Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Eyüp DEBİK ÇED ve ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (03.10.2013 Tarih ve Sayı: 28784)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Eyüp DEBİK ÇED ve ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (03.10.2013 Tarih ve Sayı: 28784)"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Eyüp DEBİK ÇED ve ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (03.10.2013 Tarih ve Sayı: 28784)

2 Madde 10 - (Değişik madde : 26/04/2006 - 5491 S.K/7.mad) Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Çevresel Etki Değerlendirmesine tâbi projeler ve Stratejik Çevresel Değerlendirmeye tâbi plân ve programlar ve konuya ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

3 Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

4 Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. ve 16. maddelerinde belirtilen başvuru ile başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreçtir. Çevresel etki değerlendirmesi süreci

5 Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci


"Doç. Dr. Eyüp DEBİK ÇED ve ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (03.10.2013 Tarih ve Sayı: 28784)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları