Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ"— Sunum transkripti:

1 2. ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

2 NİELS BOHR (1885–1962)’UN RÜYASI VE “BOHR ATOM MODELİ”NİN KEŞFİ
Niels Bohr, Danimarkalı bilim adamıdır. Bohr Atom Modeli’ni 1919 yılında ortaya sürmüştür. 1922 yılında Nobel ödülü almıştır. Niels Bohr’un kendi adıyla anılan “Bohr Atom Modeli” bir rüya ile ortaya çıkmıştır.

3 Bohr’un rüyası şöyleydi: “Bohr, güneşin kızgın gazlarla dolu merkezinde duruyordu. Gezegenler de ince ipliklerle bağlı oldukları güneşin etrafında dönüyorlardı. Her gezegen Bohr’un yanından geçerken bir düdük çalıyordu. Sonra kızgın gazlar soğuyup katılaştı.” Bu rüya Bohr’un güneş sistemi ile atomun yapısı arasında benzerlik düşünmesine vesile olmuştur. Böylece “Bohr Atom Modeli” bir rüya ile başlamış oldu.

4 Bohr’un rüyası, Bilim ve Teknik Dergisi’nin Ağustos 1972 sayısının 8
Bohr’un rüyası, Bilim ve Teknik Dergisi’nin Ağustos 1972 sayısının 8. sayfasında “Rüya Görerek Başarıya Ulaşın” yazısında yayımlanmıştır. Bohr’un rüyasında olduğu gibi sadık rüyalarla ortaya çıkan bilimsel buluş ve keşifler, hem ruhun hem de kaderin varlığına delil teşkil eder. Birçok keşif ve buluşun temelinde sadık rüyada verilen mesajlar vardır.

5 RÜYASINDA NİELS BOHR’UN “BOHR ATOM MODELİ”Nİ KEŞFİ BİR ANDA ULAŞILAN BAŞARIDIR
İlmî çalışmalarda başarıya ulaşmada iki yol vardır: Birincisi; düşünmek, ezberlemek, fikri çalıştırmaktır. Bu; zamanla olanıdır.

6 İkincisi; sezgi adını verdiğimiz bir anda ulaşılan başarıdır
İkincisi; sezgi adını verdiğimiz bir anda ulaşılan başarıdır. Bu da iki kısımdır: Birisi gayret gösterme sonucunda ilhamla olanı, diğeri de o branşta çalışmadan ilhamla olanıdır. Gayret gösterme sonucunda ilhamla olanı, çalışma ve tecrübe ile ama çalışma sonucu değil de farklı bir zamanda ele geçer. Rüyada Kekule’nin benzen halkasını keşfetmesi, Bohr’un da atom modelini bulması buna örnektir.

7 Bir anda ulaşılan başarının ikincisi, o branşta çalışmadan gelen ilhamdır. Herkes potansiyel olarak buna açık var edilmiştir. Bu yolda; peygamberler, doğruluktan şaşmayan akıl sahipleri ve temiz duygu, temiz düşünce taşıyan kalp sahipleri vardır. Bu başarı; mevhibeiilahiye olarak verilir.

8 MEŞHUR TÜRK–İSLAM KİMYACILARININ ATOMUN YAPISIYLA İLGİLİ ÖZDEYİŞLERİ

9 Maddenin en küçük parçası olan cüz–ü layetecezzada yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir enerji meydana gelir ki Bağdat’ın altını üstüne getirebilir. Bu, Allah’ın bir kudret nişanıdır. Cabir bin HAYYAN* (721–805) * Kimya ilminin babası, Türk bilim adamı, büyük dahi, Harran Üniversitesi rektörü.

10 Madde, sonsuz denecek ölçüde parçalanabilir.
Nazzam* (792–845) * İslam alimi, Basra’da doğdu, Basra’da yaşadı, hayatının son devresini Bağdat’ta geçirdi. “Maddenin tanecikli yapısı” başka bir deyimle “partikül teorisi” dünyada ilk olarak Nazzam tarafından belirtilmiştir.

11 NAZZAM “MADDE, SONSUZ DENECEK ÖLÇÜDE PARÇALANABİLİR
NAZZAM “MADDE, SONSUZ DENECEK ÖLÇÜDE PARÇALANABİLİR.” DEMEKLE NELERİ SÖYLEMİŞTİR? 1. Atomun parçalanabileceğini belirtmiştir. 2. Atom altı parçacıklara işarette bulunmuştur. 3. Maddenin bir başlangıçtan itibaren var olduğunu ifade etmiştir. 4. Yarı ömürden söz ettiği düşünülebilir.

12 Maddenin içi, dolu gözüktüğü hâlde aslında boştur.
İmam Rabbani* (1563–1624) * İkinci bin yılının müceddididir. Türkistanlı mutasavvıftır. Evren ve nesnelerin oluşumuyla ilgili düşünceleri günümüze ışık tutmaktadır.

13 MEŞHUR TÜRK–İSLAM KİMYACILARININ ATOMUN YAPISIYLA İLGİLİ KEŞİFLERİNİ TASDİK EDEN BATI DÜNYASININ BAZI SÖZLERİ

14 Kimya Müslümanlar tarafından kurulmuştur
Kimya Müslümanlar tarafından kurulmuştur. Müslümanlar binlerce keşif ve metotlarıyla kimya ilminin kuruluşuna yardım etmişlerdir. William James Durant* (Vilyım Ceymıs Dürant) (1885–1981) *Amerikalı filozof, tarihçi, yazar.

15 Müslümanların ayrı bir mesai gösterip geliştirdikleri İslam’da ilk ele alınan disiplinlerden biri kimyadır. Dr. Philip K. Hitti* (1886–1978) *Arap tarihçisi.

16 Müslümanlardan önce kimyanın mevcut olmadığını söylersek mübalağa etmiş olmayız.
Haydar Bammat* (1890–1965) * Dağıstan’da doğdu, Paris’te yaşadı, devlet adamı, diplomat, yazar.

17 İslam kimyacılarının kendilerinden sonra gelenlere bıraktıkları miras saymakla bitmez.
ROGER GARAUDY* (1913–…) * Fransız filozof ve yazar, 1982’de Müslüman oldu, Müslüman olmadan önce Marksizmin önemli savunucularındandı.

18 Kimyanın babası Cabir bin Hayyan’dır.
Britannica Ansiklopedisi

19 ATOMUN YAPISIYLA İLGİLİ KEŞİF YAPAN BATILI BİLİM ADAMLARINDAN BAZILARININ MEŞHUR OLMUŞ ÖZDEYİŞLERİ

20 Atomun çekirdeği ile elektronları arasındaki mesafe ve münasebet, adeta güneş manzumesinin bir minyatürü gibi küçük bir güneş sistemini andırmaktadır. Hendrik Antoon Lorentz* (1853–1928) * Atom üzerinde çalıştı. Bu çalışmaları 1902 yılında Nobel ödülüne layık görüldü.

21 Elektronlar, çekirdek etrafında hızlı dönerken bir bulut görünümü arz ederler.
James Chadwick* (Ceymıs Çeedvik) (1891–1974) * İngiliz atom fizikçisi ve kimyacısı, atomda elektronların dönüşünde bulut modelini keşfetti, nötronu buldu, 1935 yılında Nobel fizik ödülünü aldı.

22 Elektronlar, çekirdeğin etrafında hızlı döndüklerinden her an, herhangi bir yerde bulunma özelliği gösterirler. Werner Karl Heisenberg* (1901–1976) * Heisenberg belirsizlik ilkesini ortaya koyan Alman kimyacı, 1932’de Nobel ödülü aldı.

23 MEVLEVİ GİBİ DÖNENLER Elektronlar Akyuvarlar Uydular Gezegenler
Diğerleri


"2. ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları