Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Korunan Alan Kavramı Doç. Dr. Nilgül KARADENİZ A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 14 Aralık 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Korunan Alan Kavramı Doç. Dr. Nilgül KARADENİZ A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 14 Aralık 2009."— Sunum transkripti:

1 Korunan Alan Kavramı Doç. Dr. Nilgül KARADENİZ A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 14 Aralık 2009

2 1.Korunan Alan Kavramı 2.Korunan Alan Tipleri

3 IUCN (International Union for Conservation of Nature)’nin tanımına göre;

4 ‘Bir korunan alan; doğayla birlikte ekosistem servislerinin ve kültürel değerlerin uzun dönem korunmasını başarmak için yasal veya diğer etkili yollarla tanımlanmış, kabul edilmiş ve onaylanmış ve ayrıca coğrafi olarak kesin olarak tanımlanmış bir alandır.’

5 Doğa koruma; Tür koruma Biyotop koruma Ekosistem koruma ve Abiyotik kaynak koruma’yı kapsar.

6 Doğa Korumanın Gerekçeleri: Ekolojik gerekçe Ekonomik gerekçe Psikolojik ve tıbbi gerekçe Bilimsel ve eğitsel gerekçe Etik gerekçe

7 Eğer insan dışındaki organizmaların kendi peyzajlarını nasıl algıladıkları konusunu da düşünürsek kişisel algılamalarımız değişebilir genişleyebilir.

8 Kategori I Ia:Mutlak Doğa Rezervi-Sıkı Koruma Altındaki Doğa Koruma Alanı: Esas olarak bilimsel amaçlı yönetilen koruma alanı Ib: Yaban Yaşamı Alanı: Esas olarak yaban hayatı koruma amaçlı yönetilen alan Doğa Koruma Alanları Kategorileri(IUCN)

9 Kategori II Milli Park: Ekosistem koruma ve rekreasyon amaçlı olarak yönetilen koruma alanı Doğa Koruma Alanları Kategorileri(IUCN)

10 Kategori III Doğa Anıtı: Özel nitelikli doğal yapıların korunması amacı ile yönetilen koruma alanı Doğa Koruma Alanları Kategorileri(IUCN)

11 Kategori IV Habitat/Tür Koruma Alanı: Özel türlerin gereksinimlerini karşılamak ve/veya habitatların sürekliliğini güvence altına almak için aktif müdahaleye konu olan kara veya deniz alanıdır. Doğa Koruma Alanları Kategorileri(IUCN)

12 Kategori V Deniz/Kara Peyzajı Koruma Alanı: Deniz/kara koruma ve rekreasyon amaçlı olarak yönetilen koruma alanı Doğa Koruma Alanları Kategorileri(IUCN)

13 Kategori VI Yönetimli Kaynak Koruma Alanı: Doğal sistemlerden süreklilik prensibine göre yararlanma amaçlı yönetilen koruma alanı Doğa Koruma Alanları Kategorileri(IUCN)

14 MİLL Î PARKLAR KANUNU (2873) 11 Ağustos 1983 Resmi Gazete Sayısı: 18132 Bu Kanunun amacı, yurdumuzdaki mill î ve milletlerarası d ü zeyde değerlere sahip mill î park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının se ç ilip belirlenmesine, ö zellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve y ö netilmesine ilişkin esasları d ü zenlemektir.

15 Mill î Park; bilimsel ve estetik bakımdan, mill î ve milletlerarası ender bulunan tabi î ve k ü lt ü rel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat par ç alarını,

16 Tabiat parkı; bitki ö rt ü s ü ve yaban hayatı ö zelliğine sahip, manzara b ü t ü nl ü ğ ü i ç inde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat par ç alarını,

17 Tabiat anıtı; tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği ö zelliklere ve bilimsel değere sahip ve mill î park esasları dahilinde korunan tabiat par ç alarını,

18 Tabiatı koruma alanı; bilim ve eğitim bakımından ö nem taşıyan nâdir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya y ü z tutmuş ekosistemler, t ü rler ve tabi î olayların meydana getirdiği se ç kin ö rnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim ama ç larıyla kullanılmak ü zere ayrılmış tabiat par ç alarını, İfade etmektedir.

19 K Ü LT Ü R VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (2863) 23 Temmuz 1983 Resmi Gazete: 18113 Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz k ü lt ü r ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri d ü zenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilâtın kuruluş ve g ö revlerini tespit etmektir.

20 " Sit"; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimarî ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihî hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.


"Korunan Alan Kavramı Doç. Dr. Nilgül KARADENİZ A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 14 Aralık 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları