Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SIK GÖRÜLEN RUHSAL SORUNLAR VE DEHB

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SIK GÖRÜLEN RUHSAL SORUNLAR VE DEHB"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SIK GÖRÜLEN RUHSAL SORUNLAR VE DEHB
BİLİŞSEL__DAVRANIŞÇI TERAPİ BAKIŞIYLA….

2 SORUN ALANLARI DEHB-DB-KOKGB Kaygı Bozuklukları Depresyon
Dışa atım bozuklukları Tik Bozuklukları Otizm Uyku Bozuklukları

3 1. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

4 DEHB Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), üç temel özelliği; ● Dikkati toplamakta güçlük, ● Aşırı hareketlilik, ● Dürtüsellik (impulsivite) olan, ve yürütücü işlevleri içine alan bilişsel işlevlerde bozuklukla giden nöropsikiyatrik bir psikopatolojidir.

5 DİKKAT EKSİKLİĞİ ÖNDE OLAN TİP AŞIRI HAREKETLİLİK ÖNDE OLAN TİP
DEHB ALT TİPLERİ DİKKAT EKSİKLİĞİ ÖNDE OLAN TİP AŞIRI HAREKETLİLİK ÖNDE OLAN TİP BİRLEŞİK TİP

6 DEHB Belirti grupları Dikkatsizlik Dikkatini vermez
Başladığı işi bitirmez Organize olamaz Sürekli çaba gerektiren görevlerden kaçınır Bir şeyleri kaybeder, unutkandır Dikkati kolayca dağılır Hiperaktivite Yerinde duramaz Sınıfta sırasında oturamaz Aşırı koşma/tırmanma eğilimindedir Sakin bir şekilde oynayamaz/çalışamaz Sürekli hareket eder Çoğu zaman çok konuşur Dürtüsellik Çoğu zaman çok konuşur Yanıtları ağzından kaçırır Sırasını bekleyemez Başkalarının sözünü keser Başkalarının yaptıklarının arasına girer Semptom Grupları DEHB’nin ve DEHB’nin daha ağır bir formu olan hiperkinetik bozukluğun (HKD) temel semptomları gelişime uygun olmayan düzeylerdeki dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüselliktir. DSM-IV’e göre DEHB tanısı için en azından bir semptom grubundan (dikkatsizlik ya da hiperaktivite-dürtüsellik) altı ya da daha fazla sayıda semptomun mevcut olması gerekir. ICD-10’a göre HKD tanısı için üç kategorinin hepsindeki ve birden fazla konumdaki (ev, okul, vb.) semptomların mevcut olması gerekir. Bundan dolayı ICD-10’un HKD kriterleri, DSM-IV’ün DEHB kriterlerinden çok daha ağır bir durumu tanımlamaktadır.

7 DEHB-epidemioloji ( Sıklık, Dağılım )
● DEHB çocukluk çağında en sık tanı konulan psikiyatrik bozukluktur. ● Çocuk ve ergende % 3-10 ● En sık alt tip bileşik tiptir. En sık okul yaşındaki erkeklerde görülür. ● Erkeklerde 3-5 kat daha fazladır. ● Okul öncesi; hiperaktivite/dürtüsellik, İlköğretim; bileşik tip, Lise ve erişkinde; dikkatsizliğin önde olduğu tip ise daha sıktır.

8 DEHB-Klinik Özellikler-I
Bebeklikte; ● Az ve düzensiz uyku ● Yeme sorunları ● Huzursuzluk, ● Çok ağlama, ● Kolay yatıştırılamama,

9 Erken Çocukluk ● Aşırı hareketlilik, olaylara düşünmeden dalma, korku hissetmeme ● Sık kavga ve kazalara yatkınlık ● Söz dinlememe, çok konuşma, sabırsızlık ● Başına buyruk davranma, dikkatsizlik ● İlişki sorunları

10 Çocukluk ● Dikkatsizlik, ödevlere karşı isteksizlik, sık eşya kaybetme, ● Öğrenme güçlükleri ● Aşırı hareketlilik, ● Dürtüsel tehlikeli davranışlar, kaza ve yaralanmalar, ● Düşük kendilik algısı

11 Ergenlik ● Ders çalışamama, dikkatsizlik, unutkanlık, zamanı organize edememe, ● Gerginlik, huzursuzluk, ● Tehlikeli aktiviteler (Cinsel riskli davranışlar, kavgaya katılma, alkol-madde kötüye kullanımı) ● Zayıf sosyal ilişkiler kurma, ● Düşük kendilik algısı, depresif yakınmalar, ● Antisosyal ve saldırgan davranışlar sergileme

12

13 DEHB-Etiyoloji ( Nedenleri ) -I
DEHB, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, patofizyolojisiyle ilişkili çok sayıda inceleme ve kuramın olduğu, heterojen bir bozukluktur.

14 DEHB’ye EŞLİK EDEBİLECEK
BOZUKLUKLAR DEHB KARŞI GELME BOZUKLUĞU (%35-65) DAVRANIM BOZUKLUĞU (%20-45) ÖZEL ÖĞRENME BOZUKLUĞU (%20-35) DEPRESYON (%3-75) ANKSİYETE BOZUKLUĞU (%5-15)

15 DEHB'de TANI SÜREÇLERİ Muayene Testler
Aile ve çocukla ilk görüşme, bilgi alma Ailenin doldurduğu ölçekler Okul ve öğretmenden alınan bilgiler ve öğretmenin doldurduğu ölçekler Çocuğun değerlendirilmesi Muayene Testler

16 DEHB-Gidiş ve Sonlanım
● DEHB tanısı almış çocukların yarısında ya da fazlasında, ergenlik dönemi bozukluktan etkilenmiş ergenlerin ise yarısı ya da fazlasında, erişkinlik döneminde de DEHB belirtileri devam etmektedir. ● DEHB tanısı almış çocuklardaki belirtilerin erişkin yaşlarda devam etme oranı %10-79 arasında değişmektedir.

17 DEHB-Gidiş ve Sonlanım-II
● Çocuk ve ergenlerde; Sigara ve alkol-madde kullanımı, agresyon, kanun dışı eylemlerde bulunma gibi antisosyal davranışlar, depresyon, anksiyete bozuklukları, internet bağımlılığı

18 DEHB İLE BAŞA ÇIKMAK !!!

19 Tedavi ● DEHB’de birincil tedavi seçeneği psikostimülan ilaçlar ve psikostimülan dışı ilaç seçeneklerini içeren farmakolojik tedavidir. ● İlaç tedavisiyle birlikte hasta ve aile eğitimi, bilişsel ve davranışsal yaklaşımlar da tedavinin içinde yer almaktadır. KOÇLUK…

20 İLAÇ TEDAVİSİ MSS Uyarıcıları (Psikostimülanlar)
Metilfenidat (Ritalin, Concerta) Dekstroamfetamin (Dexedrin) Amfetamin/Dekstroamfetamin (Adderall) Pemolin (Cylert) Atomoksetin (strattera) İmipramin (Tofranil)

21 Davranım bozukluğu

22 DB Davranım bozukluğu (DB); ● İnsan ve hayvanlara karşı saldırganlık,
● Eşyalara zarar verme, ● Dolandırıcılık/ hırsızlık, ● Kuralları ciddi biçimde ihlal etme ile tanımlanan bir patolojidir.

23 DB Erkeklerde % 6-10, kızlarda % 2-9 oranında görülmektedir.
● Erkeklerde 4-12 kat daha fazladır. ● Ergenliğe doğru sıklığında artış olmaktadır. ● Genel nüfusta % 5 DB saptanmaktadır.

24 DB-Klinik Özellikler-I
2 alt tipi bulunmaktadır: “Çocuklukta başlayan tip” “Ergenlikte başlayan tip” Çocuklukta başlayan tip; Erkeklerde daha sıktır ve daha kalıcı olma eğilimi vardır. İleride antisosyal k.b. riski yüksektir.

25 DB-Klinik Özellikler-II
İnsan/hayvanlara saldırganlık Eşyalara zarar verme Kabadayılık, göz dağı verme Kavga başlatma Fiziksel yaralama, insan ve hayvanlara fiziksel acımasızlık Başkasının gözü önünde çalma Cinsel etkinlikte bulunma için zorlama Ciddi hasar vermek amacıyla isteyerek yangın çıkarma İsteyerek başkasının malına mülküne zarar verme

26 DB-Klinik Özellikler-III
Dolandırıcılık ya da hırsızlık Kuralları ciddi biçimde bozma Bir başkasının evine, arabasına zorla girmiştir. Çıkar, bir şeyi elde etmek için, yükümlülüklerinden kaçınmak için çoğunlukla yalan söyler. Kimse görmeden değerli şeyler çalmıştır. 13 yaş öncesi başlayarak, ailenin yasaklamasına karşın çoğu zaman geceyi dışarıda geçirme. Ana-babanın evinde yaşarken en az iki gece evden kaçma (uzun süre geri dönmemişse bir kez). 13 yaşından önce başlayarak çoğu zaman okuldan kaçma.

27 Karşıt olma karşı gelme bozukluğu KOKGB
“Sık sık hiddetlenme”, “büyüklerle sık sık tartışmaya girme”, “büyüklerin istek ve kurallarına karşı gelme”, “isteyerek başkasını kızdıran şeyler yapma”, “kendi yaramazlığı için başkalarını suçlama”, “alınganlık, kolay kızdırılma”, “kincilik, intikam almak isteme” özellikleri taşıyan bir psikopatolojidir.

28 DB&KOKGB-Etiyoloji Düşük sosyoekonomik düzey, işlevselliği bozuk aileler, aile içi şiddet, istismar, güvensiz bağlanma, zor mizaç, ailede alkol/madde bağımlılığı ve antisosyal kişilik bozukluğu, büyüme sırasında aşırı cezalandırma ya da sınır koymama gibi psikososyal etkenler.


"ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SIK GÖRÜLEN RUHSAL SORUNLAR VE DEHB" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları