Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OCAK AYI BÜLTENİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OCAK AYI BÜLTENİ."— Sunum transkripti:

1 OCAK AYI BÜLTENİ

2 BÜLTENDE NELER VAR? OCAK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI OCAK AYI KAVRAMLARI
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ OCAK AYI GEZİLERİ OCAK AYI SİNEMASI OCAK AYI PARTİ VE KUTLAMALARI OCAK AYI DOĞUM GÜNÜ

3 OCAK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI
PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 10.Belli bir yükseklikten atlar. 14.Atılan nesneleri yakalar. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme 2. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. 7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır. 8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 10.Yönergeye uygun çizgiler çizer. 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme 1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter. 2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme 1.Nesneleri kopartır / yırtar. 2.Nesneleri sıkar. 3.Nesneleri çeker / gerer. 4.Malzemelere elleriyle şekil verir. Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme 3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur. 4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar. 5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider

4 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 2. Duygularını fark edebilme Kazanımlar
1.Duygularını söyler. 4.Duygularını müzik, dans,drama vb. yollarla ifade eder. Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme 1.Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. 2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır. 3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar. Amaç 4. Kendi kendini güdeleyebilme 1.Kendiliğinden bir işe başlar. 2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir. Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur. 4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir. 6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır. 7.Gerektiğinde lideri izler. 10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar. 11. gerekli durumlarda kararlılık gösterir. Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 1.Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. 2.Günlük yaşamdaki kurallara uyar. 3.Canlıların yaşama hakkına özen gösterir.

5 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan özgün ürünler oluşturabilme Kazanımlar 1. Estetik bedensel hareketlerle yürür/dans eder. 2. Özgün şiir, öykü, şarkı söyler. 3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme 1. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler. 2. Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır. Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme 1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler. 3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.

6 DİL ALANI Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme Kazanımlar
1.Dinlerken / konuşurken göz teması kurar. 2.Sohbete katılır. 3.Belli bir konuda konuşmayı başlatır. 4.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. 5.Söz almak için sırasını bekler. 6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme 3.Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4.Dinlediklerini özetler. Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme 2.Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 6. Görsel materyalleri özenle kullanır.

7 BİLİŞSEL ALAN Amaç 2. Nesne, olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme Kazanımlar 1. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini söyler. 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Amaç 3. Dikkatini toplayabilme 1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark eder. 2.Dikkatini nesne, durum, olay üzerinde yoğunlaştırır. Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 1. Olay ya da varlıkları söyler. 2. Varlıkların rengini söyler. 4. Varlıkların şeklini söyler. 5. Varlıkların sayısını söyler. 8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler. Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme 1.Varlıkları bire bir eşleştirir. 2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir. 3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir. 7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir. 8.Nesneleri sayılarına göre eşleştirir. Amaç 6. Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme 1. Nesne ya da varlıkları renklerine göre gruplar. 2. varlıkları şekillerine göre gruplar. 3. Nesne ya da varlıkları büyüklüklerine göre gruplar.

8 BİLİŞSEL ALAN Amaç 7. Nesne durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme Kazanımlar Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar Amaç 9. Nesneleri sayabilme 1.10 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar. 3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir. Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme 2. Daire , üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. 3. Daire , üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur. Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme 2. Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. 3. 10 içindeki rakamları okur. Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme 1. Bir olayın olası nedenlerini söyler. 2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

9 ÖZBAKIM BECERİLERİ Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar 1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. 2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. 3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar. 4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme 1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/ içer. 2.Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer. 3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. 4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/ içmekten kaçınır. Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme 1.Tehlikeli olan durumları söyler. 2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur. 3.Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.

10 OCAK AYI KAVRAMLARI KAVRAM RENK Büyük-Küçük Ana renkler ile gruplama
Uzun-Kısa Az-Çok Canlı-Cansız Ağır-Hafif Nesne ile nesne eşleştirme. İlişki kurma Yumuşak-Sert RENK Ana renkler ile gruplama SAYI 1-10 arası ritmik sayma3 rakamını tanıma ŞEKİL Kare şeklini tanıma Kare şeklini gruplama

11 OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

12 OCAK AYININ İLK PAZARTESİ GÜNÜ 100. GÜN ETKİNLİĞİNE BAŞLANDI
OCAK AYININ İLK PAZARTESİ GÜNÜ 100. GÜN ETKİNLİĞİNE BAŞLANDI. 100 GÜN BOYUNCA HER GÜN ÖĞRENCİLERİN BELİRLEDİKLERİ RENKLERDEKİ ELLER İKİLİ ÖRÜNTÜ ŞEKLİNDE SINIF BAŞKANI TARAFINDAN DUVARA YPIŞTIRILACAK BAKALIM 100 GÜN SONRA NELER OLACAK

13 “POSTACI AMCA” “PİNOKYO” İSİMLİ ŞARKILAR ÖĞRENİLDİ, RİTM ALETLERİ İLE EŞLİK EDİLDİ.

14 POSTACI AMCA PİNOKYO Benim güzel tahtacığım Senden kukla yapacağım
Postacı amca geliyor Bize selam veriyor Sağ ol postacı amca sen Ah ne sevindik bir bilsen Yılbaşı bayram demeden Her gün haber taşırsın PİNOKYO Benim güzel tahtacığım Senden kukla yapacağım Testereyle keseceğim kırt kırt kırt diye Çivileri çakacağım tak tak tak diye Çıplak olmaz giydirelim Bir elbise diktirelim Bir pantolon bir de şapka işte oldu bir kukla Pi pi Pinokyo ismi de olsun Pinokyo

15 BİLGİSAYARDAN ANNE VE BABALARA MAİL ATARAK NASIL HABERLEŞİYORUZ KONUSUNA BAŞLANILDI.

16

17 SARI SINIF VELİLERİNDEN MESAJ ALDI. VELİLERDEN GELEN MAİLLER OKUNDU.

18 TELEFON İLE NASIL İLETİŞİM KURULUR
TELEFON İLE NASIL İLETİŞİM KURULUR? TELEFON İNCELENEREK VE TELEFONDA KONUŞULARAK ÖĞRENİLDİ.

19 SANAT ETKİNLİĞİNDE TELEFON YAPILDI VE TELEFON ÜZERİNDE HANGİ RAKAMLAR BULUNUR ÖĞRENİLDİ.

20 “MEKTUP KİMDE” İSİMLİ KURALLI GRUP OYUNU OYNANDI.

21

22 SANAT ETKİNLİĞİNDE GRUP ÇALIŞMASI OLARAK 3 BOYUTLU TELEVİZYON ÇALIŞMASI YAPILDI.

23 SIRA DA REKLEMLAR VAR. ÖĞRENCİLER EVLERİNDEN GETİRMİŞ OLDUKLARI ÜRÜNLERİN REKLAMLARINI YAPTILAR.

24

25 KIRMIZI VE SARI RENK KARIŞTIRILINCA HANGİ RENK OLUR
KIRMIZI VE SARI RENK KARIŞTIRILINCA HANGİ RENK OLUR? TURUNCU RENK ÖĞRENİLDİ VE SINIFTAKİ TURUNCU RENKLİ OYUNCAKLAR TOPLANILDI.

26

27 DAİRE VE ÜÇGEN ŞEKLİ İLE ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI YAPILDI.

28 BEDENLERİMİZ ÜÇGEN VE DAİRE DRAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

29

30 KENDİNİ NASIL TAKDİM EDERSİN DRAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

31 OKULUN REVİRİNDE BOY VE KİLOLAR ÖLÇÜLDÜ.

32 İSTEK BİLGE KAGAN ANAOKULU SARI SINIF BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜ
AYLAR EYLÜL KASIM OCAK MART MAYIS ADI-SOYADI BOY KİLO 1 ZEYNEP YÜRÜDÜ 102 16 104 2 MERT ÇOKER 109 18 111 3 SUDE ÖZÜM ÖZTÜRK 17 106 107 4 SARP GÖREGEN 108 19 110 5 YUSUF EFE CAN 95 14 96 15 6 SELEN YILMAZ 97 98 - 7 DAMLA OKAY 100 101 8 CANTÜRK KARAOĞLAN 9 BURAK KAAN KAVLAK 22 10 ASİ NEHİRNAS CEYLAN 11 ADA YAZIKSIZ 99 12 DİLAN BOZKURT

33 MASAL KAHRAMANLARI İNCELENDİ.

34 "GÜZEL VE ÇİRKİN"

35 MASAL KAHRAMANLARININ KUKLALARI YAPILDI.

36 “KOYUN RUSSELL” “RAPUNZEL” “ALADDİN’İN SİHİRLİ LAMBASI” “KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ” “BREMEN MIZIKACILARI” “HANSEL VE GRATEL”İSİMLİ HİKAYELER OKUNDU.

37 EN SEVDİĞİM MASAL KAHRAMANI
POSTERLERİ YAPILDI.

38 EN SEVDİĞİM MASAL KAHRAMANI
GRAFİĞİ OLUŞTURULDU.

39 MASAL KAHRAMANI MASKELERİ

40 KUKLALAR İLE DRAMA YAPILDI.

41

42 OCAK AYI GEZİSİ D&R

43

44 OCAK AYI SİNEMASI "ELMO İLE UYKU VAKTİ"

45 OCAK AYI PARTİMİZ "PİJAMA PARTİSİ"

46

47 OCAK AYI DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ İYİKİ DOĞDUN "SUDE ÖZÜM ÖZTÜRK"

48 1. DÖNEM SONA ERDİ KARNE HEYECANIMIZ.

49

50


"OCAK AYI BÜLTENİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları