sürekli Eğitim Merkezi 88787,5 Toplam1325815234225574,56

4 Cinsiyet Dağılım Grafiği

5 Yaş Dağılım Grafiği

6 Eğitim Dağılım Grafiği

7 Toplam Hizmet Süresi Dağılım Grafiği

8 Üniversitemizdeki Hizmet Süresi Dağılım Grafiği

9 İLETİŞİM İLE İLGİLİ ANKET SORULARININ ANALİZİ

10 Soru 1. Yöneticilerime kolaylıkla ulaşabilmekten % 86,75’i memnun, % 2,81’i kararsız, % 2,40’ı memnun olmadığını ifade etmiştir. % 7,63’ü cevap vermemiştir.

11 Soru 2. Üniversitenin ihtiyaç duyduğum ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekten % 76,31’i memnun, % 10,84’ü kararsız, % 5,62’si memnun olmadığını ifade etmiştir. % 7,23’ü cevap vermemiştir.

12 Soru 3. Yönetim ile çalışanlar arasındaki uyum ve işbirliğinden % 75,50’si memnun, % 12,85’i kararsız, % 8,84’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

13 Soru 4. İşimle ilgili sorunları yöneticimle paylaşabilmekten % 85,14’ü memnun, % 6,83’ü kararsız, %5,63’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

14 Soru 5. Üniversitenin sağladığı iletişim imkânlarından (e-posta, duyurular, panolar vb.) % 73,9’u memnun, % 15,66’sı kararsız, % 7,23’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

15 Soru 6. Akademik personelin idari personelle olan iletişiminden % 69,88’i memnun, % 17,27’si kararsız, % 10,84’ ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

16 Soru 7. İdari personel ile öğrenci iletişiminden %68,68’i memnun, % 19,68’i kararsız, % 4,02’ si memnun olmadığını ifade etmiştir. % 7,63’ü cevap vermemiştir.

17 Soru 8. Çalışma arkadaşlarım ile ilişkilerim ve iletişimimden % 84,74’ü memnun, % 5,22’si kararsız, % 4,01’ i memnun olmadığını ifade etmiştir. % 6,02’si cevap vermemiştir.

18 İletişimle ilgili olarak genel ortalama sonuçları: Memnun olan : % 77,51 Kararsız olan : % 11,40 Memnun olmayan: % 6,12 Cevap vermeyen: % 4,97

19 YÖNETİCİ İLE İLGİLİ ANKET SORULARININ ANALİZİ

20 Soru 9. Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından % 86,35’i memnun, %7,23’ü kararsız, % 5,62’si memnun olmadığını ifade etmiştir.

21 Soru 10. Yöneticimin, personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından % 84,74’ü memnun, % 8,43’ü kararsız, % 5,62’si memnun olmadığını ifade etmiştir.

22 Soru 11. Yöneticilerimin önerilerimi dikkate almasından % 81,12’si memnun, %10,04’ü kararsız, % 6,83’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

23 Soru 12. Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesinden % 76,70’i memnun, % 14,06’sı kararsız, % 8,03’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

24 Soru 13. Başarılarımın/çalışmalarımın yöneticilerim tarafından takdir edilmesinden % 74,29’u memnun, % 16,47’si kararsız, % 6,82’si memnun olmadığını ifade etmiştir.

25 Soru 14. Yöneticimin akademik personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden % 70,28’i memnun, % 14,06’sı kararsız, % 9,64’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. 6,02’si cevap vermemiştir.

26 Yönetici ile ilgili olarak genel ortalama sonuçları: Memnun olan : % 78,92 Kararsız olan : % 11,71 Memnun olmayan: % 7,10 Cevap vermeyen: % 2,28

27 BİRİME YÖNELİK ANKET SORULARININ ANALİZİ

28 Soru 15. Çalışma ortamımın fiziksel koşullarından % 60,24’ü memnun, % 18,07’si kararsız, % 18,88’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

29 Soru 16. İşimle ilgili (birey ve birim bazında) hedeflerden haberdar olmaktan % 72,29’u memnun, % 15,26’sı kararsız, % 9,64’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

30 Soru 17. Bilgi ve yeteneklerime uygun iş yapıyor olmaktan % 75,50’si memnun, % 10,44’ü kararsız, % 11,25’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

31 Soru 18. Yaptığım işle ilgili kararlarda fikrimin alınmasından % 77,11’i memnun, % 12,05’i kararsız, % 8,43’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

32 Soru 19. Çalıştığım birimden % 87,15’i memnun, %7,23’ü kararsız, % 4,01’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

33 Soru 20. Bulunduğum pozisyonda kendimi geliştirebilmekten % 74,30’u memnun, % 14,06’sı kararsız, % 9,23’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

34 Soru 21. İşimi yapabilmem için gerekli bilgi, donanım ve kaynağa sahip olmaktan % 80,32’si memnun, % 10,84’ü kararsız, % 8,3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

35 Soru 22. Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan % 77,11’i memnun, % 14,46’sı kararsız, % 4,41’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

36 Soru 23. Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden % 84,34’ü memnun, % 10,04’ü kararsız, % 4,02’si memnun olmadığını ifade etmiştir.

37 Soru 24. Birimimdeki iş bölümünden % 74,69’u memnun, % 9,24’ü kararsız, % 12,05’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

38 Soru 25. Birimimin kariyer planlarımı gerçekleştirmemde bana sunduğu olanaklardan % 60,24’ü memnun, % 18,07’si kararsız, % 12,85’i memnun olmadığını ifade etmiştir. % 8,84’ü cevap vermemiştir.

39 Birim ile ilgili olarak genel ortalama sonuçları: Memnun olan : % 74,84 Kararsız olan : % 12,71 Memnun olmayan: % 9,35 Cevap vermeyen: % 3,10

40 ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK ANKET SORULARININ ANALİZİ

41 Soru 26. Çevre düzenlemesinden % 51,80’i memnun, 19,68’i % kararsız, % 25,70’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

42 Soru 27. Yapım-bakım-onarım hizmetlerinden % 59,84’ü memnun, % 21,29’u kararsız, % 16,07’si memnun olmadığını ifade etmiştir.

43 Soru 28. Temizlik hizmetlerinden % 72,69’u memnun, %12,45’i kararsız, % 14,06’sı memnun olmadığını ifade etmiştir.

44 Soru 29. Bilgi- işlem hizmetlerinden % 73,49’u memnun, % 14,86’sı kararsız, % 9,63’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

45 Soru 30. Güvenlik hizmetlerinden % 76,30’u memnun, % 14,46’sı kararsız, % 6,83’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

46 Soru 31. Yemekhane hizmetlerinden % 29,32 memnun, % 20,08’i kararsız, % 47,39’u memnun olmadığını ifade etmiştir.

47 Soru 32. Üniversitemizin sunduğu sosyal alanlarından % 41,36’sı memnun, % 23,69’u kararsız, % 30,93’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

48 Soru 33. Üniversitemiz web sayfası tasarımından % 70,28’i memnun, % 17,27’si kararsız, % 8,84’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

49 Soru 34. Çalışanlar için düzenlenen yeterli düzeyde sosyal faaliyetlerden (yemekler, kutlamalar, piknikler vb.) %53,01’i memnun, % 21,29’u kararsız, % 21,29’u memnun olmadığını ifade etmiştir.

50 Soru 35. Ulaşım imkânlarından % 25,30’u memnun, % 13,25’i kararsız, % 57,43’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

51 Soru 36. Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinden % 71,8’i memnun, % 19,68’si kararsız, % 3,21’i memnun olmadığını ifade etmiştir. 6,02’si cevap vermemiştir.

52 Soru 37. Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından % 62,25’i memnun, % 23,69’u kararsız, % 7,63’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. % 6,43’ü cevap vermemiştir.

53 Soru 38. İdari personel arasındaki görev dağılımın adaletli olmasından % 53,41’i memnun, % 22,89’u kararsız, % 18,47’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

54 Soru 39. Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısından % 55,83’ü memnun, % 22,09’u kararsız, % 14,86’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. % 7,23’ü cevap vermemiştir.

55 Soru 40. Kurum içinde alınan eğitimlerin, kişisel gelişime katkısından % 54,21’i memnun, % 22,09’u kararsız, % 14,46’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. % 9,24’ü cevap vermemiştir.

56 Soru 41. Fırsat ve imkânların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulmasından % 49,80’i memnun, % 22,09’u kararsız, % 22,09’u memnun olmadığını ifade etmiştir. % 6,02’si cevap vermemiştir.

57 Soru 42. Üniversitemizin yenilikçi çabalarından % 79,11’i memnun, % 10,44’ü kararsız, % 5,62’si memnun olmadığını ifade etmiştir..

58 Soru 43. Üniversitemizin sağladığı çalışma huzuru ortamından % 73,09’u memnun, % 12,45’i kararsız, % 9,64’ü memnun olmadığını ifade etmiştir..

59 Soru 44. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mensubu olmaktan % 90,36’sı memnun, % 4,82’si kararsız, % 1,20’si memnun olmadığını ifade etmiştir..

60 Üniversite ile ilgili olarak genel ortalama sonuçları: Memnun olan : % 60,14 Kararsız olan : % 17,82 Memnun olmayan: % 17,65 Cevap vermeyen: % 4,40

61 Konular Memnun olan (%) Kararsız olan (%) Memnun olmayan (%) Cevap vermeyen (%) İletişim 77,5111,406,124,97 Yönetici 78,92 11,717,102,28 Birim 74,84 12,719,353,10 Üniversite 60,14 17,8217,654,40 Genel Sonuç % 72,85% 13,41% 10,06% 3,69 KONULARA GÖRE ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

62 Konular Memnun olan (%) Kararsız olan (%) Memnun olmayan (%) Cevap vermeyen (%) İdari ortalama 72,85 13,4110,063,69 Akademik ortalama 7215,7710,122,1 Genel Sonuç 72,4214,5910,092,90 KONULARA GÖRE ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

63 Memnunum Sıra NoSorular Yüzde % 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mensubu olmaktan 90,36 2 Çalıştığım birimden 87,15 3 Yöneticilerime kolaylıkla ulaşabilmekten 86,75 4 Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından 86,35 5 İşimle ilgili sorunları yöneticimle paylaşabilmekten 85,14 6 Çalışma arkadaşlarım ile ilişkilerim ve iletişimimden 84,74 7 Yöneticimin, personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından 84,74 8 Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden 84,34 9 Yöneticilerimin önerilerimi dikkate almasından 81,12 10 İşimi yapabilmem için gerekli bilgi, donanım ve kaynağa sahip olmaktan 80,32

64 Memnun Değilim Soru NoSorularYüzde % 1 Ulaşım imkânlarından 57,43 2 Yemekhane hizmetlerinden 47,39 3 Üniversitemizin sunduğu sosyal alanlarından 30,92 4 Çevre düzenlemesinden 25,70 5 Fırsat ve imkânların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulmasından 22,09 6 Çalışanlar için düzenlenen yeterli düzeyde sosyal faaliyetlerden (yemekler, kutlamalar, piknikler vb.) 21,29 7 Çalışma ortamımın fiziksel koşullarından 18,88 8 İdari personel arasındaki görev dağılımın adaletli olmasından 18,47 9 Yapım-bakım-onarım hizmetlerinden 16,06 10 Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısından 14,86

65 Kararsızım Soru NoSorularYüzde % 1 Üniversitemizin sunduğu sosyal alanlarından 23,69 2 Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından 23,69 3 İdari personel arasındaki görev dağılımın adaletli olmasından 22,89 4 Fırsat ve imkânların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulmasından 22,09 5 Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısından 22,09 6 Kurum içinde alınan eğitimlerin, kişisel gelişime katkısından 22,09 7 Çalışanlar için düzenlenen yeterli düzeyde sosyal faaliyetlerden (yemekler, kutlamalar, piknikler vb.) 21,29 8 Yapım-bakım-onarım hizmetlerinden 21,29 9 Yemekhane hizmetlerinden 20,08 10 Çevre düzenlemesinden 19,68

66 Cevap Vermeyen Soru NoSorularYüzde % 1 Kurum içinde alınan eğitimlerin, kişisel gelişime katkısından 9,24 2 Birimimin kariyer planlarımı gerçekleştirmemde bana sunduğu olanaklardan 8,84 3 İdari personel ile öğrenci iletişiminden 7,63 4 Yöneticilerime kolaylıkla ulaşabilmekten 7,63 5 Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısından 7,23 6 Üniversitenin ihtiyaç duyduğum ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekten 7,23 7 Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından 6,43 8 Fırsat ve imkânların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulmasından 6,02 9 Yöneticimin, personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden 6,02 10 Çalışma arkadaşlarım ile ilişkilerim ve iletişimimden 6,02

67 Teşekkür Ederiz.


"İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ. Anket Tarihi: 17.09.2013 - 27.09.2013 Akademik ve idari birimlerdeki tüm idari personel (4/A, 4/C, Hizmet Alımı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları