Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EEG Beynimiz çok düşük şiddette sürekli eletkrik akımı üretir ve dalgaları düzenli bir şekilde yayar, EEG bu dalgaları bilgisayar ortamında kaydedilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EEG Beynimiz çok düşük şiddette sürekli eletkrik akımı üretir ve dalgaları düzenli bir şekilde yayar, EEG bu dalgaları bilgisayar ortamında kaydedilmesi."— Sunum transkripti:

1 EEG Beynimiz çok düşük şiddette sürekli eletkrik akımı üretir ve dalgaları düzenli bir şekilde yayar, EEG bu dalgaları bilgisayar ortamında kaydedilmesi işlemidir. Elektroensefalogram, serebral korteksteki senkronize postsinaptik potansiyellerden kaynaklanan ve kafa derisi yüzeyinden kaydedilebilen elektriksel potansiyel değişimleridir. (Korteks yüzeyine değen derin elektrodlarla kaydedildiğinde Elektrokortikogram (EKoG) adı verilir.

2 Kalp elektrosuna (EKG) benzetilebilir
Kalp elektrosuna (EKG) benzetilebilir. Bundan farklı olarak çok daha fazla noktadan ve daha uzun süreli çekim yapılır. EEG beynin yapısal işlevlerinden çok fonksiyonel durumu hakkında bilgi verir Yeni doğmuş bebeklerden en son yaşa kadar tüm yaştan hastalara EEG tetkikleri yapılabiliyor. EEG tetkiklerinin hiçbir yan etkisi yoktur. EEG sırasında sadece beyin elektrik dalgalarının kaydı yapılır. Vücuda elektrik verilmez.

3 Doğumdan itibaren bebeklik, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında beyinin gelişmesine paralel olarak beyinin biyoelektrik organizasyonu(beynin bioelektriki fizyolojisi) da değişmekte ve yaşlarında yetişkin EEG trasesi oluşmaktadır. Bu nedenle EEG değerlendirilirken, hastanın yaşı, uyku-uyanıklık durumu, ilaç alıp-almadığı dikkate alınır.

4 EEG ÇEKİLMESİNDE Kİ AMAÇ:
EEG çekiminin temel amacı beyin hücrelerinden çıkan elektrik akımlarının değerlendirilmesidir. EEG ile hangi beyin bölgesinin ne tip bozuk elektrik yaydığının görülmesi ve takip edilmesidir. EEG ile sorunun merkezi beyinden mi yoksa beyin kabuğundan kaynaklandığını görebiliyor. EEG beyin lezyonlarının, tümörlerinin, infarktüslerinin, enfeksiyonlarının, ve epileptik aktivitenin, psikozların , beyin ölümünün ve Beynin elektriksel aktivitesini bozan her türlü hastalığın tanısında kullanılabilir. Epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar verilecek olan inceleme yöntemi EEGdir.

5 EEG süresi ne olmalı? Beyin elektrik dalgaları uykuda, uyanıklıkta ve uyanıklıktan uykuya geçiş dönemlerinde farklılıklar gösterir. Belli dönemlerde hastalıklara ait bulgular daha bariz görülür veya hiç görülmez. Dolayısıyla ideal bir EEG incelemesinde bütün bu dönemlerin görülmesi hedeflenmelidir. İdeal olarak bir saatlik uyku ve uyanıklığın gözleneceği bir kayıt tercih edilir. Daha uzun,3 saatlik,  gece boyu veya 24 saatlik kayıtlar da kullanılabilir . 

6 Normal EEG (Rutin EEG) : 20- 30 dakika arasında sürer.
Uyku-Uyanıklık EEG: Ortalama 1 saat sürer (20 Dakika uyanık, dakika uyku halinde), Bazı durumlarda  3 saatlik, tüm gece veya 24 saatlik EEG çekilebilinir

7 EEG ZARARLI MI? RADYASYON İÇERİYOR MU?
EEG sırasında sadece beynin elektrik dalgalarının kaydı yapılır. Vücuda elektrik verilmez. EEG tamamen ağrısız ve zararsız bir inceleme yöntemidir. EEG ile akıldan gecen düşünceler okunmaz ve zeka ölçülemez. EEG nin zararı yoktur, her yaşta insana EEG çekilebilir. EEG DE RADYASYON ETKİSİ YOKTUR,

8 Beta (13-30 Hz, daha düşük genlikli, düzensiz)
ELEKTROENSEFALOGRAM Alfa (8-12 Hz, 50 mikroV, düzenli) Uyanık ve gevşemiş durumda iken ve özellikle gözler kapatıldığında, en fazla parieto-oksipital bölgede Beta (13-30 Hz, daha düşük genlikli, düzensiz) Sinir sistemi aktif olarak bir duysal girdiyi işlerken veya zihinsel bir aktivite içindeyken Teta (4-7 Hz) Bebeklerde uyanıkken, erişkinde ise uykuda, emosyonel streste veya beyin patolojilerinde görülür Delta (0-4 Hz) Erişkinlerde uykuda görülür, fakat uyanık bebeklerde normaldir. Uyanık erişkinde görülmesi beyin hasarını gösterir

9

10 Beynin aktivite düzeyi yükseldikçe, EEG dalgaları frekansı yükselir, genlikleri (amplitude) ise azalır. Egemen frekanslar yaşla yükselmektedir. Yeni doğanlarda: 3-4 Hz 2-3 yaş aralığındakilerde: 6-7 Hz arasına, Yetişkinlerde:8-12 Hz İyi bir EEG çekimi yapmak için, vücuttan veya dışardan kaynaklanan,gürültü veya istenmedik etkileri azaltacak, önlemler alınmalıdır.

11 UYKU VE EEG Uykunun değişik evrelerinde EEG dalga desenlerinin değiştiği saptanmıştır. Normal bireylerde görülen desenlerle karşılaştırılarak, uyku bozuklukları tespit edilebilmekte, nedenleri araştırılmaktadır. Tipik bir gece uykusunun başlangıcındaki geçici evre, uyku ile uyanıklık durumları arasında dalgalanmakta, 5 dakika kadar sürmektedir. Daha sonra EEG desenlerinde iğ biçimli desenlerin ortaya çıktığı ikinci evreye geçilmektedir.

12 Uykuya geçtikten 90 dakika kadar sonra,
Delta uykusu adı verilen üçüncü evrede EEG eğrilerinde daha yavaş ve yüksek genlikli delta dalgaları belirginleşmekte, bu evrede kısa dönemler için ikinci evreye de geçilmektedir. Uykuya geçtikten 90 dakika kadar sonra, hızlı göz hareketlerinin olduğu (REM) rüyalı dönem başlamaktadır. Bu durumda beyin aktivitesi birçok bakımdan uyanık duruma benzese de vücut kasları oldukça gevşek kalmaktadır. Sağlıklı insanlarda, 5-10 dakika süren rüyalı REM döneminden sonra ikinci evreye dönüşlerle tekrar tekrar yeni bir REM dönemine günde ortalama 4 kez geçilebilmektedir

13


"EEG Beynimiz çok düşük şiddette sürekli eletkrik akımı üretir ve dalgaları düzenli bir şekilde yayar, EEG bu dalgaları bilgisayar ortamında kaydedilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları