Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.. 2 3KGF; Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.. 2 3KGF; Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi."— Sunum transkripti:

1 1 KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.

2 2

3 3KGF; Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi özgün bir “ KREDİ KEFALET ” Kuruluşudur. AECM (Avrupa Karşılıklı Garanti Kuruluşları Birliği)

4 4 KGF Kefaleti; KOBİ’ler lehine açılmış bir “kredi” iken, KOBİ’ler lehine açılmış bir “kredi” iken, bankalar için bir “ teminat ”tır. bankalar için bir “ teminat ”tır.

5 5

6 6

7 7 ORGANİZASYON YAPISI

8 8

9 9 TOPLAM KAYNAKLARIMIZ Taahhüt Edilen Sermaye: 240,0 milyon TL Ödenmiş Sermaye : 119,0 milyon TL Fonlar : 6,5 milyon TL - BTC Co. : 3,0 milyon TL -Alman Teknik İşbirliği : 3,0 milyon TL Kurumu (GTZ) : 3,0 milyon TL -Kosgeb Fon Katkısı : 0,5 milyon TL Toplam Kaynak : 246,5 milyon TL

10 10 MEVCUT ŞUBELERİMİZ (17)

11 11 MEVCUT ŞUBELERİMİZ (17 ŞUBE) ANKARA ŞB.ANKARA ŞB. İSTANBUL-AVRUPA ŞB. (Haziran/1996)İSTANBUL-AVRUPA ŞB. (Haziran/1996) İZMİR ŞUBESİ (Ekim/2004)İZMİR ŞUBESİ (Ekim/2004) İSTANBUL-ANADOLU ŞB (Haziran/2005)İSTANBUL-ANADOLU ŞB. (Haziran/2005) DİYARBAKIR ŞB. (Temmuz/2007)DİYARBAKIR ŞB. (Temmuz/2007) KAYSERİ ŞB. (Ağustos/2007)KAYSERİ ŞB. (Ağustos/2007) ADANA ŞB. (Kasım/2007)ADANA ŞB. (Kasım/2007) DENİZLİ ŞB. (Ocak/2008)DENİZLİ ŞB. (Ocak/2008) TRABZON ŞB. (Mayıs/2008)TRABZON ŞB. (Mayıs/2008) SAMSUN ŞB. (Ağustos/2008)SAMSUN ŞB. (Ağustos/2008) ERZURUM ŞB. (Ağustos/2008)ERZURUM ŞB. (Ağustos/2008)

12 12 BURSA ŞB. (Ağustos/2008)BURSA ŞB. (Ağustos/2008) VAN ŞB. (Eylül/2008)VAN ŞB. (Eylül/2008) KONYA ŞB. (Ekim/2008)KONYA ŞB. (Ekim/2008) GAZİANTEP ŞB. (Kasım/2008)GAZİANTEP ŞB. (Kasım/2008) SAKARYA ŞB. (Ocak/2009)SAKARYA ŞB. (Ocak/2009) SİVAS ŞB. (Ocak/2009)SİVAS ŞB. (Ocak/2009) MEVCUT ŞUBELERİMİZ (17 ŞUBE)

13 13 KOBİ’lerin finansa erişimini kolaylaştırmak, KOBİ’lerin finansa erişimini kolaylaştırmak, KOBİ’lerin kayıt içine alınmasını sağlamak, KOBİ’lerin kayıt içine alınmasını sağlamak, KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payını yükseltmek, KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payını yükseltmek, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak, KOBİ’lerin kayıt dışı piyasalar yerine Bankalardan borçlanmasını teşvik etmek. KOBİ’lerin kayıt dışı piyasalar yerine Bankalardan borçlanmasını teşvik etmek. AMACIMIZ

14 14 Uluslararası Kredi ve Kefalet Kuruluşları ile kaynak ve fon sağlayacak şekilde ilişkileri güçlendirmek, Uluslararası Kredi ve Kefalet Kuruluşları ile kaynak ve fon sağlayacak şekilde ilişkileri güçlendirmek, KOBİ’lerin kefaletimiz ile kullandıkları kredilerin, toplam krediler içindeki payını % 1’e yükseltmek, KOBİ’lerin kefaletimiz ile kullandıkları kredilerin, toplam krediler içindeki payını % 1’e yükseltmek, KGF hizmet standardını yükseltmek ve belgelendirmek, KGF hizmet standardını yükseltmek ve belgelendirmek, Kefil olunan firmaların derecelendirilmesi sistemine geçmek, Kefil olunan firmaların derecelendirilmesi sistemine geçmek, Her bir banka şubesinden en az 1 KOBİ’ye kefil olmak. Her bir banka şubesinden en az 1 KOBİ’ye kefil olmak. HEDEFLERİMİZ

15 15 KOBİ ve KOBİ sayılan vasıflara sahip Esnaf ve Sanatkar, Tarımsal İşletme, Çiftçi ve Serbest Meslek mensubu olmak,KOBİ ve KOBİ sayılan vasıflara sahip Esnaf ve Sanatkar, Tarımsal İşletme, Çiftçi ve Serbest Meslek mensubu olmak, İflas ve tasfiye sürecinde olmamak,İflas ve tasfiye sürecinde olmamak, Vergi ve SGK borçlarından dolayı takibat sürecinde olmamak,Vergi ve SGK borçlarından dolayı takibat sürecinde olmamak, Finans Kurumları tarafından haklarında takibat bulunmamak.Finans Kurumları tarafından haklarında takibat bulunmamak. YARARLANICI KRİTERLERİ

16 16 KOBİ vasfına sahip İktisadi faaliyet gösteren Her türlü Ticari İşletmeler, Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf ve Sanatkarlar, Çiftçiler ve Tarımsal İşletmeler, Kooperatifler.

17 17 KOB İ Ciro Toplamı ≤ 25 Milyon TL Çalışan Sayısı ≤ 250 Kişi 2005/9617 sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”

18 18 ÇALIŞMA ESASLARI Risk paylaşım esasına göre; ÖZKAYNAKLARDAN VERİLEN KEFALETLERDE: KGF Payı : azami % 80 Banka Payı : min. % 20 Banka Payı : min. % 20 TÜRK EXİMBANK Kredilerinde % 100 oranında KEFALET

19 19 Risk paylaşım esasına göre; HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERDE: KGF Payı : azami % 65 Banka Payı : min. % 35 Banka Payı : min. % 35 ÇALIŞMA ESASLARI

20 20 KGF’YE TANINAN DEVLET DESTEKLERİ Kurumlar Vergisi MuafiyetiKurumlar Vergisi Muafiyeti KDV İstisnasıKDV İstisnası Harç ve Damga VergisiHarç ve Damga Vergisi İstisnası İstisnası

21 21 Kaldıraç Rasyosu 5 olup, Toplam Kaynaklarının 5 katına kadar KEFALET’tebulunmaktadır. GENEL KEFALET LİMİTİ

22 22 ÖZKAYNAKLARDAN VERİLEN KEFALETLERDE: Bir KOBİ için KEFALET ÜST LİMİTİ 1.000.000.- TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise KEFALET ÜST LİMİTİ 1.500.000.-TL’ dir. KOBİ KEFALET LİMİTİ

23 23 ANCAK bu limit; TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.’den Kullanılacak Kredilerde Proje bazında değerlendirilecek olup, TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXİMBANK)’den Kullanılacak Kredilerde ise Bir KOBİ için 500.000.-TL, risk grubu oluşturduğu gerçek veya tüzel kişiler için ise grup limiti 750.000.-TL. dir.

24 24 YARARLANICI BAŞINA YARARLANICI BAŞINA 1 MİLYON TL BİR RİSK GRUBUNA AİT YARARLANICILAR İÇİN 1,5 MİLYON TL YARARLANICILAR İÇİN 1,5 MİLYON TL YARARLANICI KEFALET LİMİTİ HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERDE:

25 25 KGF gücünü, Güçlü Ortaklık Yapısından ve Kefalet fiilini Kefalet fiilini ‘KURUMSALLAŞTIRMIŞ’ ‘KURUMSALLAŞTIRMIŞ’ olmasından almaktadır. olmasından almaktadır. KURUMSAL KEFALET

26 26 KEFALETİN KARŞILIĞI Verdiği kefaletin %20’si kadar kaynağını ilgili banka nezdinde Kredi Karşılığı Sorumluluk Fonu Hesabı (KKSFH) adı altında karşılık olarak tutmaktadır.

27 27 Bir Kredi Kuruluşu olarak KGF Kefalet’i, Bankacılık Mevzuatı Karşılıklar Bankacılık Mevzuatı Karşılıklar Yönetmeliği’nde 3.Grup Teminatlar arasında sayılmasına rağmen, ASLİ ve LİKİT bir teminattır. bir teminattır. TEMİNATIMIZIN NİTELİĞİ

28 28 KOBİ’LER LEHİNE “ MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL ” MÜTESELSİL KEFİL ” sıfatı ile verilen KEFALET KEFALETİMİZİN NİTELİĞİ

29 29 K G F Kalkınmad a Öncelikli Yöreler Girişimciliğin Desteklenmesi Teknolojik yatırımlar Yenilikçi yatırımlar İstihdam yaratan yatırımlar Döviz Kazandırıc ı Faaliyetler ÖNCELİKLERİMİZ

30 30 ÇALIŞILAN BANKA VE FİNANS KURUMLARI (38) Kamu Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Özel Sermayeli Bankalar Katılım Bankaları Finansal Kiralama Şirketleri

31 31 Kamu Bankaları Türkiye Halk Bankası A.Ş. (09/1996) Türkiye Halk Bankası A.Ş. (09/1996) Vakıflar Bankası T.A.O. (04/2003) Vakıflar Bankası T.A.O. (04/2003) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (11/2006) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (11/2006)

32 32 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (12/2007) Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (12/2007) Türk Eximbank (01/2008) Türk Eximbank (01/2008) (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş (07/2008) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş (07/2008) BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (06/2009) A.Ş. (06/2009)

33 33 Özel Sermayeli Bankalar Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (07/2002) Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (07/2002) Şekerbank T.A.Ş. (04/2003) Şekerbank T.A.Ş. (04/2003) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş (10/2003) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş (10/2003) Tekstil Bankası A.Ş. (06/2004) Tekstil Bankası A.Ş. (06/2004) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (06/2005) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (06/2005) Finansbank A.Ş. (11/2005) Finansbank A.Ş. (11/2005) Denizbank A.Ş. (04/2006) Denizbank A.Ş. (04/2006) Fortis Bank A.Ş. (05/2007) Fortis Bank A.Ş. (05/2007) Türkiye İş Bankası A.Ş. (08/2007) Türkiye İş Bankası A.Ş. (08/2007) Alternatif Bank A.Ş. (04/2008) Alternatif Bank A.Ş. (04/2008) Akbank T.A.Ş. (08/2008) Akbank T.A.Ş. (08/2008) HSBC Bank A.Ş. (04/2009) HSBC Bank A.Ş. (04/2009) ING Bank A.Ş. (04/2009) ING Bank A.Ş. (04/2009) Anadolubank A.Ş. (06/2009) Anadolubank A.Ş. (06/2009) Eurobank Tekfen A.Ş. (09/2009) Eurobank Tekfen A.Ş. (09/2009) Turkland Bank A.Ş. (11/2009) Turkland Bank A.Ş. (11/2009)

34 34 Katılım Bankaları Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (10/2004) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (10/2004) Asya Katılım Bankası A.Ş. (01/2006) Asya Katılım Bankası A.Ş. (01/2006) Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (01/2007) Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (01/2007) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (06/2009) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (06/2009)

35 35 Finansal Kiralama Şirketleri Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (09/2005) Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (09/2005) Halk Finansal Kiralama A.Ş. (02/2006) Halk Finansal Kiralama A.Ş. (02/2006) Ak Finansal Kiralama A.Ş. (02/2007) Ak Finansal Kiralama A.Ş. (02/2007) Finans Finansal Kiralama A.Ş. (02/2007) Finans Finansal Kiralama A.Ş. (02/2007) İş Finansal Kiralama A.Ş. 08/2007) İş Finansal Kiralama A.Ş. 08/2007) Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (06/2009) Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (06/2009) TEB Finansal Kiralama A.Ş. (06/2009) TEB Finansal Kiralama A.Ş. (06/2009) Fortis Finansal Kiralama A.Ş. (10/2009) Fortis Finansal Kiralama A.Ş. (10/2009) Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. (12/2009) Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. (12/2009) Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (01/2010) Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (01/2010) EFG Finansal Kiralama A.Ş. (03/2010) EFG Finansal Kiralama A.Ş. (03/2010)

36 36 KEFALET VERİLEN KREDİ TÜRLERİ Leasing işlemleri dahil, KOBİ’lerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere her tür nakdi ve gayri nakdi krediler.

37 37 DEĞERLENDİRME KISTASLARI Kredilendirme ilkelerine sahip olmak. Kredilendirme ilkelerine sahip olmak. “Karlı”, “Gerçekleştirilebilir” ve “Yapılabilir” bir “Karlı”, “Gerçekleştirilebilir” ve “Yapılabilir” bir proje, proje, İstihdam yaratan ve istihdamı koruyan bir proje, İstihdam yaratan ve istihdamı koruyan bir proje, “Kabul edilebilir risklere” sahip bir proje, “Kabul edilebilir risklere” sahip bir proje, Proje becerisi ve mesleki deneyime sahip bir Proje becerisi ve mesleki deneyime sahip bir yönetim kadrosu. yönetim kadrosu. Çevreye “saygılı ve duyarlı” bir proje. Çevreye “saygılı ve duyarlı” bir proje.

38 38 KEFALET SÜRECİ

39 39 KEFALET SÜRECİ

40 40 KEFALET MALİYETLERİ İşlemin mahiyeti ve niteliğine göre Kefalet Riski üzerinden: Yıllık % 1-2 oranında komisyon

41 41PROJELERİMİZ

42 42 UYGULANMAKTA OLAN PROJELERİMİZ I- KOSGEB CANSUYU KOBİ DESTEK PROJELERİ II- BTC BORU HATTI’nda YERLEŞİK KOBİ’LERE BTC Co.- KGF A.Ş. KREDİDESTEK PROJESİ BTC Co.- KGF A.Ş. KREDİ DESTEK PROJESİ III- AYF KONTR-GARANTİSİNE DAYALI DESTEKLER IV- TARİŞ İNCİR, ÜZÜM, PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ’NE BAĞLI KOOPERATİFLER KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ’NE BAĞLI KOOPERATİFLER ARACILIĞI İLE ÜRÜN ALIMI FİNANSMAN DESTEĞİ ARACILIĞI İLE ÜRÜN ALIMI FİNANSMAN DESTEĞİ V- MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BİRLİĞİ’NE ÜYE ÇİFTÇİLERİN ÜRÜN TESLİMİNDEN DOĞAN ALACAKLARININ ÖN ÇİFTÇİLERİN ÜRÜN TESLİMİNDEN DOĞAN ALACAKLARININ ÖN FİNANSMANINA YÖNELİK DESTEK FİNANSMANINA YÖNELİK DESTEK VI- UND (ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ) İHRACATA SEVKİYAT DESTEĞİ (İHRACATIN DOĞRUDAN DESTEKLENMESİ) SEVKİYAT DESTEĞİ (İHRACATIN DOĞRUDAN DESTEKLENMESİ) VII- HAZİNE KAYNAKLI, KOBİ’LERE KREDİ GARANTİ DESTEĞİ

43 43 I-KOSGEB CANSUYU KOBİ DESTEK PROJELERİ PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ: MAYIS/2008PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ: MAYIS/2008 GERÇEKLEŞEN : 110,6 Milyon TLGERÇEKLEŞEN : 110,6 Milyon TL GERÇEKLEŞEN KOBİ SAYISI : 1045GERÇEKLEŞEN KOBİ SAYISI : 1045

44 44 II-BTC BORU HATTI’ nda YERLEŞİK KOBİ’LERE BTC Co.-KGF A.Ş. KREDİ DESTEK PROJESİ PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ: NİSAN/2008 PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ: NİSAN/2008 TOPLAM KREDİ HACMİ : 25 Milyon USDTOPLAM KREDİ HACMİ : 25 Milyon USD KOBİ BAŞINA AZAMİ LİMİT : 100 Bin USDKOBİ BAŞINA AZAMİ LİMİT : 100 Bin USD ÖNGÖRÜLEN KOBİ SAYISI : 250ÖNGÖRÜLEN KOBİ SAYISI : 250 GERÇEKLEŞEN KULLANDIRIM: 1,2 Milyon USDGERÇEKLEŞEN KULLANDIRIM: 1,2 Milyon USD GERÇEKLEŞEN KOBİ SAYISI : 39GERÇEKLEŞEN KOBİ SAYISI : 39

45 45 III- AYF KONTR- GARANTİSİ’ NE DAYALI DESTEKLER (MAP:MULTI-ANNUAL PROGRAMME) (TAMAMLANDI - 01.12.2004 - 30.06.2008) PROJE BÜYÜKLÜĞÜ : 24 Milyon EUROPROJE BÜYÜKLÜĞÜ : 24 Milyon EURO KOBİ BAŞINA AZAMİ LİMİT: 400 Bin EUROKOBİ BAŞINA AZAMİ LİMİT: 400 Bin EURO GERÇEKLEŞEN KULLANDIRIM: 21,2 Milyon EUROGERÇEKLEŞEN KULLANDIRIM: 21,2 Milyon EURO KOBİ SAYISI: 205KOBİ SAYISI: 205

46 46 III- AYF KONTR-GARANTİSİ İLE “HER KÖYE BİR KOBİ” PROJESİ PROJE BÜYÜKLÜĞÜ : 112,5 Milyon EUROPROJE BÜYÜKLÜĞÜ : 112,5 Milyon EURO KONTR-GARANTİ TUTARI : 45 Milyon EuroKONTR-GARANTİ TUTARI : 45 Milyon Euro AYF PAYLAŞIM ORANI : % 50AYF PAYLAŞIM ORANI : % 50 KOBİ BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ : 625 Bin TLKOBİ BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ : 625 Bin TL KOBİ BAŞINA AZAMİ KEFALET LİMİTİ : 500 Bin TLKOBİ BAŞINA AZAMİ KEFALET LİMİTİ : 500 Bin TL VADE : 1 – 8 YILVADE : 1 – 8 YIL KOMİSYON ORANI : % 1KOMİSYON ORANI : % 1 START-UP/3 Yaş altı KOBİ’ler için : % 30 (proje büyüklüğü)START-UP/3 Yaş altı KOBİ’ler için : % 30 (proje büyüklüğü) YARARLANMA SÜRESİ : 27/OCAK/2013YARARLANMA SÜRESİ : 27/OCAK/2013

47 47 IV- TARİŞ ÜZÜM, İNCİR, PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNE ÜRÜN ALIMI FİNANSMAN DESTEĞİ PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ: EYLÜL/2008PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ: EYLÜL/2008 PROJE TUTARI : 50 Milyon TLPROJE TUTARI : 50 Milyon TL GERÇEKLEŞEN KULLANDIRIM :29.7 Milyon TLGERÇEKLEŞEN KULLANDIRIM :29.7 Milyon TL

48 48 V- S.S.MARMARA BİRLİK MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ÜRÜN ALIMI FİNANSMAN DESTEĞİ PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ : ŞUBAT/2009PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ : ŞUBAT/2009 PROJE TUTARI : 5 Milyon TLPROJE TUTARI : 5 Milyon TL ÜRETİCİ BAŞINA AZAMİ LİMİT : 20.000.-TLÜRETİCİ BAŞINA AZAMİ LİMİT : 20.000.-TL ÖNGÖRÜLEN : 500 üreticiÖNGÖRÜLEN : 500 üretici GERÇEKLEŞEN : 169 üreticiGERÇEKLEŞEN : 169 üretici GERÇEKLEŞEN KULLANDIRIM : 630.475.-TLGERÇEKLEŞEN KULLANDIRIM : 630.475.-TL

49 49 VI- UND İHRACATA SEVKİYAT DESTEĞİ UND ÜYELERİNİN TÜRK EXİMBANK’tan KULLANACAKLARI KREDİLERDE PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ: MART/2009 PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ: MART/2009 PROJE TUTARI : 10 Milyon USD PROJE TUTARI : 10 Milyon USD GERÇEKLEŞEN : 10 Milyon USD GERÇEKLEŞEN : 10 Milyon USD FİRMA BAŞINA AZAMİ LİMİT: 500.000.-TL FİRMA BAŞINA AZAMİ LİMİT: 500.000.-TL ÖNGÖRÜLEN FİRMA SAYISI : 250 ÖNGÖRÜLEN FİRMA SAYISI : 250 GERÇEKLEŞEN : 67 GERÇEKLEŞEN : 67

50 50 HAZİNE’den AKTARILACAK KAYNAK : 1 MİLYAR TL SAĞLANACAK KREDİ HACMİ: 10 MİLYAR TL SAĞLANACAK KEFALET TUTARI YARARLANICI BAŞINA : 1 MİLYON TL BİR RİSK GRUBUNA AİT YARARLANICILAR İÇİN: 1,5 MİLYON TL VII- HAZİNE KAYNAKLI “KOBİ’lere KREDİ GARANTİ DESTEĞİ”

51 51RAKAMLARLA KREDİ GARANTİ FONU (31/12/2009 İTİBARİYLE)

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58 TANITIM FAALİYETLERİ 80 adet çeşitli banka sunumu, 12 adet TV Programı 48 adet Ticaret ve Sanayi Odası, 54 adet çeşitli dernek ve birlik, 25 adet KOSGEB ve TOSYÖV, 23 adet çeşitli kuruluşlarca organize edilen sunumlar. TOPLAM 242 adet TANITIM FAALİYETİ

59 59 TARİHÇ E 1994Temmuzİlk kredi kefaletinin verilmesi. 1995Ağustos KOSGEB’in ortaklığa katılması. 1996 Mart Halk bank’ın ortaklığa katılması. 1996 Haziran İstanbul Şubesi’nin açılması. 2004Ekim İzmir Şubesi’nin açılması. 2004 Kasım AYF kontr-garantisinin sağlanması 2005Haziran İstanbul Anadolu Şubesi’nin açılması. 2005Eylül AECM Üyeliği 2006 Eylül Sermayenin artırılması. 2007MayısŞirket Ünvanının Kredi Garanti Fonu A.Ş. Olarak değiştirilmesi 2007 Temmuz Diyarbakır Şubesi’nin açılması. 2007Ağustos Kayseri Şubesi’nin açılması. 2007Kasım Adana Şubesi’nin açılması. 1

60 60 2007Aralık Sermayenin artırılması. 2008Ocak Denizli Şubesi’nin açılması. 2008Mayıs Trabzon Şubesi’nin açılması. 2008Ağustos Samsun Şubesi’nin açılması. 2008 Ağustos Erzurum Şubesi’nin açılması 2008Ağustos Bursa Şubesi’nin açılması. 2008 Eylül Van Şubesi’nin açılması. 2008Ekim Konya Şubesi’nin açılması. 2008Kasım Gaziantep Şubesi’nin açılması 2009Ocak Sivas Şubesi’nin açılması 2009 Ocak Sakarya Şubesi’nin açılması 2009EylülSermaye artırımı TARİHÇ E 2

61 61 Teşekkür Ederim.


"1 KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.. 2 3KGF; Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları