Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLGESEL YARALANMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLGESEL YARALANMALAR"— Sunum transkripti:

1 BÖLGESEL YARALANMALAR
Doç. Dr. Nadir ARICAN

2 Baş bölgesi yaralanmaları
Sağlam kemik yapı içinde Damarsal ve nöronal dokudaki hasarlar Kafa travmalarında Mekanizmalar

3 Saçlı deri yaralanmaları:
Damardan zengin bol kanama Özellikle başın sarktığı durumlarda postmortem kanamaya devam edebilir.

4 Saçlar yarayı gizleyebilir
Mutlak palpe edilmeli bölge traşlanmalı fotoğraflanmalı.  Künt travmalarda düzgün kenarlı olan yaralar görülebilir.

5 Künt travmaya bağlı : Ödem ve hematom Tanjansiyel bir kuvvetle saçlı deride sıyrılmalar görülebilir. Saçlı deride lezyon olmaksızın saçlı deri altında geniş hematom bulunabilir. 

6 Başlangıçta sert bir şişlik halinde olan lezyon zamanla yumuşar
Ciltaltı hematom göz alt kısımlarına kadar yayılma gösterebilir. Diğer vücut bölgelerindeki yaralara göre daha çabuk iyileşirler

7

8 YÜZ YARALANMALARI Konveks konturları nedeniyle;
Çene,burun,elmacık kemik,kaş, kulaklar ve dudaklar darbeden etkilenirler. Kaşlarda ve zigomatik bölgeler üzerinde sıklıkla lezyon oluşabilir.

9 BURUN YARALANMALARI Burun distal kısmı flexible özelliktedir ve sıklıkla hasar görülmez. Burnun kemik köprüsü ise sıklıkla kırılır.

10 KULAK Eksternal kulak sıklıkla hasara uğrayan bölgedir.
( hırpalanmış çocuk vs)

11 Gözlük tarzında hematom
Genellikle direkt etki ile (yumruk,tekme…) Kaş bölgesi yaralanmalarında ekimoz veya laserasyon alanından yerçekimi etkisi ile deri altında ilerleyerek orbital bölgeye yerleşebilir. Anterior fossa kırıklarında

12 Benzer kanamalar Temporal bölge Batın Uyluk Kol

13 Düşme sonucu: Protuberantia occipitalis externa Frontal bölge
Peritemporal bölgede yaralar oluşur Verteks üzerindeki yaralar saldırı şüphesini artırır.

14 Yüksekten düşme Primer çarpma sonucu
Skalp laserasyonu, Yaygın fraktür Beyin dokusunun dışarı çıkması Kafatasında da hem çatı hem de tabanda yaygın kırıklar

15 Sekonder olarak Sıklıkla ayak üstüne düşmelerde görülür. Enerji direk kolumna vertebralise projekte olur. Üst vertebralar, foramen magnum etrafındaki kemik çemberi ile kafatası içine geçer. (ring fraktür)

16 KAFATASI KIRIKLARI Lineer kırıklar

17 Çökme Kırıkları

18 Spider _ web fraktürler

19 KAFA İÇİ YARALANMALARI OLUŞ MEKANİZMASI
Travmanın isabet ettiği bölgede meydana gelen direkt hasar : Travmanın isabet ettiği bölgenin karşı tarafında oluşan hasar CONTRE COUPE yaralanma Rotasyonel kuvvetler BOS basıncının artması

20

21

22 Extradural kanamalar:
Seyrek görülür Mortalite %11-40 Sıklıkla kırık ile birliktedir. Sağlam kafatasında %15

23 Epidural kanamalar: Kafatası tabanında oluşmaz %10 u subdural kanamalarla birliktedir Genellikle tek taraflı parietotemporal alanda,

24 Diploea ve venöz sinüslerde extradural boşluğa kan geçerek
Isı Hematomu: Diploea ve venöz sinüslerde extradural boşluğa kan geçerek Ekstradural kanamayı taklit eder.  Kahverengi Gevşek Bitişik beyin dokusunda sertleşme ve renk değişimi

25 Yangında once bir kafa travması söz konusu olduğunda :
Hematomda karboksihemoglobin…az ya da hiç yok  Yangından sonra ısı sonucu oluşan hematomda: Hematomdaki konsantrasyon=kan konsantrasyon

26 Subdural kanamalar: Kanama korteksle dural sinus arasında subdural mesafeyi kateden comminican venlerin yırtılması sonucu oluşur. Kafatası içinde dönme veya kayma gerilmesi meydana getiren kuvvetler bu venleri yırtabilir

27 Yaşlı kişilerde genişlemiş subdural mesafede (serebral atrofiye bağlı olarak) bu tip yırtılmalara daha sık rastlanır. Kafa kırıkları ile görülme sıklığı daha azdır

28 Fatal Child Abuse Sıklıkla kanama noktası belirlenemez. Serebral hemisferin lateral yüzeyinde, parasagital alanın üst kısımlarında görülür. Epidural kanamaya göre daha mobildir

29 SAK Yaygın olarak görülür. Subdural kanamalardan daha sıktır
Travmatik yaralanmalarda epidural ve subdural kanama ile birlikte travmatik Subaraknoidal kanama görülebilir.

30 Travmaya bağlı olarak kortikal ezilme
veya laserasyon sonucunda araknoid zar altında herhangi bir damar zedelenmesi ile oluşur. Anevrizma varlığında travma rüptürü kolaylaştırır

31 İntraserebral Kanamalar

32 SEREBRAL YARALANMALAR
Kısımların kompresyonu Kısımların gerilmesi, ayrılması Komşu dokuların katlarının hareketi-kayan veya kesen güç

33 Serebral ödem ve herniasyon:
Giruslar geniş ve belirgin Sulcuslar silinmiş  Ağırlık artmış Çocuklarda sık KİBAS oluşumunda saptanan en sık neden

34

35

36

37 Difuz Aksonal Yaralanma:
Son yıllarda tanımlanan önemli bir bulgu Meninkslerde ya da beyin dokusunda makroskobik tanımlanabilen lezyon olmasa bile mikroskopik lezyonlar gösterilebilir. Lezyonlar yumuşak beyin dokusundaki kayma gerilmesine bağlıdır

38 DAI Komşu tabakalar birbiri üzerine kayar. Nöronların aksonları kırılır. Nöron düzelebilir. Ancak çoğunluğu, nörofagositoz sonucu dejenerasyona uğrar.  Korpus kallosum, korteksin bazı bölümleri, ve beyin sapı aksonların yaygın hasarına daha yatkın bölgelerdir.

39 Serebral kontüzyon: Korteks şeklini korur Özellikle kapalı travmalarda; şişme ve kanama Kanama yaygın ve noktalar halindedir Korteks sıklıkla mor kırmızı benekli şekilde görülür

40 Serebral laserasyon: Beyin dokusunun yırtılması söz konusudur Piamater sıklıkla araknoid zar da yırtılır. Kortikal hasar oluştuğunda ; subaraknoidal mesafeye kan geçer


"BÖLGESEL YARALANMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları