Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genel Sunum Kuralları Powerpoint Özeli. Elektrik kesilebilir. Sunumun yazılı çıktısı yanımıza alınır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genel Sunum Kuralları Powerpoint Özeli. Elektrik kesilebilir. Sunumun yazılı çıktısı yanımıza alınır."— Sunum transkripti:

1 Genel Sunum Kuralları Powerpoint Özeli

2 Elektrik kesilebilir. Sunumun yazılı çıktısı yanımıza alınır.

3 Genel Konular Prova Kıyafet Yiyecek Heyecan

4 Öz Tarımın önemi İnsanın önemi Dünyanın önemi Kurumun önemi Gelişimin gelişimi Tekniğin tekniği Sunumda başlıca konular kısaca verilmeli, araştırma bulgularından en önemlileri anlatılmalıdır. KapsamDışında

5 Gelişmiş ülkeler ile gerçekleştirilen serbest ticaretin AGÜ’lerin aleyhine olacağına savunan bir diğer iktisatçı Prebisch’dir. Prebisch’e göre, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki teknik ilerlemeler, uzun dönemde ilksel malların fiyatlarında düşüşe neden olmakta, bu durum ise gelişmekte olan ülkelerin ilgili malların ihracatından elde ettikleri kazancın azalması sonucunu doğurmaktadır. Prebisch, uluslararası ticaretin gelişmekte olan ülkeler aleyhine ortaya çıkardığı bu sorunu aşabilmek için ilgili ülkelere korumacı ekonomi politikaları izlemeleri önerisinde bulunmuştur. Prebisch’e göre gelişmekte olan ülkelerin uluslararası serbest ticaretten kaynaklanan kayıplarının ortadan kaldırılabilmesi için, ithal-ikameci politikalar benimsenmelidir. Ayrıca gelişmiş ülkeler, gelirin gelişmekte olan ülkelere yeniden aktarımı için politikalar geliştirmelidir (Dağdemir, 2009). Prebisch az gelişmiş ülkelere, bir taraftan sanayileşmiş ülkelerden yaptıkları ithalata karşı kendilerini gümrük tarifeleriyle korumalarını, öte taraftan iç piyasalarını genişletmek amacıyla kendi aralarında ortak pazarlar, gümrük birlikleri, serbest ticaret bölgeleri ve benzer bölgesel ekonomik bütünleşme türleri kurmalarını öğütler. Bu gibi bölgesel ekonomik bütünleşme türlerinin kurulmasıyla, azgelişmiş ülkelerin kalkınmada sanayileşmiş ülke mallarına olan bağımlılığı azalacaktır. Bunun yanı sıra, daha önce sanayileşmiş ülkelere işlenmeden sattıkları malları bu gibi alanlarda satabilmek için, yurt içinde yeniden bir işleme gerek duyacaklarından, ulusal sanayilerini güçlendirebileceklerdir. Buna ek olarak Prebisch, işlenmemiş malların dünya piyasalarındaki fiyatlarının istikrara kavuşturulması için yapılabilecek bütün uluslararası girişimleri içtenlikle desteklemektedir (Fusfeld, 1988). Sunum Öncesi Sunum kelime kelime okunmamalı, başlıca kelimeler etrafında özetlenerek anlatılmalıdır.

6 Süre 15 + 5 Sunum Öncesi 15 dk. içerisinde sunumu bitirin. Yoksa hem seyirci ilgisi azalacak, hem de sunuma müdahale edilecektir. SUNUM SORU

7 Renk-Uyumsuzluk Örneği

8

9 Renk-Uzaklık Örneği Yazı Boyutu-8 Yazı Boyutu-10 Yazı Boyutu-12 Yazı Boyutu-16 Yazı Boyutu-20 Yazı Boyutu-26 Yazı Boyutu-30 Yazı Boyutu-40 Yazı Boyutu-60 Yazı Boyutu-100

10 Teknik Konular Elektrik kesilir Bilgisayar bozulur Program eski çıkar ▫Vd. Sunum Esnası Yazılı çıktı almanın yanı sıra, imkan var ise sunum yerinde deneme yapılmalıdır.

11 Seyirci [Göz Teması] + [Vücut Dili] + [Ses Tonu] Sunum Esnası Seyircinin sizden elektrik (!) alması önemlidir.

12 Sorular Varsayım 1; ▫Anlaşılmayan bir yer sorulabilir. Varsayım 2; ▫Küçük bir katkı yapılmak istenilebilir. Varsayım 3; ▫Soru görünüşlü korsan bildiri sunulabilir. Varsayım 4; ▫Kışkırtıcı soru sorulabilir. Sunum Sonrası 1500. V1; Kısa Açıklama, V2; Teşekkür, V3; (?), V4; Kısa Açıklama [VH; Bilmiyorum diyebilmek önemlidir].


"Genel Sunum Kuralları Powerpoint Özeli. Elektrik kesilebilir. Sunumun yazılı çıktısı yanımıza alınır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları