Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans Dayalı Ek Ödeme Sistemi Dr. Hasan G Ü LER Genel M ü d ü r Yardımcısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans Dayalı Ek Ödeme Sistemi Dr. Hasan G Ü LER Genel M ü d ü r Yardımcısı."— Sunum transkripti:

1 Performans Dayalı Ek Ödeme Sistemi Dr. Hasan G Ü LER Genel M ü d ü r Yardımcısı

2  %70 Ek Puan verilmesi  Performans Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS)

3  kk) Kurumlarda branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hizmet gereği görevlendirilmesine rağmen ilgili branşın hasta yetersizliği sebebiyle puanı hastane hizmet puan ortalamasının altında kalan uzman tabiplerce, başhekime gerekçeli olarak başvurulması halinde, başhekim tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen uzman tabiplere puanına ilave olarak hastane hizmet puan ortalamasının % 70’i oranında ek puan verilir. Bu şekilde yapılan hesaplama neticesinde hastane hizmet puan ortalamasının aşılması durumunda hastane hizmet puan ortalaması esas alınır. Başhekimce gerekçeleri yeterli görülmeyen uzman tabipler gerekçeleriyle beraber Bakanlığa itirazen başvurabilirler. Bakanlık itiraz başvurularını 10 iş günü içerisinde sonuçlandırır.

4 1- 05/05/2009 tarihli ve 2729 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Girişimsel İşlemler Yönergesi”nde branşı ile ilgili puan öngörülen ve Yönergeye göre puanı hesaplanan uzman tabipler,

5 2- İlgili ek ödeme döneminde aktif çalışılan gün katsayısı 1 (bir) olan uzman tabipler başvuruda bulunabileceklerdir. Kimler başvuruda bulunabilecek

6  Branşı ile ilgili cihaz altyapı yetersizliği  Uzman tabibin ilgili dönemde çalışma süresi  Hasta sayısındaki mevsimsel değişiklikler. Başhekim Değerlendirmeyi Nasıl Yapacak?

7 Gerekçesi kabul edilen %70 ek puan verilir http//195.175.75.14:88/ekodeme Gerekçesi kabul edilmeyen Uzman hekime red cevabı http//195.175.75.14:88/ekodeme

8

9

10

11 BRANŞLARADET AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ1 AİLE HEKİMLİĞİ1 ÇOCUK CERRAHİSİ2 PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ2 GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİ3 GÖZ HASTALIKLARI3 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ3 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ3 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ4 KARDİYOLOJİ4 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI5 PATOLOJİ6 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON7 GÖĞÜS HASTALIKLARI8 GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ8 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI9 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI10 NÖROLOJİ10 ÜROLOJİ10 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI11 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON13 GENEL CERRAHİ19 İÇ HASTALIKLARI25 TOPLAM167

12

13 BRANŞADET AİLE HEKİMLİĞİ1 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ1 PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ1 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ2 NÜKLEER TIP2 RADYOLOJİ2 ÇOCUK CERRAHİSİ3 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI4 GÖZ HASTALIKLARI4 GÖĞÜS HASTALIKLARI5 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM5 NÖROLOJİ5 RADYASYON ONKOLOJİSİ5 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ6 GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİ6 KARDİYOLOJİ7 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON8 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ10 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI11 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI13 GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ15 PATOLOJİ15 İÇ HASTALIKLARI22 ÜROLOJİ24 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON26 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI30 GENEL CERRAHİ42 TOPLAM275

14

15 KABUL EDİLENLER138 REDDEDİLENLER137 TOPLAM275

16 BRANŞADET ÇOCUK CERRAHİSİ1 GÖZ HASTALIKLARI1 NÜKLEER TIP1 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ1 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ2 GÖĞÜS HASTALIKLARI2 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI3 GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİ3 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI3 KARDİYOLOJİ4 NÖROLOJİ4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON6 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ6 ANESTEZİ8 PATOLOJİ8 GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ9 İÇ HASTALIKLARI9 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI9 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI14 ÜROLOJİ17 GENEL CERRAHİ27 TOPLAM138

17

18 BRANŞADET AİLE HEKİMLİĞİ1 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI1 NÖROLOJİ1 NÜKLEER TIP1 PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ1 ÇOCUK CERRAHİSİ2 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE K. MİKROBİYOLOJİ2 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON2 RADYOLOJİ2 GÖĞÜS HASTALIKLARI3 GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİ3 GÖZ HASTALIKLARI3 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ3 KARDİYOLOJİ3 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ4 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI4 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM5 RADYASYON ONKOLOJİSİ5 GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ6 ÜROLOJİ7 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI8 PATOLOJİ8 İÇ HASTALIKLARI13 GENEL CERRAHİ15 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI16 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON18 TOPLAM137

19

20 BAKANLIK RED GEREKÇESİADET AÇGK 1 OLMADIĞINDAN REDDEDİLENLER71 BAŞHEKİMİN GEREKÇESİ UYGUN GÖRÜLDÜĞÜNDEN REDDEDİLENLER 62 BAŞTABİBLİĞİN MÜRACAAT SÜRESİNE UYULMADIĞINDAN REDDEDİLENLER 2 PUANI HHPO’SININ ÜSTÜNDE OLDUĞUNDAN REDDEDİLEN1 YÖNETMELİĞİN GG BENDİNDEN EKÖDEME ALDIĞINDAN REDDEDİLEN 1 TOPLAM137

21 Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemiyle ilgili öncelikle mevcut durumun ortaya konması ve sonrasında aksaklıkların giderilerek iyileştirme önerilerinin geliştirilebilmesi için;  Sistemle ilgili çok çeşitli verinin toplanabilmesi  Bu verilerin doğru, zamanında ve istatistikî olarak anlamlı çalışmalar yapılacak şekilde elde edilmesi gerekmektedir.

22

23  Halen devam eden YPTS sisteminde ek ödeme verilerinin; bilgisayar ortamına manüel (elle) girilmesi çeşitli sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bunlar; ◦ İnsan faktöründen kaynaklı hatalı verilerin girilmesi ◦ Verilerin zamanında girilmemesi sonucu gecikmeli raporlama, ◦ Hatalı verilerden dolayı sonuçların güvenilirliliği, ◦ Yanlış verilerin temizliği, kurumlara bildirilmesi vb. ve elle veri girişlerinin getirdiği iş yükü

24  Doğru ve güvenilir bilgiye eş zamanlı ulaşılabilmesi için,  insan faktörünü en aza indirecek şekilde,  kurumlarımızın otomasyon sistemlerinden düzenli veri akışının sağlanması.

25  Hastane otomasyon sisteminden elde edilecek anlık veriler doğrultusunda; ◦ İl, kurum, branş ve birey bazında analizlerin yapılması  Düzenli izlenen raporlar sonucunda tespit edilen aksaklıklara en kısa sürede çözümler üretilmesi.

26

27

28  Kurumlarımızda veri aktarımı, Kurum bazında %95 oranında gerçekleşmiştir.  Ancak bu oran veri kalitesi dikkate alındığında daha düşük oranlarda kalmaktadır.  Bu konuda tarafların çalışmaları sürmektedir.

29 TEŞEKKÜRLER…


"Performans Dayalı Ek Ödeme Sistemi Dr. Hasan G Ü LER Genel M ü d ü r Yardımcısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları