Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL GELİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL GELİŞİM."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL GELİŞİM

2 İNSAN Biyolojik bir varlık olarak dünyaya gelen ve varlığını kültürel bir ortamda sosyal ilişkiler ağı içinde sürdüren bir varlıktır. Biyolojik, psikolojik ve sosyal olmak üzere üç temel doğası olan bir varlıktır.

3 SOSYAL GELİŞİM Bireyin çevresindeki bireylerle sosyal ilişkiler kurması sonucu; içinde bulunduğu toplumun ve evrensel kültürün ilke ve değerlerine uyum için gerekli olan davranış ve yaklaşımları kazanması sürecinin anlatımıdır. Bireyin, toplumsal beklentilere uygun çeşitli davranışları kazanarak sosyal bir varlık durumuna gelmesidir. Bireyin belli bir toplumun davranış kalıplarını kişiliğine mal ederek; o topluma ait bir kişi konumuna gelmesidir.

4 Bebeklik Döneminde Sosyal Gelişim
Sosyalleşme insana özgü bir gelişimdir. İnsan, sosyal olama eğilimi ve sosyal olma için gerekli olan donanımla dünyaya gelir. Bu donanımın içeriği içinde yer aldığı ilişkiler ağına göre değişir. Bebek dünyaya geldiğinde sosyal olarak nitelendirilecek her hangi bir davranışa sahip değildir. İlk sosyal davranış, bebeğin eşyalarla insanları birbirinden ayırmaya başladığı zaman görülür.

5 Bebeğin katıldığı ilk sosyal organizasyon ailedir.
İnsan neslinin devamının sağlandığı, topluma hazırlanma sürecinin ilk cereyan ettiği, eşler ve çocuklar arasında içten, sıcak, güven verici ilişkilerin kurulduğu ve ekonomik etkinliklerin yer aldığı sosyal bir kurum olan aileyi, insan ilişkilerinin kazanıldığı ve sürdürüldüğü, mutluluk zincirinin ilk psikososyal halkası olarak da tanımlayabiliriz. aile, bireyin yaşantısının devamı bakımından gerekli ve önemli bir sosyal gruptur.

6 Bebeğin, ailede ilk sosyal teması anne ile olur.
İlk aylarda anne ile kendini bir bütün olarak algılayan bebek, giderek anne ile kendisi arasında ayırım yapmaya başlar. Bu, bebeğin ilk başarısıdır. Bu aylarda bebek, sadece beslenmek için değil, güvenlik gerekçesiyle de anneye dokunmak ve onun sıcaklığını duymak ister. Böylece arzu edilen ilk sosyal ilişki, anne ile kurulmuş olur. İlk sosyal davranış olarak nitelendirilen gülümseme, ikinci aydan itibaren görülmeye başlar.

7 Sosyalleşme ve sosyal davranışların gelişimi, her şeyden önce algının ve algılamanın gelişimine bağlıdır. Üçüncü ayda yalnız kalmaktan hoşlanmaz. Dördüncü ayda çevresinden gelen seslere ilgi göstererek ortak yaşantıya katılır Beşinci ayda aile bireyleri ile yabancıları birbirinden ayırır. Altıncı ayda çevresindekilerin öksürüklerini veya dil çıkarmalarını taklit eder, kucağında bulunduğu kimsenin saçını çekme ve burnunu tutma gibi davranışlar göstermeye başlar.

8 Yedinci ve sekizinci ayda saklanan yerden oyuncağını bulur
Yedinci ve sekizinci ayda saklanan yerden oyuncağını bulur. “Hayır” kelimesinin anlamını bilir. Dokuzuncu ayda çevreyi mutlu etme isteği, davranışlarına egemen olmaya başlamıştır. Onuncu ayda elindekini başkalarıyla paylaşıyormuş gibi yapar, ama vermez. Paralel oyun görülür. Çevresindekilerin yüz ve mimik hareketlerini taklit eder. Bu davranışlar, toplumsal gelişimin temelidir

9 Onbirinci ayda müziğe ritmik hareketlerle eşlik eder.
Çevresiyle olan ilişkilerini kıskançlık, sevgi, kızgınlık ve korku gibi duygusal yaşantılarla süsler. Bir yaşına kadar çocuk, kendisi için büyük önem taşıyan anneye bağımlı iken bir yaşını geçince bu bağımlılıkta bir değişim başlar. Çocuk bir yanda bağımlı kalma eğilimini korur, öte yanda da başına buyruk ve dediğim dedik olmak ister. Anneye boyun eğme ile baş kaldırma arasında bocalar. Kendiliğinden verdiği bir oyuncağı biraz sonra ağlayarak geri

10 Oniki-onüç aylık çocuk, çevresindekilerle oyuncak için kavgaya girer
Oniki-onüç aylık çocuk, çevresindekilerle oyuncak için kavgaya girer. Bu kavgalar birbuçuk yaşına gelince azalır ve yerini dostça ilişkilere bırakır. Enerjik olduğu kadar da şüphecidir. Çocuk artık kendisinin ayrı bir şahsiyet olduğunu kavramaya başlamıştır. İki yaşına kadar hala vermekten hoşlanmaz.

11 İlk Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişim
Bu evrede hızlı bir gelişim gösteren çocukta, sosyal işbirliği, ilgi çekme arzusu, karşı koyma, taklit etme, bağımlılık ve otoriteyi kabul etme, utanma gibi sosyal ilişkilerden doğan bazı sosyal davranışlar ve sosyal tepkiler gelişmeye başlar. Çocuk, iki yaşına girme ile birlikte ailenin bir üyesi olarak aile içi etkinliklere katılır

12 Ailenin dışındaki kişilerle, kendi yaşındaki çocuklarla birlikte olmaktan mutlu olmaya başlar.
Fakat iki buçuk yaşında inatlaşarak başkaldırıda bulunur. Üç yaşına geldiğinde yeni dostlar edinmek isteğiyle oyuncaklarını onlara verir. İlgileri, eşyalardan çok insanlara yönelmiştir. İsteklerinde ısrarlı ve sabırsızdır. Hâlâ kendini kabul ettirme eğilimindedir. Üç-dört yaşında çok faaldir. Çevresindekilere ya etrafta olup-bitenleri merak ettiği için ya da dikkat çekmek için nedenli, niçinli ve nasıllı sorular sorar. Cinsiyetine uygun roller alır.

13 Üç yaşına geldiğinde okul öncesi eğitim ortamına katılan çocuk, sosyalleşebilme için aile ortamındaBeşinci yaşta altın çağını yaşar. Önceki yaşlara göre tartışma ve kavga yok denecek kadar azalmıştır. Cinsiyetine uygun davranmayı ve toplum kurallarını öğrenir. Grup oyunlarını tercih eder ve oyunu kurallarına uyarak oynar n başka bir deney ortamına kavuşur.

14 Altı yaşına kadar çocukların, başkalarının duygularını yeterince anlayamadıkları ve olaylara onların açılarından bakamadıkları için arkadaşlıkları, sadece oyun üzerine kuruludur. Oyun biter arkadaşlıkları da biter. Altı yaş yeniden başkaldırı yaşıdır. Onun için aile, “en güvenilir” bir yer olmuştur.

15 Son Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişim
Çocuk için altı yaş, ikinci baş kaldırma yaşıdır. Daima birinci ve en iyi olmak ister. Kurallara uymaz. Onun için en iyi kural, durumuna göre değiştirebildiği ve çıkarını koruyan kuraldır. Bencillik hat safhadadır. Çok dağınıktır.

16 Altı yaşında çevresiyle ilgilenmiyormuş gibi görünmesine rağmen, çevrede olup bitenlere karşı duyarlıdır. Özellikle okula başlamasıyla aileye olan bakış açısı da değişmektedir. Yedi yaşında konuşmaktan, tartışmaktan hoşlanır. Çevresindekilerin kendisiyle ilgili düşüncelerine önem veren sosyal bir çocuktur. Evde oynamaktan hoşlanmadığı için, daha geniş gruplara katılır. Gruplaşmaları, oyun grupları şeklinde olup; sıkı dostluk ilişkileri taşımaz, eğlenmek ve birlikte olmak amacına yöneliktir

17 Sekiz yaşında kendisini hemen hemen her konuya verir.
Çevresindekilere fikir verir ve onların eleştirilerine karşı kendini şiddetle savunur. Randevularına sadık ve yedi yaşına göre daha sosyaldir. Kardeşleriyle iyi geçinir ve aile sorunlarına duyarlıdır. Bu yaşlara kadar daha çok alıp-verme üzerine kurulan arkadaşlık ilişkileri, giderek birbirine destek olmaya dönüşerek; çevresindekilere güven düzeyi yükselmeye başlar. Organize olmuş oyunlardan hoşlanır. Onuncu yaşla birlikte klik ve çeteleşme eğilimleri ortaya çıkar. Çocuğun sosyalleşmesinde oyun ve çocuk çeteleri oldukça önemlidir

18 Onbir yaşına geldiğinde uyumlu ve sakindir
Onbir yaşına geldiğinde uyumlu ve sakindir. Kendini ve dünyayı sever, mutludur. Temizliğe, giyim ve kuşama daha çok önem verir. Cinslerin birbirlerine karşı ilgisi artmıştır. Kızgınlıklarını ve endişelerini iyi kontrol ederler. Kardeşleriyle araları düzelmiş abla ve ağabeylerine karşı özel saygı ve sempatileri doğmuştur. Evin dışındaki etkinliklere katılma isteği artmış, okumaya ilgi azalmıştır.

19 Ergenlik Döneminde Sosyal Gelişim
Ergenlik, hemen hemen her gelişim alanında çok sayıda köklü değişimlerin süratle yaşandığı bir evredir. Bu değişimler, ergenin kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkilerini etkilemektedir. Çevresiyle ilişkilerinde kısa süreli bozulmalar olur. Kardeşleriyle arası iyi değildir. .

20 Ergenler, inişli-çıkışlı duygular yaşamaktadır
Ergenlerin arkadaşları ile olan ilişkileri, anne-babaları ile kuracağı ilişkilerden farklıdır. Ondört-onyedi yaşları arasında ise kendini sever, görünümünden mutlu olduğu için saatlerce aynada kendini seyreder. Yardım almaktan hoşlanmaz. Grup tarafından reddedilmekten korkar.

21 Ergenlikle birlikte sıkı dostluklar kurulmaya başlar
Ergenlikle birlikte sıkı dostluklar kurulmaya başlar. Sırdaş grupları adını verdiğimiz bu gruplar, iki ya da üç kişiyi geçmez ve genellikle tek cinsiyetlidir. Ergen, yoğun bir dengesizlik yaşadığı ve arayış içinde olduğundan anne-babası ve çevresindekilerden, diğer dönemlerde bulunanlardan ve her zamankinden daha çok anlayışa ve desteğe gereksinim duymaktadır.

22 Diğer gelişim alanlarında olduğu gibi sosyal gelişimde de birey, çevresinde bulunanların ilgi, sevgi, saygı, güven desteğine, anlayış, kabul ve paylaşım içeren tutum ve davranışlarına çok üst düzeyde gereksinim duymaktadır. Arkadaşlarının başkaları tarafından eleştirilmesinden çok ama çok rahatsız olurlar. Bu dönemin sonuna doğru ilk ergenlikte oluşturulan aynı cins ve arkadaşlıkların yerini, olgun erkek-kadın ilişkileri almaktadır


"SOSYAL GELİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları