Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 141 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 10.11.2009, Erzurum Biyoistatistik Dersi Programın Sunulması ve Öğrenci Beklentileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 141 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 10.11.2009, Erzurum Biyoistatistik Dersi Programın Sunulması ve Öğrenci Beklentileri."— Sunum transkripti:

1 / 141 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 10.11.2009, Erzurum Biyoistatistik Dersi Programın Sunulması ve Öğrenci Beklentileri +90 535 7140843 zekeriya.akturk@gmail.com

2 Amaç ve Hedefler Bu oturumda dönem 1 öğrencilerine verilecek biyoistatistik ders programı sunulacak, hedefleri tartışılacak, başarılı bir ders için uygun yöntem tartışılacak ve öğrenci beklentileri alınacaktır. Hedefler: –Biyoistatistik ders programını açıklayabilmek –Uygulanacak olan ders yöntemini belirtebilmek / 142

3 Program / 143 TarihKonu 10.11.09Tanışma, programın sunulması ve beklentiler 10.11.09Giriş 10.11.09İstatisitksel testler ve kullanım yerleri – akış şemaları 10.11.09Veri çeşitleri 02.12.09Veri girişi 02.12.09Hata ayıklama ve uç değerler

4 07.12.09Verilerin grafiklerle gösterilmesi 07.12.09Merkezi dağılım (yığılma) ölçütleri – the average 08.12.09Yaygınlık ölçütleri 08.12.09Teorik Dağılımlar: Normal Dağılım 09.12.09Teorik Dağılımlar: Diğer Dağılımlar 09.12.09Veri Dönüştürme 10.12.09Örnekleme ve Örneklem Dağılımları 10.12.09Güven Aralıkları / 144

5 14.12.09Araştırma Tasarımı – I 14.12.09Araştırma Tasarımı – II 21.12.09Klinik Araştırmalar 21.12.09Kohort Araştırmaları 23.12.09Vaka Kontrol Çalışmaları 23.12.09Hipotez Testleri 24.12.09Hipotez Testlerinde Hatalar 24.12.09Numerik Veri Tek Grup 29.12.09Numerik Veri İki Bağımlı Grup / 145

6 06.01.10Numerik Veri İki Bağımsız Grup 06.01.10Numerik Veri İkiden Fazla Grup 12.01.10Kategorik Veri Tek Grup 12.01.10Kategorik Veri İki Grup 13.01.10Kategorik Veri İkiden Fazla Grup 13.01.10Korelasyon analizi 18.01.10Öğrenilenlerin gözden geçirilmesi ve pekiştirilmesi 20.01.10Öğrenilenlerin gözden geçirilmesi ve pekiştirilmesi 20.01.10Eğitimin değerlendirilmesi / 146

7 Hedeflerimiz Veri analizinde kullanılan temel teknikleri sayabilme Veri tiplerini sayabilme İstatistik yazılımlarına veri girme prensiplerini bilme Uç değerlerin önemini açıklayabilme ve yönetebilme Grafik çeşitlerini sayabilme ve açıklayabilme Merkezi dağılım ölçütlerini açıklayabilme Yaygınlık ölçütlerini açıklayabilme Normal dağılımı açıklayabilme Diğer sürekli dağılımları açıklayabilme Poisson dağılımını açıklayabilme Ki kare dağılımını açıklayabilme / 147

8 Hedeflerimiz Binomial dağılımı açıklayabilme Veri dönüşümünün gerektiği durumları açıklayabilme ve yapabilme Örnekleme yöntemlerini sayabilmeli Güven aralığını hesaplayabilme Araştırma çeşitlerini sayabilmeli ve sınıflandırabilmeli Randomize kontrollü çalışmaları açıklayabilmeli Kohort çalışmaları açıklayabilmeli Vaka kontrol çalışmalarını açıklayabilmeli Tip 1 hata, tip 2 hata araştırma gücü ifadelerini ve aralarındaki ilişkiyi açıklayabilmeli / 148

9 Hedeflerimiz Tek örneklemde t testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Bağımlı örneklemlerde t testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Wilcoxon signed rank testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Sign testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Bağımsız örneklemlerde t testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Wilcoxon rank sum testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli / 149

10 Hedeflerimiz Mann whitney U testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli ANOVA testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Kruskal Wallis testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Tek örneklemde z testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli McNemar testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Ki kare testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Ki kare trend testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Fischer exact testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli / 1410

11 Yöntem Etkileşimli ders sunumu Soru-cevap Tartışma Demonstrasyon Bilgisayarı olanlar getirip uygulayabilir Ödevler / 1411

12 Değerlendirme Yazılı, çoktan seçmeli sınav Ödevler sınava etki etmeyecek / 1412

13 Sizin Beklentileriniz? Ders hedefleri açısından? Dersin işlenme yöntemi açısından? Değerlendirme açısından? / 1413

14 / 1414 “İstatistiklere göre dindar insanlar daha uzun yaşıyormuş. İşi garantiye almak için her gün başka bir din uyguluyorum.”


"/ 141 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 10.11.2009, Erzurum Biyoistatistik Dersi Programın Sunulması ve Öğrenci Beklentileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları