Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ"— Sunum transkripti:

1 MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ
İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ

2 ANKET BİLGİLERİ Anket Tarihi: 17.09.2013 - 27.09.2013
Akademik ve idari birimlerdeki tüm idari personel (4/A, 4/C, Hizmet Alımı) ankete katılmıştır. Ankette iletişim, yönetici, birim ve üniversite konularında 44 soru bulunmaktadır. Akademik birimlerimizde mevcut ( ) idari personel sayısı 342 olup, ankete katılan idari personel sayısı 255’dır. Ankete katılan idari personel oranı % 74,56’dır. Anket Analizleri Yüzde % olarak sunulmuştur. Cevap vermeyenlerin % 5 ve üzerindeki veriler değerlendirilmiştir.

3 Ankete Katılan İdari Personel Sayısı
Sıra No Birimler İdari 4/C'li Hizmet Alımı Toplam Ankete Katılan İdari Personel Sayısı İdari Katılım Oranı % 1 Rektörlük 2 Genel Sekreterlik 3 5 Personel Daire Başkanlığı 11 13 12 92,3 4 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 32 38 27 71,1 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 7 9 44,4 6 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 100 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 15 10 25 17 68 8 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 23 65,2 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 49 71 52 73,23 Hukuk Müşavirliği Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 62,5 Tıp Fakültesi 14 Diş Hekimliği Fakültesi 30 64 76,6 Sağlık Bilimleri Fakültesi 60 16 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 66,7 Su Ürünleri Fakültesi 40 18 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 19 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 85,7 20 Turizm Fakültesi 21 İslami İlimler Fakültesi 22 Orman Fakültesi Eczacılık Fakültesi 24 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 26 Sosyal Bilimler Enstitüsü 28 Fen Bilimleri Enstitüsü 29 Yabancı Diller Yüksekokulu Sürekli Eğitim Merkezi 87,5  Toplam 132 58 152 342 255 74,56

4 Cinsiyet Dağılım Grafiği

5 Yaş Dağılım Grafiği

6 Eğitim Dağılım Grafiği

7 Toplam Hizmet Süresi Dağılım Grafiği

8 Üniversitemizdeki Hizmet Süresi Dağılım Grafiği

9 İLETİŞİM İLE İLGİLİ ANKET SORULARININ ANALİZİ

10 Soru 1. Yöneticilerime kolaylıkla ulaşabilmekten
% 86,75’i memnun, % 2,81’i kararsız, % 2,40’ı memnun olmadığını ifade etmiştir. % 7,63’ü cevap vermemiştir.

11 % 5,62’si memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 2. Üniversitenin ihtiyaç duyduğum ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekten % 76,31’i memnun, % 10,84’ü kararsız, % 5,62’si memnun olmadığını ifade etmiştir. % 7,23’ü cevap vermemiştir.

12 Soru 3. Yönetim ile çalışanlar arasındaki uyum ve işbirliğinden
% 75,50’si memnun, % 12,85’i kararsız, % 8,84’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

13 Soru 4. İşimle ilgili sorunları yöneticimle paylaşabilmekten
% 85,14’ü memnun, % 6,83’ü kararsız, %5,63’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

14 % 7,23’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 5. Üniversitenin sağladığı iletişim imkânlarından (e-posta, duyurular, panolar vb.) % 73,9’u memnun, % 15,66’sı kararsız, % 7,23’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

15 Soru 6. Akademik personelin idari personelle olan iletişiminden
% 69,88’i memnun, % 17,27’si kararsız, % 10,84’ ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

16 Soru 7. İdari personel ile öğrenci iletişiminden
%68 ,68’i memnun, % 19,68’i kararsız, % 4,02’ si memnun olmadığını ifade etmiştir. % 7,63’ü cevap vermemiştir.

17 Soru 8. Çalışma arkadaşlarım ile ilişkilerim ve iletişimimden
% 84,74’ü memnun, % 5,22’si kararsız, % 4,01’ i memnun olmadığını ifade etmiştir. % 6,02’si cevap vermemiştir.

18 İletişimle ilgili olarak genel ortalama sonuçları:
Memnun olan : % 77,51 Kararsız olan : % 11,40 Memnun olmayan : % 6,12 Cevap vermeyen : % 4,97

19 YÖNETİCİ İLE İLGİLİ ANKET SORULARININ ANALİZİ

20 Soru 9. Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından
% 86,35’i memnun, %7,23’ü kararsız, % 5,62’si memnun olmadığını ifade etmiştir.

21 % 5,62’si memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 10. Yöneticimin, personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından % 84,74’ü memnun, % 8,43’ü kararsız, % 5,62’si memnun olmadığını ifade etmiştir.

22 Soru 11. Yöneticilerimin önerilerimi dikkate almasından
% 81,12’si memnun, %10,04’ü kararsız, % 6,83’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

23 Soru 12. Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesinden
% 76,70’i memnun, % 14,06’sı kararsız, % 8,03’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

24 % 6,82’si memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 13. Başarılarımın/çalışmalarımın yöneticilerim tarafından takdir edilmesinden % 74,29’u memnun, % 16,47’si kararsız, % 6,82’si memnun olmadığını ifade etmiştir.

25 % 9,64’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 14. Yöneticimin akademik personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden % 70,28’i memnun, % 14,06’sı kararsız, % 9,64’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. 6,02’si cevap vermemiştir.

26 Yönetici ile ilgili olarak genel ortalama sonuçları:
Memnun olan : % 78,92 Kararsız olan : % 11,71 Memnun olmayan : % 7,10 Cevap vermeyen : % 2,28

27 ANKET SORULARININ ANALİZİ
BİRİME YÖNELİK ANKET SORULARININ ANALİZİ

28 Soru 15. Çalışma ortamımın fiziksel koşullarından
% 60,24’ü memnun, % 18,07’si kararsız, % 18,88’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

29 % 9,64’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 16. İşimle ilgili (birey ve birim bazında) hedeflerden haberdar olmaktan % 72,29’u memnun, % 15,26’sı kararsız, % 9,64’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

30 Soru 17. Bilgi ve yeteneklerime uygun iş yapıyor olmaktan
% 75,50’si memnun, % 10,44’ü kararsız, % 11,25’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

31 Soru 18. Yaptığım işle ilgili kararlarda fikrimin alınmasından
% 77,11’i memnun, % 12,05’i kararsız, % 8,43’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

32 Soru 19. Çalıştığım birimden
% 87,15’i memnun, %7,23’ü kararsız, % 4,01’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

33 Soru 20. Bulunduğum pozisyonda kendimi geliştirebilmekten
% 74,30’u memnun, % 14,06’sı kararsız, % 9,23’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

34 % 8,3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 21. İşimi yapabilmem için gerekli bilgi, donanım ve kaynağa sahip olmaktan % 80,32’si memnun, % 10,84’ü kararsız, % 8,3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

35 % 4,41’i memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 22. Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan % 77,11’i memnun, % 14,46’sı kararsız, % 4,41’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

36 Soru 23. Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden
% 84,34’ü memnun, % 10,04’ü kararsız, % 4,02’si memnun olmadığını ifade etmiştir.

37 Soru 24. Birimimdeki iş bölümünden
% 74,69’u memnun, % 9,24’ü kararsız, % 12,05’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

38 % 12,85’i memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 25. Birimimin kariyer planlarımı gerçekleştirmemde bana sunduğu olanaklardan % 60,24’ü memnun, % 18,07’si kararsız, % 12,85’i memnun olmadığını ifade etmiştir. % 8,84’ü cevap vermemiştir.

39 Birim ile ilgili olarak genel ortalama sonuçları:
Memnun olan : % 74,84 Kararsız olan : % 12,71 Memnun olmayan : % 9,35 Cevap vermeyen : % 3,10

40 ANKET SORULARININ ANALİZİ
ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK ANKET SORULARININ ANALİZİ

41 Soru 26. Çevre düzenlemesinden
% 51,80’i memnun, 19,68’i % kararsız, % 25,70’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

42 Soru 27. Yapım-bakım-onarım hizmetlerinden
% 59,84’ü memnun, % 21,29’u kararsız, % 16,07’si memnun olmadığını ifade etmiştir.

43 Soru 28. Temizlik hizmetlerinden
% 72,69’u memnun, %12,45’i kararsız, % 14,06’sı memnun olmadığını ifade etmiştir.

44 Soru 29. Bilgi- işlem hizmetlerinden
% 73,49’u memnun, % 14,86’sı kararsız, % 9,63’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

45 Soru 30. Güvenlik hizmetlerinden
% 76,30’u memnun, % 14,46’sı kararsız, % 6,83’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

46 Soru 31. Yemekhane hizmetlerinden
% 29,32 memnun, % 20,08’i kararsız, % 47,39’u memnun olmadığını ifade etmiştir.

47 Soru 32. Üniversitemizin sunduğu sosyal alanlarından
% 41,36’sı memnun, % 23,69’u kararsız, % 30,93’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

48 Soru 33. Üniversitemiz web sayfası tasarımından
% 70,28’i memnun, % 17,27’si kararsız, % 8,84’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

49 % 21,29’u memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 34. Çalışanlar için düzenlenen yeterli düzeyde sosyal faaliyetlerden (yemekler, kutlamalar, piknikler vb.) %53,01’i memnun, % 21,29’u kararsız, % 21,29’u memnun olmadığını ifade etmiştir.

50 Soru 35. Ulaşım imkânlarından
% 25,30’u memnun, % 13,25’i kararsız, % 57,43’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.

51 % 3,21’i memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 36. Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinden % 71,8’i memnun, % 19,68’si kararsız, % 3,21’i memnun olmadığını ifade etmiştir. 6,02’si cevap vermemiştir.

52 % 7,63’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 37. Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından % 62,25’i memnun, % 23,69’u kararsız, % 7,63’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. % 6,43’ü cevap vermemiştir.

53 Soru 38. İdari personel arasındaki görev dağılımın adaletli olmasından
% 53,41’i memnun, % 22,89’u kararsız, % 18,47’i memnun olmadığını ifade etmiştir.

54 Soru 39. Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısından
% 55,83’ü memnun, % 22,09’u kararsız, % 14,86’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. % 7,23’ü cevap vermemiştir.

55 Soru 40. Kurum içinde alınan eğitimlerin, kişisel gelişime katkısından
% 54,21’i memnun, % 22,09’u kararsız, % 14,46’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. % 9,24’ü cevap vermemiştir.

56 Soru 41. Fırsat ve imkânların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulmasından
% 49,80’i memnun, % 22,09’u kararsız, % 22,09’u memnun olmadığını ifade etmiştir. % 6,02’si cevap vermemiştir.

57 Soru 42. Üniversitemizin yenilikçi çabalarından
% 79,11’i memnun, % 10,44’ü kararsız, % 5,62’si memnun olmadığını ifade etmiştir. .

58 Soru 43. Üniversitemizin sağladığı çalışma huzuru ortamından
% 73,09’u memnun, % 12,45’i kararsız, % 9,64’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. .

59 Soru 44. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mensubu olmaktan
% 90,36’sı memnun, % 4,82’si kararsız, % 1,20’si memnun olmadığını ifade etmiştir. .

60 Üniversite ile ilgili olarak genel ortalama sonuçları:
Memnun olan : % 60,14 Kararsız olan : % 17,82 Memnun olmayan : % 17,65 Cevap vermeyen : % 4,40

61 KONULARA GÖRE ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI Konular Memnun olan (%)
Kararsız olan (%) Memnun olmayan (%) Cevap vermeyen (%) İletişim 77,51 11,40 6,12 4,97 Yönetici 78,92 11,71 7,10 2,28 Birim 74,84 12,71 9,35 3,10 Üniversite 60,14 17,82 17,65 4,40 Genel Sonuç % 72,85 % 13,41 % 10,06 % 3,69

62 KONULARA GÖRE ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI Konular Memnun olan (%)
Kararsız olan (%) Memnun olmayan (%) Cevap vermeyen (%) İdari ortalama 72,85 13,41 10,06 3,69 Akademik ortalama 72 15,77 10,12 2,1 Genel Sonuç 72,42 14,59 10,09 2,90

63 Memnunum Sıra No Sorular Yüzde % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90,36
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mensubu olmaktan 90,36 2 Çalıştığım birimden 87,15 3 Yöneticilerime kolaylıkla ulaşabilmekten 86,75 4 Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından 86,35 5 İşimle ilgili sorunları yöneticimle paylaşabilmekten 85,14 6 Çalışma arkadaşlarım ile ilişkilerim ve iletişimimden 84,74 7 Yöneticimin, personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından 8 Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden 84,34 9 Yöneticilerimin önerilerimi dikkate almasından 81,12 10 İşimi yapabilmem için gerekli bilgi, donanım ve kaynağa sahip olmaktan 80,32

64 Memnun Değilim Soru No Sorular Yüzde % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ulaşım imkânlarından 57,43 2 Yemekhane hizmetlerinden 47,39 3 Üniversitemizin sunduğu sosyal alanlarından 30,92 4 Çevre düzenlemesinden 25,70 5 Fırsat ve imkânların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulmasından 22,09 6 Çalışanlar için düzenlenen yeterli düzeyde sosyal faaliyetlerden (yemekler, kutlamalar, piknikler vb.) 21,29 7 Çalışma ortamımın fiziksel koşullarından 18,88 8 İdari personel arasındaki görev dağılımın adaletli olmasından 18,47 9 Yapım-bakım-onarım hizmetlerinden 16,06 10 Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısından 14,86

65 Kararsızım Soru No Sorular Yüzde % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Üniversitemizin sunduğu sosyal alanlarından 23,69 2 Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından 3 İdari personel arasındaki görev dağılımın adaletli olmasından 22,89 4 Fırsat ve imkânların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulmasından 22,09 5 Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısından 6 Kurum içinde alınan eğitimlerin, kişisel gelişime katkısından 7 Çalışanlar için düzenlenen yeterli düzeyde sosyal faaliyetlerden (yemekler, kutlamalar, piknikler vb.) 21,29 8 Yapım-bakım-onarım hizmetlerinden 9 Yemekhane hizmetlerinden 20,08 10 Çevre düzenlemesinden 19,68

66 Cevap Vermeyen Soru No Sorular Yüzde % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kurum içinde alınan eğitimlerin, kişisel gelişime katkısından 9,24 2 Birimimin kariyer planlarımı gerçekleştirmemde bana sunduğu olanaklardan 8,84 3 İdari personel ile öğrenci iletişiminden 7,63 4 Yöneticilerime kolaylıkla ulaşabilmekten 5 Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısından 7,23 6 Üniversitenin ihtiyaç duyduğum ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekten 7 Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından 6,43 8 Fırsat ve imkânların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulmasından 6,02 9 Yöneticimin, personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden 10 Çalışma arkadaşlarım ile ilişkilerim ve iletişimimden

67 Teşekkür Ederiz.


"MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları