Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 8: Advanced Method Concepts. Parametre Türlerini Anlama Zorunlu parametre – Her metot çağrısında bu argüman gereklidir 4 farklı türde zorunlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 8: Advanced Method Concepts. Parametre Türlerini Anlama Zorunlu parametre – Her metot çağrısında bu argüman gereklidir 4 farklı türde zorunlu."— Sunum transkripti:

1 Chapter 8: Advanced Method Concepts

2 Parametre Türlerini Anlama Zorunlu parametre – Her metot çağrısında bu argüman gereklidir 4 farklı türde zorunlu parametre vardır : – Değer parametreleri Herhangi bir düzenleyici olmadan bildirilir – Referans parametreleri ref düzenliyicisiyle bildirilir. – Çıktı parametreleri out düzenliyicisiyle bildirilir. – Parametreleri dizileri params düzenliyicisiyle bildirilir. 2Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

3 Zorunlu Değer Parametrelerini Kullanma Değer parametresi – Metot, kendisine iletilen değeri bir kopyasını alır – Kopyası gerçek parametrenin adresinden ziyade farklı bir bellek adresinde depolanır Değer parametrelerinde yapılan değişiklikler, metot çağrısındaki orijinal argümanı asla etkilemez 3Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

4 Zorunlu Değer Parametrelerini Kullanma 4 Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-1 : Programın bir değer parametresi ile bir yöntemi çağırması

5 5Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Zorunlu Değer Parametrelerini Kullanma Şekil 8-2 ParameterDemol programının çıktısı

6 Referans Parametrelerini, Çıktı Parametrelerini ve Parametre Dizilerini Kullanma Referans parametreleri ve çıktı parametreleri – Bir metoda geçirilen bellek adresleri metodun orijinal değişkenlerini değiştirmeye izin verir. Farklar – Referans parametrelerinin metodunu çağırmadan önce bir değer içermesi gerekir – Çıktı parametrelerinin, bir değer içermesi gerekmez. Referans ve çıktı parametreleri takma isim gibi orijinal geçti değişkeni tarafından tutulan aynı bellek konumunda görev görürler 6Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

7 ref Parametresini Kullanma 7Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-3 Referans parametresi kullanarak metodu çağırmak

8 ref Parametresini Kullanma 8 Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-2 ParameterDemol2 programının çıktısı

9 out Parametresini Kullanma 9Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-5 InputMethodDemo programı

10 out Parametresini Kullanma 10Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-6 InputMethodDemo programının çıktısı

11 Referans ve Çıktı Parametrelerini Kullanma Referans ve çıktı parametrelerini kullanmanın avantajı : – Metot birden çok değişkeni değiştirebilir. Referans ve çıktı parametrelerini kullanmanın dezavantajı : – Birden fazla metodun aynı verilere erişmesine izin verir “ kara kutu” paradigma zayıflaması 11Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

12 Parametre Dizilerini Kullanma Parametre Dizileri – Params anahtar kelimesini kullanarak metot başlığı içinde bildirilen bir yerel dizidir – Metoda gönderdiğiniz ve kaçtane argümanın aynı türde oldğunu bilmediğinizde kullanılır. params ana kelimesinden sonra ek parametreye izin verilmez Tek bir params anahtar kelimesine metot bildiriminde izin verilir 12Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

13 Parametre Dizilerini Kullanma 13Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-11 Paramsdemo programı

14 Parametre Dizilerini Kullanma 14Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-12 Paramsdemo programının çıktısı

15 Aşırı Yükleme Metotları Aşırı yükleme – Çeşitli anlamları belirtmek için bir terim kullanarak içerir C# metodunda aşırı yükleme olduğunda : – Paylaşılan bir isme sahip birden çok metot yazma – Derleyici metotla kullanabileceğiniz argümanlara dayalı anlamları anlar Aynı tanımlayıcı fakat farklı parametre listeleri varsa metotlar doğru bir şekilde aşırı yüklenirler. 15Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

16 Aşırı Yükleme Metotları 16Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-14 BorderDemo1 programı

17 Aşırı Yükleme Metotları 17Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-15 BorderDemo1 programının çıktısı

18 Aşırı Yükleme Metotları 18Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-16 Tamsayı parametresi ile DisplayWithBorder() metodu

19 19Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-17 BorderDemo2 programı

20 Aşırı Yükleme Metotları 20 Şekil 8-18 BorderDemo2 programının çıktısı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

21 Belirsiz Metotlardan Kaçınma Belirsiz metot – Bir durum içinde kullanılacak yöntemi derleyici belirleyemiyorsa – Aşırı yükleme yöntemleri oluşur. Aynı isimde olan metotlar, aynı parametre listelerini bulunduruyorsa fakat farklı geri dönüş türleri varsa aşırı yükleme gerçekleşmez. 21Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

22 Belirsiz Metotlardan Kaçınma 22Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-21 Belirsiz metot içeren programın çağrılması

23 Belirsiz Metotlardan Kaçınma 23Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-22 Belirsiz metot çağrısı tarafından oluşturulmuş hata mesajı

24 Opsiyonel Parametreleri Kullanma Opsiyonel parametre – Biri için varsayılan değer otomatik olarak sağlanır. Metot bildiriminde isteğe bağlı bir değer sağlayarak parametre yapmak. – Sadece değer parametrelerine varsayılan değerler verilebilir Bir parametre listesinde isteğe bağlı parametre tüm zorunlu parametreleri takip etmelidir. 24Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

25 Opsiyonel Parametreleri Kullanma 25Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-23 OptionalParameterDemo sınıfı

26 Opsiyonel Parametreleri Kullanma 26Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 8-24 OptionalParameterDemo programının yürütülmesi

27 Opsiyonel Parametreleri Kullanma 27Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo 8-2 Opsiyonel parametre bildirimlerinin geçerli ve geçersiz örnekleri


"Chapter 8: Advanced Method Concepts. Parametre Türlerini Anlama Zorunlu parametre – Her metot çağrısında bu argüman gereklidir 4 farklı türde zorunlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları