Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ME.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU 2008-2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ME.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU 2008-2012."— Sunum transkripti:

1 ME.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU 2008-2012

2 1. BÖLÜM VİZYONMİSYONDEĞERLER

3 Bölümümüzün vizyonu, Türkiye Cumhuriyetinin gelişimine katkı sağlayacak Atatürk ilkelerine ve çağdaş değerlere bağlı öğretmenler yetiştirmektir. Bölümümüzün misyonu, Öğretmenlik mesleğini benimsemiş, mesleğini severek yapan, tanımlanmış öğretmenlik yeterliliklerine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

4 DEĞERLERİMİZ Atat ü rk İlke ve Devrimlerine Bağlı Olmak  Akademik m ü kemmellik ( Ü st ü nl ü k, se ç kinlik )  D ü r ü stl ü k ( Kişisel, akademik veya profesyonel )  Akademik ö zg ü rl ü k ( Eğitim, araştırma,ve ifade ö zg ü rl ü ğ ü )  Adalet Ş effaflık  Sorumluluk bilinci  Yaratıcılık  Yenilik ç ilik  İşbirliğine a ç ık olmak  Liderlik Takım bilinci  Katılımcılık 

5 DEĞERLERİMİZ Saygılı olmak  S ü rekli eğitim – ö ğretim  Toplumsal sorumluluk  Hesap verebilirlik  Etik değerlere bağlı olmak  Liyakat İdealist olmak  Kurum aidiyeti  Hoşg ö r ü l ü olmak  Ç evre bilinci  Veriye ve bilgiye dayalı karar almak  Ç alışkanlık 

6 PAYDAŞLARIMIZ

7 Paydaşlar Hizmet alanlar Ç alışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Bölümümüz Akademik Personeli  ME.Ü.Eğitim Fakültesi Dekanlığı  İdari Personel  Lisans Öğrenciler (yerli ve yabancı)  Lisans Üstü Öğrenciler   Veliler (yerli ve yabancı)  YÖK Milli Eğitim Bakanlığı  Çevre Bakanlığı  o : BAZILARI  : TAMAMIDPT Ulusal Ajans  TÜBİTAK - TUBA  Üniversitelerarası Kurul  Öğretmen Sendikaları  

8 Paydaşlar Hizmet alanlar Ç alışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Resmi ve Özel Okullar  Mezunlar Bilimsel Araştırma Kuruluşları  Yazılı ve Görsel Basın (Kamu-Özel)  Dershaneler Toplum Üniversitemizin Diğer fakülteleri  Bilimsel Dergi Editörleri   Fakültemizin Diğer Bölümleri   Üniversitemizin Enstitüleri   Üniversitemizin Araştırma merkezleri   MEÜSEM  o : BAZILARI  : TAMAMI

9 HİZMET VE ÜRÜNLER

10 HİZMETLER  Eğitim-Öğretim  Mezunlar  Eğitim Danışmanlığı  Bilimsel Danışmanlık  Hizmet İçi Eğitim  Bilimsel Yayınlar  Ders Kitapları  Projeler  Bilimsel Toplantılar ÜRÜNLER

11 DURUM ANALİZİ

12 Eğitim Altyapısı Derslikler Derslikler 8 derslikte bölümümüz dersleri yürütülmektedir. Fen Bilgisi Laboratuvarı Fen Bilgisi Laboratuvarı Bir adet 30 kişilik Fen Bilgisi Lab. Bulunmaktadır. Bilgisayar Laboratuvarı Bilgisayar Laboratuvarı Bir adet 20 kişilik Bilgisayar Lab. bulunmaktadır. İşlik İşlik Sanat dersleri için bir adet işlik bulunmaktadır. Konferans salonu Konferans salonu Bir adet 80 kişilik konferans salonu bulunmaktadır.

13 DONANIM Fen Bilgisi Laboratuvarında Bulunan Donanım Spektrofotometre (UV/VIS) : 1 Adet İnkübatör: 2 Adet Santrifüj: 1 Adet Mikroskop: 8 Adet Buzdolabı Saf Su Cihazı ::: 1 Adet İşlikte Bulunan Donanım İşlikte Bulunan Donanım DVD player ve Cd player1 Adet DVD player ve Cd player1 Adet Bilgisayar Laboratuvarında Bulunan Donanım Bilgisayar Laboratuvarında Bulunan Donanım Bilgisayar20 Adet Bilgisayar20 Adet Sınıflarda Bulunan Donanım Sınıflarda Bulunan Donanım Projeksiyon cihazı2 Adet Projeksiyon cihazı2 Adet Tepegöz4 Adet Tepegöz4 Adet

14 AKADEMİK PERSONEL Anabilim Dalımızda Öğretim üyesi Prof. Dr.- Doç. Dr.1 Yrd. Doç. Dr.3 Öğretim görevlisi2 Okutman3 olmak üzere 9 akademik personel bulunmaktadır.

15 YARDIMCI AKADEMİK PERSONEL 35. Madde Kapsamında Başka Üniversitelerde Bulunana Personel Anadolu Üniversitesinde: 3 Ar. Gör. Anadolu Üniversitesinde: 3 Ar. Gör. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde:1 Ar. Gör. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde:1 Ar. Gör.

16 İDARİ PERSONEL Bölüm Sekreteri1 Hizmetli2 İdari personel bölümümüzün kadrolu elemanları olmayıp fakülte bünyesinde görev yapmaktadır.

17 Öğretim Programları

18 LİSANS PROGRAMI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ Ders Grubu KrediOran% Alan Dersleri 6848 Genel Kültür Dersleri 3827 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 2619 Uygulamalar ve Stajlar 86 TOPLAM140100 Toplam ders saati = 155 saat Toplam ders saati = 155 saat Toplam öğretim elemanı sayısı : Kadrolu 1, Dışarıdan 13 Toplam öğretim elemanı sayısı : Kadrolu 1, Dışarıdan 13 Öğretim elemanı başına düşen ders saati : 11 saat Öğretim elemanı başına düşen ders saati : 11 saat

19 LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Ders Grubu KrediOran% Alan Dersleri 7650 Genel Kültür Dersleri 3322 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 3523 Uygulamalar ve Stajlar 85 TOPLAM152100 Toplam ders saati = 173 saat Toplam ders saati = 173 saat Toplam öğretim elemanı sayısı : Kadrolu 1, Dışarıdan 13 Toplam öğretim elemanı sayısı : Kadrolu 1, Dışarıdan 13 Öğretim elemanı başına düşen ders saati : 12 saat Öğretim elemanı başına düşen ders saati : 12 saat

20 LİSANS PROGRAMI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (1. ve 2. ÖĞRETİM) Ders Grubu KrediOran% Alan Dersleri 8253 Genel Kültür Dersleri 3422 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 3020 Uygulamalar ve Stajlar 85 TOPLAM154100 Toplam ders saati = 175 saat Toplam ders saati = 175 saat Toplam öğretim elemanı sayısı : Kadrolu 1, Dışarıdan 13 Toplam öğretim elemanı sayısı : Kadrolu 1, Dışarıdan 13 Öğretim elemanı başına düşen ders saati : 11 saat Öğretim elemanı başına düşen ders saati : 11 saat

21 LİSANS PROGRAMI OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (I. Ve II. ÖĞRETİM) Ders Grubu KrediOran% Alan Dersleri 8253 Genel Kültür Dersleri 3825 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 2114 Uygulamalar ve Stajlar 136 TOPLAM154100 Toplam ders saati = 174 saat Toplam ders saati = 174 saat Toplam öğretim elemanı sayısı : Kadrolu 0, Dışarıdan 14 Toplam öğretim elemanı sayısı : Kadrolu 0, Dışarıdan 14 Öğretim elemanı başına düşen ders saati : 12 saat Öğretim elemanı başına düşen ders saati : 12 saat

22 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Erasmus Programından yararlanan Öğrenci ve Öğretim üyesi sayısı Erasmus Programından yararlanan Öğrenci ve Öğretim üyesi sayısı Programa katılanlar 20022003200420052006 Giden Öğrenciler 328 Gelen Öğrenciler 2 Giden Öğretim Üyesi 1 Gelen Öğretim Üyesi 11

23 Bilimsel Etkinlikler

24 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER (YAYINLAR) İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SON 5 YILDA SCI kapsamındaki dergilerde 7 adet makale yayınlanmış olup bunlara gelen toplam atıf sayısı 22’dir (atıf / yayın : 3.14). Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı (yılda) : 1.2 Öğretim üyesi başına düşen SCI yayın sayısı (yılda): 0.7

25 Uluslararası ve ulusal kongrelerde son 5 yılda toplam 9 adet bildiri ve 2 adet poster sunulmuştur. İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SON 5 YILDA ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER (KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİ VE POSTERLER )

26 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER (Konferans ve Seminerler) MEB Hizmetiçi Eğitim programları Kapsamında yenilenen ilköğretim programlarının tanırım seminerleri gerçekleştirilmiştir (Y. Keleş, M. Güngör) Çeşitli Kurumlarda İletişim Seminerleri gerçekleştirilmiştir (M. Güngör) İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SON 5 YILDA

27 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER Bölümümüzde Son 5 yılda gerçekleştirilen projeler Projenin adı KaynağıNumarası Çeşitli stres koşullarında yaprak büyümesi İle absisik asit(ABA) ve biyokimyasal değişmeler arasındaki ilişki (YARDIMCI ARAŞTIRICI, Y. KELEŞ) TÜBİTAKTBAG-2077 Bazı kültür bitkilerinde yaprak ve kotiledon senesensi ile antioksidant savunma sisteminin ilişkisi. Devam Ediyor. (PROJE YÖNETİCİSİ, Y. KELEŞ) ME. Ü. BAP (EF İÖ(YK) 2005-1 Robust regresyon tahmin yöntemlerinin eğitim araştırmalarında karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılması (PROJE YÖNETİCİSİ, O. COŞKUNTUNCEL) BAP EF İÖ(OC) 2006-1 Tamamlanan projelerden; SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 1 adet yayın üretilmiş,

28 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER Anabilim Dalımızda son 5 yılda Anabilim Dalı elemanları çeşitli bilimsel toplantılara katılmıştır. 1. II.Bor çalıştayı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ZONGULDAK 2004 (Y. Keleş) 2. YÖK, MEB işbirliği ile Yenilenen ilköğretim Programları çalıştayı ANKARA 2005. (Y. Keleş, M. Güngör) 3. MEB, AÇEV tarafından Antalya da düzenlenen Okul Öncesi Program yenileme çalıştayı ANTALYA 2006 (B. Harman)

29 Bölümümüzde organize edilen etkinlikler 1. sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım seminerleri, Bölüm başkanı ve bölüm başkan yardımcıları tarafından verilen seminerlerde yeni öğrencilere üniversitemiz, fakültemiz ve bölümümüz tanıtılmış ayrıca yönetmelikler ve sosyal aktiviteler hakkında bilgi verilmiştir. 1. sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım seminerleri, Bölüm başkanı ve bölüm başkan yardımcıları tarafından verilen seminerlerde yeni öğrencilere üniversitemiz, fakültemiz ve bölümümüz tanıtılmış ayrıca yönetmelikler ve sosyal aktiviteler hakkında bilgi verilmiştir. Öğretim elemanlarımıza yönelik ilköğretim programları tanıtım semineri düzenlenmiştir. Öğretim elemanlarımıza yönelik ilköğretim programları tanıtım semineri düzenlenmiştir.

30 SWOT Analizleri

31 HEDEF KİTLEMİZ Dış Hedef Kitle: Öğrenciler (Lisans + Yüksek Lisans) Öğrenci Velileri MEB ve okullar Öğretmenler Diğer Eğitim fakülteleri Özel Okullar Özel Dershaneler Kreşler ve Anaokulları Üniversiteler ve araştırma kuruluşları (TÜBİTAK, BAB) Sivil Toplum Örgütleri (TEV, AÇEV, Öğretmen Sendikaları, vb) Diğer Kamu Kuruluşları Toplum İç Hedef Kitle: Bölüm çalışanları Öğrenci toplulukları

32 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ 2005 SWOT analizlerinin sonuçlarına göre, Öğretim elemanı-öğrenci ilişkileri istenilen ölçülerdeÖğretim elemanı-öğrenci ilişkileri istenilen ölçülerde Öğretim elemanları nitelik olarak iyi durumdaÖğretim elemanları nitelik olarak iyi durumda Öğretim elemanları ve öğrenciler ilgi alanlarına giren yaş guruplarına hitap edebiliyorlar,Öğretim elemanları ve öğrenciler ilgi alanlarına giren yaş guruplarına hitap edebiliyorlar, Dersleri etkileşimli ve aktif olarak yapıyoruz.Dersleri etkileşimli ve aktif olarak yapıyoruz. Öğrencilerimizin giriş puanları ve genel kültür düzeyleri yüksek.Öğrencilerimizin giriş puanları ve genel kültür düzeyleri yüksek. Yeterince staj ve uygulama yapabiliyoruz.Yeterince staj ve uygulama yapabiliyoruz. Bölümümüzün tercih edilme oranları yüksek (ÖSS puanları ve yatay geçiş taleplerinin yüksek olmasından anlaşılmaktadır).Bölümümüzün tercih edilme oranları yüksek (ÖSS puanları ve yatay geçiş taleplerinin yüksek olmasından anlaşılmaktadır). Ders programlarımız yeni ve güncel.Ders programlarımız yeni ve güncel. Bilgisayar teknolojilerini kullanabilme becerisi yüksek.Bilgisayar teknolojilerini kullanabilme becerisi yüksek. Kütüphaneden yararlanma oranı yüksek.Kütüphaneden yararlanma oranı yüksek. Erasmus programından yararlanma düzeyimiz yüksekErasmus programından yararlanma düzeyimiz yüksek Mezunlarımız kolayca iş bulabiliyorlar.Mezunlarımız kolayca iş bulabiliyorlar.

33 ZAYIF YÖNLERİMİZ 2005 SWOT analizlerinin sonuçlarına göre, Kampüste sosyal yaşantı zayıf.Kampüste sosyal yaşantı zayıf. İnternet erişim olanaklarımız yetersiz,İnternet erişim olanaklarımız yetersiz, Öğretim elemanı sayısı yetersiz, bazı alanlarda öğretim elemanı bulunmuyor.Öğretim elemanı sayısı yetersiz, bazı alanlarda öğretim elemanı bulunmuyor. Lisansüstü programlarımız açık değil.Lisansüstü programlarımız açık değil. Derslik ve laboratuvarlarımızın fiziki durumu ve donanaımları yetersiz.Derslik ve laboratuvarlarımızın fiziki durumu ve donanaımları yetersiz. Araştırma olanakları kısıtlı,Araştırma olanakları kısıtlı, Öğretim yardımcıları, idari personel ve hizmetlilerinin sayısının yetersizliği.Öğretim yardımcıları, idari personel ve hizmetlilerinin sayısının yetersizliği. Öğretim programlarının hedefleri ile öğrencilerin hedefleri uyuşmuyor.Öğretim programlarının hedefleri ile öğrencilerin hedefleri uyuşmuyor.

34 KURUM DIŞI FIRSATLAR  Yeni kurulmuş ve gelişen bir bölüm olmamız.  Uygulama kreşimizin bulunması  Hızlı gelişen bir kentte bulunmamız  Eğitime talep giderek artıyor, bu da yeni çalışma alanları yaratıyor.  Bilgiye ulaşma yolları çeşitleniyor ve hızlanıyor.  AB’ye uyum çabaları gelişme hızımızı artırıyor.

35 KURUM DIŞI TEHDİTLER  YÖK ve MEB arasındaki sorunlar eğitim politikalarının geliştirilmesini engelliyor.  Mesleğe giriş sınavları (KPSS) eğitim kalitemizi olumsuz etkiliyor.  Öğretmenlerden beklentiler giderek artıyor.  Çok fazla müfredat ve sistem değişikliği uyum sorunu yaratıyor.  Bütçe kısıtlamaları gelişmemizi yavaşlatıyor.

36 Stratejik Amaç ve Hedefler

37 AMAÇLAR VE HEDEFLER I. STRATEJİK AMAÇ Yüksek Lisans programlarını açmak. Başarılı öğrencilerimizin seçilerek eğitimlerine devam etmeleri, alanlarıyla ilgili araştırma çalışmalarına katılmaları ve bölümümüzdeki eğitim aktivitelerine destek olmalarını sağlamak amacıyla 2010 yılına kadar bütün anabilim dallarında yüksek lisans programlarının açılmasını sağlamak. Hedefler 1.Matematik, fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği alanlarında yüksek lisans programları açılması için hazırlıkları tamamlamak.

38 AMAÇLAR VE HEDEFLER II. STRATEJİK AMAÇ Lisans programlarında çağdaş eğitim ve öğretim düzeyini sürdürmek ve daha da geliştirmek için teknolojik donanımı zenginleştirmek ve eğitim ortamlarının kalitesini yükseltmek. Hedefler 1.Dershanelerimizi ve laboratuvarlarımızı görsel ve işitsel öğretim teknolojisinin ürünleri ile donatmak. 2.Sınıf ve laboratuvarlarda internet altyapılarını oluşturmak.

39 AMAÇLAR VE HEDEFLER III. STRATEJİK AMAÇ Öğretim elemanı yetersizliğini gidermek amacıyla çalışmalar yapmak, özellikle matematik, okul öncesi eğitimi ve sosyal bilgiler alanında öğretim üyesi temini ve bunun sonucunda sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programına öğrenci almak. Hedefler 1.Tarih ve Coğrafya alanları ile sosyal bilgiler öğretimi alanlarında öğretim üyesi teminini sağlamak. 2.Okul Öncesi eğitimi alanında uzman öğretim elemanı teminini sağlamak 3.Matematik eğitimi alanında öğretim üyesi teminini sağlamak

40 AMAÇLAR VE HEDEFLER IV. STRATEJİK AMAÇ Öğrencilerimizin üyesi oldukları toplumun gelişimine katkı yapmasını sağlamak amacıyla 2007 yılından itibaren bütün lisans programlarımızda başlatılacak olan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi’ni projeler bazında yaygınlaştırmak. Hedefler: Öğrencilerin bireysel ya da grup olarak projeler yapmasını sağlamak amacıyla proje planlama, hazırlama ve gerçekleştirme yeteneklerini geliştirmek

41 AMAÇLAR VE HEDEFLER V. STRATEJİK AMAÇ Uluslar arası tanınırlığı artırmak, Erasmus programını yaygınlaştırmak. Hedefler 1. İkili anlaşmaları çoğaltmak 2. Öğrencileri programa katılmaya teşvik etmek 3. Konuk öğretim elemanlarını davet etmek. 4. Öğretim elemanlarımızın Erasmus programlarına katılımını teşvik etmek.

42 AMAÇLAR VE HEDEFLER VI. STRATEJİK AMAÇ Bilimsel aktiviteleri her alanda artırarak sürdürmek. Hedefler 1.Ulusal ve uluslararası kongrelere ve sempozyumlara katılmak. 2.Eğitim alanında gerçekleştirilem çalıştaylara aktif olarak katılmak 3.Ders kitapları ve ders notları yayınlamak suretiyle öğrenim kalitesini yükseltmek 4.Araştırma makalelerinin sayısını artırmak.

43 AMAÇLAR VE HEDEFLER VII. STRATEJİK AMAÇ Öğrencilerimizde bilimsel süreç becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıyla her öğrencinin en az bir bilimsel araştırmayı tamamlayarak mezun olmasını sağlamak. Hedefler 1.Alan öğretimi derslerinin uygulamaları kapsamında öğrencilerin araştırma projesi çalışmaları gerçekleştirmesi. 2.Öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri araştırmalar ile öğrenci kongrelerine katılmalarının sağlanması.

44 AMAÇLAR VE HEDEFLER VIII. STRATEJİK AMAÇ Binamızın yetersizliğinden kaynaklanan sorunların giderilmesi İçin çalışma yapmak. Hedefler 1.Derslik sayısını ve kalitesini yükseltmek. 2.Laboratuvar sayısını artırmak. Fen bilgisi laboratuvarını fizik, kimya ve biyoloji olarak üç ayrı laboratuvar halinde düzenlemek. 3.Bilgisayar laboratuvarlarını donanım ve kapasite olarak geliştirmek. 4.İşliği müzik ve sanat derslerinde kullanılabilecek bir donanıma kavuşturmak

45 AMAÇLAR VE HEDEFLER IX. STRATEJİK AMAÇ Sosyal faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği artırmak. Hedefler 1.Her yıl bahar döneminde öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik tematik (milli parklar, Ören yerleri, Endüstri tesisleri) geziler organize etmek. 2.Öğrenci topluluklarımızın sosyal aktivitelerini teşvik etmek

46 Performans Ölçütleri

47 Kontenjanlar ProgramÖğretimKontenjan Fen Bilgisi 1.30 Matematik1.30 Okul Öncesi Öğretmenliği 1.30 2.30 Sınıf Öğretmenliği 1.40 2.40 NOT: 2010 yılına kadar kontenjanların sabit kalması öngörülmüştür.

48 ÖSS Puanları ProgramÖğretim Min. Puan Fen Bilgisi 1. 285 (SAY-2) Matematik1. 323 (SAY-2) Okul Öncesi Öğretmenliği 1. 329 (EA-1) Okul Öncesi Öğretmenliği 2. 323 (EA-1) Sınıf Öğretmenliği 1. 311 (EA-2) Sınıf Öğretmenliği 2. 304 (EA-2) NOT: 2010 yılına kadar tanınırlığın artırılması ile tercih edilme ve puanların yükseltilmesi hedeflenmektedir.

49 Erasmus Programları ProgramÖğretim Yararlanan Öğrenci Fen Bilgisi 1.- Matematik1.2 Okul Öncesi Öğretmenliği 1.0 2.1 Sınıf Öğretmenliği 1.4 2.6 NOT: 2010 yılına kadar Erasmus programlarına katılan öğrenci sayılarının sürekli olarak artırılması öngörülmektedir.

50 LİSANS PROGRAMLARINDA GENEL BAŞARI ORANLARI Program Başarı Oranı (%) Fen Bilgisi Öğretmenliği 90 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 93 Okul Öncesi Öğret. 1. Öğretim 99 Okul Öncesi Öğret. 2. Öğretim 99 Sınıf Öğretmenliği 1. Öğretim 94 Sınıf Öğretmenliği 2. Öğretim 96

51 Mezunların İş Bulma Oranları ProgramÖğretim 1.Yılda iş bulma oranı Fen Bilgisi 1.30 Matematik1.80 Okul Öncesi Öğretmenliği 1.90 2.90 Sınıf Öğretmenliği 1.95 2.95 NOT: 2010 yılına kadar kontenjanların sabit kalması öngörülmüştür.

52

53


"ME.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU 2008-2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları