Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kuram ve Uygulamada Eğİtİm Bİlİmlerİ DERGİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kuram ve Uygulamada Eğİtİm Bİlİmlerİ DERGİSİ"— Sunum transkripti:

1 Kuram ve Uygulamada Eğİtİm Bİlİmlerİ DERGİSİ 2012-12
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler Fatma Burcu TOPU Atatürk Üniversitesi Yüksel GÖKTAŞ Atatürk Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğİtİm Bİlİmlerİ DERGİSİ

2 ARAŞTIRMANIN AMACI NEDİR?
BT öğretmenlerinin okullarında üstlendikleri rollerin neler olduğunun belirlenmesi, okullardaki yöneticilerin ve öğretmenlerin BT öğretmenlerinden beklentilerinin ortaya çıkarılması ve BT öğretmenlerinin aldıkları eğitimle okullarda üstlendikleri roller arasındaki benzerlik ve farklılıkların saptanması amaçlanmıştır.

3 KULLANILAN YÖNTEM NEDİR?
Bu çalışma, nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. Bu yönteminin kullanılma sebebi; yöneticilerin ve öğretmenlerin BT öğretmenlerinden beklentilerine yönelik algılarını ayrıntılı olarak incelenmek amacıyla, zengin veri elde etmeye imkân veren böylece konuyu derinlemesine incelemeyi sağlayan bir yöntem oluşudur.

4 Katılımcıların Profilleri
KATILIM KATILIMCILAR KİMLER? eğitim öğretim yılında Erzurum ili ilköğretim okullarında görev yapan 11 BT öğretmeni, 10 okul yöneticisi ve 12 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Ayrıca pilot görüşmelerde 1 okul yöneticisi, 2 farklı branş öğretmeni ile yüz yüze görüşme, 2 BÖTE Bölümü öğretim üyesi ve 6 BT öğretmeni ile de odak grup görüşmesi yapılmıştır. Katılımcılar gönüllülük esasıyla seçilmiştir. Katılımcıların Profilleri Cinsiyet f % Hizmet içi BT eğitimi alma durumu f % Lisansta bilgisayar dersi alma durumu f % Erkek Evet Evet Kadın Hayır Hayır Yaş Görev Hizmet yılı Öğretim üyesi BT öğretmeni Formatör Okul yöneticisi 41 üzeri Farklı branş öğretmeni üzeri

5  Katılımcı görüşleri 
Yöneticilere Göre BT Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklenenler “BT öğretmeni bazen idari işlerde bile gelip bize yardımcı oluyor. Bilhassa karnelerin çıkarılmasında, diplomaların dökümünde tecrübesinden faydalanıyoruz (Y4E).” “Yöneticilerimizin bizleri birer teknisyen olarak görmelerinden vazgeçmelerini istiyorum (BT4E).”  Katılımcı görüşleri 

6 Yönetici Beklentilerinin Muhtemel Nedenleri

7  Katılımcı görüşleri 
Diğer Branş Öğretmenlerine Göre BT Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklenenler “Açıkçası bilgisayardan pek anlamıyorum. Bu nedenle mesela; Atatürk Haftası olduğu zaman hocamdan neler yapabileceğimiz konusunda yardım istiyorum. O bana zaten gereken her şeyi sunuyor(Ö10E). ‘’ “Klavyenin tuşuna basmaktan korkan arkadaşlarımız da mevcut. Bu konuda sizin kadar iyi olan farklı branştan arkadaşlarımız da mevcut. Bu biraz ilgilenmeyle, hevesle alakalı bir durum (BT6E).”  Katılımcı görüşleri 

8 Diğer Branş Öğretmeni Beklentilerinin Muhtemel Nedenleri

9  Katılımcı görüşleri 
Memur ve Öğrencilere Göre BT Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklenenler “Bu dersin oyun dersi olmadığını öğrettim. Bu konuda hiç taviz vermiyorum. İlk başlarda; “Öğretmenim sizden önceki öğretmenimiz bize oyun oynatıyordu. Siz hiç oyun oynatmıyorsunuz” diyorlardı. Ben de; “İşlememiz gereken konular var. Bu derste bize bir müfredat verilmiş. Bunu işlemememiz gerekiyor” diyordum. Sanıyorum artık anladılar, “oyun oynayalım” ifadesini çok kullanmıyorlar (BT10K).” “Eğer bizim mesleğimizin sonunda öğretmenlik varsa o zaman görevi öğretmenlik yapmaktır. Öğretmenin de görevi derse girmektir. Yani BT öğretmeninin görevi; Matematik öğretmeninin, Fen Bilgisi öğretmeninin görevi gibi derse girmektir (BT10K).”  Katılımcı görüşleri 

10 Okul Memuru Beklentilerinin Muhtemel Nedenleri

11  Katılımcı görüşleri 
BT Öğretmenlerine Göre Aldıkları Eğitim ile Okullarında Üstlendikleri Roller Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar  Katılımcı görüşleri  “İngilizce hem günlük hayat için hem de bilgisayar, Internet kullanımı konusunda çok gerekli bence. O nedenle biz daha fazla İngilizce eğitimi alabilirdik (BT8K).” “Lisans döneminde matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri aldık. Bu derslerin de olması gerektiğini düşünüyorum. Ama ağırlığının çok olduğunu düşünüyorum (BT2K).” “Benim üniversitede öğrendiğim şeylerle okulda beklenenler birbirinden çok farklı (BT5K).”

12 SONUÇ VE ÖNERİLER BT öğretmenlerinin yalnızca MEB tarafından belirlenen görevlerle değil, bu görev alanları dışında farklı işlerle de ilgilendikleri görülmektedir. Çalışmada okul yöneticileri, öğretmenler, memurlar ve öğrencilerin her birinin BT öğretmenlerinden ders dışında farklı isteklerinin olduğu, bu istekleri yerine getirme noktasında BT öğretmeninin ve formatör öğretmenin görev alanlarının birbirine karıştırıldığı ortaya çıkarılmıştır. BT öğretmenleri arasında dahi görev alanlarının ne olduğuna dair kesin ifadeler olmadığı ve bu konuda fikir ayrılıklarına düştükleri saptanmıştır. BT öğretmeni ve formatör öğretmenin görev tanımı netleştirilerek rollerinin neler olduğu tam olarak belirlenmeli, gerek yöneticilere gerekse diğer branş öğretmenlerine ve memurlara açıklanmalıdır. MEB’in BT derslerine yönelik hazırladığı programla YÖK’ün BÖTE programı arasında paralellik sağlanmalıdır. Buna bağlı olarak MEB ile üniversitelerin ilgili fakülteleri arasında işbirliği yapılmalıdır. BT sınıflarındaki bilgisayarların donanımsal ve yazılımsal sorunlarının hızlı bir şekilde giderilmesi açısından okullarda teknik desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için bilgisayar alanında öğrenim gören meslek lisesi veya meslek yüksekokulu öğrencilerinin BT sınıflarında staj yapmaları sağlanabilir ya da bu konuda hizmet satın alınabilir. Mevcut sorunların çözüme ulaşması amacıyla, BT öğretmenleri ve BÖTE bölümleriyle ilgili çalışmaların da sınırlı sayıda olduğu göz önünde bulundurularak alandaki araştırmalar artırılmalıdır. Bu konuda yapılacak çalışmalar farklı ve daha geniş katılımcı gruplarıyla yapılmalı ve çözüm önerilerinde gelişmiş ülkelerin (ABD, İngiltere gibi) deneyimlerinden de mutlaka yararlanılmalıdır. Eğitimde BT yeterliğiyle ilgili nitelikli hizmet içi eğitimler, yalnızca öğretmenlere yönelik değil yöneticilere ve memurlara yönelik de düzenlenmelidir.

13 İlginiz İçin Teşekkürler.
Murat ÖZDOLAP


"Kuram ve Uygulamada Eğİtİm Bİlİmlerİ DERGİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları