Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Birinci Basamakta Antibiyotik Kullanımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Birinci Basamakta Antibiyotik Kullanımı"— Sunum transkripti:

1 Birinci Basamakta Antibiyotik Kullanımı
Sercan Ulusoy İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2 Birinci Basamak Hekimliğinde Sık Karşılaşılan İnfeksiyonlar
Solunum Yolu İnfeksiyonları Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları Üriner Sistem İnfeksiyonları Deri ve Yumuşak doku İnfeksiyonları (Non-komplike) Gastrointestinal İnfeksiyonlar

3 Birinci Basamak Hekimliğinde İnfeksiyonlar:
Toplum Kökenli İnfeksiyonlar Ayaktan Tedaviye Uygun Oral Antibiyotikler Monoterapi Ampirik Tedavi Sık

4 Doğru Antibiyotik Kullanımı
Doğru Antibiyotik Seçimi Doğru Doz Doğru Süre Doğru Yol Doğru Hasta Değerlendirmesi

5 Tedavi Amaçlı Antibiyotik Kullanımı
a) Etkene yönelik (Özgül tedavi) b) Ampirik

6 Solunum Yolu İnfeksiyonları
İnsanlarda en sık görülen infeksiyonlar arasında ilk sırada Büyük çoğunluğu viral Tüm antibiyotik reçetelerinin % 60’ı solunum yolu infeksiyonu

7 Solunum yolu infeksiyonları
Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları Akut tonsillofarenjit Akut sinüzit Akut otitis media Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları Toplumdan edinilmiş pnömoniler Kronik bronşitin akut alevlenmeleri

8 Bakteriyel solunum yolu infeksiyonlarının major patojenleri
A.tonsillofarenjit S.pyogenes (AGBHS) A.otitis media ve A.sinüzit S.pneumoniae H.influenzae M.catarrhalis Pnömoniler ve KOAH alevlenmeleri S.pneumoniae M.pneumoniae H.influenzae C.pneumoniae M.catarrhalis L.pneumophila

9 AGBHS’ lara etkili antibiyotikler
doğal penisilinler (pen G, pen V) aminopenisilinler makrolidler, ketolitler oral sefalosporinler klindamisin

10 AGBHS tonsillofarenjiti
Klasik tedavi oral penisilin V çocuk: 250 mg 2x1 veya 3x gün erişkin: 250 mg 4x gün 500 mg 2x gün parenteral benzatin penisilin milyon Ü tek doz IM Ü tek doz (27 kg’ ın altı)

11 Penisilin tedavisi Alternatif tedaviler
1. Aminopenisilinler (ampisilin, amoksisilin) 2. Makrolidler (eritromisin, diritromisin, roksitromisin, klaritromisin, azitromisin) ve ketolitler 3. Oral sefalosporinler 4. Klindamisin

12 Akut otitis media, Akut sinüzit Pnömoni, KOAH alevlenmeleri
En sık rastlanan etkenler Streptococcus pneumoniae (% 50-60) Haemophilus influenzae (% 25-35) Moraxella catarrhalis (% 5-10)

13 Tedavi: Çoğunlukla ampirik
Kültür örnegi almak pratik değil A.otitis media: (timpanosentez ile materyal aspirasyonu) A.sinüzit: (sinüs aspirasyon sıvısı) Pnömoni ve KOAH alevlenmeleri: Kaliteli balgam sorunu

14 SolunumYolu İnfeksiyonlarında Tedavi Seçenekleri-1
Amoksisilin mgx PO gün Alfoxil Amoksina Amoksilin Demoksil Largopen Amoksisilin/Klavulonat X ” ” Augmentin-BID 625 mgr Augmentin-BID 1000 mg Amoklavin-BID 625 mgr Amoklavin-BID 1000 mg Bioment Klamoks-BID 1000 mg

15 SolunumYolu İnfeksiyonlarında Tedavi Seçenekleri-2
Sefprozil mgX gün Serozil Sefuroksim aksetil mgX2 Zinnat Enfexia Oraceftin Lorakarbef tonsillit 200 mgX sinüzit 400 mgX2 Lorabid

16 SolunumYolu İnfeksiyonlarında Tedavi Seçenekleri-3
Klaritromisin mgX PO gün Klacid Klamaxin Klax Klaromin Azitromisin mgx PO gün Zitromax Azitro Azomax Zitrotek Telitromisin mgX PO gün Ketek

17 SolunumYolu İnfeksiyonlarında Tedavi Seçenekleri-4
Levofloksasin mgX PO gün Tavanic Cravit Moksiflokssin mgX PO gün Avelox

18 Üriner Sistem İnfeksiyonları
Basit Sistit (Kadınlarda) Akut piyelonefrit

19 Sistit ve Piyelonefrit Ayırıcı Tanı
Sistit Piyelonefrit Ateş >38.5 ° C KVA’da hassasiyet Dizüri,pollaküri ± Sıkışma hissi ± Lökositoz Lökosit silendirleri Sedimentasyon  CRP pozitifliği

20 Basit Sistit Tedavisi-1
Tedavi 3 gün TMP SMZ Bactrim fort tab Kemoprim Metoprim Trimoks Siprofloksasin Cipro Ciproxin Ciflosin Sifloks, Roxin, Sanset 160/800 mg 12 s ara ile 500 mg 12 s ara ile

21 Basit Sistit Tedavisi-2
Tedavi 3 gün Ofloksasin mg s ara ile Tarivid Ofloks Menefloks Oflocide Norfloksasin mg s ara ile Noroxin

22 Akut İnfeksiyöz gastroenteritler
%80-90 antibiyotik gerekmez İnflamatuvar ishallerde antibiyotik gerekir (Dışkıda lökosit, ateş,sistemik toksisite, kan ve mukus varlığı) E.coli,Salmonella, Shigella en sık

23 Dışkıda lökosit varsa;
-EIEC -Shigella, Salmonella -Yersinia -Campylobacter *Ülseratif kolit ve Crohn hastalığında dışkıda lökosit vardır Dışkıda lökosit yoksa; -Viral ve paraziter ishaller -V.cholerae -ETEC

24 İnflamatuvar ishal Ofloksasin 2x200 mg/gün 3-5 gün
Tarivid Ofloks Menefloks Oflocide Siprofloksasin 2x500 mg/gün 3-5 gün Cipro Ciproxin Ciflosin Sifloks, Roxin, Sanset Amip? Metronidazol 3x mg 5-7 gün Flagyl Nidazol

25 Deri-Yumuşak Doku İnfeksiyonları
Etkenler: Stafilokoklar (S.aureus, S.epidermidis) Streptokoklar Oral 1.2 Kuşak sefalosporinler (sefaleksin, sefadroksil, sefradin, sefuroksim aksetil) Ampisilin/sulbaktam, Amoksisilin/klavulanik asit Makolitler, klindamisin levofloksasin

26 Hepinize Başarılar Dilerim


"Birinci Basamakta Antibiyotik Kullanımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları