Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEŞ İ LBA Ğ REHBERL İ K SERV İ S İ.. SEM İ NER ÇOCUKLARIMIZI İ NTERNET İ N OLUMSUZ ETK İ LER İ NDEN KORUYALIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEŞ İ LBA Ğ REHBERL İ K SERV İ S İ.. SEM İ NER ÇOCUKLARIMIZI İ NTERNET İ N OLUMSUZ ETK İ LER İ NDEN KORUYALIM."— Sunum transkripti:

1 YEŞ İ LBA Ğ REHBERL İ K SERV İ S İ.

2 SEM İ NER ÇOCUKLARIMIZI İ NTERNET İ N OLUMSUZ ETK İ LER İ NDEN KORUYALIM

3 ÖNEML İ B İ R SORUNUMUZ VAR Ö Ğ RENC İ LER İ M İ Z KONTROLSÜZ OLARAK İ NTERNET VE SOSYAL A Ğ LARI KULLANIYORLAR. BU YÜZDEN BU SEM İ NER İ YAPIYORUZ. AMACIMIZ ORTAK B İ R ÇÖZÜM BULMAK

4 ÖRNEK VERECEK OLURSAK SAATLERCE FACEBOOK TWITTER KULLANIMI İ NTERNET CAFELERDE Ş İ DDET İ ÇEREN OYUNLAR OYNAMA ARKADAŞ L İ STELER İ NDE B İ NLERCE K İ Ş İ N İ N OLMASI VE BUNLARIN ÇO Ğ UNUN KEND İ LER İ NDEN YAŞÇA BÜYÜK VE TANIMADIKLARI K İ Ş İ LER OLMASI

5 ÖRNEKLER B İ RDEN FAZLA HESAP AÇARAK A İ LELER İ N İ KANDIRMALARI. B İ R HESAPTA USLU ÇOCUK G İ B İ DAVRANIRKEN D İĞ ER İ NDE DESTANLAR YAZMALARI SAYFALARINDA AÇIK FOTO Ğ RAFLARINI (MAYO TARZI)PAYLAŞMALARI A Ğ IR KÜFÜRLER ETMELER İ VE UYGUNSUZ PAYLAŞIMLARDA BULUNMALARI KAVGA ORGAN İ ZASYONLARI YAPMALARI

6 İ K İ ÇÖZÜM YOLUMUZ VAR 1- EVDE NE KADAR TEKNOLOJ İ K ARAÇ VARSA TELEV İ ZYON, B İ LG İ SAYAR, MODEM, AKILLI TELEFON TOPLAYACA Ğ IZ. YAN İ KES İ N ÇÖZÜM (ASLINDA GEÇ İ C İ ÇÖZÜM)

7 D İĞ ER ÇÖZÜM YOLUMUZ ANLAŞMA YOLUYLA, TAK İ P EDEREK, ÖNLEMLER ALARAK, TEKN İ K DESTEK ALARAK ÇOCUKLARIMIZI KONTROLLÜ B İ R İ NTERNET KULLANICISI HAL İ NE GET İ RMEK.

8 İ NTERNET ASLINDA İ nternet çocukların yeni şeyler ö ğ renirken e ğ lenebilece ğ i bir okul ve oyun alanıdır. Büyüdükçe interneti sosyal a ğ lar kurmak için de kullanırlar: arkadaşlarına e-posta gönderirler, anlık mesaj yollarlar, web günlükleri tutarlar, kişisel web sayfaları oluştururlar, müzik paylaşırlar ya da oyun oynarlar.

9 FAKAT SONUÇTA Çocukların güvenli ğ i her şeyden önemlidir. İ nternette çocuklarınız için sakıncalı olabilecek durumları ve bu riskleri nasıl ortadan kaldırabilece ğ inizi ö ğ renmek çocuklarınızın çevrimiçinde daha güvende olmasını sa ğ lar. Çocukların müstehcen yayın ya da şiddet içeren internet sitelerine tesadüfen ve kolaylıkla girmesi, yaşına uygun olmayan görüntülerle karşılaşması, kimli ğ i belirsiz ve tehlikeli kişilerce kandırılma ya da taciz edilme ihtimali tüm yaşantılarını etkileyecek ve kalıcı izler bırakacak sonuçlar do ğ urabilir.

10 FAKAT SONUÇTA. İ nternette uyuşturucu kullanımı, kumar oynama, yeme bozuklukları hatta intiharı teşvik eden topluluklarla da karşılaşabilirler. Düşünmeden verdikleri bilgilerin ileride yaşatabilece ğ i sıkıntıyı düşünemezler.

11 Çocukların karşılaştıkları sakıncalı durumları ya da tehditleri ebeveynlerine bildirme konusunda isteksiz olmaları işleri daha da karmaşık hale getirebilir. Çocuklara çevrimiçi ortama girmeye başladı ğ ı andan itibaren riskli veya sorunlu durumlar ya da uygunsuz içeriklerle karşılaştıklarında ne yapmaları gerekti ğ i ve ne zaman büyükleri ya da kurumları bilgilendirece ğ i ö ğ retilmelidir.

12 S İ ZDEN İ STE Ğİ M İ Z BUGÜN Ö Ğ REND İ KLER İ N İ Z İ ÇOCUKLARINIZA AKTARIN. OKULDA DA BUNA BENZER B İ R E Ğİ T İ M YAPACA Ğ IZ. S İ Z BU E Ğİ T İ M İ N EN ÖNEML İ BÖLÜMÜSÜNÜZ.

13 ÇOCUKLARI BEKLEYEN R İ SKLER Uygunsuz içeriklere maruz kalma: Çocuklarınız internette uygun olmayan bilgiler veya görüntülerle karşılaşabilir. Bir e-posta ya da IM’deki ba ğ lantıyı tıklayarak ya da webde gezinirken cinsel içerikli ya da nefret dolu uygunsuz içeriklerle karşılaşabilir.

14 İ nternet üzerinden tehdit: Arkadaş gibi görünen kötü insanlarla karşılaşabilir. Birçok insan çevrimiçinde interneti di ğ erlerini taciz etmek, küçük düşürmek veya tehdit etmek için kullanır. Saldırılar lakap takmaktan, fiziksel tehdide kadar de ğ işebilir ve nadiren aileler tarafından görülür.

15 Bilgi paylaşımı: İ nsanlar farkında olmadan ya da bilerek çocukların bilgilerini açıklayabilir. Okul ya da kulüplerin web sitelerinde genelde ö ğ renciler ve üyeler hakkında çok fazla kişisel bilgi paylaşılır. Arkadaşları bloguna bıraktıkları yorumlarla veya bilgi içeren foto ğ raflarla çocu ğ unuzu riske sokabilirler. Saygın olmayan işletmeler topladıkları bilgiyi satabilir.

16 Uygun olmayan ve tehlikeli kişilere maruz kalma: Tacizciler bir çocuk veya güvenilir bir yetişkinmiş gibi davranarak veya çocukların macera arzularını kullanarak interneti korunmasız çocuklarla arkadaş olmak için kullanabilir ve daha sonra buluşmak için çocukları ikna edebilir.

17 Gizlilik ihlali ve çevrimiçi dolandırıcılık: Çocuklar oyun oynarken veya kayıt formlarında kendileri veya aileleri hakkında foto ğ raf veya kişisel bilgilerini ve şifrelerini paylaşabilir. Bu da tespit edilmelerini kolaylaştırır. Bu tür bilgiler, çocukların nefret saldırıları, kimlik hırsızlı ğ ı, dolandırıcılık veya çocuk tacizi gelecek risklere karşı korunmasız kalmalarına neden olur.

18 Dosya paylaşımı dolandırıcılıkları: Çevrimiçinde müzik, video ve di ğ er dosyaları almak risklidir. Bazı insanlar video ve müzik gibi görünen dosyalar paylaşır ancak bunlar aslında pornografik içerik olabilir ya da bilgisayarınızın saldırılara açık kalmasını sa ğ layan virüsler olabilir. Çocuklar bilgisayarınızda depolanan verilere zarar verebilecek, bunları silebilecek ya da kopyalayabilecek zararlı yazılımların yüklenmesine neden olabilir.

19 S İ BER TEHD İ T NED İ R? Siber tehdit bilgisayarlar, cep telefonları, oyun konsolları ve di ğ er internet özellikli yollarla karşımıza çıkan, ço ğ unlukla kimli ğ i belirsiz kişilerce 24 saat boyunca yapılan tacizlerdir. Ayrıca siber tehditler ebeveynler ve di ğ er yetişkinler tarafından fark edilmeyebilir.

20 Siber tehdidin yapabilecekleri -Kurbanın cep telefonuna sürekli incitici, tehditkar içerikli mesajlar gönderebilir -Bir çevrimiçi oyunda taciz edebilir, utandırıcı foto ğ raflar yayınlayabilir veya bir sosyal a ğ sitesinde (MySpace veya Facebook gibi) kötü davranabilir, YouTube gibi bir sitede küçük düşürücü bir video paylaşabilir. -Sırları veya gizli bilgileri açı ğ a çıkarabilir. Örne ğ in, gizli bir e-posta veya metin mesajını herkese gönderebilir.

21 * -Kurbanın yerine geçebilir ve daha sonra kurbanın arkadaşlarının web günlü ğ üne nefret içeren yorumlar gönderebilir veya arkadaşlarını küçük düşürebilir. -Kurbanın arkadaşı gibi davranabilir, böylelikle güvenini kazanabilir ve sonra da kurbana saldırabilir.

22 Siber tehdidin yol açtı ğ ı tehlikeler Siber tehdit yöntemleri sanal olsa da zararları gerçektir. Öfke, utanç, korku, kafa karışıklı ğ ı, ihanet hissi yaratırlar. Birçok ergenlik öncesi çocu ğ un (9-12 yaş arası çocuklar) ve gencin sosyal yaşantısı di ğ erleriyle çevrimiçi ve cep telefonu ba ğ lantılarına ba ğ ımlı oldu ğ u için siber tehdit çok yıkıcıdır.

23 Siber tehdit kurbanları arkadaşlarından uzak kalabilir, okulu kaçırabilir, depresyon yaşayabilir, intiharı düşünebilir ve hatta teşebbüs edebilir. Ayrıca siber tehdidi gerçekleştiren kötü kişinin istismarı kalıcı olabilir; üniversite yöneticileri, işverenler, arkadaşlar ve internette arama yapan herkes internette yer alan yalanları ve hakaretleri bulabilir.

24 Siber tehditler bunları gerçekleştiren kötü çocukların da canını yakar. Ö ğ retmenleri tarafından genelde sevilmezler, arkadaş edinmeleri veya arkadaşlık sürdürmeleri çok zordur. Daha yüksek oranda başarısız ilişki, işte başarısızlık, uyuşturucu kullanımı veya hapis içeren bir gelecekle karşı karşıyadırlar.

25 ÇOCUKLARIN GÜVENL İĞİ İ Ç İ N ALINACAK ÖNLEMLER Konu çocukların çevrimiçi güvenli ğ i oldu ğ unda ebeveyn müdahalesi gözetimi ve rehberli ğ inin yerine geçebilecek bir teknoloji bulunmamaktadır. Çevrimiçi güvenlik, bir güç savaşı de ğ il bir aile çalışmasıdır. Çocuklarınızla çevrimiçinde neler yaptıklarını kimlerle görüştüklerini konuşun Çocuklarınızla, çevrimiçinde neleri sevdikleri ve görüştükleri arkadaşları hakkında sık sık konuşun. Kendilerini çevrimiçinde rahatsız eden her şeyi, bilgisayar izinlerini kaybetme korkusu olmadan anlatabilecekleri bir ortam oluşturun.

26 2 E ğ lenceye katılın. Çocu ğ unuzla ve webdeki di ğ er arkadaşlarıyla beraber oyun oynayın. Ya da onlar oynarken yanlarında oturun. Bilgisayarları ve oyun aygıtlarını oturma odası gibi merkezi bir konuma yerleştirin. Çocuklarınızın çevrimiçindeyken neler yaptıklarını görün ve işitin. Çocuklarınızın çevrimiçinde hangi oyunları oynadı ğ ını ve hangi sohbet odalarını ziyaret etti ğ ini ö ğ renin.

27 3 Çocuklarınızla, internet riskleri ve davranışlarının bu riskleri nasıl artırabilece ğ i veya azaltabilece ğ i hakkında konuşun. Çocuklarınızın ö ğ retmen olmasına izin verin. Çocuklarınız en yeni siteler ve en son çevrimiçi trendleri size ö ğ retebilir. Çocuklarınızı dünyalarını anlatmak konusunda teşvik etmek onlarla iletişim kurmak için harika bir yöntemdir

28 4 Çocuklarınızın ö ğ retmen olmasına izin verin. Çocuklarınız en yeni siteler ve en son çevrimiçi trendleri size ö ğ retebilir. Çocuklarınızı dünyalarını anlatmak konusunda teşvik etmek onlarla iletişim kurmak için harika bir yöntemdir. Blog (web günlü ğ ü) ve sosyal a ğ sitelerindeki profillerine ne yazdıklarını ö ğ renin. Çocuklarınıza içgüdülerine güvenmeleri gerekti ğ ini ve çevrimiçinde gerçekleşen bir olay nedeniyle tehdit edildiklerini hissetmeleri veya korkmaları halinde hemen size söylemeleri gerekti ğ ini anlatın.

29 5 Çocuklarınızdaki davranış de ğ işikliklerini kontrol altında tutun; interneti kullanma konusunda isteksizlik veya do ğ al olmayan a ğ zı sıkılık problem oldu ğ una dair ipucu verebilir. Çocukların sadece siz evdeyken interneti kullanmalarına izin verin. Açık kurallar belirleyin

30 6 Çocuklarınızın ne zaman ve nasıl Interneti kullanabilece ğ i hakkında açık kurallar koyun ve bunları bilgisayarın yakınına yerleştirin. Hangi bilgileri paylaşmaması gerekti ğ ini, hangi sitelere girmemesi gerekti ğ ini anlatın. Bu kuralların kontrol için de ğ il korumak için oldu ğ unu güzelce anlatın. Sorumlulukla hareket etmesini ö ğ retin.

31 7 Gizli arkadaşlık isteyen yetişkinlere “hayır” demeli ve iletişimi durdurmalılar. İ nternette tanıştı ğ ı bir kişiyle kesinlikle buluşmamalı. Çocuklarınızın çevrimiçinde tanıştı ğ ı kişiler, söyledikleri kişi olmayabilir veya kötü niyetli olabilir. Kendilerini savunmalılar. Çevrimiçinde birileri rahatsız ya da tehdit ederse yoksaymalılar ve iletişim kurmamalılar. Gerekirse, çocuklarınızın uygun Web sitesi yöneticileri, okul müdürleri veya di ğ er yetkililere rapor etmesine yardımcı olun.

32 8 Kesinlikle ekleri açmamalı, müzik paylaşmamalı veya e-posta veya anlık mesajlardaki ba ğ lantıları tıklatmamalılar. Zararlı yazılımlar veya rahatsız edici içerik yüklüyor olabilirler. Başkalarına, kendilerine davranılmasını istedikleri gibi davranmalılar. Çevrimiçinde başkalarını tehdit etmek kırıcı ve kaba olabilir; di ğ er insanlara saygılı, nazik ve dürüst olmayı ö ğ renmeliler.

33 9 Çocuklarınıza, kendileri veya aileniz hakkında kişisel bilgileri izniniz olmadan ve tanımadıkları veya güvenmedikleri kişilerle kesinlikle paylaşmamaları gerekti ğ ini ö ğ retin. Çocuklarınızın e-posta, anlık mesajlaşma, web günlü ğ ü ve sosyal a ğ sitelerinde kimlerle bilgi paylaştı ğ ını ö ğ renin. Tahmin edilmesi zor şifreler seçmelerini sa ğ layın Şifrelerini arkadaşlarıyla paylaşmamaları gerekti ğ ini anlatın.

34 10 Çocuklarınızın kişisel ve müstehcen olmayan bir ad veya eposta adresi seçmesine yardımcı olun. Kişisel bilgileri paylaşmamasını ö ğ retin. Kişisel bilgiler sadece çocu ğ unuzun adı, yaşı, telefon numarası veya adresi gibi veriler de ğ il ayrıca foto ğ raflar ve hissettiklerini de içerebilir. Çocuk tacizcileri kırılgan (üzgün, yalnız veya öfkeli) çocukları arar ve bazen ilgisiz gibi görünen bilgileri kullanarak çocu ğ un yerini tespit edebilir.

35 Teknolojiden yardım alın İ nternet servis sa ğ layıcınızdan güvenli internet filtresi Family tracker K9 web protection Anti virüs programları

36 ÇOCU Ğ UNUZ B İ R SORUNLA KARŞILAŞIRSA… Rahatsız edici bir durum varsa genelde sorun var demektir. Size gelebileceklerini ve sorunu çözmek için elinizden geleni yapaca ğ ınızı bilmelerini sa ğ layın. Çocuklarınıza içgüdülerine güvenmesini ö ğ retin Çocuklarınızı, rahatsız edici durumları gizlememeleri veya sorun yokmuş gibi davranmamaları ve anlatmaları konusunda teşvik edin.

37 2 Onları cezalandırmayaca ğ ınızı veya oyun izinlerini kaldırmayaca ğ ınızı anlamalarını sa ğ layın. Çocuklarınıza rahatsız edici davranışları yok saymalarını, engel koymalarını ve bildirmelerini ö ğ retin. Birisi kişisel bilgi istiyorsa veya rahatsız edici materyaller gönderiyorsa iletişimlerini kesmelerini sa ğ layın.

38 İ HBAR SORUMLULU Ğ U Uygunsuz içeri ğ e ya da suç unsuru içeren intihara yönlendirme, müstehcenlik, fuhuş, çocukların cinsel istismarı ya da uyuşturucu kullanmasını teşvik eden internet yayınlarına yönelik ihbarlarınızı ihbar@ihbarweb.org.tr adresine gönderin, 0312 582 82 82 nolu telefona bildirin ya da http://www.ihbarweb.org.tr/ adresindeki ilgili alanlarda form doldurun. Acilen bulundu ğ unuz ilçenin savcılı ğ ına başvurun.

39 İ HBAR Fiziksel tehditler, taciz, kötü niyetle yüzyüze görüşme veya suistimalleri acilen 155’e bildirin. Uygun olmayan içerikler veya davranışları internet servis sa ğ layıcısına, cep telefonu şirketine veya web hizmetine bildirin. Çocu ğ unuz sınıf arkadaşı veya ekibindeki bir arkadaşı tarafından tehdit alıyorsa okul veya topluluk kuruluşunu arayın.


"YEŞ İ LBA Ğ REHBERL İ K SERV İ S İ.. SEM İ NER ÇOCUKLARIMIZI İ NTERNET İ N OLUMSUZ ETK İ LER İ NDEN KORUYALIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları