Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI HACİZ YOLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI HACİZ YOLU"— Sunum transkripti:

1 KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI HACİZ YOLU
Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 9. HAFTA

2 GENEL OLARAK Kambiyo senetleri, poliçe, bono ve çekten ibarettir.
Bu senetlerin kamu güvenine mazhar olmasından dolayı tahsilini kolaylaştırmak üzere özel bir takip usulü öngörülmüştür. Takibin ilk aşamaları dışında genel haciz yolundaki kurallar bu takip şeklinde de geçerlidir.

3 ÖZEL HÜKÜMLER Takip talebine senedin aslının eklenmesi gerekir.
Takip talebinde bulunabilmek için, bonoda protesto çekilmiş olması, çekte karşılıksız kaydının düşülmesi gerekir. Ödeme süresi 10 gün, itiraz süresi 5 gündür. Ödeme emrine itiraz İM’ye yapılır, ancak itiraz takibi durdurmaz. İtiraz üzerine İM takibi geçici durdurma kararı verebilir. İM, imzaya itiraz halinde bilirkişi incelemesi yaptırır. Borca itirazın ise belge ile ispatı zorunludur.

4 KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

5 GENEL OLARAK Kiraya verilmiş bir taşınmazı tahliye ettirebilmek için, kiralayanın sulh mahkemesinde bir tahliye davası açması gerekir. Kiralayan ancak 2 halde ilamsız icra yoluna başvurabilir: Kira bedelinin ödenmemiş olması Kira süresinin sona ermesi

6 KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ
Ödememe halinde, kiralayan kiracıya 30 günlük bir süre vererek bedelin ödenmesini, aksi halde sözleşmeyi feshedeceğini bildirmelidir. Alacaklı, ödenmemiş kiraların tahsili için takip açarken, fesih ve tahliye ihtarının ödeme emrine yazılmasını talep edebilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmez ve ödeme de yapmazsa, tahliye kararı verilmesi için alacaklı İM’ye başvurabilir. İM kararı üzerine kiracı zorla tahliye edilir.

7 KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ
Kira süresinin sona erdiği gerekçesiyle, icra takibinde bulunabilmek için taraflar arasında yazılı bir kira sözleşmesinin mevcut olması gerekir. Ayrıca, kiracının yazılı şekilde tahliye taahhüdünde bulunmuş olması da şarttır. Sözleşme sonunda kiralayan yenileme istemediği takdirde, 1 ay içinde icra dairesine başvurmalı ve kiracının tahliyesini istemelidir. Tahliye talebi üzerine icra dairesi kiracıya bir tahliye emri gönderir.


"KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI HACİZ YOLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları