Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Planlama ve DPT. 1960’lı Yıllar.... 1962 – Birinci İnönü Koalisyonunun dağılıp İkincisinin kurulması Türkiye’de Planlamanın niteliğini ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Planlama ve DPT. 1960’lı Yıllar.... 1962 – Birinci İnönü Koalisyonunun dağılıp İkincisinin kurulması Türkiye’de Planlamanın niteliğini ve."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Planlama ve DPT

2 1960’lı Yıllar....

3 1962 – Birinci İnönü Koalisyonunun dağılıp İkincisinin kurulması Türkiye’de Planlamanın niteliğini ve geeceğini belirleyen önemli bir dönüm noktasıdır.. Bunu belgeleyen 1. Beş Yılık Kalkınma Planı ilkesidir: “ Fiyatlar yerine kararlarının esas olduğu bütçe için harcamalar dışında, kaynakların çeşitli harcamalara ayrılmasını fiyat mekanizması ayarlayacaktır...”

4 Planlama Yaklaşımı... Planlarda makro-denge endişeleri ağır basmış, sektörel ve proje düzeyindeki çözümler ikincil planda kalmıştır Perspektif5-yıllıkYıllık Makro147 Sektör258 Proje369

5 Planlamanın İktisat Kuramındaki Yeri 1.Keynesci-Harrod tipi planlamada, ekonominin doğal büyüme hızı saptanarak, uygulanan politikalar yardımyla bu hız yükseltilip gerekli büyüme hızıyla eşitliği saptanmalıdır 2.Bilgi akımı yoluyla ekonomik karar alıcıların geleceğe yönelik bekleyişleri o şekilde etkilenmelidir ki, gerekli büyüme hızı ile beklenen büyüme hızı ve böylece gerçekleşen büyüme hızı eşitlenmiş olsun

6 Planlamanın etkin olarak işleyip işlemediğinin ve ekonomiye olumlu katkısının saptanması için: 1.Büyümenin kararlılığına 2.Yatırımların üretkenliğine (marjinal sermaye-hasıla katsayısına) 3.Belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranlarına bakmak gerekir

7 Kalkınma Planlarının Ortak Özellikleri 1.Ekonomik ve toplumsal yapıyı veri almaları 2.Ekonomik büyümeyi ve bunun yıllık artış oranını temel belirleyici değişken almaları 3.Sayısal olmaları 4.Sanayileşmeye öncelik verirler 5.Perspektif planlara sahip olması

8

9 Birinci Beş Yılık Kalkınma Planı..BM’in S.Ichimura modeli... H-D modeli yardımıyla büyüme hızı, yatırım, tasarruf vb. büyüklükler saptanmakta, 15 sektörlü fakat bazı hücreerdeki katsayıların sıfır varsayıldığı bir açık ve statik I-O tablosu ile özü sosya karılık olan proj değerlendirme usulü teknik taslak olarak kabul edildi. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı... Makro model kurma denemeleri yapılmaya çalışıldı. Eş-anlı denklemlerin kullanıldığı matematikel modeller hazırlandı ancak özünde H-D modeli olma niteliği sürüyordu

10 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı... Matematiksel ancak hala H-D tipi modeldir. 37 sektörlü bir I-O tablosu ilk kez kullanıldı ve ithal ikamesi endojen olarak ele alındı

11 İç Ticaret Hadleri (Tarım/Sanayi) 19631011969105 19641001970108 1965971971101 19661011972108 19671001973135 19681001974134


"Türkiye’de Planlama ve DPT. 1960’lı Yıllar.... 1962 – Birinci İnönü Koalisyonunun dağılıp İkincisinin kurulması Türkiye’de Planlamanın niteliğini ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları