Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Birinci Basamakta Antibiyotik Kullanımı Sercan Ulusoy İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 0532.4260933.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Birinci Basamakta Antibiyotik Kullanımı Sercan Ulusoy İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 0532.4260933."— Sunum transkripti:

1 Birinci Basamakta Antibiyotik Kullanımı Sercan Ulusoy İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı sercan.ulusoy@ege.edu.tr 0532.4260933

2 Birinci Basamak Hekimliğinde Sık Karşılaşılan İnfeksiyonlar Solunum Yolu İnfeksiyonları Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları Üriner Sistem İnfeksiyonları Deri ve Yumuşak doku İnfeksiyonları (Non- komplike) Gastrointestinal İnfeksiyonlar

3 Birinci Basamak Hekimliğinde İnfeksiyonlar: Toplum Kökenli İnfeksiyonlar Ayaktan Tedaviye Uygun Oral Antibiyotikler Monoterapi Ampirik Tedavi Sık

4 Doğru Antibiyotik Kullanımı Doğru Antibiyotik Seçimi Doğru Doz Doğru Süre Doğru Yol Doğru Hasta Değerlendirmesi

5 Tedavi Amaçlı Antibiyotik Kullanımı a) Etkene yönelik (Özgül tedavi) b) Ampirik

6 Solunum Yolu İnfeksiyonları İnsanlarda en sık görülen infeksiyonlar arasında ilk sırada İnsanlarda en sık görülen infeksiyonlar arasında ilk sırada Büyük çoğunluğu viral Büyük çoğunluğu viral Tüm antibiyotik reçetelerinin % 60’ı solunum yolu infeksiyonu Tüm antibiyotik reçetelerinin % 60’ı solunum yolu infeksiyonu

7 Solunum yolu infeksiyonları Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları Akut tonsillofarenjit Akut sinüzit Akut otitis media Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları Toplumdan edinilmiş pnömoniler Kronik bronşitin akut alevlenmeleri

8 A.tonsillofarenjit S.pyogenes (AGBHS) A.otitis media ve A.sinüzit S.pneumoniae H.influenzae M.catarrhalis Pnömoniler ve KOAH alevlenmeleri S.pneumoniae M.pneumoniae H.influenzae C.pneumoniae M.catarrhalis L.pneumophila Bakteriyel solunum yolu infeksiyonlarının major patojenleri

9 AGBHS’ lara etkili antibiyotikler doğal penisilinler (pen G, pen V) aminopenisilinler makrolidler, ketolitler oral sefalosporinler klindamisin

10 AGBHS tonsillofarenjiti Klasik tedavi oral penisilin V çocuk: 250 mg 2x1 veya 3x1 10 gün erişkin: 250 mg 4x1 10 gün 500 mg 2x1 10 gün parenteral benzatin penisilin 1.2 milyon Ü tek doz IM 600.000 Ü tek doz (27 kg’ ın altı)

11 Penisilin tedavisi Alternatif tedaviler 1. Aminopenisilinler (ampisilin, amoksisilin) 2. Makrolidler (eritromisin, diritromisin, roksitromisin, klaritromisin, azitromisin) ve ketolitler 3. Oral sefalosporinler 4. Klindamisin

12 Akut otitis media, Akut sinüzit Pnömoni, KOAH alevlenmeleri En sık rastlanan etkenler Streptococcus pneumoniae (% 50-60) Haemophilus influenzae (% 25-35) Moraxella catarrhalis (% 5-10)

13 Tedavi: Çoğunlukla ampirik Kültür örnegi almak pratik değil A.otitis media: (timpanosentez ile materyal aspirasyonu) A.sinüzit: (sinüs aspirasyon sıvısı ) Pnömoni ve KOAH alevlenmeleri: Kaliteli balgam sorunu

14 Amoksisilin 500 mgx3 PO 10-14 gün Alfoxil Amoksina Amoksilin Demoksil Largopen Amoksisilin/Klavulonat 1000X2 ” ” Augmentin-BID 625 mgr Augmentin-BID 1000 mg Amoklavin-BID 625 mgr Amoklavin-BID 1000 mg Bioment Klamoks-BID 1000 mg SolunumYolu İnfeksiyonlarında Tedavi Seçenekleri-1

15 SolunumYolu İnfeksiyonlarında Tedavi Seçenekleri-2 Sefprozil 500 mgX2 10-14 gün Serozil Sefuroksim aksetil 500 mgX2 Zinnat Enfexia Oraceftin Lorakarbef tonsillit 200 mgX2 sinüzit 400 mgX2 Lorabid

16 SolunumYolu İnfeksiyonlarında Tedavi Seçenekleri-3 Klaritromisin 500mgX2 PO 10-14 gün Klacid Klamaxin Klax Klaromin Azitromisin 500 mgx1 PO 5 gün Zitromax Azitro Azomax Zitrotek Telitromisin 800 mgX1 PO 7 gün Ketek

17 SolunumYolu İnfeksiyonlarında Tedavi Seçenekleri-4 Levofloksasin 500mgX1 PO 10-14 gün Tavanic Cravit Moksiflokssin 400 mgX1 PO 7-10 gün Avelox

18 Üriner Sistem İnfeksiyonları Basit Sistit (Kadınlarda) Basit Sistit (Kadınlarda) Akut piyelonefrit Akut piyelonefrit

19 Sistit ve Piyelonefrit Ayırıcı Tanı SistitPiyelonefrit Ateş >38.5 ° C-+ KVA’da hassasiyet-+ Dizüri,pollaküri+± Sıkışma hissi+± Lökositoz -+ Lökosit silendirleri -+ Sedimentasyon  -+ CRP pozitifliği-+

20 Basit Sistit Tedavisi-1 TMP SMZ Bactrim fort tab Kemoprim Metoprim Trimoks Siprofloksasin Cipro Ciproxin Ciflosin Sifloks, Roxin, Sanset 160/800 mg12 s ara ile 500 mg12 s ara ile Tedavi 3 gün

21 Basit Sistit Tedavisi-2 Ofloksasin 200 mg 12 s ara ile Tarivid Ofloks Menefloks Oflocide Norfloksasin 400 mg 12 s ara ile Noroxin Tedavi 3 gün

22 Akut İnfeksiyöz gastroenteritler %80-90 antibiyotik gerekmez %80-90 antibiyotik gerekmez İnflamatuvar ishallerde antibiyotik gerekir (Dışkıda lökosit, ateş,sistemik toksisite, kan ve mukus varlığı) İnflamatuvar ishallerde antibiyotik gerekir (Dışkıda lökosit, ateş,sistemik toksisite, kan ve mukus varlığı) E.coli,Salmonella, Shigella en sık E.coli,Salmonella, Shigella en sık

23 Dışkıda lökosit varsa;-EIEC -Shigella, Salmonella -Yersinia-Campylobacter *Ülseratif kolit ve Crohn hastalığında dışkıda lökosit vardır Dışkıda lökosit yoksa; -Viral ve paraziter ishaller -V.cholerae-ETEC

24 İnflamatuvar ishal Ofloksasin 2x200 mg/gün 3-5 gün Tarivid Ofloks Menefloks Oflocide Siprofloksasin 2x500 mg/gün 3-5 gün Cipro Ciproxin Ciflosin Sifloks, Roxin, Sanset Amip? Metronidazol 3x250-500 mg 5-7 gün Flagyl Nidazol

25 Deri-Yumuşak Doku İnfeksiyonları Etkenler: Stafilokoklar (S.aureus, S.epidermidis) Etkenler: Stafilokoklar (S.aureus, S.epidermidis) Streptokoklar Streptokoklar Oral 1.2 Kuşak sefalosporinler (sefaleksin, sefadroksil, sefradin, sefuroksim aksetil) Ampisilin/sulbaktam, Amoksisilin/klavulanik asit Makolitler, klindamisin levofloksasin

26 Hepinize Başarılar Dilerim


"Birinci Basamakta Antibiyotik Kullanımı Sercan Ulusoy İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 0532.4260933." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları