Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Programın Sunulması ve Öğrenci Beklentileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Programın Sunulması ve Öğrenci Beklentileri"— Sunum transkripti:

1 Programın Sunulması ve Öğrenci Beklentileri
Biyoistatistik Dersi Programın Sunulması ve Öğrenci Beklentileri Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 , Erzurum / 14

2 Amaç ve Hedefler Bu oturumda dönem 1 öğrencilerine verilecek biyoistatistik ders programı sunulacak, hedefleri tartışılacak, başarılı bir ders için uygun yöntem tartışılacak ve öğrenci beklentileri alınacaktır. Hedefler: Biyoistatistik ders programını açıklayabilmek Uygulanacak olan ders yöntemini belirtebilmek / 14

3 Program Tarih Konu Tanışma, programın sunulması ve beklentiler Giriş İstatisitksel testler ve kullanım yerleri – akış şemaları Veri çeşitleri Veri girişi Hata ayıklama ve uç değerler / 14

4 Verilerin grafiklerle gösterilmesi
Verilerin grafiklerle gösterilmesi Merkezi dağılım (yığılma) ölçütleri – the average Yaygınlık ölçütleri Teorik Dağılımlar: Normal Dağılım Teorik Dağılımlar: Diğer Dağılımlar Veri Dönüştürme Örnekleme ve Örneklem Dağılımları Güven Aralıkları / 14

5 Araştırma Tasarımı – II 21.12.09 Klinik Araştırmalar
Araştırma Tasarımı – I Araştırma Tasarımı – II Klinik Araştırmalar Kohort Araştırmaları Vaka Kontrol Çalışmaları Hipotez Testleri Hipotez Testlerinde Hatalar Numerik Veri Tek Grup Numerik Veri İki Bağımlı Grup / 14

6 Numerik Veri İki Bağımsız Grup Numerik Veri İkiden Fazla Grup 12.01.10
Numerik Veri İki Bağımsız Grup Numerik Veri İkiden Fazla Grup Kategorik Veri Tek Grup Kategorik Veri İki Grup Kategorik Veri İkiden Fazla Grup Korelasyon analizi Öğrenilenlerin gözden geçirilmesi ve pekiştirilmesi Eğitimin değerlendirilmesi / 14

7 Hedeflerimiz Veri analizinde kullanılan temel teknikleri sayabilme
Veri tiplerini sayabilme İstatistik yazılımlarına veri girme prensiplerini bilme Uç değerlerin önemini açıklayabilme ve yönetebilme Grafik çeşitlerini sayabilme ve açıklayabilme Merkezi dağılım ölçütlerini açıklayabilme Yaygınlık ölçütlerini açıklayabilme Normal dağılımı açıklayabilme Diğer sürekli dağılımları açıklayabilme Poisson dağılımını açıklayabilme Ki kare dağılımını açıklayabilme / 14

8 Hedeflerimiz Binomial dağılımı açıklayabilme
Veri dönüşümünün gerektiği durumları açıklayabilme ve yapabilme Örnekleme yöntemlerini sayabilmeli Güven aralığını hesaplayabilme Araştırma çeşitlerini sayabilmeli ve sınıflandırabilmeli Randomize kontrollü çalışmaları açıklayabilmeli Kohort çalışmaları açıklayabilmeli Vaka kontrol çalışmalarını açıklayabilmeli Tip 1 hata, tip 2 hata araştırma gücü ifadelerini ve aralarındaki ilişkiyi açıklayabilmeli / 14

9 Hedeflerimiz Tek örneklemde t testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Bağımlı örneklemlerde t testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Wilcoxon signed rank testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Sign testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Bağımsız örneklemlerde t testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Wilcoxon rank sum testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli / 14

10 Hedeflerimiz Mann whitney U testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli ANOVA testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Kruskal Wallis testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Tek örneklemde z testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli McNemar testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Ki kare testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Ki kare trend testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli Fischer exact testini açıklayabilmeli ve kullanım yerini söyleyebilmeli / 14

11 Yöntem Etkileşimli ders sunumu Soru-cevap Tartışma Demonstrasyon
Bilgisayarı olanlar getirip uygulayabilir Ödevler / 14

12 Değerlendirme Yazılı, çoktan seçmeli sınav
Ödevler sınava etki etmeyecek / 14

13 Sizin Beklentileriniz?
Ders hedefleri açısından? Dersin işlenme yöntemi açısından? Değerlendirme açısından? / 14

14 “İstatistiklere göre dindar insanlar daha uzun yaşıyormuş.
İşi garantiye almak için her gün başka bir din uyguluyorum.” / 14


"Programın Sunulması ve Öğrenci Beklentileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları