Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Beyin Ölümü 1. Tanım Nörolojik kriterlere göre ölüm “Beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının geri dönüsümsüz durması” 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Beyin Ölümü 1. Tanım Nörolojik kriterlere göre ölüm “Beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının geri dönüsümsüz durması” 2."— Sunum transkripti:

1 Beyin Ölümü 1

2 Tanım Nörolojik kriterlere göre ölüm “Beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının geri dönüsümsüz durması” 2

3 Tarihçe Moses Maimonides (1135-1204) ▫“yasamın sürdürülmesi için beyin temel öneme sahiptir.” Mollaret ve Goulon (1959) ▫“coma dépassé” (koma ötesi durum) 1968 Harvard kritrleri 3

4 Sorunlar Tıbbi Etik Felsefi Yasal Dini Politik 4

5 5

6 Ülkemizde Ölüm Halinin Saptanması Madde 11- Bu kanunun uygulaması ile ilgili olarak tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulastıgı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak suretiyle, biri kardiolog, biri nörolog, biri nörosirürjiyen ve biri de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından olusan 4 kisilik hekimler kurulunca oy birligi ile saptanır. 6

7 7 basamakta beyin ölümü tanısı 1.Yapısal beyin hasarının saptanması 2.Ilaç zehirlenmesi/sedatif, hipnotik veya kas gevsetici kullanımı 3.Ciddi metabolik bozukluk, hipotermi veya hipotansiyon 4.Nörolojik muayene 5.Apne testi 6.Destekleyici test? 7.Sonuç 7

8 Yapısal beyin hasarı Beyindeki fonksiyon kaybının organik nedenini göstermek 8

9 Yapısal beyin hasarı Bilgisayarlı tomografi ▫Kitle ▫Yaygın ödem ▫Shift ▫Herniyasyon İskemide erken bulgu? 9

10 İlaç zehirlenmesi/sedatif, hipnotik veya kas gevşetici kullanımı Son 24 saatte kullanılmıs/verilmis olmamalı İlaç yarılanma ömrü x 4 Beklenemeyecek durumlarda ▫Destekleyici testler? 10

11 Ciddi metabolik bozukluk, hipotermi veya hipotansiyon Ciddi elektrolit bozuklugu Ciddi asit-baz denge bozuklugu Hipoglisemi Hipotermi Hipotansiyon Sınır nedir? 11

12 Nöroloijk muayene Bilincin tam kaybı (GKS = 3 veya 2T) Spontan hareketin bulunmaması (asagıdakiler dısında) ▫Derin tendon refleksleri ▫Yüzeyel refleksler ▫Babinski refleksi ▫Solunum benzeri hareketler (omuz elevasyon ve adduksiyonu, önemli tidal volum degisikligi olmaksızın interkostal genisleme) ▫Patolojik fleksiyon ve ekstensiyon cevabı dısındaki spontan ekstremite hareketleri 12

13 Nörolojik muayene Agrılı uyaranlara serebral-motor cevap alınamaması Spontan solunum bulunmaması 13

14 Spinal refleksler Lazarus belirtisi Supraorbital bölge 14

15 Nörolojik muayene Beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybolması, ▫Beyin ölümünde pupiller parlak ısıga yanıtsız ve dilatedir (4-6 mm) ▫Kornea refleksi yoklugu ▫Vestibulo-oküler refleks yoklugu ▫Okülosefalik refleks yoklugu ▫Feringeal ve trakeal reflekslerin yoklugu 15

16 Pupillerin degerlendirilmesi Bilateral orta hatta, hareketsiz, ısıga yanıtsız ve 4-6 mm? ▫Geçirilmis göz ameliyatı ▫Gözü ilgilendiren yüz travması 16

17 Kornea refleksi Streil, yumusak bir pamuklu çubuk ile korneaya yumusak bir sekilde dokunulur ▫Kontakt lens ▫Kornea hasarı!! 17

18 Vestibulo-oküler refleks yokluğu (Kalorik test) 50 ml buzlu serum fizyolojik dıs kulak yoluna verilir Göz hareketi olmamalı Sorunlar ▫Dıs kulak yolunun tıkalı olması 18

19 Okülosefalik refleks yokluğu Bas hareketine ragmen gözler orta hatta sabit Sorunlar ▫Degerlendirilmesi zor ▫Boyun travması 19

20 Feringeal ve trakeal reflekslerin yokluğu Derin trakeal aspirasyona yanıt olmaması (öksürük, öğürme) 20

21 Beyin sapı reflekslerinin yokluğu 21

22 Apne testi Ön koşullar ▫Hasta stabil olmalı ▫Hipotansiyon/hipoksemi olmamalı ▫Arteriyel pCO 2 ve pO 2 normal olmalı SADECE BİR DEFA YAPILMALIDIR 22

23 Apne testi Testin yapılması ▫Hasta 10-30 dak %100 oksijen ile ventile edilir (solunum sayısı ve tidal hacim degistirilmeden) ▫AKG bakılır (pCO 2  40 mmHg ve pO 2  200 mmHg) ▫Hasta ventilatörden ayrılır ve 8-10 dak süreyle 6 L/dak O 2 trakeaya verilir ▫AKG tekrarlanır 23

24 Apne testi 24

25 Apne testi Spontan solunum yokluğu pCO 2  60 mmHg Sorunlar ▫Tehlikelidir (hipoksemi veya hemodinamik degisiklik olursa hemen durdurulmalıdır) ▫Metabolik alkaloz? ▫KOAH? ▫Çocuklar? 25 Apne testi (+) Beyin ölümü ile uyumlu

26 Destekleyici testler Beynin elektriksel aktivitesini değerlendirenler ▫Elektroensefalografi (EEG) ▫Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller (SEP) Beynin kan akımını değerlendirenler ▫Anjiyografi ▫Nükleer tıp (SPECT) ▫Transkraniyal Doppler ultrasonografi ▫BT veya MRI anjiyo? 26

27 EEG En eski yöntem Birçok ülkede çocuklar için şart Sorunlar ▫Artıfakt ▫Yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçlar ▫Sadece beynin yüzeyi hakkında sınırlı bilgi verir İlk tercih olmamalı 27

28 EEG 28

29 SEP Duysal sistemin uyarılması sonucunda beyinde oluşan elektriksel potansiyellerin ölçümü Sorunlar ▫Sadece belli alanların fonksiyonu hakkında fikir verir ▫Uygulaması ve yorumu zor İlk tercih olmamalı 29

30 Serebral anjiyografi Altın standart İnternal karotid ve vertebral arterlerden intrakraniyal damarlara geçiş olmadığı gösterilmelidir Sorunlar  İnvazif  Kontrast  Transposrt  Kan basıncına dikkat 30

31 31 Serebral anjiyografi

32 Transkraniyal Doppler ultrasonografi Güvenli, invazif olmayan, ucuz, transport gerektirmiyor Sistolik tepeler veya yansımalı akım görülmeli Spesifite: %100, sensitivite: %90 Sorunlar  Tecrübe, eğitim ve özel ekipman  Eksternal ventriküler dren veya kraniyektomilerde? 32

33 Transkraniyal Doppler ultrasonografi 33

34 Nükleer tıp (SPECT) Güvenli (kontrast ve invazyon yok) Sensitivite ve spesifite  %100 Sorunlar  Transport  Pahalı  Özel ekip, ekipman 34

35 Nükleer tıp (SPECT) 35

36 Nükleer tıp (SPECT) 36

37 Destekleyici testler En doğru sonuçlar için ▫Anjiyografi ▫SPECT Özellikle tanının sorunlu olduğu durumlarda yardımcı olabilir (yasa?) 37

38 Diğer destekleyici testler Bilgisayarlı tomografi ile anjiyografi Manyetik rezonans görüntüleme ile anjiyografi 38

39 39 Ölüm Halinin Saptanması Madde 11- Bu kanunun uygulaması ile ilgili olarak tıbbi ölüm hali,bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak suretiyle, biri kardiolog, biri nörolog, biri nöroşirürjiyen ve biri de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından oluşan 4 kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır.

40 Hekimlere İlişkin Yasak İşlemler Madde 12- Alıcının müdavi hekimi ile organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve naklini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini saptayacak olan hekimler kurulunda yer alması yasaktır. Tutanak Düzenleme Madde 13- 11. maddeye göre ölüm halini saptayan hekimlerin ölüm tarihini, saatini ve ölüm halinin nasıl saptandığını gösteren ve imzalarını taşıyan bir tutanak düzenleyip organ ve dokunun alındığı sağlık kurumuna vermek zorundadırlar. Bu tutanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda on yıl süre ile saklanır. 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46


"Beyin Ölümü 1. Tanım Nörolojik kriterlere göre ölüm “Beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının geri dönüsümsüz durması” 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları