Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Beyin Ölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Beyin Ölümü."— Sunum transkripti:

1 Beyin Ölümü

2 “Beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının geri dönüsümsüz durması”
Tanım Nörolojik kriterlere göre ölüm “Beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının geri dönüsümsüz durması”

3 Tarihçe Moses Maimonides (1135-1204) Mollaret ve Goulon (1959)
“yasamın sürdürülmesi için beyin temel öneme sahiptir.” Mollaret ve Goulon (1959) “coma dépassé” (koma ötesi durum) 1968 Harvard kritrleri

4 Sorunlar Tıbbi Etik Felsefi Yasal Dini Politik

5

6 Ülkemizde Ölüm Halinin Saptanması
Madde 11- Bu kanunun uygulaması ile ilgili olarak tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulastıgı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak suretiyle, biri kardiolog, biri nörolog, biri nörosirürjiyen ve biri de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından olusan 4 kisilik hekimler kurulunca oy birligi ile saptanır.

7 7 basamakta beyin ölümü tanısı
Yapısal beyin hasarının saptanması Ilaç zehirlenmesi/sedatif, hipnotik veya kas gevsetici kullanımı Ciddi metabolik bozukluk, hipotermi veya hipotansiyon Nörolojik muayene Apne testi Destekleyici test? Sonuç

8 Yapısal beyin hasarı Beyindeki fonksiyon kaybının organik nedenini göstermek

9 Yapısal beyin hasarı Bilgisayarlı tomografi İskemide erken bulgu?
Kitle Yaygın ödem Shift Herniyasyon İskemide erken bulgu?

10 İlaç zehirlenmesi/sedatif, hipnotik veya kas gevşetici kullanımı
Son 24 saatte kullanılmıs/verilmis olmamalı İlaç yarılanma ömrü x 4 Beklenemeyecek durumlarda Destekleyici testler?

11 Ciddi metabolik bozukluk, hipotermi veya hipotansiyon
Ciddi elektrolit bozuklugu Ciddi asit-baz denge bozuklugu Hipoglisemi Hipotermi Hipotansiyon Sınır nedir?

12 Nöroloijk muayene Bilincin tam kaybı (GKS = 3 veya 2T)
Spontan hareketin bulunmaması (asagıdakiler dısında) Derin tendon refleksleri Yüzeyel refleksler Babinski refleksi Solunum benzeri hareketler (omuz elevasyon ve adduksiyonu, önemli tidal volum degisikligi olmaksızın interkostal genisleme) Patolojik fleksiyon ve ekstensiyon cevabı dısındaki spontan ekstremite hareketleri

13 Nörolojik muayene Agrılı uyaranlara serebral-motor cevap alınamaması
Spontan solunum bulunmaması

14 Spinal refleksler Lazarus belirtisi Supraorbital bölge

15 Nörolojik muayene Beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybolması,
Beyin ölümünde pupiller parlak ısıga yanıtsız ve dilatedir (4-6 mm) Kornea refleksi yoklugu Vestibulo-oküler refleks yoklugu Okülosefalik refleks yoklugu Feringeal ve trakeal reflekslerin yoklugu

16 Pupillerin degerlendirilmesi
Bilateral orta hatta, hareketsiz, ısıga yanıtsız ve 4-6 mm? Geçirilmis göz ameliyatı Gözü ilgilendiren yüz travması

17 Kornea refleksi Streil, yumusak bir pamuklu çubuk ile korneaya yumusak bir sekilde dokunulur Kontakt lens Kornea hasarı!!

18 Vestibulo-oküler refleks yokluğu (Kalorik test)
50 ml buzlu serum fizyolojik dıs kulak yoluna verilir Göz hareketi olmamalı Sorunlar Dıs kulak yolunun tıkalı olması

19 Okülosefalik refleks yokluğu
Bas hareketine ragmen gözler orta hatta sabit Sorunlar Degerlendirilmesi zor Boyun travması

20 Feringeal ve trakeal reflekslerin yokluğu
Derin trakeal aspirasyona yanıt olmaması (öksürük, öğürme)

21 Beyin sapı reflekslerinin yokluğu

22 Apne testi Ön koşullar SADECE BİR DEFA YAPILMALIDIR
Hasta stabil olmalı Hipotansiyon/hipoksemi olmamalı Arteriyel pCO2 ve pO2 normal olmalı SADECE BİR DEFA YAPILMALIDIR

23 Apne testi Testin yapılması
Hasta dak %100 oksijen ile ventile edilir (solunum sayısı ve tidal hacim degistirilmeden) AKG bakılır (pCO2  40 mmHg ve pO2  200 mmHg) Hasta ventilatörden ayrılır ve 8-10 dak süreyle 6 L/dak O2 trakeaya verilir AKG tekrarlanır

24 Apne testi

25 Apne testi Apne testi (+) Beyin ölümü ile uyumlu
Spontan solunum yokluğu pCO2  60 mmHg Sorunlar Tehlikelidir (hipoksemi veya hemodinamik degisiklik olursa hemen durdurulmalıdır) Metabolik alkaloz? KOAH? Çocuklar?

26 Destekleyici testler Beynin elektriksel aktivitesini değerlendirenler
Elektroensefalografi (EEG) Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller (SEP) Beynin kan akımını değerlendirenler Anjiyografi Nükleer tıp (SPECT) Transkraniyal Doppler ultrasonografi BT veya MRI anjiyo?

27 EEG En eski yöntem Birçok ülkede çocuklar için şart Sorunlar
Artıfakt Yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçlar Sadece beynin yüzeyi hakkında sınırlı bilgi verir İlk tercih olmamalı

28 EEG

29 SEP Duysal sistemin uyarılması sonucunda beyinde oluşan elektriksel potansiyellerin ölçümü Sorunlar Sadece belli alanların fonksiyonu hakkında fikir verir Uygulaması ve yorumu zor İlk tercih olmamalı

30 Serebral anjiyografi Altın standart
İnternal karotid ve vertebral arterlerden intrakraniyal damarlara geçiş olmadığı gösterilmelidir Sorunlar İnvazif Kontrast Transposrt Kan basıncına dikkat

31 Serebral anjiyografi

32 Transkraniyal Doppler ultrasonografi
Güvenli, invazif olmayan, ucuz, transport gerektirmiyor Sistolik tepeler veya yansımalı akım görülmeli Spesifite: %100, sensitivite: %90 Sorunlar Tecrübe, eğitim ve özel ekipman Eksternal ventriküler dren veya kraniyektomilerde?

33 Transkraniyal Doppler ultrasonografi

34 Nükleer tıp (SPECT) Güvenli (kontrast ve invazyon yok)
Sensitivite ve spesifite  %100 Sorunlar Transport Pahalı Özel ekip, ekipman

35 Nükleer tıp (SPECT)

36 Nükleer tıp (SPECT)

37 Destekleyici testler En doğru sonuçlar için
Anjiyografi SPECT Özellikle tanının sorunlu olduğu durumlarda yardımcı olabilir (yasa?)

38 Diğer destekleyici testler
Bilgisayarlı tomografi ile anjiyografi Manyetik rezonans görüntüleme ile anjiyografi

39 Ölüm Halinin Saptanması
Madde 11- Bu kanunun uygulaması ile ilgili olarak tıbbi ölüm hali,bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak suretiyle, biri kardiolog, biri nörolog, biri nöroşirürjiyen ve biri de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından oluşan 4 kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır.

40 Hekimlere İlişkin Yasak İşlemler
Madde 12- Alıcının müdavi hekimi ile organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve naklini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini saptayacak olan hekimler kurulunda yer alması yasaktır. Tutanak Düzenleme Madde maddeye göre ölüm halini saptayan hekimlerin ölüm tarihini, saatini ve ölüm halinin nasıl saptandığını gösteren ve imzalarını taşıyan bir tutanak düzenleyip organ ve dokunun alındığı sağlık kurumuna vermek zorundadırlar. Bu tutanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda on yıl süre ile saklanır.

41

42

43

44

45

46


"Beyin Ölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları