Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞLENCELİ MATEMATİK AYAKKABILAR YENİYIL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞLENCELİ MATEMATİK AYAKKABILAR YENİYIL"— Sunum transkripti:

1 EĞLENCELİ MATEMATİK AYAKKABILAR YENİYIL
ARALIK AYI BÜLTENİMİZ EĞLENCELİ MATEMATİK AYAKKABILAR YENİYIL

2 ARALIK AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
ARALIK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ ARALIK AYI GEZİLERİMİZ ARALIK AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ ARALIK AYI PARTİSİ ARALIK AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ OCAK AYI MİNİ PROGRAMI OCAK AYI AİLE KATILIMI

3 ARALIK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELER
BİLİŞSEL ALAN Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Kazanım 3:Algıladıklarını hatırlar. Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Kazanım 4. Nesneleri sayar. İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler. Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler.

4 Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine, şekline, kullanım amaçlarına, miktarına göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir. Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, yapıldığı malzemeye, miktarına göre gruplar. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. Nesne/varlıkları büyüklüklerine, renk tonlarına göre sıralar Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır. Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

5 Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar. Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar. MOTOR ALANI Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. Yönergeler doğrultusunda koşar. Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Atılan topu elleri ile tutar. Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar. Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri takar, çıkarır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar. Nesneleri sıkar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar. Nesneleri döndürür.

6 Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. SOSYAL DUYGUSAL ALAN Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. Fiziksel özelliklerini ve duyuşsal özelliklerini söyler. Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler. Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler. Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.

7 Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler. Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar. Kazanım 13. Estetik değerleri korur. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevredeki güzelliklere değer verir. Kazanım 15. Kendine güvenir. Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir. Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer. Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.

8 DİL ALANI Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar. Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır. Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Kazanım 8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar, sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

9 ÖZBAKIM BECERİLERİ Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri: Giysilerini çıkarır. Giysilerini giyer. Ayakkabı bağcıklarını çözer. Ayakkabılarını çıkarır, giyer. Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar. Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.

10 ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ
* BÜYÜK-ORTA- KÜÇÜK *İNCE-KALIN *GENİŞ-DAR *KOKULU-KOKUSUZ *SERT-YUMUŞAK * KENAR-KÖŞE * GECE-GÜNDÜZ *DÜN, BUGÜN, YARIN *SABAH, ÖĞLE, AKŞAM *MEVSİM(KIŞ) * ÖNCE-SONRA-ŞİMDİ *MAVİ, YEŞİL, SARI, KIRMIZI, TURUNCU, MOR, PEMBE, YEŞİL RENKLERİNİ TANIMA VE DİĞER RENKLER ARASINDAN AYIRT ETME *ÖNÜNDE-ARKASINDA *ALT- ÜST-ORTA *ÖN-ARKA *HER NESNENİN BİR ŞEKLİ OLDUĞUNU FARK ETME *1-10 ARASI SAYILAR *KARANLIK-AYDINLIK *AÇIK-KOYU *AYNI-FARKLI *DOĞRU-YANLIŞ *ESKİ-YENİ *TEMİZ-KİRLİ *AÇ-TOK

11 ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ

12 “EĞLENCELİ MATEMATİK” KONUSUNA GEMS MATERYALLERİNİ KULLANARAK EŞLEŞTİRME ÇALIŞMALARIYLA BAŞLANILDI…

13

14 “ÖRÜNTÜ NEDİR?” ÖĞRENİLDİ. İKİLİ VE ÜÇLÜ ÖRÜNTÜLER YAPILDI…

15

16 OYUN HAMURLARI İLE 1-10 ARASI RAKAMLAR OLUŞTURULDU…

17

18 “KUTUMDA HANGİ SAYI VAR?” İSİMLİ OYUN OYNANDI…

19

20 “SAYI VURMACA” OYUNU OYNANDI…

21

22

23 “AYAKKABILAR” PROJE KONUSUNA YAĞMUR ÇİZMELERİYLE YÜRÜYÜŞ YAPARAK BAŞLANILDI…

24 SINIFTA YARATILAN SOKAK ORTAMINDA AYAKKABISIZ DOLAŞILDI…

25

26 “AYAKKABILAR NE İŞE YARAR. , NEDEN AYAKKABI GİYİYORUZ
“AYAKKABILAR NE İŞE YARAR?, NEDEN AYAKKABI GİYİYORUZ?” KONULU BEYİN FIRTINASI YAPILDI… Eren Hoşgör: Ayakkabılar ıslatmaz. Duru Işıldak: Yürümemize yarar. Can Aka: Sıcaklarda ayaklarımız yanmasın diye ayakkabı giyeriz. Elif Azra Levent: Ayaklarımız kirlenmez. Ege Sönmez: Ayaklarımız kar olmasın diye ayakkabı giyeriz. Yaman Güven: Ayaklarımız üşümez. Eren Okay: Soğuk havalarda ayaklarımız sıcak olur. Çağan Daştan: Yağmurlu havalarda boy giyersek, botlarımız su almaz.Ayaklarımız ıslanmaz. Mehmet Ege Deveci: Ayaklarımıza birşeyler batmaz. Kerem Gazioğlu: Ayaklarımız pislenmez. Beren Bozacı: Çimenler ayaklarımıza dikenler batmaz. Egemen Yıldırım: Çoraplarımız suda ıslanmaz. Maksut Babayev: Çimenlere basmak için bot giyeriz.

27 ELLER YERİNE AYAKLAR KULLANILARAK RESİM YAPILDI…

28

29

30 AYAKKABILARLA “TEK-ÇİFT” OYUNU OYNANDI…

31 EVDEN GETİRİLEN ESKİ AYAKKABILAR SÜSLENDİ VE
“ESKİ-YENİ KAVRAMLARI ÖĞRENİLDİ…

32 “EN BEĞENDİĞİN AYAKKABIYLA NEREYE GİTMEK İSTERSİN
“EN BEĞENDİĞİN AYAKKABIYLA NEREYE GİTMEK İSTERSİN?” KONULU RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI… Çağla Bayram: En beğendiğim ayakkabı ile havuza gitmek istiyorum. Egemen Yıldırım: En beğendiğim ayakkabı ile amcamlara gitmek istiyorum. Ege Sönmez: En beğendiğim ayakkabımla annemle birlikte havuza gitmek istiyorum. Eren Hoşgör: Oyun parkına gitmek istiyorum. Ela Beyaz: En beğendiğim ayakkabı ile havuza gitmek istiyorum. Kerem Gazioğlu: Havuza gitmek istiyorum. Yaman Güven: En beğendiğim ayakkabımla parka gitmek istiyorum. Can Aka: Parka gitmek istiyorum. Duru Işıldak: En beğendiğim ayakkabımı giyip parka gitmek istiyorum. Eren Okay: En beğendiğim ayakkabım ile parka gitmek isterim.

33 EBEVEYNLERE AİT AYAKKABILARLA YÜRÜMEYE ÇALIŞILDI VE AYAKKABI NUMARALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ…

34 AYAKKABI RESİMLERİ MEVSİMİNE GÖRE GRUPLANILDI…

35 BİLGİSAYAR ORTAMINDA KENDİ AYAKKABILARIMIZI OLUŞTURARAK “AYAKKABILAR KONUSU SONLANDIRILDI…

36

37

38

39

40 “YENİ YILDA NEYİN DEĞİŞMESİNİ İSTERSİN?” KONULU SOHBET EDİYORUZ…
Egemen Yıldırım: Oyuncaklarımın değişmesini isterim. Ela Beyaz: Boyalarımın değişmesini isterim. Beren Bozacı: Ayakkabılarımın değişmesini isterim. Yaman Güven: Bütün şekerlerin tadının değişmesini isterim. Kerem Gazioğlu: Çimenlerin mavi olmasını isterim. Mehmet Ege Deveci: Kıyafetlerim küçüldü, onların değişmesini isterim. Ege Sönmez: Yaprakların rengarenk olmasını isterim. Çünkü renkleri çok severim. Eren Okay: Çoraplarımın değişmesini isterim. Elif Azra Levent: Evimizin mutfağının ve salonunun değişmesini isterim. Maksut Babayev: Boya kalemlerimin değişmesini isterim. Çağan Daştan: Odamın değişmesini istiyorum. Duru Işıldak: Yatağımın değişmesini istiyorum. Eren Hoşgör: Pijamalarım değişsin.Miki Fareli pijama istiyorum. Can Aka: Odamın duvarlarının mor olmasını istiyorum.

41 EVDEN GETİRİLEN SÜSLERLE YILBAŞI AĞACIMIZ SÜSLENDİ…

42

43

44 MUTFAK ETKİNLİĞİNDE ŞEKER HAMURU İLE YENİYIL BİSKÜVİLERİ HAZIRLANDI…

45

46

47 DEMOKRASİ EĞİTİMİ KAPSAMINDA “YENİYIL PARTİSİNDE NE YEMEK İSTERSİN
DEMOKRASİ EĞİTİMİ KAPSAMINDA “YENİYIL PARTİSİNDE NE YEMEK İSTERSİN?” KONULU SEÇİM YAPILDI…

48 YAPILAN SEÇİM SONUCUNDA “DÜDÜKLÜ ŞEKER” ÇIKTI
YAPILAN SEÇİM SONUCUNDA “DÜDÜKLÜ ŞEKER” ÇIKTI. YENİYIL PARTİSİNDE ÖĞRENCİLERİMİZE DÜDÜDKLÜ ŞEKER HEDİYE EDİLDİ…

49 SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ

50 EDİRNE’DE Kİ KARDEŞ OKULUMUZ İKİNCİ MURAT İLKOKULU İÇİN YARDIMLARIMIZI HAZIRLADIK. KATILAN TÜM VELİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.

51 GÖSTER - ANLAT

52 ÇAĞAN DAŞTAN, ARKADAŞLARINA TOMMY İSİMLİ OYUNCAĞININ ÖZELLİKLERİNİ VE NASIL OYNANDIĞINI ANLATTI…

53 EGEMEN YILDIRIM, ARKADAŞLARINA İLİŞKİ KURMA VE EŞLEŞTİRME OYUN KARTLARINI TANITTI VE NASIL OYNANCAĞINI ARKADAŞLARINA ANLATTI…

54 EREN OKAY, ARKADAŞLARINA RENKLİ KAMYONUNUN ÖZELLİKLERİNİ VE ONUNLA HANGİ OYUNLARI OYNADIĞINI ANLATTI…

55 “YENİ YIL, MİNİ MİNİ BİR TAVŞAN” İSİMLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ.
Eski yıl ne çabuk geçti İşte yeni yıl geldi Herkese ümit verdi Bizlere neşe geldi. Yeni yıl kutlu olsun Mutluluklar bol olsun. MİNİ MİNİ BİR TAVŞAN Mini mini bir tavşan Kaçmış yuvasından Avcılar peşinde durmadan dan dan Yüreciği pır pır pır Patileri tıp tıp tıp Gözleri fıldır fıldır Hep koşar zıp zıp

56 ARALIK AYI HİKAYELERİMİZ

57 ARALIK AYI GEZİLERİMİZ

58 ATAKÖY DÜNYA GÖZ HASTANESİNDE TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE ÜCRETSİZ GÖZ TARAMASI YAPILDI…

59

60

61

62

63 GEZİCİ KÜTÜPHANE PAFİN’DEN KİTAP ALIŞVERİŞİ YAPILDI…

64

65

66

67 ARALIK AYI SİNEMAMIZ “YENİYILA GERİ SAYIM”

68 “ASLAN KRALIN YENİYIL PARTİSİ”
ARALIK AYI TİYATROMUZ “ASLAN KRALIN YENİYIL PARTİSİ”

69 ARALIK AYI KUTLAMALARIMIZ

70 TUTUM YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI

71 EVDEN GETİRİLEN ÜLKEMİZE ÖZGÜ GİYSİ VE EŞYALAR SERGİLENDİ…

72 YENİ YIL PARTİMİZ

73

74

75

76

77

78

79 DOĞUM GÜNLERİMİZ

80

81 BEREN ELA BOZACI

82 YAMAN GÜVEN

83 ELA BEYAZ

84 MEHMET EGE DEVECİ

85 EREN HOŞGÖR

86

87

88

89

90 BRANŞ DERSLERİMİZ

91 MÜZİK DUYULAN SESİN HANGİ ENSTRÜMANA AİT OLDUĞUNU BULABİLMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILDI. ŞARKI ÖNCESİ NEFES AÇMA VE RAHATLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI. RİTM ALGILAMA VE EŞ ZAMANLI HAREKET EDEBİLME ÇALIŞMLARI YAPILDI. DENİZ TOPU VE UÇAN DAİRE İSİMLİ ŞARKILAR ÖĞRENİLDİ.

92 FEN LABORATUVARI GECE VE GÜNDÜZÜN NASIL MEYDANA GELDİĞİNİ KAVRAMAK AMACIYLA GECE- GÜNDÜZ İSİMLİ DENEY ÇALIŞMASI YAPILDI. MİKROPLAR, GÜNEŞ SİSTEMİ, FOTOĞRAF MAKİNASI NASIL ÇALIŞIR KONULU EĞİTİCİ ÇİZGİ FİLİMLER İZLENDİ.

93 BEDEN EĞİTİMİ BASKETBOLDA OYUN KURALLARI ÖĞRENİLDİ.TOP SÜRME ÇALIŞMALARI YAPILDI. VOLEYBOLDA OYUN KURALLARI ÖĞRENİLDİ. PARMAK PAS, MANŞET PAS ÇALIŞMALARI YAPILDI. NESNELERİ UZAĞA FIRLATMA, HEDEFE TOP ATMA ÇALIŞMALARI YAPILDI. TOPLARI İLERİ VE YUKARI ATIP YAKALAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

94 DRAMA DUYU ORGANLARINI TANIMA.
GÖRME, İŞİTME VE KOKLAMA DUYULARINI ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILDI. SÖZLÜ İFADE VE ÇABUK DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA KELİME TENİSİ İSİMLİ OYUN OYNANDI.

95 BİLGİSAYAR “DRAWİNG FOR CHİLDREN” PROGRAMINDAKİ GEZEGENLER KULLANILARAK UZAY İLE İLGİLİ RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI. YENİ YIL AĞACI SÜSLEME OYUNU OYNANDI. NOEL BABANIN ÇUVALI İSİMLİ EL-GÖZ KOORDİNASYONUNU GELİŞTİRİCİ DİKKAT OYUNU OYNANDI.

96 MODERN DANS DÖRT ZAMANLI RİTMİK EGZERSİZLER YAPILDI.
SAĞ-SOL EL AYAK KOORDİNASYON ÇALIŞMASI YAPILDI.

97 BALE ÖNE VE YANA TANDÜ ÇALIŞMALARI YAPILDI.
1. POZİSYONDA KOL UYGULAMALARI YAPILDI PİLİE, RELEVE UYGULAMALARI YAPILDI. SAHNEYE GİRİŞ VE SAHNEDE YERİNİ ALMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILDI.

98 YÜZME

99 OCAK AYI MİNİ PROGRAMI

100 “Kutup insanları nasıl yaşar?” konulu beyin fırtınası yapıyoruz.
06 GEMS “KUTUPLAR” konumuza başlıyoruz. “Kutuplar nasıl bir yerdir?, Kutuplarda kimler ve hangi hayvanlar yaşayabilir?” konulu beyin fırtınası yapıyoruz. “İlk Kutup Resmini” yapıyoruz. “Kutuplar hakkında ne öğrenmek istersin?” konulu beyin fırtınası yapıyoruz. 07 Kuzey Kutup Bölgesini araştırıyoruz! Yaşayan hayvanlarla ilgili kuklalar yapıyor ve oynuyoruz. Kuzey kutup panomuzu oluşturuyoruz. “Kutuplarda Yaşam” belgeselini izliyoruz. 08 Güney Kutup Bölgesini araştırıyoruz! Kuzey kutbu ve güney kutbunu karşılaştırıyoruz. Benzerlik ve farklılıkları konuşuyoruz. 13 Değerler Eğitimi Konumuz “İşbirliği” İşbirliğinin önemi hakkında sohbet ediyoruz. İşbirliği ile sanat etkinliği yapıyoruz. 14 Aqua Florya AVM’deki “İSTANBUL AKVARYUM”a geziye gidiyoruz. Sanat etkinliğinde şişe mantarından “Penguen” yapıyoruz. 15 “Buz ne kadar soğuk?” araştırıyoruz. Renkli buzlarla karışım deneyi yapıyoruz. Buz evimizde batma-çıkma deneyleri yapıyoruz. 20 “İglo nedir?” öğreniyoruz Küp şekerlerle iglo yapıp renkli sularla erime deneyi yapıyoruz. “Kutup insanları nasıl yaşar?” konulu beyin fırtınası yapıyoruz. 21 “Pütürlü ve kaygan” kavramlarını öğreniyoruz. “Son Kutup Resmi” yapıyoruz. NOT: Evden gelirken bir adet kaygan bir adet pütürlü nesne getirmeyi unutma! 22 Ocak ayında doğan öğrencilerimizin doğum günlerini kutluyoruz. “Kutuplarla ilgili ne öğrendik?” panomuzu oluşturuyoruz.

101 OCAK AYI AİLE KATILIMI

102 Çocuğunuzla internetten kutuplarla ilgili resimler inceleyin. 07
06 Çocuğunuzla internetten kutuplarla ilgili resimler inceleyin. 07 Çocuğunuzdan size kutup hayvanlarının resmini yapmasını isteyin. 08 Çocuğunuzla beraber yarın okula getirmesi için sizin ve onun giysi dolabından kalın ve tüylü giysiler seçerek okula gönderin. 09 Çocuğunuzla kutupların özellikleri hakkında sohbet edin ve hangi kutup bölgesinde yaşamak istediğini sorun. 10 Çocuğunuzdan bugün okulda dinlediği hikayeyi size anlatmasını ve “Pengu”nun resmini çizmesini isteyin. 13 Çocuğunuzla birlikte “Aile Toplantısı” yapın. Ailece işbirliği yapabileceğiniz işlerin listesini yaparak planlayın. 14 Çocuğunuzdan bugün gittiği gezide gördüğü hayvanları size anlatmasını isteyin. 15 Çocuğunuzla okulda yapılan batma-çıkma deneyini tekrarlayın. Farklı malzemeleri kullanarak yeni denemeler yapmasına fırsat verin. 16 Çocuğunuzla birlikte evinizde 10 adet nesne toplayarak bu nesneleri rengine ve şekline göre gruplama oyunları oynayın. 17 Çocuğunuzdan bugün okulda öğrendiği “Penguenler”şarkısını size söylemesini isteyin. 20 Çocuğunuzla evde kutupların ne kadar soğuk olduğunu anlamak için buz deneyi yapın. 21 Çocuğunuzun gözlerini bağlayarak ona dokundurduğunuz nesnelerin pütürlü-kaygan olup olmadığını sorun. 22 Çocuğunuzla birlikte kutuplarda yaşayan hayvanlardan birini seçerek artık materyallerle süsleyin. 23 Çocuğunuzdan en sevdiği hayvanın size taklidini yapmasını isteyin. 24 Çocuğunuzla birlikte sömestr tatilinde neler yapmak istediği hakkında sohbet edin.


"EĞLENCELİ MATEMATİK AYAKKABILAR YENİYIL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları