Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM PLANI"— Sunum transkripti:

1 H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM PLANI
2007

2 Stratejik Amaç 1: İstatistik eğitim-öğretim programlarını sürekli geliştirmek,
eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak Stratejik Hedef 1.1: yılına kadar ders değişim ve yenileme programı yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: İzleme kurulu yeni eğitim programı raporu 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 Bölümümüzün eğitim dili Türkçe oldu. Sonuç 2 günü yapılan H.Ü. Senato toplantısında yeni lisans programımız kabul edilerek kesinleşti. Günümüz gelişmelerine paralel olarak lisans programımıza eklenen yeni seçmeli dersler aşağıdadır. Güz Dönemi İST405 İstatistiksel Veri Madenciliği ( eğitim öğretim yılı kayıtlı öğrenci sayısı 44) Bahar Dönemi İST326 Çizge Kuramı İST416 Yazılımda Kalite Güvencesi Eğitim dilinin Türkçe olması dolayısıyla; İST435 Mesleki İngilizce ve İST436 Mesleki İngilizce dersleri eklendi. Sorumlusu: Prof.Dr.Süleyman Günay, Prof.Dr.Ceyhan İnal, Prof.Dr.Gülsüm Hocaoğlu, Prof.Dr.Öniz Toktamış, Doç.Dr.Turhan Menteş Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

3 Stratejik Amaç 1: İstatistik eğitim-öğretim programlarını sürekli
geliştirmek, eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak Stratejik Hedef 1.2: Yandal programını 2007'de hayata geçirmek Ölçülecek Performans Kriteri: Yandal programına başvuran öğrenci sayısı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 yılı Yandal programı kontenjanı 2 olarak belirlendi. Sonuç 2 Güz Dönemi itibariyle kayıtlı öğrenci sayısı=3 (İktisat Bölümünden 2 öğrenci , Aktüerya Bilimleri Bölümünden 1 öğrenci) Sonuç 3 Bölümümüz yan dal program yönergesi tekrar gözden geçirilerek yeni şekliyle tarihli ve sayılı senato kararı ile kabul edildi. Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Canan Hamurkaroğlu Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

4 Stratejik Amaç 1: İstatistik eğitim-öğretim programlarını sürekli
geliştirmek, eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak Stratejik Hedef 1.3: 2008 yılına kadar Bölümün bilgisayar sahipliliği ve İnternet erişim oranlarını en az 100 öğrenciye 10 bilgisayar olarak artırmak Ölçülecek Performans Kriteri: Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı ve internet erişim oranı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 Alt yapı projeleri kapsamında iki lisans, bir lisansüstü laboratuar ve bir nitel araştırma merkezi kuruldu. Laboratuarlar için şuana kadar 46 yeni bilgisayar geldi, 43 bilgisayar daha gelecektir. Bölümümüzde öğrencilerimizin kullanabileceği toplam 61 bilgisayar vardır. Bütün bilgisayarların internet bağlantısı vardır. 2 yeni dizüstü bilgisayar akademik personel tarafından kullanılmaktadır. Bölümün genel kullanımı için 4 dizüstü bilgisayar yakında bölüme gelecektir. Akademik ve idari personel için 55 yeni masaüstü bilgisayar geldi. Bölüme 2 lazer, 1 renkli inkjet yazıcı geldi, öğretim elemanlarının odalarına 36 renkli inkjet yazıcı gelecektir. 3 projeksiyon, 4 dizayn tablet bölüme geldi ve kullanılmaya başlanıldı. Sonuç 2 2007 yılı 100 öğrenciye düşen bilgisayar sayısı yaklaşık 14 oldu. Gelecek olan bilgisayarlar ile bu sayı 24’e yükselecektir. Sorumlusu: İstatistik Bölümü Anabilim Dalı Başkanları Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

5 Bilgisayar Laboratuarı Resimleri

6 Stratejik Amaç 1: İstatistik eğitim-öğretim programlarını sürekli
geliştirmek, eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak Stratejik Hedef 1.4: 2008 yılına kadar öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı ve ders saatini Avrupa standartlarına uyumlu yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ders saati 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 Öğrenci sayısının bir önceki yıla göre artması ve öğretim elemanı sayısının azalması nedeniyle geçen yıl 18 olan öğrenci sayısı / öğretim üyesi sayısı oranı akademik yılında oldu. Sonuç 2 Ders saati / öğretim üyesi sayısı oranı bir önceki akademik yılda 17 iken akademik yılında biraz yükselerek oldu. Sorumlusu: İstatistik Bölümü Anabilim Dalı Başkanları Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

7 Stratejik Amaç 2: Üniversite girişlerinde İstatistik Bölümü’nün
yüzdelik diliminde iyileşme sağlamak Stratejik Hedef 2.1: 2008 yılına kadar istatistik mesleğinin daha çok tanınmasını sağlamak Ölçülecek Performans Kriteri: Yapılacak toplantı, özel oturum, ulusal basın ve medyada yer alma , TV programı vs. sayısı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 23 Mayıs 2007 tarihinde Uluslararası 5. İstatistik Kongresi kapsamında “Türkiye’de İstatistik Eğitiminin 40 Yılı” konulu bir panel düzenlendi. Panele yaklaşık 100 kişi katıldı. Prof. Dr. Süleyman Günay moderatörlüğünde düzenlenen bu panele katılan konuşmacılar ve görevleri aşağıda verilmiştir. Gülay Başarır Kıroğlu, M.S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Serdar Kurt, D.E.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölüm Başkanı Turhan Menteş, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Cenap Erdemir, İstatistikçiler Deneği Başkanı Sonuç 2 İstatistikçiler Derneği (İD) tarafından düzenlenen Uluslararası İstatistik kongrelerinde bu hedefe yönelik oturumların yapılmasına ve basında yer alması için girişimlerde bulunulmasına karar verildi. Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

8 Stratejik Amaç 2: Üniversite girişlerinde İstatistik Bölümü’nün
yüzdelik diliminde iyileşme sağlamak Stratejik Hedef 2.2: 2008 yılına kadar Türkiye'deki istatistik okuryazarlığı ve ortaöğretim kurumlarında da istatistik eğitiminin yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunmak Ölçülecek Performans Kriteri:İstatistik dersi veren ortaöğretim kurumu sayısı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof.Dr. İlhan Erdoğan ile tarihinde yapılan görüşme sonucunda İstatistik okuryazarlığı konusunda, faaliyetlerin planlanmasına karar verildi. Sonuç 2 Sonuç 1’e göre ortaöğretim kurumlarında verilecek istatistik dersler taslağının yapılması için kurul oluşturuldu. Sonuç 3 8 Eylül 2007 tarihinde "İstatistik korkusu lisede aşılacak" başlığı ile gazetelerde çıkan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim müfredatında olmadığı için ilk kez üniversitede karşılaşılan istatistik dersindeki başarısızlık oranını düşürmek için, 10'uncu sınıf öğrencilerine istatistik dersinin verilmesinin gerekliliği belirtmiştir.Talim Terbiye Kurulu Başkanı araştırma teknikleri ve istatistik dersi sayesinde kazandırılacak donanımla üniversitelerde okutulan bilimsel araştırma teknikleri, İstatistik gibi derslerin niteliğinin de iyileşeceğini belirtmiş ve bu ders sayesinde üniversiteye hazırlık anlamında da bir adım atıldığını söylemiştir. Sorumlusu: Doç.Dr. Tülay Saraçbaşı, Öğr.Gör.Dr. Serpil Aktaş Altunay Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam:İstatistik Bölüm Başkanlığı

9 Stratejik Amaç 2: Üniversite girişlerinde İstatistik Bölümü’nün
yüzdelik diliminde iyileşme sağlamak Stratejik Hedef 2.3: Kariyer günlerine katılan kurum – kuruluş sayısını ve işe giren mezun sayısını arttırmak Ölçülecek Performans Kriteri: Her yıl yapılan kariyer günlerine katılan kurum - kuruluş sayısı ve işe giren mezun sayısı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 tarihinde Microsoft’tan 1 bilişim uzmanının katıldığı kariyer toplantısı yapıldı. Sonuç 2 2007 Aralık ayı içinde Garanti Bankası genel müdürünün geleceği bir kariyer toplantısı yapılacaktır. Sorumlusu: Doç. Dr. Cem Kadılar, İstatistik topluluğu üyeleri Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

10 Stratejik Amaç 3: Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak
artırılmasını sağlamak Stratejik Hedef 3.1: 2008 yılına kadar Sokrates-Erasmus programı çerçevesinde en az iki üniversite ile anlaşma yaparak, her yıl iki lisans ve bir lisansüstü öğrenci, iki öğretim elemanı değişimi yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Sokrates-Erasmus kapsamında üniversitelerle yapılan anlaşma sayısı ve her yıl gönderilen ve gelen öğretim elemanı ve öğrenci sayısı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 Güz yarıyılında 1 lisans öğrencisi ve 1 doktora öğrencisi Malta Üniversitesi’ne gitti. Güz yarıyılında 2 lisans öğrencisi ve 1 doktora öğrencisi Malta Üniversitesi’ne gidecektir. Güz yarıyılında Malta Üniversitesi’nden Natalie Attard, Hacettepe Üniversitesi’nde Erasmus kapsamında ilk lisansüstü öğrencisi olarak, 20 Eylül 2007 tarihinde yüksek lisans tez çalışması için bölümümüze geldi ve 3 ay süren çalışması sonunda ülkesine geri döndü.. Sorumlusu: Doç. Dr. Cem Kadılar Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

11 Stratejik Amaç 3: Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak
artırılmasını sağlamak Stratejik Hedef 3.1: 2008 yılına kadar Sokrates-Erasmus programı çerçevesinde en az iki üniversite ile anlaşma yaparak, her yıl iki lisans ve bir lisansüstü öğrenci, iki öğretim elemanı değişimi yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Sokrates-Erasmus kapsamında üniversitelerle yapılan anlaşma sayısı ve her yıl gönderilen ve gelen öğretim elemanı ve öğrenci sayısı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 2 Güz yarıyılında 3 lisans öğrencisi Gdanks School of Banking (Polonya) Üniversitesi’ne gitti. Bahar yarıyılında 3 lisans öğrencisi Gdanks School of Banking (Polonya) Üniversitesi’ne gidecektir. Sonuç 3 Dourtmond Üniversitesi ile anlaşma sağlandı (Eylül 2006). Güz yarıyılında 2 lisans öğrencisi ve 1 doktora öğrencisi Dourtmond Sorumlusu: Doç. Dr. Cem Kadılar Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

12 Stratejik Amaç 3: Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak
artırılmasını sağlamak Stratejik Hedef 3.1: 2008 yılına kadar Sokrates-Erasmus programı çerçevesinde en az iki üniversite ile anlaşma yaparak, her yıl iki lisans ve bir lisansüstü öğrenci, iki öğretim elemanı değişimi yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Sokrates-Erasmus kapsamında üniversitelerle yapılan anlaşma sayısı ve her yıl gönderilen ve gelen öğretim elemanı ve öğrenci sayısı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 4 Malta Üniversitesi’nde öğretim elemanı David Suda 29 Mart – 4 Nisan 2007 tarihleri arasında bölümü ziyaret etti ve seminerler verdi. SEMİNER PROGRAMI 30 Mart 2007 Cuma  10: :30 : Levy processes; definitions and properties                           14: :00 : Financial modelling using Levy process                    2 Nisan 2007 Pazartesi  10: :30 : Properties and Solutions of Stochastic Differential Equations                                  14: :00 : Inference on Diffusions; the maximum likelihood based approach with application to Monte Carlo simulations and interest rate data                                  3 Nisan 2007 Salı  10: :30 : An overview of financial time series models; evaluating the pros and cons of each method                          14: :00 : Conditional heteroskedastic models: Can one bridge the gap between discrete-time models and continuous- time models? 16: :30 : From a simulation point of view, random walks and Poisson processes using Matlab

13 Stratejik Amaç 3: Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak
artırılmasını sağlamak Stratejik Hedef 3.1: 2008 yılına kadar Sokrates-Erasmus programı çerçevesinde en az iki üniversite ile anlaşma yaparak, her yıl iki lisans ve bir lisansüstü öğrenci, iki öğretim elemanı değişimi yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Sokrates-Erasmus kapsamında üniversitelerle yapılan anlaşma sayısı ve her yıl gönderilen ve gelen öğretim elemanı ve öğrenci sayısı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 5 Malta Üniversitesi ile anlaşma uzatıldı. Gdanks ve Dourtmond Üniversiteleri ile anlaşmalar uzatılacaktır. Şubat 2008’de Öğretim Yılı için gönderilecek öğrenciler belirlenecektir. Sorumlusu: Doç. Dr. Cem Kadılar Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

14 Stratejik Amaç 3: Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak
artırılmasını sağlamak Stratejik Hedef 3.2: Genç akademisyenlerin ulusal ve uluslararası toplantılara katılımını arttırmak ve katılımlarını kolaylaştıracak kaynaklar yaratmak Ölçülecek Performans Kriteri: Ulusal ve uluslararası kongre ve seminerlere katılım sayısı ve bildiri sayısı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan yıllık makale ve bildiri sayısı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 akademik yılında ulusal ve uluslararası toplantılara katılım 25 olurken, akademik yılında bugün itibariyle bu sayı 49’dur. Sonuç 2 akademik yılında ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan makale sayısı 18 iken, akademik yılında bugün itibariyle bu sayı 44’dür. Sonuç 3 21-24 Mayıs 2007’de gerçekleşen Uluslararası 5. İstatistik Kongresi’ne giden genç araştırmacılara TÜBİTAK desteği sağlandı. Sonuç 4 Uluslararası 5. İstatistik Kongresi’ne giden tüm öğretim elemanlarına 300 YTL üst sınır olmak üzere üniversitemizden katkı sağlandı. Sonuç 5 Bölümümüz araştırma görevlisi Derya Çalışkan, 10-Kasım-2007 tarihinde doktora eğitimi için Belçika’daki Kuluven Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ne gitti. Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

15 Stratejik Amaç 3: Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak
artırılmasını sağlamak Stratejik Hedef 3.3.: Her yıl en az bir araştırma projesi yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Her yıl alınan ve bitirilen araştırma proje sayısı ve bütçesi 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 Bölümümüze gelen 20 araştırmacıya istatistiksel analizler ve yorumları konusunda yardım edildi. Araştırmacıların çalıştıkları kurum ve birimler aşağıda verilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Beytepe Mediko Sosyal Merkezi. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi Ankara Numune Hastanesi SSK Dışkapı Hastanesi RTÜK

16 Stratejik Amaç 4: Paydaşlarımızın memnuniyetinin artırılması
Stratejik Hedef 4.1: 2006 bahar yarıyılından itibaren her dönem farklı derslerin ders ve öğretim üyesi değerlendirmesi yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Ders ve öğretim üyesi değerlendirme anket sonuçları 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 Güz döneminde 4 farklı ders için anket yapıldı, değerlendirilerek ders sorumlularına bildirildi ve geribildirimler alındı. Sonuç 2 Bahar Dönemi’nden itibaren üniversitemizin uyguladığı anket sonuçları dikkate alındı. Sorumlusu: Arş.Gör. Nilgün Özgül, Arş.Gör. Nursel Koyuncu, Arş.Gör.Esra Polat Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

17 Stratejik Amaç 4: Paydaşlarımızın memnuniyetinin artırılması
Stratejik Hedef 4.2: "İstatistik Bölümü Çalışan Memnuniyeti" anketin her yıl bahar dönemi sonunda yapmak ve değerlendirmek ( akademik yılında İstatistik Bölümü’nde çalışmaktan memnun olma oranını % 93'e çıkarmak) Ölçülecek Performans Kriteri: Çalışan memnuniyeti değerlendirmesi anket sonuçları 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 “İstatistik Bölümü Çalışan Memnuniyeti” anket değerlendirmesine göre akademik yılında İstatistik Bölümü’nde çalışmaktan memnun olma oranı % 96 olarak bulundu. Sorumlusu: Arş.Gör.Nilgün Özgül, Arş.Gör.Nursel Koyuncu, Arş.Gör.Esra Polat Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

18 Stratejik Amaç 4: Paydaşlarımızın memnuniyetinin artırılması
Stratejik Hedef 4.3: "Öğrenci memnuniyeti" değerlendirmesini 2007 yılından itibaren her yıl yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Öğrenci memnuniyeti değerlendirmesi anket sonuçları 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 Bölümümüz öğrencilerine uygulamak üzere “Öğrenci Memnuniyeti” anketi hazırlandı. Ancak söz konusu anketin Rektörlük tarafından tüm bölümlere topluca uygulanacağı duyurulmuştur. Sorumlusu: Arş.Gör.Nilgün Özgül, Arş.Gör.Nursel Koyuncu, Arş.Gör.Esra Polat Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

19 Stratejik Amaç 4: Paydaşlarımızın memnuniyetinin artırılması
Stratejik Hedef 4.4: 2007 yılından itibaren İstatistik topluluğu ile işbirliği yaparak sosyal etkinliklerinin arttırılmasını sağlamak Ölçülecek Performans Kriteri: Sosyal etkinlik ve katılım sayısı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 İstatistik topluluğu Merkez Bankası,TÜİK ve Microsoft’tan uzmanların katıldığı kariyer toplantıları düzenledi. Her toplantıya yaklaşık 40 öğrenci katıldı. Sonuç 2 İstatistik topluluğu Öğretim Yılı için yapılacak kariyer toplantıları için çalışmalara başladı. Sonuç 3 İstatistik topluluğuna bölüm içinde özel bir oda tahsis edildi. Sorumlusu: Son sınıf danışmanları, İstatistik topluluğu üyeleri Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

20 Stratejik Amaç 5: Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme sistemlerinin kurulması
Stratejik Hedef 5.1: 2006 yılından itibaren Uzaktan Eğitim için gerekli teknolojik yatırım ve kaynak programlaması yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Konuya ilişkin teknolojik yatırımlar ve bütçe miktarı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 Altyapı geliştirme projesi kapsamında bölümde faaliyete geçmek üzere olan Nitel Araştırma Stüdyosu, uzaktan eğitim için teknik destek sağlayacaktır. Sonuç 2 Nitel Araştırma Stüdyosu için gerekli cihazlar (LCD TV, camcorder, DVD kaydedici, tripod, mikrofon, hoparlör vb.) alındı. Stüdyonun inşaat faaliyeti tamamlandı. Sorumlusu: Doç. Dr. Turhan Menteş, Doç. Dr. Cem Kadılar, Yard. Doç. Dr. İbrahim Zor Raporlama Periyodu: İki yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

21 Stratejik Amaç 5: Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme sistemlerinin kurulması
Stratejik Hedef 5.2: 2007 yılına kadar Uzaktan Eğitim için konuda uzman yetiştirmek Ölçülecek Performans Kriteri: Konuya ilişkin iki araştırma görevlisinin gerekli eğitim almalarını sağlamak 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 Araştırma görevlisi Fersin Keskin ve Haydar Demirhan konu ile ilgili çalışmaktadır. Sonuç 2 İST 265 Matematiksel İstatistik dersi görüntülü ve sesli olarak kaydedilmiş ve kayıtlı dersler elektronik ortama aktarılmıştır. Dönem sonunda bu ders tamamen elektronik ortama aktarılmış olacaktır. Sorumlusu: Doç. Dr. Turhan Menteş, Doç. Dr. Cem Kadılar, Yard. Doç. Dr. İbrahim Zor Raporlama Periyodu: İki yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

22 Stratejik Amaç 5: Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme sistemlerinin kurulması
Stratejik Hedef 5.3: Lisansüstü programlarından başlayarak ders notlarının en az %25' ini Web ortamına taşımak Ölçülecek Performans Kriteri: Web ortamına aktarılan derslere kayıtlı öğrencilerin başarı yüzdesi 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 akademik yılda açılacak Web portalı ile öğrenciler ders notları dahil bazı derslerle ilgili bütün bilgilere internet üzerinden ulaşabilecektir. Sorumlusu: Doç. Dr. Turhan Menteş, Doç. Dr. Cem Kadılar, Yard. Doç. Dr. İbrahim Zor Raporlama Periyodu: Üç yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

23 Stratejik Amaç 6: Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1: 2006 yılından itibaren her yıl en az 30 öğrencimizin mezun olurken İstatistikçiler Derneği'ne (İD) üye olmasını sağlamak Ölçülecek Performans Kriteri: Her yıl mezunlardan İD'ye üye olanların sayısı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 Bölüm mezun kayıt sistemi geçen yıl oluşturuldu. Bu yıl geliştirilmeye devam ediliyor. Sonuç 2 2006 yılında Mezun Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olan mezun sayısı 138 olurken, bugün itibariyle 2007 yılında bu sayı % 56 artarak 215’e ulaştı. Sorumlusu: Arş.Gör.Haydar Demirhan, Arş.Gör.Melike Bahçecitapar Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

24 Stratejik Amaç 6: Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.2: 2006 yılından itibaren, her türlü etkinliğe mezunlarımızı da davet etmek Ölçülecek Performans Kriteri: Her yıl bölüm sosyal ve kültürel faaliyetlerine mezunlarımızın katılım sayısı 2007 Değerlendirmesi Sonuç 1 2007 Haziran ayında yılları arasındaki ilk 10 yıllık mezunlar için Beytepe’de 40.yıl etkinlikleri kapsamında 9 Haziran 2007 tarihinde yaklaşık 120 kişilik yemekli bir toplantı düzenlendi. Benzer toplantı her yıl diğer 10 yıllık mezunlar için de tekrarlanarak gelenekselleştirilecektir. Sorumlusu: Arş.Gör.Haydar Demirhan, Arş.Gör.Melike Bahçecitapar Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

25 Çalışma Grubu Prof. Dr. Süleyman Günay Doç. Dr. Turhan Menteş
Yrd. Doç. Dr. Canan Hamurkaroğlu Arş. Gör. Fersin Keskin TEŞEKKÜRLER


"H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları