Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
2.Nci YIL PEYGAMBERİN VE MÜSLÜMANLARIN İNŞAASI

3 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
2.nci Yılda İnen Sureler: Fecr Kadr Asr Adiyat Kevser Tekasür Maun. Bu surelerde; Allah’ın Rasulü ve Müslümanlar’ın nasıl bir inşaa sürecine tabi olduklarını görmeye devam edelim.

4 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Fecr Suresi: Sürenin ana konusu insandır. Önceki kavimlerin sapmalarından örnekler verilir. Sonra insanın bolluk içerisindeki ve nimetin daralması halindeki durumunu anlatır. Kıyamet, mahşer ve cennetle son bulur. .

5 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Fecr Suresi: Önceki kavimlerin helak edilme sebepleri; Haddi aşmak. zulüm ve haksızlıkta haddi aşmışlardı. Günaha daldılar Fesadı Çoğaltmak. “Allah’ın belli bir ölçüye göre yaratıp öylece sürmesini dilediği fıtri ve evrensel düzenin herhangi bir şekilde bozulmasını, bir biçimde kargaşaya sürüklenmesini” ifade eder.

6 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Fecr Suresi: Fesat ve İfsat, yalnızca İlâhi iradeye uygun olan düzen, denge ve kuralların bozuluşunu değil, yerleşik düzeni bozucu bir tehdit unsurunu da içerir. Kuran, Allah’ın yeryüzünde hâkim kılmak istediği yaşama biçimine karşı çıkan girişimleri, bozgunculuk sayar; bu girişimcileri de gerçek bozguncular olarak nitelendirir.

7 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Fecr Suresi: Allah, her zaman ve mekanda herkesi gözetleyendir.

8 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Fecr Suresi: Ahireti Unutan İnsanların bolluk ve darlıktaki durumu: İnsan, varlık ve darlıkla imtihan edilmektedir. Ahireti Unutan İnsan; varlıkla imtihan edilip kendisine yapılan ikram karşılığında bu Allah’tan bilip Rabbim Bana İkram Etti der. Darlıkta ise, beni zelil etti der.

9 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Fecr Suresi: İnkârcı insan şöyle bir düşünceye kapılır; Rabbim bana ikram ettiğine göre beni destekliyor demektir. Yani serveti Allah’a yakınlığın nedeni, yoksulluğu Allah’a uzaklığın nedeni olarak görür

10 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Fecr Suresi: Doğrusu Nedir? İnsan, Allah’ın ölçüsüne uymadıkça takdirinde yanılabilir. Bolluk da, darlık da insan için üstünlük veya hakirlik ölçüsü değil, sadece bir imtihan vesilesidir. Çünkü Allah, denemek için hem verir hem de alır.

11 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Fecr Suresi: İnsan için önemli olan, bu denemenin neticesidir. Öyleyse insan, refah içinde de olsa darda da kalsa, hep imtihanın sonunu düşünerek doğru bir kulluk tavrı sergilemeye çalışmalıdır.

12 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Fecr Suresi: Ahiret’e İman Etmeyenlerin Özellikleri: Yetime İkram etmemek. Yoksulu Doyurmamak ve teşvik etmemek. Bir kazancın nereden geldiğine bakmadan, helal-haram araştırması yapmadan yemek. Mala olan aşırı düşkünlük (yığma derecesinde).

13 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Fecr Suresi: Böyle yapma ey insan. Ahireti Unutanlar gibi olma. O gün geldiği zaman, İnsan bu gerçekle yüz yüze gelince, Keşke buradaki hayatım için vaktiyle dünyada iyi işler yapsaydım. Gerçek hayat, dünya hayatı değil bu hayatmış der ve Hazırlık yapmaya, önden iyi ameller göndermeye ve kendisi için iyi ameller saklamaya layık olan hayat budur diyerek pişman olacaktır.

14 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Fecr Suresi: Allah’a iman eden, Ahiret’e İman eden ve Bu istikamette hayatını idame ettirenler için Cennet müjdesi verilerek müslümanların dünya ve ahiret inancı inşaa edilmektedir.

15 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kadr Suresi: Vahiy ve muhatabına kattığı değer üzerinde durulmaktadır. Kur’an, indiği geceyi bin gece kıymetinde değerlendiriyor. Keramet, gecede değil, indirilendedir. Kur'ân ile kurulan ilişki bir ömürden daha değerlidir.

16 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kadr Suresi: Bize de ne zaman Kur'ân inerse, yani ona sarılırsak, sarıldığımız o an hayatımızın dönüm noktası olur. Öyle ki, o an bize bin aydan yani bir ömürden daha değerli olur. Kur’an indiği geceye bin kat değer yüklemiştir Şu halde aynı Kur’an senin hayatına inerse, ömrüne nasıl bereket katacağını var sen hesap et.

17 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kadr Suresi: Sözün özü: İçine vahyin indiği bir gece bir ömre bedeldir. Kur’an bunun tersinin de geçerli olduğunu söyler. İçinde vahyin olmadığı bir ömür bir gece kadar bereketsizdir.

18 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Asr Suresi: Surenin Konusu: İnsanın, kurtuluş yolunun hangisi ve Felaket ve hüsran yolunun da hangisi olduğu bildirilmektedir.

19 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Asr Suresi: İnsanın Kurtuluş Yol Reçetesi: İman etmek, (başlı başına yeterli midir? Hayır.) (Ben Allah’a inanıyorum, kalbim temiz diyenler,) Salih amel işlemek, (Bu ikisi yeterlimi?) (Peygamberin kalbi temiz değilmiydi, niye ibadet etmekten ayakları şişiyordu)

20 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Asr Suresi: İnsanın Kurtuluş Yol Reçetesi: Hakkı tavsiye etmek, (Bu da yetmez.) (Ben doğruyum, başkasından banane demek olmaz) Sabrı tavsiye etmek. (Yukarıdaki 3 hususun devamını muhafaza etmek için sabretmek gerektiğini bilmek lazım)

21 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Asr Suresi: İnsanın Kurtuluş Yol Reçetesi (Başka bir deyişle): İnanmak, Yaşamak, İnandığın ve yaşadığını Paylaşmak ve Ve kendini muhafaza etmek için Direnmek olarak nitelenebilir.

22 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Asr Suresi: Veya Kalbe atılan iman tohumunun Vücutta amel olarak yeşermesi Sonrada toplumda hayat bulması En sonunda da dayanışma olarak bir birine tavsiye edilmesi de diyebiliriz. İlk ikisi bireysel son ikisi toplumsal sorumlulukla alakalıdır.

23 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Surenin Konusu: Allah – İnsan ilişkisidir. Vahye karşı inkarcı tutum takınanların özellikleri. İnsanın nankörlük özelliğine dikkat çekmektedir. Ahiret’i hatırlatarak bitmektedir.

24 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Bu hayat, iki perdelik bir hayattır. Dünya perdesi. Ahiret perdesi.

25 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Etkili bir söz olan vahiy, Mekke’de etkisini göstermeye başlamıştır artık. Mekke, çalkalanmaya başlıyor. Ve kâfirlerin çılgına dönüşünü görüyoruz. Peygamberin en yakını amcasından, en uzak kâfire kadar müşriklerin tepkisi var.

26 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Yani gündemde vahiy var. Gündemi Vahiy belirliyor artık. Gündemde Abdulmutalib’in yetimine gelen peygamberlik var.

27 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Adiyat Suresi, bu havayı çok iyi tasvir etmektedir. Onlar; içlerindeki öfke ateşi yüzlerine vurmuş, kıskançlıklarından sabahlara kadar kin kusmuşlardır. Sabaha kadar kıskananların başında Velid bin Muğire geliyordu.

28 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Bazı rivayetlerde kendisine peygamberlik bekleyenlerden de bahs edilir. Sakif kabilesinden Ümeyye bin Ebi salt için bunlar söylenir. Şiirlerinde Ahiret vurgusu vardır. Putlardan uzak durmuştur. Fakat peygambere iman etmemiştir.

29 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Buna iki gerekçe söylediği rivayet edilir. Birinde peygamber için daha dünkü çocuk demiştir. Diğerinde ise ben Sakif kabilesinin kadınlarına ne derim demiştir.

30 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Vahiy karşısında öyle aciz bir duruma düştüler ki ne yapacaklarını bilemediler. Her türlü senaryoyu denediler. Vahyin sesini susturmak istediler. .

31 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Bu ayetler bize gelen vahiy karşısında müşriklerin tavırlarını anlatıyor. İnkâr ediyorlar, Yanıp tutuşuyorlar, Ortalığı karıştırıyorlar,

32 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Bütün bu düşmanlıklarıyla toplumu yönlendirmeye çalışıyorlar. Yerlerinde duramıyorlar, çarşıda pazarda, panayırda, peygamber hakkında vahiy hakkında atıp tutuyorlar. Toplumu yönlendirmeye çalışıyorlar..

33 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Bu İnsanlar, bu vahye karşı niçin böyle davranır ki.? Sebebi: Nankörlüklerinden. Servete çok düşkünlüklerinden. Aslında, vicdanları bu yaptıklarının doğru olmadığına şahitlik yapmaktadır.

34 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: İnsan, Allah’ı asla atlatamayacaktır. Görünürde ne mazeret ileri sürerse sürsün, kendi vicdanı dahi ileri sürdüğü tüm mazeretlerin geçersizliğini haykıracaktır. Öyle bir gün var ki, göğüslerde saklanan her şey bir bir ortaya dökülecektir.

35 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Buna göre; Kim ne düşünmüş? Ne yapmış? Ne yapmayı hedeflemiş? Yaptıklarını yaparken ne adına? Kim adına yapmış? Kimi razı etmek için yapmış? İşlediği ameli hangi niyetle işlemiş?

36 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Allah için mi? Toplum için mi? Çevreyi memnun etmek için mi? Adetler böyle istiyor diye mi? Amir böyle emrediyor diye mi? Yönetmelikler bunu emrediyor diye mi?

37 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Adiyat Suresi: Bunun açığa çıkarılması için kalplerdekiler ortaya dökülecek. Çünkü yaşadığımız bu hayatta insanın kalbinde taşıdığı niyetler çoğu kez dışa vurulanların aksi olmaktadır. Ama orada gizlenenler açığa çıkarılacaktır.

38 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Allah Rasulü, kendisine duyulan kin ve nefretten, kötü söz ve davranışlardan dolayı oldukça zor durumda kalmıştır. Böyle bir durumda, Allah, peygamberini teselli etmek ve moral vermek, ümidini tahrik etmek, maneviyatını kuvvetlendirmek istemiştir. Kendisine, verilebilecek ne kadar hayır varsa hepsini verdiğini söylemiştir.

39 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Vahiy ve Nübüvvet, sadece ‘’ağır bir sorumluluk’’ değildir. Aynı zamanda ‘’büyük bir hayır’’dır. Bunun kanıtı, Seni alemlere rahmet yapan Rabbin’dir. O halde, buna karşılık şükür yapman gerekir. Şükrün en büyüğü, ibadeti sadece O’na tahsis etmektir.

40 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Bu ayetler bugün bizlere ne diyor; Ey müslümanlar, size de Allah her türlü nimeti verdi. Önce sizi var kıldı. Sonra bu varlar arasından canlı kıldı. Bu canlılar arasından sizi bir kuş, sürüngen değil de insan kıldı.

41 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Sonra akıl verdi. Vicdan verdi. Sonra iman verdi. Sonra Kur’an verdi. Size de her şeyi verdi.

42 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Öğleyse gücünüzü onun dinine harcayın. Veya mesainizi onun razı olacağı yerlerde tüketin. Yani tüm desteğinizi Allahın dinine verin. Bu desteğinizden dolayı sizi ayıplayacaklar, onlara da Allah için göğüs gerin.

43 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Şunu iyi biliniz ki sizi kınayanlar, Bunlardan bir şey çıkmaz, Yakında unutulup giderler diyenler, Malını Allah yolunda harcıyor yakında iflas eder diyenler, Asıl onların sonu bitiktir. Onlar çıkmaz sokaktalar. Ve asıl onlar iflas etmişlerdir.

44 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Veya salatı namaz manasında alırsak; Öyleyse öyle bir namaz kılalım ki o Allah için olsun. Öyle bir namaz kılalım ki, Allah’a lâyık olsun. Öyle bir namaz kılalım, öyle bir hayat yaşayalım ki Resulullah’ınki gibi olsun.

45 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Öyle bir hayat yaşayalım ki, kâfirlerinkinden, müşriklerinkinden farklı olsun. Kâfirlerle farkımız ortaya çıksın. Öyle bir namaz kılalım ki, dinimizin direği olsun. Öyle bir namaz kılalım ki Allah’tan mesaj alma makamımız olsun bu namaz.

46 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Allah’a hayatın tekmilini verme makamımız olsun. Öyle bir namaz kılalım ki, bizi tüm münkerlerden, tüm kötülüklerden korusun. Öyle bir namaz kılalım ki, o namazda Rabbimizle yaptığımız ahitlerle, hayatımız bir olsun. Namazımızla hayatımız özdeş olsun.

47 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Böylece hayatımız hep Allah için olsun. Yaşarken hep namazda olalım. Namazdayken hep Allah huzurunda olalım.

48 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Unutmayın ki; Eğer bizler de bugün peygamber yolunun yolcusu olabilirsek, Eğer bizler de bugün peygamber misyonuna sahip çıkar, Peygamber gibi bir hayat yaşayabilirsek.

49 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Resulullah efendimizi örnek alarak bir hayat yaşayabilir, mala, dünyaya bakışımızı, aile hayatımızı, kulluk anlayışımızı onunki gibi gerçekleştirmeye gayret edersek, O zaman kesinlikle bilesiniz ki bize de ebter diyecekler. Onlar ebter diyecekler, ama üzülmeyin hayatınızı Allah için yaşadığınız sürece Allah da Kevser diyecek.

50 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Zımnen: Kulum bakma sen o müşriklere, Ben senin için hem dünyada hem de ahirette hayrı kesir hazırladım. Benim için yaşadığın hayatına devam et,

51 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Kevser Suresi: Ben hem dünyada, hem da ahiret’te senin hayatını bereketlendirecek, davanı galip getirecek, düşmanlarını hüsrana mahkûm edeceğim buyuracak.

52 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Tekasür Suresi: Sınırsız ihtiras ve çoklukla övünmeyin. Mal çoğaltmak için aç gözlülük ederek birbirinizle yarışa girmeyin, ölünceye kadar da ömürlerinizi bu tutkuyla geçirmeyin. Ahiret gerçeğini yakın bir gelecekte kesin olarak bileceksiniz. O gün, cennetin nimetlerine karşı dünya nimetlerini tercih etmelerinin sorulacağı haber veriliyor.

53 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Tekasür Suresi: Bu uyarış çağrısına kulak tıkayan ve durumlarını düzeltmek istemeyen kişi ve toplumların kötü akıbetine dikkat çekmekte. İnsanın gide gide, sonunda varıp Allah’ın huzurunda karar kılacağı haber verilmekte.

54 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Tekasür Suresi: Ayetlerde belirtildiği gibi, Dünya servetiyle gururlanıp övünmenin ve faydasız şeylerle uğraşmanın insana hiçbir yararı yoktur. Canları çıkıncaya ve bedenleri kabre girinceye kadar gafletle ömür tüketenler, yakın gelecekte bunun yanlış olduğunu bilecekler ve işin iç yüzünü göreceklerdir.

55 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Tekasür Suresi: Ahiret hatırlatılarak, böyle bir hayatın neticesinin iyi olmayacağını bildirmekte ve adeta böyle yapmayın, böyle düşünmeyin denmektedir. Siz gerçekten Ahiret’i bilseydiniz kesinlikle böyle yapmazdınız. Dünya için biriktirmeyi değil, Ahiret için biriktirmeyi tercih ederdiniz. Şu anda biliyorsunuz, öyleyse böyle yapanlar gibi olmayın.

56 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Tekasür Suresi: O gün, niye dünyada, Cennet Nimetlerine ulaşmak için çaba sarf etmediğinizden sorulacaksınız.

57 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Maun Suresi: Bu sure, Müşrik ve din karşıtlarının ilkelerini ortaya dökmekte, onlara karşı alınması gereken tavırları belirlemektedir. Ahiret’e iman etmemenin insanda ne gibi ahlâkî düşüş meydana getirdiği sergilenmektedir. Sure bireysel ibadetle toplumsal ibadet arasında bir bağ kurar.

58 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Maun Suresi: İnsanlara karşı sorumluluğun Allah’a karşı sorumluluktan ayrı düşünülmemesi gerektiğini telkin eder. Kişi eğer sosyal ibadetlerden kopmuşsa bireysel ibadetleri gösterişten ibarettir.

59 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Maun Suresi: Dini yalanlayanların özellikleri; Yeniden diriltileceklerine ve yaptıklarından hesaba çekileceklerine inanmazlar. İyilik yapma ve başkalarına yardım etme alışkanlığına sahip değillerdir.

60 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Maun Suresi: Böyle olmalarından dolayı onlar, Yetimi iter kakar, (Bireysel yanlış) Yoksulu doyurmaya önayak olmaz, (Bireysel yanlış) En küçük bir yardımı bile esirgerler. (Toplumsal Yanlış)

61 PEYGAMBERLİĞİN 2.NCİ YILI
Maun Suresi: Yazıklar olsun, hem ibadet edip hem de bu şekilde davrananlara; Böyle yapanlar, ibadetin hakiki manasına vakıf olmayan, ibadetini gösteriş için yapanlardır……


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları