Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bakara Sûresi: 161-164 Kur’ân Buluşmaları: 65 ÜMİT ŞİMŞEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bakara Sûresi: 161-164 Kur’ân Buluşmaları: 65 ÜMİT ŞİMŞEK."— Sunum transkripti:

1 Bakara Sûresi: Kur’ân Buluşmaları: 65 ÜMİT ŞİMŞEK

2 Bakara: 161 اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُو۬لٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَۙ İnkâr eden ve kâfir olarak ölenlere gelince: Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üzerinedir.

3 Bakara: 161 | kâfir olarak ölenler
imtihanlarını tamamlamış tövbe kapısı kapanmış Öldüklerinde onlardan hiçbirinin namazını kılma, kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resulünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler. Tevbe, 9:84

4 Bakara: 161 | kâfir olarak ölenler
Allah katında makbul tövbe, bir cahillik edip de günah işleyen, sonra çok geçmeden pişman olup bundan dönen kimsenin tövbesidir. İşte onlar, tevbelerini Allah’ın kabul edeceği kimselerdir. Allah ise herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar. Yoksa, kötülükleri işleyip durduktan sonra ölüm gelip çattığında “Ben şimdi tövbe ettim” diyen kimsenin veya kâfir olarak ölenlerin tövbesi değildir. Öyleleri için Biz acı bir azap hazırladık. Nisâ, 4:17-18

5 Bakara: 161 | kâfir olarak ölenler
İnkâr edip de kâfir olarak ölenler azaptan kurtulmak için fidye olarak dünya dolusu altın verecek olsalar, hiçbirinden böyle birşey kabul edilmez. Onların hakkı acı bir azaptır; kendilerini bu azaptan kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur. Âl-i İmrân, 3:91 İnkâr eden, halkı Allah yolundan alıkoyan ve sonra da kâfir olarak ölenleri Allah bağışlayacak değildir. Muhammed, 47:34

6 Bakara: 161 | kâfir olarak ölenler
MÜ’MİN BAKIŞI KÂFİR BAKIŞI Her varlık Allah’ın kuludur Her şeyin Allah ile bağını keser Her şey Allah’ı tesbih eder Her şey kendisi için çalışır Onların ibadetini kendi kulluk takdimine dahil eder: İyyâke na’büdü Onlara Allah’ın kulluğu yerine tabiatın, tesadüfün, ilh. kulluğunu lâyık görür Kendi ibadetini de onların ibadetleri arasına katar, beraberce kul olurlar Allah’ın onlar eliyle gönderdiği rahmet eserlerini inkâr eder Mahlûkiyet itibarıyla kendisini hiçbir varlıktan üstün görmez Onlar üzerinde Allah’ın vermediği yetkiyi kullanır Onlara şefkat ve muhabbetle yönelir Her şeyi menfaatine kurban eder

7 Bakara: 161 | kâfir olarak ölenler
SONUÇ Kâfir olarak ölen kimse ile bütün kâinat arasında bir husumet vardır

8 Bakara: 161 | lânet lânet kovma, uzaklaştırma, mahrum bırakma
Allah’ın rahmetinden uzaklaştırma Allah’ın rahmetinden uzak olması için dua

9 Bakara: 161 | Kur’ân’da lânet edilenler
Kendilerinde olanı doğrulayan bir kitap Allah katından geldiğinde — ki daha evvel onunla kâfirlere karşı zafer kazanmak için dua edip duruyorlardı — işte o tanıdıkları kitap geldiğinde, onu da inkâr ettiler. Allah’ın lâneti işte böyle kâfirleredir. Bakara, 2:89 Ey Kitap Ehli! Biz bir kısım yüzleri dümdüz edip de tersine çevirmeden ve Cumartesi yasağını ihlâl edenleri lânetlediğimiz gibi onları da lânetlemeden önce, sizin yanınızdaki kitabı doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba da iman edin. Yoksa, Allah’ın emrettiği şey mutlaka yerine gelir. Nisâ, 4:474

10 Bakara: 161 | Kur’ân’da lânet edilenler
İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra kâfir olan bir topluluğa Allah nasıl yol göstersin? Zalimler topluluğuna Allah hidayet vermez. Onların cezası, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lânetine uğramaktır. Ebediyen de bu lânet içindedirler; ne azapları hafifler, ne yüzlerine bakan olur. Ancak daha sonra tövbe eden ve durumlarını düzeltenler müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Âl-i İmrân, 3:86-89

11 Bakara: 161 | Kur’ân’da lânet edilenler
Görmedin mi kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri ki, bâtıl ilâhlara ve tâğuta iman ediyorlar; bir de, inkâr edenler için, “Bunlar iman edenlerden daha doğru bir yolda” diyorlar. Onlar, Allah’ın lânetlediği kimselerdir. Allah bir kimseyi lânetledi mi, artık ona yardım edecek birisini bulamazsın. Nisâ, 4:51-52

12 Bakara: 161 | Kur’ân’da lânet edilenler
“Allah’tan bir ceza olarak bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi?” de. “Allah’ın lânet ettiği, gazabına uğrattığı, kimini de maymuna ve hınzıra çevirdiği, tâğuta kulluk edenler en kötü bir mevkidedirler; onlar dosdoğru yoldan sapmışlardır.” ... Yahudiler bir de “Allah’ın eli sıkıdır” dediler. Elleri bağlansın onu söyleyenlerin, lânet olsun onlara! Allah’ın iki eli de açıktır; nasıl dilerse öylece bağışlar. Rabbinden sana indirilenler, onların azgınlığını ve inkârını daha pek çok arttıracaktır. Biz ise onların arasına, kıyamete kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman bir savaş ateşi körüklemek istedilerse, Allah onu söndürdü. Onlar dünyada hep fesat çıkarmaya uğraşırlar. Fakat Allah fesatçıları hiç sevmez. Mâide, 5:60, 64

13 Bakara: 161 | Kur’ân’da lânet edilenler
İsrailoğullarından kâfir olanlar, hem Davud’un, hem de Meryem oğlu İsa’nın diliyle lânetlendiler. Bunun sebebi de onların isyan etmiş olmaları ve hadlerini aşıp durmalarıydı. Onlar kötülük işlediklerinde birbirlerini bundan alıkoymazlardı. Ne kötü birşeydi işleyip durdukları! Onlardan birçoğunun kâfirleri veli edindiklerini görürsün. Kendi elleriyle Allah’ın gazabını davet etmeleri ne kötü birşeydir! Onlar azapta sürekli kalacaklardır. Mâide, 5:78-80 . / ..

14 Bakara: 161 | Kur’ân’da lânet edilenler
İsrailoğullarında yozlaşma ilk olarak şöyle başladı: Önceleri, bir adam diğerine rastladığında “Yaptığın bu şeyi bırak, çünkü sana helâl değildir” derdi. Ertesi gün onunla yine aynı durumda iken karşılaşır, ama bu defa onu kötülükten alıkoymaz, onunla birlikte yiyip içmeye, oturup kalkmaya devam ederdi. Bu davranışları yüzünden Allah da onların kalplerini birbirine benzetti. (Peygamberimiz daha sonra bu âyeti okudu, ardından şöyle buyurdu:) Allah’a yemin olsun, ya iyiliği teşvik edip kötülükten sakındırır, zalime engel olup onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız; ya da Allah sizin de kalplerinizi birbirinize benzetir ve onlara lânet ettiği gibi sizi de lânetler. Ebû Dâvud, Melâhim: 17

15 Bakara: 161 | Kur’ân’da lânet edilenler
Münafık erkekler ile münafık kadınlara ve kâfirlere, Allah, içinde sürekli kalacakları Cehennem ateşini vaad etmiştir; onları böylesi paklar. Allah onları lânetlemiştir; artık onlar için devamlı bir azap vardır. Tevbe, 9:68 Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim var? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacak ve şahitler de “İşte,” diyecekler, “Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlar!” Haberiniz olsun, Allah’ın lâneti zalimlerin üzerinedir. O zalimler ki, halkı Allah yolundan alıkoyar ve o yolu eğri göstermek isterler. Onlar âhireti de inkâr edenlerdir. Hûd, 11:18-19

16 Bakara: 161 | Kur’ân’da lânet edilenler
Kötülüğü aklından geçirmeyen iffetli mü’min kadınlara iftira edenler dünyada ve âhirette lânetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. Nur, 24:23 Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları azaplandırır. Kötülük kendi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, onları lânetlemiş ve onlar için Cehennemi hazırlamıştır. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası! Fetih, 48:6

17 Bakara: 161 | Birbirine lânet edenler
İbrahim şunu da söyledi: “Siz bu dünya hayatında aranızda muhabbet olsun diye, Allah’ı bırakıp da kendinize putlar edindiniz. Kıyamet gününde ise birbirinizi inkâr edecek, birbirinize lânet okuyacaksınız. Barınacağınız yer ateş olacak; hiçbir yardımcınız da bulunmayacak.” Ankebut, 29:25

18 Bakara: 161 | Birbirine lânet edenler
Allah onlara, “Sizden evvel gelmiş cin ve insan toplulukları arasında girin ateşe!” buyurur. Oraya giren her bir topluluk, kendi kardeşine lânet eder. Nihayet hepsi birbiri ardınca orada toplanınca, sonra gelenler, öncekiler için “Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar; onlara ateşten iki kat azap ver” derler. Allah buyurur ki: “Herkese iki kat azap var, ama siz bilmiyorsunuz.” ... Cennet ehli, ateş ehline seslenir: “Rabbimizin bize vaad ettiğini biz hak olarak bulduk. Siz de Rabbinizin vaad ettiğini hak olarak buldunuz mu?” Onlar “Evet” derler. Aralarındaki bir nida edici de “Allah’ın lâneti zalimlere olsun” diye seslenir. A’râf, 7:38, 44

19 Bakara: 161 | Lânetleşme Sana gelmiş olan ilimden sonra kim seninle tartışmaya girerse, onlara de ki: Gelin, çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağırıp toplanalım; sonra dua edelim de Allah’ın lâneti yalancılar üzerine olsun. Âl-i İmrân, 3:61

20 Bakara: 161 | Birbirine lânet edenler
Kendi hanımları hakkında zina iddiasında bulunan, ancak buna kendilerinden başka şahit getiremeyen kimselere gelince, onlardan herbirinin şahitliği, kendisinin doğru söylediğine dair, Allah adına dört defa yemin etmektir. Beşinci defada ise, yalan söylediği takdirde Allah’ın lânetinin kendi üzerine olmasını ister. Suçlanan kadının dört defa Allah adına yemin ederek kocasının yalan söylediğini bildirmesi ise ondan suçlamayı kaldırır. Onun da beşinci defadaki yemini, eğer kocası doğru söylüyorsa, Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını istemektir. Nur, 24:6-9

21 Bakara: 161 | Resulullah’ın lânet ettikleri
Hz. Peygamberin lânet ettiği kimseler: Peruk takan ve taktıran, dövme yapan ve yaptıran, faiz yiyen, arazi sınırlarını bozan, hırsızlık yapan, ana-babasına lânet eden, hayvanı Allah’tan başkası adına kesen, kadınlara benzemeye çalışan erkekler ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlar...

22 Bakara: 161 | Lânet sebebi Lânet kâfiri küfründen vazgeçirmek için değil, ceza için ve küfrün çirkinliğini göstermek içindir İnsanların ve daha başkalarının onlara lânet etmesi, onlar sebebiyle zarar gördükleri için kıyamet gününde dünyada, onlar yüzünden gelen musibetler yüzünden

23 Bakara: 161 | Lânetten kaçınma
Birbirinize Allah’ın lâneti, gazabı ve Cehennem ile beddua etmeyin (lânetleşmeyin). Ebû Dâvud, Edeb: 45; Tirmizî, Birr: 48 Mü’mine lânet etmek, onu öldürmek gibidir. Buharî, Cenaiz: 84, Edeb: 44, 73, Eyman: 7; Müslim, İman: 176, 177

24 Bakara: 161 | Lânetten kaçınma
Kul birşeye lânet ettiği zaman, o lânet semâya yükselir, fakat semâ kapıları ona kapanır. Sonra yere iner, fakat yerin kapıları da ona kapanır. Sonra sağına soluna bakınır, gidecek yer bulamayınca, eğer lânet edilen kişi buna lâyıksa ona gider, değilse lânet edene döner. Ebû Dâvud, Edeb: 45, Tirmizî, Birr: 48

25 Bakara: 161 | Lânetten kaçınma
Lânetçi olmak, özü sözü doğru olan birisine (sıddık) yakışmaz. Müslim, Birr: 84 Lânetçiler kıyamet gününde ne şefaatçi olurlar, ne de şahit. Müslim, Birr: 85 Mü’min yerici, lânetçi, çirkin işler yapan ve kötü söz söyleyen kimse olamaz. Tirmizî, Birr: 48

26 Bakara: 161 | Lânetten kaçınma
Bir kadının, huysuzluk eden devesine lânet edince: Üzerindekileri alıp deveyi salın, çünkü lânetlenmiştir. Müslim, Birr: 80, 81 Üzerinde lânet olan deve bize yol arkadaşlığı yapmasın. Müslim, Birr: 82, 83

27 Bakara: 161 | Lânetten kaçınma
Şarap içtiği için had vurulan bir kimseye “Allah seni rezil etsin” diyenlere karşı: “Böyle deyip de onun aleyhinde şeytana yardım etmeyin.” Buharî, Hudud: 4-5, bk. Ebû Dâvud, Hudud: 35

28 Bakara: 161 | Lânetten kaçınma
Lânet etme hakkında âlimlerin görüşü Mü’mine lânet edilmez Hayvana ve eşyaya lânet edilmez Hayatta olan kâfire lânet edilmez İman edebilir İman etmesini önleyebilir

29 Bakara: 161 | Lânetten kaçınma
Kâfirlere, zalimlere umumî bir şekilde lânet edilebilir Firavun ve Ebu Cehil gibi şahıslar ile İblis’ten başka muayyen şahıslara lânet etmek hoş görülmemiştir Lâneti hak edenlere bile lânet etmek hoş karşılanmamıştır

30 Bakara: 161 | Lânetten kaçınma
Azınlıkta olan bir grup âlim, muayyen kişilere lânet edilebileceği görüşünde Delilleri: “Ona lânet etmeyin, çünkü o Allah’ı ve Resulünü sever” hadisinden kıyasla, Allah’ı ve Resulünü sevmeyenlere lânet edilebileceğini söylerler İbni Kesîr Ehl-i Sünnet ile Şia arasındaki en önemli ayrılıklardan biri

31 Bakara: 161 | Lânetten kaçınma
Vacip değil, sünnet değil Olsa olsa mübah olur Onun da hiçbir sevabı yok Ayrıca bir fayda da vermez Lâyık olana lânet etmemekte sorumluluk yok Lâyık olmayana edilirse büyük mahzuru var

32 Bakara: 162 خَالِد۪ينَ ف۪يهَاۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Onlar ebediyen lânet içinde kalırlar; ne azapları hafifletilir, ne de kendilerine göz açtırılır.

33 Bakara: 161 | kâfirin âkıbeti
خَالِد۪ينَ ف۪يهَاۚ azapta / lânette daimîdirler azapları hafifletilmez وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ mühlet verilmez, cezaları tecil edilmez, mazeretleri kabul edilmez, rahmet nazarıyla bakılmaz

34 İnternet adresleri utesav.org.tr facebook.com/yazarumitsimsek


"Bakara Sûresi: 161-164 Kur’ân Buluşmaları: 65 ÜMİT ŞİMŞEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları