Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

"İçinizden her kim, çirkin bir davranış veya nahoş bir şey gördüğünde, onu eliyle değiştirsin. Bunu eliyle değiştirmeye gücü yoksa diliyle değiştirsin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""İçinizden her kim, çirkin bir davranış veya nahoş bir şey gördüğünde, onu eliyle değiştirsin. Bunu eliyle değiştirmeye gücü yoksa diliyle değiştirsin."— Sunum transkripti:

1 "İçinizden her kim, çirkin bir davranış veya nahoş bir şey gördüğünde, onu eliyle değiştirsin. Bunu eliyle değiştirmeye gücü yoksa diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa, gönlünde o şeye veya harekete tepkisini canlı tutsun. Bu sonuncu tavır, imanın en zayıf şeklidir" (Müslim)

2 "Komşusu açken tok yatan bizden değildir " (Hadis)

3 "Hepiniz çobansınız ve hepiniz gözetiminiz altında bulunanlardan sorumlusunuz " (Buhârî)

4 Necm Suresi 8. Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenemez. 39. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. 40. Ve çalışması da ileride görülecektir. 41. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.

5 Bir ihmal yüzünden bir çivi kaybolur, Bir çivi yüzünden bir nal kaybolur, Bir nal yüzünden bir bacak kaybolur, Bir bacak yüzünden bir at kaybolur, Bir at yüzünden bir savaş kaybolur, Bir savaş yüzünden bir memleket kaybolur. Japon Atasözü

6 Casiye Suresi 15. Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir, kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Casiye Suresi 15. Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir, kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Şura Suresi 30. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) Allah çoğunu affeder.

7 FATIR SURES İ 1 8. Hiçbir günahkâr ba ş kasının günahını yüklenmez. Yükü (günahı) a ğ ır gelen kimse onu ta ş ımak için (ba ş kasını) ça ğ ırsa, bu ça ğ ırdı ğ ı akrabası da olsa, onun yükünden bir ş ey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmi ş olur. Dönü ş Allah'adır. FATIR SURES İ 1 8. Hiçbir günahkâr ba ş kasının günahını yüklenmez. Yükü (günahı) a ğ ır gelen kimse onu ta ş ımak için (ba ş kasını) ça ğ ırsa, bu ça ğ ırdı ğ ı akrabası da olsa, onun yükünden bir ş ey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmi ş olur. Dönü ş Allah'adır.

8 Zümer Suresi 41. (Resûlüm)! Şüphesiz biz bu Kitab'ı sana, insanlar için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Zümer Suresi 41. (Resûlüm)! Şüphesiz biz bu Kitab'ı sana, insanlar için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin.

9 "Sorumluluk büyük olmanın bedelidir" (Winston Churchili)

10 NİSA SURESİ 111. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir. 112. Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. NİSA SURESİ 111. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir. 112. Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.

11 "Sorumluluk, her iki ucu da görünmeyen ve yalnızca ortasını görebildiğimiz bir ipe benzer" (William McFee)

12 YUNUS SURESİ 41. Eğer onlar seni yalanlarlarsa, de ki: “Benim işim bana aittir; sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız; ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım (sorumlu değilim).” 108.De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden Hak (Kur’an) gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim. (Sadece tebliğ etmekle memurum).

13 ENAM SURES İ 104. (Doğrusu) size Rabbiniz tarafından basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim. RUM SURESİ 44. Kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhine olur. İyi işler yapanlara gelince, onlar da kendileri için (cennetteki yerlerini) hazırlamış olurlar.

14 " Sorumluluk insanların en fazla korktukları şeylerden birisidir, ama bizi hem erkek ve hem de kadın olarak en fazla geliştiren de odur" (Frank Crane)

15 SEBE SURESİ 25. De ki: Bizim işlediğimiz suçtan siz sorumlu değilsiniz; biz de sizin işlediğinizden sorulacak değiliz. İSRA SURESİ 7. Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz… 15…Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üslenmez…

16 "Herkes kendi kapısının önünü temizlerse, her yer tertemiz olur" (Atasözü)


""İçinizden her kim, çirkin bir davranış veya nahoş bir şey gördüğünde, onu eliyle değiştirsin. Bunu eliyle değiştirmeye gücü yoksa diliyle değiştirsin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları