Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU HASTANELERİNİN MALİ YAPISI VE SORUNLARI Prof. Dr. Galip AKHAN İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU HASTANELERİNİN MALİ YAPISI VE SORUNLARI Prof. Dr. Galip AKHAN İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi."— Sunum transkripti:

1 KAMU HASTANELERİNİN MALİ YAPISI VE SORUNLARI Prof. Dr. Galip AKHAN İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

2 GİDER YÖNETİM GELİR OTOMASYON HASTANE BİLGİ YAZILIMI SOSYAL GÜVENLİK KURULUMLARI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ HASTA MEMNUNİYETİ İLAÇ MALZEME STOK TAKİBİ PERSONELE EK ÖDEME TALEP YÖNETİMİ YERİNDELİK ETKİN VE VERİMLİ SATIN ALMA STRATEJİK MALİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI

3 MALİ SORUNLAR! 1.İDARİ YAPIDAKİ BOZUKLUKLAR 2.TECRÜBELİ VE EĞİTİMLİ PERSONEL AZLIĞI 3.GELİRLERİN DÜZENLİ OLMAMASI 4.HIZLI VE KALİTELİ SATIN ALMANIN YAPILAMAMASI 5.YETERLİ OTOMASYON YAZILIMININ OLMAMASI 6.ÇALIŞAN VE HASTA MEMNUNİYETİ

4 İdari Hizmetler Organizasyonu

5 Mali açıdan sorumlular 1050 sayılı muhasebe-i umumiye kanunu kamu işletmelerinin mali yapısından sorumlu olanlar 1) İta amiri 2) Tahakkuk memuru 3) Sayman 4) Kanunun 22. maddesinde belirtilen görevliler

6 5018 sayılı kanun 1/1/06 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2007 yılı sonunda döner sermayeler kapanacak ve kurumlarımız tek bütçe ile hizmet vermeye devam edeceklerdir. 5018’e göre harcama sürecinde idari ve mali açıdan sorumlu kişiler: Harcama yetkilisi: Başhekimler olup 32. maddede görevi harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlerden sorumludur Mali kontrol Yetkilisi Gerçekleştirme görevlisi Muhasebe Yetkilisi

7 OLMASI GEREKEN: ÖZERK HASTANE “Hastane yöneticilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin, kendi hastaneleri ile ilgili her türlü yönetsel kararları alması, kendi kendilerini yönetmesi, satın alma, finansman, personeli işe alma ve işten çıkarma konusunda kendi kararlarını bağımsız bir şekilde vermeleri” anlamına gelmektedir.

8 OLMASI GEREKEN HASTANE MODELİ Hastane yönetici ve yönetim kurulu Tıbbi direktör, Hastane işletmeciliği, Mali işler sorumlusu Hemşirelik hizmetleri, Teknik hizmetler vb bölümler altında toplanmalıdır.

9 MALİ SORUNLAR! 1.İDARİ YAPI 2.TECRÜBELİ VE EĞİTİMLİ PERSONEL AZLIĞI 3.GELİRLERİN DÜZENLİ OLMAMASI 4.HIZLI VE KALİTELİ SATIN ALMANIN YAPILAMAMASI 5.YETERLİ OTOMASYON YAZILIMI OLMAMASI 6.ÇALIŞAN VE HASTA MEMNUNİYETİ

10 YÖNETİCİ YETERLİLİĞİ AÇISINDAN SAHİP OLUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 1.Yöneticinin Doğuştan Sahip Olduğu Özellikler Zeka, yetenek, güçlü hafıza, vizyon sahibi olma, olumlu tavır, kişilikli davranış, sabır, sadakat, samimiyet,dürüstlük, inandırıcılık, iyi huy, yüksek moral, ideal, alçak gönüllük, espiri, sevecenlik, mertlik, cesaret ve adalet 2.Yöneticinin Öğrenim ve Eğitimle Kazandığı Özellikler Yönetim fonksiyonunu gerçekleştirdiği alanda öğrenim ve eğitim 3. Yöneticinin deneyimle Kazandığı Özellikler Yetiştirme eğitimi, fiili çalışma ve geliştirme eğitimleri olmak üzere üç aşamada kazanılır

11 TECRÜBELİ VE EĞİTİMLİ PERSONEL AZLIĞI 1) Kamuya yeterli sayıda memur kadrosunun verilmemesi, 2) Spesifik özelliği olan satın almalarda hazırlanacak teknik şartnameler için gerekli olan mühendis teknisyen gibi teknik personelin olmaması 3) Satın alma gibi mali prosedürleri yapan ve sorumluluğunu taşıyan elemanların doktor, sağlık memuru, laborant ve hemşire gibi sağlık personeli olması.

12 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ YÜKSEK OKULUNUN 2000 YILINDA SAĞLIK BAKANLIĞI, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU, ÜNİVERSİTE VE ÖZEL HASTANELER DE GÖREVLİ 1597 SAĞLIK YÖNETİCİSİNİN KATILDIĞI ANKETE DAYALI ARAŞTIRMA SONUCUNDA ; Finansal Yöneticilerin Gruplandırılmış Görev Ünvanına Göre Finansal Yönetim Eğitim Alma durumu Gruplandırılmış Görev Ünvanı Finansal Yönetim Eğitimi Alma Durumu Hayır%Evet%Toplam% Genel Direktör / Başhekim / Yrd. 48988661255535 Hastane Müdürü /Yrd. / İşletme Müdürü 391771152350632 Döner Ser. Say. / Finans Md. Muh. Müd. / yrd. 254542134646730 Diğer 44751525593 Toplam 117874409261587100 Ankete katılan Finansal yöneticilerin %16.6 sının orta tahsil (Orta Okul ve Lise) düzeyinde eğitim aldıkları saptanmıştır.

13 MALİ SORUNLAR! 1.İDARİ YAPI 2.TECRÜBELİ VE EĞİTİMLİ PERSONEL AZLIĞI 3.GELİRLERİN DÜZENLİ OLMAMASI 4.HIZLI VE KALİTELİ SATIN ALMANIN YAPILAMAMASI 5.YETERLİ OTOMASYON YAZILIMI OLMAMASI 6.ÇALIŞAN VE HASTA MEMNUNİYETİ

14

15

16 GELİRLERİN DÜZENLİ OLMAMASI, a)Geri ödeme kurumlarındaki çok başlılık ve değişik mevzuat b)Fatura kontrol birimlerinin belirli esaslara göre çalışmaması, c)Sosyal güvenlik kurumlarının düzenli bir ödeme planının olmaması d)BUT’taki hızlı değişiklikler, e)Maliye bakanlığının hastane gelirlerini ödememesi.

17 MALİ SORUNLAR! 1.İDARİ YAPI 2.TEÇRÜBELİ VE EĞİTİMLİ PERSONEL AZLIĞI 3.GELİRLERİN DÜZENLİ OLMAMASI 4.HIZLI VE KALİTELİ SATIN ALMANIN YAPILAMAMASI 5.YETERLİ OTOMASYON YAZILIMI OLMAMASI 6.ÇALIŞAN VE HASTA MEMNUNİYETİ

18 IV) HIZLI VE KALİTELİ SATIN ALMANIN YAPILAMAMASI Kaliteli malzemeyi, hızlı ve ucuza alınması. Problemler: İhale mevzuatı ve bunu anlayacak personel yokluğu: 2003 yılında yürürlüğe giren 4734 sayılı ihale kanununa göre alım yapmak başlı başına bilgi birikimi, tecrübe ve BECERİ işidir

19

20 SATIN ALMA SÜRECİ Süreç Performans Değeri2006 İLK ALTI AY Yapılan Talep Sayısı:210 Alım Yapılan Talep Sayısı:207 Doğrudan Alım (Nisan ayı için):103 İhale ile Alım (Nisan ayı için):7 Red Edilen Talep Sayısı (Nisan ayı için)3 6 Aylık İhale Sayısı29 6 Aylık Doğrudan Alım Sayısı660 İhale/Doğrudan Alım Oranı (Altı aylık)4,4 Doğrudan alım İçin Ortalama Talep-Olur Süresi (Gün) 9,8 Doğrudan alım İçin Ortalama Olur-Alım Süresi (Gün) 12,0 Doğrudan alım İçin Ortalama Talep-Kabul Süresi (Gün) 30,5 İhale İçin Ortalama Talep-Olur Süresi (Gün) 10,7 İhale İçin Ortalama Olur-Alım Süresi (Gün) 74,6 İhale İçin Ortalama Talep-Kabul Süresi (Gün) 155,1

21 MALİ SORUNLAR! 1.İDARİ YAPI 2.TECRÜBELİ VE EĞİTİMLİ PERSONEL AZLIĞI 3.GELİRLERİN DÜZENLİ OLMAMASI 4.HIZLI VE KALİTELİ SATIN ALMANIN YAPILAMAMASI 5.YETERLİ OTOMASYON YAZILIMI OLMAMASI 6.ÇALIŞAN VE HASTA MEMNUNİYETİ

22 Otomasyonun mali sorunlara etkisi Bilgi sisteminin kurum içi ve kurum dışı sistemlerle entegre olup olmaması, Verilerin gizlilik ve güvenliğini sağlayabilmesi, Gelir kaçaklarının önleyebilirliğinin değerlendirilmesi, Bilginin denetim ve araştırma amaçları için kullanılabilirliğinin değerlendirilmesidir.

23 Hastane otomasyonu, sadece günlük işlemleri kaydetmek ve izlemekle sınırlı kalmamalı, aynı zamanda yönetim, denetim ve planlama işlevlerine de yardımcı olmalı ve ayrıca, kurumlar arası, standart yapıda elektronik bilgi değişimi ve paylaşımını sağlamalıdır.

24 Tekdüzen muhasebe sistemi (TDMS) İhale bilgi sistemi (SBİBS) HBYS

25 MALİ SORUNLAR! 1.İDARİ YAPI 2.TECRÜBELİ VE EĞİTİMLİ PERSONEL AZLIĞI 3.GELİRLERİN DÜZENLİ OLMAMASI 4.HIZLI VE KALİTELİ SATIN ALMANIN YAPILAMAMASI 5.YETERLİ OTOMASYON YAZILIMI OLMAMASI 6.ÇALIŞAN VE HASTA MEMNUNİYETİ

26 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik ve Yatan Hasta Bilgileri 200320042005 2006 (İlk 6 Ay) Poliklinik Sayısı737.163894.6221.213.524693.826 Yatan Hasta34.08337.62338.48516.345 Yatak İşgal Oranı%82,9%88,7%90,6%94 Ameliyat Sayısı17.46924.75646.07543.106 Klinik Uzm.Dr.'ların Poliklinik Odası Olan (%) %62

27 Hasta Memnuniyet Anketleri Memnuniyet Oranları 2005 (%) 2006 (%) Fark (%) Yatan Hasta 72,873,81,3 Ayaktan Hasta 64,858,4- 9,8 Acil Hasta 86,685,2- 1,6

28 Çalışan Memnuniyet Ortalamaları (aralık 2005)

29 2007 ne getirebilir? 5018 sayılı kanun GSS BUT’de fiyatların düşmesi ve paket’in etkinleştirilmesi Aile hekimliği uygulaması

30

31 2006 ilk 6 ay AYAKTAN YÜZDE ORANI YATAN YÜZDE ORANI TOPLAM YÜZDE ORANI İLAÇ VE MALZEME ÜCRETLERİ 603.005.438.993,22 14% 10.719.548,65 27% 16.158.542,01 21% KAN ÜCRETLERİ 600.0277.113,21 0% 1.758.035,45 4% 1.835.148,66 2% AMELİYAT ÜCRETLERİ 600.034.035.786,27 10% 16.579.069,41 42% 20.614.855,78 26% DİYALİZ ÜCRETLERİ 600.04468.615,84 1% 569.096,83 1% 1.037.712,68 1% LABORATUAR ÜCRETLERİ 600.055.876.606,95 15% 3.807.761,73 10% 9.684.368,83 12% POLİKLİNİK ÜCRETLERİ 600.0617.021.047,36 44% 3.008.054,53 8% 20.029.102,33 25% RÖNTGEN ÜCRETLERİ 600.074.749.094,14 12% 1.272.290,34 3% 6.021.384,60 8% REFAKAT ÜCRETLERİ 600.080,00 0% 5.026,91 0% 5.026,91 0% YATAK ÜCRETLER 600.091.011.869,64 3% 1.929.272,78 5% 2.941.142,45 4% DİĞER ÜCRETLER 600.10249.961,19 1% 32,63 0% 249.993,83 0% TOPLAM 38.929.087,82 100% 39.648.189,26 100% 78.577.278,08 100%

32 2003200420052006(İlk 8 Ay)TOPLAM TOPLAM GİDERLER 36.743.719,3242.052.485,4255.829.109,4443.629.467,20178.254.781,38 EK ÖDEME 9.456.354,0019.731.312,0021.925.158,0019.353.459,0070.466.283,00 YATIRIM 441.184,051.327.334,846.588.944,569.075.971,0017.433.434,45 TOPLAM 46.641.257,3763.111.132,2684.343.212,0072.058.897,20266.154.498,83

33 Sabrınız için teşekkür ederim


"KAMU HASTANELERİNİN MALİ YAPISI VE SORUNLARI Prof. Dr. Galip AKHAN İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları