Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi http://tip.kocaeli.edu.tr

2 1000 öğrenci, 220 öğretim üyesi Kocaeli Üniversitesi 1992’de kurulmuştur Tıp Fakültesi ise 1995 yılında öğrenci almaya başlamıştır. 2008’den bu yana Sakarya Tıp Fakültesi öğrencileri de öğrenimlerini Fakültemizde sürdürmektedir. Fakültemizin öğrenci sayısı yıllar içinde artarak geçtiğimiz eğitim döneminde 1000’e ulaşmıştır. Bu sene yeni kayıtlarla toplam öğrenci sayımız 1150 olacaktır.

3 Dönemlere göre öğrenci sayısı (n=1000)

4 Yıllara göre yeni kayıt ve mezunlar
Kocaeli Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Değişiklikler Yıllara göre yeni kayıt ve mezunlar Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu

5 Taban puan sıralamasında 20.
ÖSS taban puanları ele alındığında Kocaeli Tıp Fakültesi’nin yeri son yedi yıldır tıp fakülteleri arasında 20 ile 23. sırada değişmektedir. Vakıf üniversitelerinin burslu öğrenci kontenjanları dışarıda bırakıldığında 2008’de Fakültemiz 15. sırada bulunmaktadır.

6 Öğrenci kayıtlarında puan sıralaması
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Taban puan sıralaması 20. (35) 24. (43) 21. (44) 29. (45) 28. 50) 23. (51) 22. (52) (49) (63) 19. (70) 26. (80) Kocaeli Tıp Fakültesi taban puan sıralamasında Burslu (9) veya aynı zamanda İngilizce eğitim verilen 4 program dışarıda bırakılırsa 13. sırada yer alıyor. 2010 yılı giriş sınav taban puan sıralamasında İstanbul Tıp, Hitit, Kastamonu, Marmara, Uludağ, Akdeniz, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Eskişehir Osmangazi, Gazi ve Hacettepe Tıp Fakültelerinin ardından geliyor. Hitit ve Kastamonu Tıp Fakültelerinin de eğitimlerini başka fakültelerde sürdürdükleri düşünülürse gerçek yerimiz 11. sıradır. En büyük (tavan) puan sıralamasında da 2010 yılında Kocaeli Tıp Fakültesi 80 tıp fakültesi arasında 29. sıradadır.

7 Öğrencilerimiz en çok hangi okullardan geliyor?

8 Öğrencilerimiz en çok hangi illerden geliyor?
İstanbul 42 Kocaeli 12 Sakarya 10 Öğrencilerimiz en çok hangi illerden geliyor?

9 Öğretim üyesi kadrosu Türkçe, Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi, İngilizce ve Bilgisayar dersleri üniversitemizin diğer öğretim elemanları tarafından verilmekte, bunu dışında kalan tüm derslere yeterli öğretim üyemiz bulunmaktadır. Oldukça genç bir eğitici kadrosuna sahip olmakla birlikte öğretim üyelerimizin büyük çoğunluğu akademik ilerlemelerinin üst basamaklarındadır. Her öğretim üyesine 4 öğrenci düşmektedir.

10 Eğiticiler ve eğitilenler
2007 2011 Öğretim üyesi 223 220 Öğrenci 550 1000 Her öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı 2,44 3,66

11

12 Umuttepe ve eğitim hastanesi
Fakültemiz Umuttepe’deki yeni yerleşkesine 2005’te taşınmıştır. Uygulama Hastanesi ile eğitim alanları bitişik düzende yer almaktadır. Bu durum öğrencilerimizin ilk günden itibaren hekimlik iklimine alışması bakımından yararlıdır. Hastanemiz giderek artan başvuru sayısıyla aynı zamanda hekim adayları için yeterli olgu ve deneyim olanakları yaratmaktadır. Klinik ve laboratuvar dallarımızın donanımları da öğrencilerin eğitimleri sırasında bilgi ve deneyim sağlayabilmeleri bakımından yeterlidir.

13 Kocaeli Üniversitesi Uygulama Hastanesi Açılış Tarihi: 2005
600 yatak 38 anabilim dalı ve çok sayıda bilim dalı, Poliklinik, yataklı servis, laboratuvar, tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri

14 Eğitim Altyapısı / Derslikler
Derslikler ve Toplantı Salonu Dönem I ve Dönem II için 300 ve 220 kişilik amfi teatr biçimi salon Dönem III için 180 kişilik derslik Klinik stajlar içinde kullanılan toplam kişilik 22 seminer salonu 60 kişilik 2 toplantı salonu bulunmaktadır. Artan öğrenci sayısı nedeniyle bir yıl önce inşaatına başlanan yeni bir eğitim bloğunun Eğitim dönemine kadar yetiştirilmesine çalışılmaktadır. Bu binada üç amfi, çok sayıda derslik ve laboratuvarlar yer almaktadır. Ayrıca büyük bir yemekhane ve kantin de hizmete girecektir.

15

16 Öğrenci laboratuarımıza kurulmuş olan video ve ses düzenekleri bulunmaktadır.
Preperatların ekrana yansıtılarak eğitimin sağlanması amacı ile görüntülü mikroskop sistemi ile 75 ad. Mikroskop bulunmaktadır. Anatomi laboratuarında 2 kadavramız bulunmaktadır.

17 Eğitim Altyapısı / Laboratuvarlar
Anatomi kadavra salonu Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji ve Patoloji uygulamalı eğitim için toplam 120 kişilik 3 laboratuvar 65 Mikroskop, laboratuvarlar arasında görüntü ve ses iletim sistemi Eğitim Becerileri Laboratuvarı (150 m2) Bilgisayar Merkezi (210 m2, 45 terminal), ADSL bağlantısı Deneysel Hayvan Laboratuvarı

18 Kütüphane donanımı-2011 11048 kitap 24531 E-dergi 3621 E-kitap
21 veri tabanı bulunmaktadır. Kütüphane hizmeti sabah saatleri arası verilmektedir.

19 Koordinatörler Kurulu
Eğitimin yönetimi Dekanlık Eğitim Komisyonu Program uygulama (Koordinatörler) Eğitim program geliştirme Ölçme değerlendirme Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu Dekanlık Program geliştirme Ölçme değerlendirme Koordinatörler Kurulu

20 Tıp Eğitiminin Amacı Türkiye’deki tıp fakültelerinin temel hedefleri;
1- Türkiye'nin sağlık sorunlarını bilen, birinci basamak sağlık hizmeti sırasında bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, 2- Birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek, 3- Diğer sağlık çalışanlarının ve halkın sağlık bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, 3- Mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan, 4- Araştırıcı ve sorgulayıcı olan, 5- Yaşam boyu kendisini yenileyip geliştiren hekimler yetiştirmektir.

21 Eğitim programı – genel bakış
Fakültemizde hazırlık sınıfı yoktur. Altı yıllık eğitim, “Dönem” adı verilen birer yıllık bölümlere ayrılmıştır. Dönem I, II ve III’te aynı organ-doku sistemleriyle ilgili derslerin birarada işlendiği kurullardan oluşan “sistem temelli” eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Dönem IV ve V’te öğrenciler gruplar halinde toplam 20 ayrı stajda uygulama ağırlıklı eğitim görmektedir. Son sene ise hekim adaylarının daha çok sorumluluk alarak mesleğe hazırlandıkları ve uygulamada deneyim kazandıkları 12 aylık bir çalışma dönemidir.

22 Dönem VI Aile hekimliği dönemi eğitiminin amacı, öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanma-sında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. (KOÜTF EÖSY, Madde 20) Bir ay süreli stajlar Acil Genel Cerrahi / Plastik Cerrahi / Göğüs Cerrahisi Psikiyatri Seçmeli staj – Klinik Farmakoloji kursu İki ay süreli stajlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kırsal Hekimlik İç Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum

23 Eğitim takvimi Dersler sabah 8.40’ta başlamaktadır.
Uygulamalı dersler, genellikle öğleden sonra gerçekleşmektedir. 2011 – 2012 Eğitim dönemi Dönem 1 için 19 Eylül’de başlayacak, 23 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında yarı yıl tatili yapılacaktır. Dönemlere göre dersler Mayıs sonu veya Haziran ayı başında sona ermektedir. Ardından yapılan dönem sonu ve bütünleme sınavları ile eğitim yılı tamamlanmaktadır.

24 Barınma ve beslenme Öğrencilerimiz Umuttepe Yerleşkesi içinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Yavuz Selim Öğrenci Yurtlarında barınabilir. Kayıt sırasında başvuruda bulunulması gereklidir. Bu yurtlarda kişilik odalarda kalınmakta, kahvaltı ve akşam yemeği çıkmaktadır. Ancak bu yurtların kapasitesi sınırlı olduğundan İzmit dışından gelecek öğrencilerimizin barınma olanaklarını araştırması gerekmektedir. Öğle yemekleri öğrenci yemekhanesinde ücret karşılığında yenilmektedir.

25 10 Yılda 725 mezun hekim Temmuz 2011’e kadar Fakültemizden 525 hekim mezun oldu. Mezunlarımızla her yıl Mayıs ayında geleneksel bahar buluşması düzenlenmektedir.

26 Sınav ve değerlendirme yöntemi
Dönem I-II-III sınavları Yazılı çoktan seçmeli 100 sorulu ders kurulu sınavı (Geçme notu 100 üzerinden 65) Pratik laboratuvar sınavı Dönem IV-V staj sonu sınavları Klinik gözlem Çoktan seçmeli yazılı sınav Sözlü sınav Son sene stajlarda sınav yapılmamakta, ancak devam ve uygulamalara katılıma göre başarı değerlendirilmektedir. Her yeni döneme başlayabilmek için bir önceki yıla ait mesleki derslerin tümünden başarılı olmak gereklidir.

27 Kocaeli Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara göre tıp eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla başvuruda bulunmuş olup akreditasyon süreci devam etmektedir.

28 Öğrenci geri bildirim uygulaması
Öğrencilerin eğitim ve Fakülte hakkındaki görüşlerini almak üzere 2000 yılından beri düzenli olarak yazılı geri bildirim alınmaktadır. Her ders kurulu ve stajda eğitim kalitesinin öğrenciler açısından değerlendirilmesi sağlanır. Sonuçlar analiz edilir ve dekanlık tarafından değerlendirilmektedir. Sonuçlar her yıl ders kurulu ve stajların eğitim ve öğretimini değerlendirilirken göz önüne alınmaktadır.

29 Öğrenci katılımı Her dönemde öğrenciler dönem temsilcisi ve yardımcılarını seçer. Tüm dönemlerin temsilcileri fakülte öğrenci temsilcisini seçer . Fakülte öğrenci temsilcisi, öğrencilerle ilgili konularda Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilmektedir. Tüm dönem temsilcileri, dekan ve eğitim komisyonuyla değerlendirme toplantısına katılır. Son üç yıldır sene sonunda yapılan Tıp Eğitimi Çalıştayı’nda öğrenciler , asistanlar ve mezunların görüşleri alınmaktadır.

30 Öğrenci Kongresi 2009 yılından bu yana üç kez gerçekleştirilen öğrenci kongresinde tümüyle öğrencilerin hazırladığı bilimsel ve sosyal etkinliklerde ülkemizin değişik tıp fakültelerinden öğrencilere ev sahipliği yapılmaktadır.

31 Uluslararası İşbirliği (Socrates/Erasmus)
2002 yılından beri Türkiye AB Erasmus projesinin aktif katılımcısıdır Uluslararası kredilendirme sistemine (ECTS) uygun hazırlanmış ders programları ve kurul içerikleri fakülte web sitesinde İngilizce ve Türkçe olarak bulunmaktadır Sekiz ülkeden( İtalya, Hollanda, Yunanistan vs) 16 üniversite ile karşılıklı işbirliği ve öğrenci değişimi yapılmaktadır

32 Yükseköğretim Kurumları arasında Öğrenci -Öğretim Üyesi Değişim Programı (FARABİ)
Yükseköğretim Kurumları arasında Öğrenci-Öğretim Üyesi Değişim Programı 2009 yılında başlanmıştır. Pek çok üniversite ile karşılıklı anlaşmamız mevcuttur. Ayrıntılar için üniversitenin web sitesini kullanabilirsiniz.

33 Rehberlik ve Burs Hizmetleri
Eğitim döneminin başında her öğrenciye bir öğretim üyesi “Danışman” belirlenmektedir. Burs Komisyonumuz aracılığıyla üniversite bütçesi, öğretim üyelerimiz, hayırsever yurttaşlar ve kurumların katkılarıyla öğrencilerimizin yaklaşık %20’sine yemek ve karşılıksız burs olarak destek sağlanmaktadır. Üniversite mediko-sosyal biriminde uzman psikologlar tarafından rehberlik hizmeti verilmektedir. Sosyal güvenlik sistemi kapsamında olmayan öğrencilerimiz alacakları sağlık karneleriyle sağlık hizmetinden yararlanabilmektedir.

34 Sosyal - Kültürel - Akademik Faaliyetler
Rektörlüğe bağlı öğrenci kulüpleri (Sinema, fotoğrafçılık, skuba dalışı, tiyatro, folklor, Klasik türk müziği topluluğu, Atatürkçü Düşünce, fikir külüpleri vb.) Fakültemize özgü Bilimsel Araştırma Topluluğu (KOÜTBAT), Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu ve Türk MISC gibi sosyal ve kültürel etkinlikler sürmektedir.

35 Öğrenci Etkinlikleri Öğrenci Temsilcileri ve Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu ile düzenli toplantılar yapılmaktadır. Fakülte Temsilcisi, Eğitim Komisyonu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır. KOÜTBAT (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu ) KOÜTSEK (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal etkinlikler Topluluğu) TurkMSIC (Uluslar arası Tıp Öğrencileri Birliği) üyelik EMSA (European Medical Students’ Association) üyelik

36

37 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (KOÜTBAT)
KOÜTBAT'ın amacı Tıp Fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırma, çalışma ve tartışmalara katılımını sağlayarak bilimsel çalışma yapmaları yönünde güdülemektir. Etkinlikleri: Projelerde anabilim dalında öğretim üyeleri ile ortak çalışmakta. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’ni düzenlemekte Bahar ve Güz buluşması yemeklerini organize etmekte Dekanlık toplantıları ve okuldaki diğer toplantıların duyurulması ve düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır.

38

39

40 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Etkinlikler Topluluğu (KOÜTSEK)
“KOÜTSEK Sinema Geceleri” başlığıyla film gösterimi düzenlemekte Öğrenci, öğretim üyesi ve personelden oluşan Sağlıkçılar Futbol Turnuvasını organize etmekte Geziler düzenlemektedir.

41 TurkMSIC (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği)
Uluslararası staj değişimi etkinlikleri ile yurtdışına öğrenci göndermekte, yurtdışından gelen öğrencilerle ilgilenmektedir. Sağlıkla ilgili etkinlikler düzenlemektedir (Dünya Kalp günü etkinlikleri, LÖSEV’e destek kermesi) Avrupa Birliği Projeleri Eğitimi Oyuncak Ayı Hasta-nesi Projesi (anaokul-larında eğitim) TurkMSIC (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği)

42 AVRUPA TIP ÖĞRENCİLERİ TOPLULUĞU EUROPEAN MEDICAL STUDENTS’ ASSOCIATION (EMSA)
2011 yılında “Twinning Projesi” kapsamında Almanya - Heidelberg Üniversitesi’nden 20 öğrenci konuk edildi. Fakültemizden de 20 öğrenci aynı proje kapsamında Heidelberg’e giderek Almanya’da tıp eğitimini, günlük hayatı, Heidelberg tarihini ve kültürünü yerinde görme fırsatını yakaladılar.

43

44

45

46 Başarı dileklerimizle...


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları