Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TurkMSIC ve Tıp Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TurkMSIC ve Tıp Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 TurkMSIC ve Tıp Eğitimi
Tıp Öğrencilerinin Yürüttükleri Projeler Boran Yavuz VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Öğrenci Paneli Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 3 Haziran 2010

2 TurkMSIC Nedir? Turkish Medical Students’ International Committeé
1952 yılında kurulmuş Türkiye’nin her yanında 30 tıp fakültesinde Yerel Kurullar 6 alt komite Tıp öğrencilerine ve topluma yönelik projeler IFMSA (Dünya Tıp Öğrencisi Birlikleri Federasyonu) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) nezdinde Türkiye’deki tıp öğrencilerini temsil eden tek kuruluş

3

4 Alt Komiteler? Tıp Eğitimi (SCOME) Staj Değişimi (SCOPE)
TurkMSIC’ın ana çalışma alanlarında faaliyet gösterirler. Staj Değişimi (SCOPE) Araştırma Değişimi (SCORE) Halk Sağlığı (SCOPH) Tıp Eğitimi (SCOME) Üreme Sağlığı ve AIDS (SCORA) İnsan Hakları ve Barış (SCORP)

5 Tıp Eğitimi Alt Komitesi
1951’de IFMSA’in kuruluşu ile çalışmalarına başlamıştır.

6 Amaçları Tıp öğrencisini aldığı eğitimin her yönüyle ilgili bilinçlendirmek Tıp öğrencilerinin aldığı eğitimle ilgili eleştirilerinde ve geliştirilmesini istediği konularda, “bir şey yapmalı” diyen taraftan “bir şey yapan” tarafa geçmesini sağlamak Yani, tıp öğrencisinin, en temel paydaşı olduğu kendi eğitimiyle ilgili sorumluluk alması için bir platform oluşturmak

7 Mezuniyet Sonrası Projesi
Ulusal bir proje Amaç, tıp öğrencilerini mezuniyetten sonra başlarına gelecekler hakkında bilgilendirmek.

8 Mezuniyet Sonrası Projesi
Gerekçe Bir tıp fakültesi mezununun kariyer olanakları oldukça fazla ama; Fakültelerimizde sistematik bir kariyer danışmanlığı yapısı yok Bilgilerimiz kulaktan dolma TUS odaklı planlar, alternatifler bilinmiyor Mezun olunca başımıza ne gelecek?

9 Mezuniyet Sonrası Projesi
Eylem Planı Mezuniyet sonrasıyla ilgili konularda bilgilendirici bir bülten hazırlanması, basımı ve yerellerde dağıtımı Residency Database’in Türkçe’ye çerilmesi ve üzerinden kullanıma açılması Yerellerde standart bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi

10 Mezuniyet Sonrası Projesi
Bülten Tıpta doktora, zorunlu hizmet, askerlik, TUS, USMLE, WHO’nda çalışma olanakları, pratisyenlik, vs. Araştırma yazıları, röportajlar..

11 Mezuniyet Sonrası Projesi
Residency Database Yunan (HelMSIC) ve İspanyol (IFMSA-Spain) tıp öğrenci birlikleri tarafından yürütülüyor Her ülkede uzmanlık eğitimi koşulları

12 Mezuniyet Sonrası Projesi
Bilgilendirme Sunumları Her fakültede ayrı ayrı düzenlenecek Standart bir sunum olacak

13 ISSH Ders Çalışmanın Öğrenci Sağlığı Üzerine Etkileri
Uluslararası bir proje Avusturya, Mısır, Ermenistan, . tamamladı Birçok ülke üzerinde çalışıyor. 3 fazlı: Anketlerin uygulanması İstatiksel analiz ve sonuçların yorumu Eylem planı oluşturma ve harekete geçme

14 ISSH Amacı Tıp fakültesi eğitiminin ders yükü ağır, öğrenci açısından zor bir süreç olduğu bilinir Bu proje ile, Ders çalışmanın sağlık üzerine etkilerini ortaya koymak Yarattığı sorunları yorumlamak Bu sorunlara çözüm önerileri getirerek ulusal çapta harekete geçmek amaçlanmıştır.

15 ISSH Faz 1: Anket Uygulaması Hazırlanmış olan anket Türkçe’ye çevrildi
Türkiye çapında 12 fakültede uygulandı Alt limit en az tüm öğrencilerin %10’u, ama çoğu zaman bu aşıldı. Uygulanan Fakülteler: Akdeniz, Ankara, Celal Bayar, Cerrahpaşa, Ege, Hacettepe, İstanbul, Karaelmas, Maltepe, Pamukkale, Trakya, Uludağ Büyük temsiliyet

16 ISSH Faz 2: İstatiksel Analiz ve Yorum
3000 anketin tamamı SPSS’e girilme sürecinde Veri girişi bitince sonuçlar yorumlanarak, problemler ortaya konacak Sonuçlar ulusal ve uluslararası alanda paylaşılacak

17 ISSH Faz 3: Eylem Planı ve Harekete Geçme
Sorunlar ortaya konduktan sonra bu yönde bir eylem planı oluşturularak yerellerde harekete geçilmesi

18 TurkMSIC Tıp Eğitimi Çalıştayları
Ulusal bir proje 2008 senesinden beri Her sene Türkiye’nin her yerinden öğrencilerin katıldığı bir çalıştay

19 TurkMSIC Tıp Eğitimi Çalıştayları
Gerekçe Tıp eğitimi tıp öğrencisinin hayatı için temel bir belirleyici Fakat, tıp öğrencileri bu konuda çok bilgili ve bilinçli değil, insiyatif almıyorlar Bu proje ile tıp öğrencilerinin kendilerinin en temel paydaşlarından biri olduğu tıp eğitimi konusunda bir insiyatif almaları sağlanmaya çalışılıyor

20 TurkMSIC Tıp Eğitimi Çalıştayları
Yöntem Çalıştayın teması her sene güncel gelişmelere göre belirlenecek birkaç seçenek arasından oylamayla belirlenir Gönüllü bir organizasyon komitesi tarafından ulusal katılımlı çalıştay düzenlenir Çalıştaydaki herkesin katılımıyla bir bildiri hazırlanır Yerel gönüllüler tarafından bu bildirinin öğreciler ve otoriteler tarafından bilinirlği artırılmaya çalışılır

21 TurkMSIC Tıp Eğitimi Çalıştayları
Temalar 2008: Çalıştayların Genel Çerçevesi 2009: : Tıp Eğitiminin Planlanması ve Uygulanması Süreçlerinde Öğrenci Katılımı Bu sene; Tıp Eğitimi Süresince Hekim Adaylarının Kişisel Gelişimi Mayıs, Başkent Üniversitesi

22 Yaşadığımız Problemler
Maddi zorluklar Dekanlıklar tarafından tanınma Gönüllülerin çalışma olanakları ...

23 TurkMSIC-SCOME Neden Önemli?
Çünkü; köklü bir gelenekten gelir, Tıp eğitimi konusunda tıp öğrencisi, diğer tıp öğrencileri için çalışmalı, deneyimlerini paylaşmalı ve daha nitelikli, toplumla bütünleşik bir tıp eğitimi için savunuculuk yapmalıdır. Bu amaç doğrultusunda Turk-SCOME: Yerel (Fakülte) Ulusal Uluslar arası bir platform oluşturur.

24 Sorular? Katılım? Tıp Eğitimi Alt Komitesi Boran Yavuz, Ankara ISSH Ahmet Gürcan, Hacettepe Mezuniyet Sonrası Projesi Yonca Hacıoğlu, Ege Tıp Eğitimi Çalıştayı Erencan Gündoğdu, Başkent


"TurkMSIC ve Tıp Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları