Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)"— Sunum transkripti:

1 Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Doç.Dr. Bedriye Öncü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Ergen Ünitesi 13 Şubat 2010

2 DEHB belirtileri ergenlikle birlikte kaybolmuyor.
Çocuklukta en sık görülen psikiyatrik bozukluk olan DEHB yetişkinlerde nasıl seyreder? İzlem çalışmaları: DEHB belirtileri ergenlikle birlikte kaybolmuyor. 13 Şubat 2010

3 DEHB saptanan çocukların %80’inde ergenlik döneminde,
%50-70 erişkinlikte belirtiler devam eder. 13 Şubat 2010

4 Düşük gelirli ülkelerde prevalans da düşükken (%1.9),
10 ülkede yapılmış bir çalışmada yetişkinlerde DEHB prevalansi % arasında (ort %3.4) Düşük gelirli ülkelerde prevalans da düşükken (%1.9), Yüksek gelirli ülkelerde prevalans yüksek (%4.2). Fayyad ve ark. Br J Psychiatry May;190:402-9 13 Şubat 2010

5 DEHB’nin tanımı Kişinin bulunduğu gelişim dönemine uymayan, kalıcı ve sürekli olarak dikkati yoğunlaştırma ve sürdürme bozukluğu dürtüsellik aşırı hareketlilik belirtilerinin görüldüğü bir sendromdur. 13 Şubat 2010

6 Etiyoloji Tam olarak bilinmiyor.
Büyük olasılıkla etiyolojide pek çok etmen sorumlu. Yani; her olgu için farklı etmenler söz konusu olabilir aynı olguda farklı etmenler birlikte bulunabilir. 13 Şubat 2010

7 Etiyoloji: Genetik etmenler
Katekolamin ve serotonin metabolizmasını düzenleyen genler.. En fazla üzerinde durulan dopamin 13 Şubat 2010

8 Etiyoloji: Çevresel etmenler
Beyne zarar veren durumlar: İntrauterin rubella ve diğer enfeksiyonlar Gebelikte sigara kullanımı Perinatal ve neonatal hipoksi Doğum travmaları Ensefalit, menenjit Kurşun zehirlenmesi Kafa travması 13 Şubat 2010

9 Etiyoloji; Çevresel etmenler
Çevresel etmenler sonucu beynin etkilenmesi DEHB belirtilerine neden olabilir. Bu etmenler herkeste DEHB’na yol açmaz. Çevresel ve genetik etmenlerin etkileşimi söz konusu 13 Şubat 2010

10 DEHB’nin Alt Tipleri 13 Şubat 2010

11 Dikkatsizlik ön planda
13 Şubat 2010

12 Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ön planda
13 Şubat 2010

13 Bileşik tip 13 Şubat 2010

14 Dikkatsizlik Belirtileri
1.Ayrıntılara dikkat etmekte zorluk çeker, dikkatsizce hatalar yapar. 2. Üzerine aldığı görevlerde, oynadığı etkinliklerde dikkati dağılır. 3. Doğrudan kendisiyle konuşulduğunda dinlemiyormuş gibi görünür. 4. Ödevleri ya da verilen görevleri bitiremez, verilen plana/yönergeye uyamaz. 5. Görev ve etkinlikleri düzenlemekte zorlanır. 6. Konsantrasyon gerektiren işleri yapmayı istemez. 7. Üzerine aldığı görev ve etkinlikler için gerekli şeyleri kaybeder (oyuncak, ödev, kalem-kitap). 8. Günlük etkinliklerinde unutkandır. 9. Dikkati dış uyaranlarla kolayca dağılır 13 Şubat 2010

15 Aşırı hareketlilik belirtileri
1.Uygunsuz durumlarda koşuşturup durur ya da tırmanır (ergen ya da erişkinlerde öznel huzursuzluk hissi olabilir) 2. Elleri ayakları kıpır kıpırdır, oturduğu yerde kıpırdanıp durur. 3. Sakin biçimde boş zaman geçirme etkinliklerine katılma ya da oyun oynamada zorlanır 4. Çok konuşur 5. Sınıfta ya da oturması beklenen durumlarda oturduğu yerden kalkar 6. Sürekli hareket halindedir ya da bir motor tarafından sürülüyormuş gibi davranır. 13 Şubat 2010

16 Dürtüsellik Belirtileri
1. Başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer (konuşma ya da oyunlara burnunu sokar). 2. Sırasını bekleme güçlüğü vardır. 3. Sorulan soru tamamlanmadan önce cevabını verir. 13 Şubat 2010

17 DEHB belirtilerinin yaşa göre değişimi
13 Şubat 2010

18 Ergenlerde dikkat eksikliği
Dağınıktır (odası, çantası, dolapları) Ödevlerini, sınavlarını unutur Çabuk sıkılır (ders dinlerken, çalışırken, kitap okurken sıkılır, bilgisayar oyunlarından sıkılmaz) Eşyalarını kaybeder (kalem, kitap, cüzdan, palto!) Akademik başarısı kapasitesinin altındadır 13 Şubat 2010

19 Ergenlerde dikkat eksikliği
Bazı dersleri bildiği halde başarısız olur (soruyu yanlış anlar, formülü bilir ama yanlış sonuç bulur, ya da sonucu doğru bulduğu halde yanlış seçeneği işaretler). Yalnızca dikkat eksikliği varsa ilkokulda sorun yaşanmamış olabilir Beklentiler ve ödevler az Derse tek öğretmen giriyor 13 Şubat 2010

20 Ergenlerde dikkat eksikliği
Orta öğrenimde başarılı olmak için daha uzun süreler konsantre olabilmek ve daha çok dikkat gerekir sorunlar fark edilir. “Biraz daha dikkatli olması lazım” denen çocuklar.. 13 Şubat 2010

21 Erişkinlerde dikkat eksikliği
Yapılan işe sık sık ara verme ihtiyacı Randevuları unutma Projeleri bitirememe Plan yapma ve işleri düzene/sıraya koyma zorluğu Konsantrasyon güçlüğü Yıllardır süren unutkanlıklar sonucu gelişebilen kompulsiyon benzeri davranışlar (cüzdan, cep telefonu, evden çıkarken ocak kontrolü vb.) 13 Şubat 2010

22 Ergenlerde aşırı hareketlilik
Çocuklarda görülen aşırı hareket/ koşturmaların ergenlikte azalması tipik Huzursuzluk hissi Ayak sallama, ellerle tempo tutma, kalem çevirme, kıpırdanma Çok ve hızlı konuşma devam eder 13 Şubat 2010

23 Erişkinlerde aşırı hareketlilik
Uzun süre yerinde kalamama (toplantılar, sinema vb.) Çeşitli bahaneler bularak oturduğu yerden kalkma (su içme, kahve alma vb.) 13 Şubat 2010

24 DEHB belirtilerinin yaşa göre değişimi
13 Şubat 2010

25 Ergenlerde dürtüsellik
Ergenliğin doğası gereği bu dönemde dürtüsellikte hafif bir artış olabilir. Çabuk tepki verme, kavga etme Erken yaşta alkol ve madde kullanımı Erken yaşta cinsel deneyim Tehlikeli işlere girişme, tehlikeli araba kullanma Devamsızlık, okulu bırakma, sık iş değiştirme 13 Şubat 2010

26 Erişkinlerde dürtüsellik
Öfke kontrolü sorunları Para hesabını bilememe, gereksiz/dürtüsel harcamalar yapma Sık iş değiştirme Evlilik sorunları Sık eş değiştirme 13 Şubat 2010

27 Erişkinlerde görülen diğer özellikler
Zamanı ayarlayamamak Pek çok işi aynı anda yürütmeye çalışmak Genel bir düzensizlik, geç kalma ve telaş hali Sonuçlarını düşünmeden konuşmak Yapacağı işleri ertelemek Hesaplar, raporlar gibi kağıt işlerini bitirmekte zorluk Kitap okurken konsantre olamama 13 Şubat 2010

28 Başarısızlık hissi, potansiyeline ulaşamadığını hissetme
Tekrarlayıcı depresyonlar (genellikle ergenlik döneminde başlar) Uzun süreli ilişkiler kurma güçlüğü Alkol/madde kullanımı ya da bağımlılığı Karar verme sorunları (ani kararlar verme ya da karar verememe) Kolayca hayal kırıklığına uğrama 13 Şubat 2010

29 Hayal kırıklıklarına tahammül edememe
Üstlenilen iş ya da projeleri yarım bırakma eğilimi Maymun iştahlılık Başkalarını dinlerken dikkatin dağılması Gece uykuya dalmakta ve sabah kalkmakta zorluk ( gece kuşu ) Tehlikeli araba kullanma, trafik kazaları, aşırı hız yapma 13 Şubat 2010

30 Yetişkinlerde DEHB tanısı
13 Şubat 2010

31 Birden fazla alanda işlevselliğin olumsuz etkilenmesi
Belirti sayısı ölçüsü Başlangıç yaşı Birden fazla alanda işlevselliğin olumsuz etkilenmesi İşlevsellikte bozulma 13 Şubat 2010

32 Belirti sayısı ölçütü (6/9; 6/9)
Çoğu ergen ve erişkin bu sayıda ölçütü karşılamıyor DSM’de ergen ve erişkinler için DEHB tanı ölçütleri yok Ölçütler gelişime duyarsız Eşik değerin 6 olarak belirlenmesi için bilimsel temel yok (özellikle dikkatsiz tipte) 13 Şubat 2010

33 Tanı koyarken yalnızca ölçüt sayısı değil kişinin genel gelişimi ve belirtilere bağlı gelişen bozulma (“impairment”) dikkate alınmalıdır. 13 Şubat 2010

34 “Belirtilerin 7 yaşından önce başlama” ölçütü
Başlangıç yaşı ölçütü de bilimsel temellere dayanmıyor. DSM-IV alan çalışması sonuçları DEHB tanısı konan pek çok çocukta 7 yaşından önce bir bozulma olmayabileceğini göstermiş. Ergen ve erişkinlerde geriye dönük tanı koyma zorluğu 13 Şubat 2010

35 “İki ya da daha fazla ortamda bozulma” ölçütü
İki ya da daha fazla ortamda belirtilerden kaynaklanan bozulma vardır (ev, iş, okul) . İşlevsellikte bozulma söz konusu olduğunda erişkinler için daha geçerli olabilecek olabilecek başka işlev alanları yok. 13 Şubat 2010

36 “İşlevsellikte bozulma” ölçütü
Toplumsal, okul, ya da mesleki işlevsellikte klinik açıdan belirgin bozulmaya yol açar. Erişkinler yıllardır yaşadıkları sorunlar nedeniyle yaşam tarzlarını değiştirmiş ve uyum sağlamış olabilir. 13 Şubat 2010

37 Bozulmanın değerlendirilmesi
Kişinin potansiyeli nedir ve bu potansiyele ne kadar ulaşabilmiştir? DEHB belirtilerine bağlı sorunların düzeyi Dürtüsellik nedeniyle evde, okulda, iş yerinde ve diğer ortamlarda ne kadar sorun yaşıyor? Dikkatsizlik okul ve iş başarısını, günlük yaşamını ne kadar etkiliyor? 13 Şubat 2010

38 Bozulmanın değerlendirmesi –2-
Var olan işlevselliğini korumak için ne kadar çaba harcıyor? Yaşıtlarıyla aynı başarıyı göstermek için daha çok zaman ve çaba harcıyor mu? 13 Şubat 2010

39 Tanının gecikmesi Kişinin kapasitesi ve çabası
Ailesinin ve kendisinin beklentisi Devam ettiği okul, çalıştığı iş Dikkatsizlik belirtilerinin şiddeti 13 Şubat 2010

40 Tanı süreci Görüşme (temel DEHB belirtilerinin sorgulanması, genel izlenim, diğer psikiyatrik durumların sorgulanması) Ölçekler Ergenlerde; hasta, aile ve öğretmenlere Erişkinlerde; hasta, eşi ve mümkünse annesine verilen Nöropsikolojik testler Gerekirse yapılacak tetkikler (TFT, EEG vb.) 13 Şubat 2010

41 Görüşme Hasta ve mümkünse ailesiyle (anababası ya da eşi)
Şu andaki ve geçmişteki sorunlar Çocukluk öyküsü Prenatal dönemden başlayan ve DEHB için risk etmenlerini ve DEHB belirtilerini sorgulayan ayrıntılı anamnez Prenatal özellikler: Gebelikte ilaç, sigara, hastalık. Anne karnında hareketli mi? Doğum?? Postnatal sorunlar 13 Şubat 2010

42 Görüşme Bebeklik: gazlı, uyku sorunu olan, huysuz ve bakımı zor bebek mi? Gelişim basamakları(yürüme, konuşma, tuvalet eğititimi) Erken çocuklukta dikkat ve hareketlilik öyküsü (oyunları sürdürme, yerinde oturabilme, kreşte öğle uykusu?, susam sokağı vb izleyebilme) 13 Şubat 2010

43 Görüşme Okul öyküsü: Okumayı ne zaman öğrenmiş? Yazısı nasıl? Harf atlama-karıştırma var mı? Öğretmenleri neler söyler? Kendiliğinden ödev yapar mı? Başarısı nasıl? Dikkat hataları? Ders dinleyememe? Derste konuşma, dolaşma, yerinde duramama? OKS ÖSS.. İşlem hataları, soru kaydırma, paragraf soruları?? Dersin başında kalma süresi.. 13 Şubat 2010

44 Görüşme İş öyküsü Evliliği, aile ilişkileri
Geçirilmiş tıbbi hastalıklar, kaza ve ameliyatlar 13 Şubat 2010

45 Tanı Prenatal dönemden başlayan ve DEHB için risk etmenlerini ve DEHB belirtilerini sorgulayan ayrıntılı anamnez Uygulanan ölçeklerin ve nöropsikolojik testlerin değerlendirilmesi Ayrıcı tanı 13 Şubat 2010

46 Tanı Yaşamın erken dönemlerinden beri hareketlilik- dürtüsellik
Uzun süredir var olan dikkat sorunları DEHB’yi akla getirmeli.. 13 Şubat 2010

47 DSM’deki ölçütler DEHB’yi diğer psikiyatrik hastalıklardan ayırabiliyor mu?
Çalışma yok.. 13 Şubat 2010

48 Öte yandan.... Dikkati sürdürme sorunları ve dikkatsizlik, hareketlilik ve huzursuzluk hali, hızlı konuşma gibi belirtiler ergen ve erişkinlerde görülebilen pek çok psikiyatrik hastalıkta bulunur. DEHB’nin diğer psikiyatrik hastalıklarda ayrılması ve eş tanılar .. 13 Şubat 2010

49 OKS...ÖSS..ALES..TUS ve diğerleri....
Özellikle ergenlik ve genç erişkinlik döneminde akademik beklentilerin artmasıyla birlikte “dikkat eksikliği”, “dikkatsizlik”, “konsantre olamama” gibi yakınmalarla pek çok genç kliniklere geliyor. Hepsi DEHB mi?? 13 Şubat 2010

50 Ayırıcı tanı ve eştanılar
Duygudurum bozuklukları Depresyon İki uçlu bozukluk Kaygı bozuklukları Zeka gerilikleri Şizofreni Kişilik bozuklukları Yaygın gelişimsel bozukluklar Madde kullanımı 13 Şubat 2010

51 Depresyon DEHB ile depresyonu ayırmak zor olabilir
Belirtiler karışabilir DEHB olan erişkinlerde sık görülür Genelde hekimin hastada DEHB olabileceğini düşünmediği durumlarda en sık konan tanıdır (dikkatsizlik, irritabilite). 13 Şubat 2010

52 Depresyon- DEHB ayrımı
Depresyondaki dikkat/ konsantrasyon sorunları ve huzursuzluk hissi sürekli değil Anhedoni, disforik duygudurum ya da irritabilite dönemleriyle sınırlı Vejetatif belirtilerin varlığı depresyon tanısını güçlendirir. 13 Şubat 2010

53 Depresyon DEHB eştanısı
DEHB’de ergenlikle birlikte depresyon oranları artar. DEHB’nda depresyon sık (%10-30). Ortak biyolojik yatkınlık? Yıllardır süren başarısızlık? 13 Şubat 2010

54 İki Uçlu Bozukluk Ikiuçlu bozukluk tanısı konan çocuk ve ergenlerin %90’ında DEHB DEHB olan yetişkinlerin %5-10’unda iki uçlu bozukluk olduğu tahmin ediliyor Ayırmak kolay değil..Kesitsel değerlendirmede ayrım neredeyse imkansız. 13 Şubat 2010

55 İki Uçlu Bozukluk enerji artışı hareketlilik çok konuşma
Manik nöbet belirtileri: enerji artışı hareketlilik çok konuşma dikkatin kolayca dağılması sinirlilik DEHB’de aynı belirtiler var!!! 13 Şubat 2010

56 İki Uçlu Bozukluk Belirtiler manik nöbetle sınırlıysa DEHB tanısı dışlanır. Özellikle çocuklarda ayrım çok güç olabilmektedir. 13 Şubat 2010

57 İki Uçlu Bozukluk İUB’da öyküde ötimik, depresif dönemler
DEHB belirtileri aynen sürer DEHB’nda uyarıcılarla belirtiler azalır; manide azalmaz, artabilir. 13 Şubat 2010

58 Anksiyete bozuklukları
Anksiyete belirtileri ve DEHB belirtileri karışabildiği gibi, bildirilen komorbidite oranları da oldukça yüksek (%30-50). 13 Şubat 2010

59 Alkol – madde kötü kullanımı ve bağımlılığı
Eş hastalanma oranları %10-40. Alkol ve madde bağımlılığı için psikiyatriye başvuran kişiler içinde DEHB olanların oranı oldukça yüksek 13 Şubat 2010

60 Davranım bozukluğu DEHB olan ergenlerin % ’ında davranım bozukluğu belirtileri görülür. Davranım bozukluğu gelişiminde çevresel faktörlerdeki olumsuzluğun (hatalı ana baba tutumları, destekleyici bir çevrenin olmaması) etkili olduğu biliniyor. DEHB ve davranım bozukluğu birlikteliği erişkin dönemde Antisosyal Kişilik Bozukluğu gelişme riskini arttırıyor. 13 Şubat 2010

61 Kişilik bozuklukları Antisosyal Sınır (duygu durumdaki oynamalar)
Histrionik (dikkat çekme ihtiyacı, labil affekt, impulsif davranışlar) kişilik bozukluklarıyla bir arada bulunabilmekte ve karışabilmektedir. 13 Şubat 2010

62 Tedavi DEHB’nin etkin tedavisi çok boyutlu bir yaklaşım gerektirir:
İlaç tedavisi İlaç dışı tedaviler Eğitim ve danışmanlık Psikoterapiler TMS 13 Şubat 2010

63 İlaç Dışı Tedaviler 13 Şubat 2010

64 Eğitim DEHB tedavisinde ilk adım
Yetişkin döneme kadar tedavisiz kalmış kişilere DEHB tanısı konması yıllardır süren sorunlara tıbbi bir açıklama getirdiği için genellikle rahatlama ve suçluluk duygusunda azalmayla sonuçlanır. Ancak bazen tedaviden beklenenler tedavinin verebileceklerinden fazla olabilmektedir. 13 Şubat 2010

65 Ailenin eğitimi ve bilgilendirilmesi de önemli.
Kitle iletişim araçları ve sanal ortamda yer alan kimi haberlerin akıl karıştırıcı ve tedaviyi bozabilen etkileri olabilir. DEHB ile ilgili doğru kaynaklara ulaşabilmek için uygun yönlendirme yapılmalı. Ailenin eğitimi ve bilgilendirilmesi de önemli. 13 Şubat 2010

66 İlaç tedavisi Ana amaç belirtilerin azaltılmasından çok kişinin başına gelebilecek ikincil zararların azaltılması olmalı. Ergenler için okul başarısızlığı, sınıf tekrarı, kazalar, arkadaş reddi, disiplin sorunları, antisosyal eylemler, alkol-madde kullanımı/bağımlılığı Erişkinler için işte başarısızlık, maddi sorunlar, aile ve eşle ilgili sorunlar, kazalar, alkol-madde kullanımı/ bağımlılığı 13 Şubat 2010

67 İlaç Tedavisinin Etkileri
Aşırı hareketlilik: Huzursuzluk ve kıpır kıpırlık azalır, yerinde durabilmeye başlar. Dikkatsizlik: Dikkat ve konsantrasyon artar. İşlerini ve projelerini bitirebilir. Akademik başarı ve iş yerindeki performans yükselir. Konuşulanları dinlemeye başladığı için bozuk ilişkiler düzelmeye başlar. 13 Şubat 2010

68 İlaç Tedavisinin Etkileri
Dürtüsellik: Azalır. Daha az acele eder. Başkalarının sözünü daha az keser, konuşmadan önce düşünmeye başlar. Öfke patlamaları azalır. Dürtüselliğin azalması da insanlarla ilişkilerin düzelmesine katkıda bulunur. 13 Şubat 2010

69 İlaç tedavisi Uyarıcılar (Psikostimulanlar) Uyarıcı dışı tedaviler
13 Şubat 2010

70 Uyarıcılar Metilfenidat (Ritalin, Concerta, Biphentine)
Deksmetilfenidat (Focalin) Dekstroamfetamin (Dexedrine) Karışık amfetamin tuzları (Adderal) Amfetamin prodrugları (lisdexamfetamin dimesilat- Vyvanse) 13 Şubat 2010

71 İlaç tedavisi Uyarıcılar: DEHB tedavisinde en etkili ilaç grubudur
Metilfenidat (Ritalin 10 mg tab) Metilfenidat OROS (Concerta 18, 27, 36, 54 mg) 13 Şubat 2010

72 Uyarıcıların Yan Etkileri
Uykusuzluk İştahsızlık Taşikardi ve hipertansiyon (daha nadir) Kardiyovasküler öykü alınması ve risk değerlendirmesi gerekli. 13 Şubat 2010

73 Metilfenidat (Ritalin 10mg)
İlaç aldıktan sonra 30 dk içinde etki başlar, 4-5 saat sürer. Günde 2-3 kez, en yüksek doz 1 mg/kg olacak şekilde verilebilir. Ritalin kullanımı ve dozları bireysel ihtiyaçlara göre hasta-hekim işbirliğiyle ayarlanır. 13 Şubat 2010

74 Metilfenidat OROS (Concerta 18, 27, 36, 54 mg)
Metilfenidatın osmotik salınımını sağlar. Gün boyu etkili (12 saat). Yetişkinlerdeki çalışmalarda mg arasındaki dozlarda etkili olduğu ve iyi tolere edildiği gösterilmiş (Adler ve ark. 2009). 13 Şubat 2010

75 İlaç tedavisi Uyarıcı dışı tedaviler: Antidepresanlar
Atomoksetin (Strattera) 13 Şubat 2010

76 Atomoksetin (Strattera 10, 18, 25, 40, 60 mg)
Atomoksetini Türkiye’de yalnızca çocuk psikiyatrları reçete edebiliyor. A.B.D.’de erişkinler için endikasyon alan ilk uyarıcı dışı tedavi Erişkinlerde mg/gün Etki 1. haftada başlar, 5-6 haftaya dek uzayabilir. 13 Şubat 2010

77 Atomoksetin Yetişkinlerde sık görülen yan etkiler: Ağız kuruluğu,
Baş ağrısı, Uykusuzluk, Bulantı, iştahsızlık, kabızlık, Taşikardi, hipertansiyon. 13 Şubat 2010

78 Antidepresanlar İmipramin (Tofranil): Ritalin kullanmak istemeyen, yan etkiler nedeniyle kullanamayan ya da yanıt alınamayan kişilerde, DEHB ile birlikte depresyon ve kaygı bozuklukları olanlarda tercih ediliyor Etki 3-4 haftada başlar mg/gün (genelde depresyonda olduğundan daha düşük dozda etkili) 13 Şubat 2010

79 Diğer tedaviler Klonidin, guanfasin, venlafaksin, reboksetin, buspiron, bupropion, mekamilamin (nonkompetitif nikotinik antagonist) vb. üzerinde çalışmalar yapılıyor. 13 Şubat 2010

80 DEHB’nun olumlu yönleri
DEHB olan kişiler; - enerjik - yeni çözümler bulan, yeni fikirler üreten - öfkesi uzun sürmeyen - konuşkan - yaratıcı - eğlenceli - coşkulu ve heveslidirler. 13 Şubat 2010

81 Birinci basamakta yetişkin DEHB’ye yaklaşım
13 Şubat 2010

82 DEHB’den şüphelenilen olguların yönlendirilmesi
Psikiyatri uzmanlarının yetişkinlerdeki DEHB konusundaki bilgi düzeyi, hastaları tanıma ve tedavi istenen düzeyde değil Birinci basamakta; DEHB’nin yetişkinlerde de başarıyla tedavi edilebilen bir tablo olduğunun bilinmesi DEHB’den şüphelenilen olguların yönlendirilmesi 13 Şubat 2010

83 İlginize teşekkür ederim...
13 Şubat 2010


"Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları