Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Bülent ÖNDER Lüleburgaz Sağlık Grup Başkanlığı Halk Sağlığı Laboratuarı DİYABETİK HASTA TAKİBİNDE TETKİKLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Bülent ÖNDER Lüleburgaz Sağlık Grup Başkanlığı Halk Sağlığı Laboratuarı DİYABETİK HASTA TAKİBİNDE TETKİKLER."— Sunum transkripti:

1 Dr. Bülent ÖNDER Lüleburgaz Sağlık Grup Başkanlığı Halk Sağlığı Laboratuarı DİYABETİK HASTA TAKİBİNDE TETKİKLER

2 AMAÇ Bu oturumun sonunda; Diyabetik hastanın birinci basamaktaki takibinde uygun laboratuar tetkiklerini kullanarak optimal faydayı sağlamak konusunda bilgi sahibi olmak 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009

3 HEDEFLERİMİZ 1. Klinik semptomların ortadan kalkması 2. Hipo-hiper gliseminin önlenmesi 3. Obesitenin önlenmesi 4. Normale yakın bir yaşam biçimi elde etmek ve diyabetin kronik (Mikrovasküler ve Makrovasküler ) komplikasyonlarını önlemek veya minimalize etmektir 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009

4 1. Hastamız Ayşe hanım 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009 36 yaşında ki Ayşe hanım kendisini kontrol ettirmek için Sağlık Ocağınıza geldi. Ayşe hanımın özgeçmişinde annesinin diyabet olduğunu da öğrendiniz Diyabet yönünden hangi tetkik önceliğimiz olmamalıdır?

5 1. Hastamız Ayşe Hanım 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009 1. TİT …………………………………………… ? 2. AKŞ….………………………………………… ? 3. HbA1c………………………………………… ? 4. OGTT ………………………………………… ?

6 HbA1c Hemoglobin %97 HbA1 %2.5 HbA2 %0.5 HbF HbA1c %50'si önceki 1ay, %25'i 2 önceki ay, %25'i ise, önceki 3-4 ay 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009 Tahara, Y., Shima, K.: Kinetics of HbA1c, glycated albumin, and fructosamine and analysis of their weight functions against preceding plasma glucose level. Diabetes Care 18: 440- 447, 1995.

7 Pratik öneriler 1. Diyabetin uzun dönem takibinde en iyi test HbA1c'dir. Başlangıçta ve tedavi takibinde ölçülmelidir. 2. Örnek alımında açlık /tokluk saat fark etmez Örnek, EDTA'lı tam kandır ve uzun süre aşırı sıcakta bekletilmeden laboratuara oda ısısında ulaştırılmalıdır. Kan 4 C'de 1 hafta saklanabilir. 3. HbA1c, İyi glisemik kontrolde yılda 2 kez yapılması yeterlidir. Tip 1 diyabetiklerde ise 3 ayda bir yapılmalıdır. 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009 The Expert Committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. Report of the expert committee on diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 26: (Supp 1) S5-S20, 2003

8 4. Rutin kullanımda 30'dan fazla metot bulunmaktadır. Bu nedenle hasta takibi mümkün olduğu kadar aynı metotla yapılmalıdır. 5. HbA1c ölçümünde sonuçları etkileyen faktörleri; hemoglobinopati, hemoliz, üremi, Vitamin C ve E, Fe eksikliği anemisi Hipertrigliseridemi, hiperbilirübinemi, kronik alkolizm, kronik salisilat alınması, ve opiat bağımlılığı Serum fruktozamin ölçümü ayda bir yapılabilir. 6. HbA1c a-) Temaruz, b-) Diyabetine kan glukozu ile karar verilemeyen acil / adli tıp vakalarında DM tanısı için kullanılabilir. 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009 Sacks, D.B., Bruns, D.E., Goldstein, D.E., Maclaren, N.K., McDonald, J.M., Parrott, M.: Guidelines and recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and management of diabetes mellitus. Clin Chem 48: 436-372, 2002. American Diabetes Association: Tests of glycemia in diabetes. Diabetes Care 26: (Supp 1) S106-S108, 2003.

9 2. Hastamız Mehmet bey 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009 53 yaşında ki Mehmet bey halsizlik şikâyetiyle polikliniğinize geldi. 2 yıl önce çok su içme ve çok idrara çıkma şikâyetiyle sağlık ocağına başvuru sonucu diyabetli olduğu tespit edilmiş. OAD kullanan Mehmet beyin BMI 28,4 tür. Soy geçmişinde anne 22 yıldır diyabet tedavisi görüyor, Aşağıdakilerden hangisi öncelik açısından en son yapılacak testtir?

10 2. Hastamız Mehmet bey 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009 1. Tansiyon Arteriyel………………….… ? 2. AKŞ…………………………………………….… ? 3. HbA1c………………………………………….. ? 4. OGTT………………………………………….… ? 5. Ketonüri………………………………………. ? 6. Kreatinin………………………………………. ? 7. Üre………………………………………………… ? 8. Lipid profili …………………………………. ? 9. Karaciğer enzimleri……………………. ?

11 OGTT Karbonhidratlara karşı tolerans belirlemek için kullanılan tanı ve tarama testidir 9-16 saatlik açlık sonrası 300 ml suda eritilmiş 75 gr. Glikoz 5 dk. 2 saat boyunca her 30 dk. da bir kan örneği 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009

12 OGTT İLE DM TANISI KOYMA NORMAL (mg/dl) DM (mg/dl) BAŞLANGIÇ< 115140 ya da üzeri 30 yada 60 dakika < 200200 ya da üzeri 120 dakika< 140200 ya da üzeri 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009

13 OGTT ENDİKASYONLARI Gestasyonel diyabet Obezite ve ailede diyabet İri bebek doğum öyküsü Açıklanamayan nöropati, retinopati, erken ateroskleroz, koroner damar hastalığı veya periferik damar hastalığı 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009

14 Operasyon, stres, travma, infarktüs, diabetojenik ilaç kullanımı veya gebelik esnasında hiperglisemi ya da glukozüri saptanan vakalarda, bu olaylar geçtikten sonra Reaktif hipoglisemi 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009

15 3. Hastamız Zeynep Hanım 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009 61 yaşında Zeynep Hanım şekerini kontrol ettirmek amacıyla polikliniğinize geldi. 17 yıl önce bir özel hastanede tansiyon kontrolü için yapılan tetkiklerde diyabetli olduğu tespit edilmiş. Soy geçmişinde anne 14 yıl önce diyabet ve inme sonucu ex, dört kardeşi olan hastanın diğer kardeşleri sağlıklı. Zeynep hanımı takipte aşağıdaki tetkikleri ne kadar sıklıkta istersiniz?, Hangisi yanlıştır?

16 3. Hastamız Zeynep Hanım 14. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIM 2009 1. Tansiyon Arteriyel…………………….Her kontrolde 2. AKŞ …………………………..………………….Her kontrolde 3. HbA1c …………………………………………..3 Ayda bir 4. Ketonüri ……………………………………….Her kontrolde 5. Mikroalbüminüri ……………..………….6-12 ayda bir 6. Kreatinin,GFR………………………………Her Yıl-3 Ay 7. Üre….………………………………………………Her Yıl-3 Ay 8. Lipid profili ………………………………….Her kontrolde 9. Karaciğer enzimleri …………………….Yılda bir

17 LDL-kolesterol <100 mg/dl Trigliserid <150 mg/dl HDL-kolesterol oErkekte>40 mg/dl oKadında >50 mg/dl yılda bir PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIN 2009 DIABETES MELLITUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU / Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

18 PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIN 2009 ADA’ya göre LDL  3,35 mmol/L (130 mg/dL) HDL  0,90 mmol/L (35 mg/dL) [erkekte]  1,15 mmol/L (45 mg/dL) [kadında] TG  4,5 mmol/L (400 mg/dL) Olan diyabetli hastalar koroner arter hastalığı için yüksek risk grubunu oluşturmaktadır.

19 MİKROALBÜMİNÜRİ Mikroalbüminürili Tip 1 diyabetli hastaların %80’ninde üriner albümin atılımı her yıl %10-20 artar ve 10-15 yılda klinik proteinüri gelişir. %80 terminal döneme gider. Mikroalbüminürili tip 2 diyabetli hastaların %20- 40’ında nefropati gelişir. %20’si terminal döneme gider. Mikroalbüminürili hastalarda kardiyovasküler hastalık riski de artmıştır. PRAT İ SYEN HEK İ ML İ K KONGRES İ 28 EK İ M-1 KASIN 2009

20


"Dr. Bülent ÖNDER Lüleburgaz Sağlık Grup Başkanlığı Halk Sağlığı Laboratuarı DİYABETİK HASTA TAKİBİNDE TETKİKLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları