Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Eğitim Kurumlarının Amaçları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Eğitim Kurumlarının Amaçları"— Sunum transkripti:

1 Özel Eğitim Kurumlarının Amaçları
Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitim gerektiren bireylerin; a) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, b) Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, c) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını, amaçlar.

2 Eğitim Ortamları Özel eğitim hizmetleri 06 Haziran 1997 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda yürütülmektedir. Ülkemizde halen; görme, işitme, ortopedik, zihinsel öğrenme yetersizliği, süreğen hastalığı, uyum güçlüğü ile üstün ve özel yetenekliler olmak üzere yedi ayrı gruba, farklı tür ve kademelerde eğitim hizmetleri verilmektedir.

3 ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARINDA EĞİTİM Özel eğitim gerektiren gruplar
1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ Özel eğitim ihtiyaçları belirlenmiş ay arasındaki çocuklar için bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özellikleri dikkate alınarak yapılan eğitimdir. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne göre okul öncesi eğitim kurumları kontenjanlarının 1/10’unu özel eğitim gerektiren çocuklara ayırmak zorundadır. Okul öncesi özel eğitim sınıflarında sınıf mevcudu en fazla 6 öğrenciden oluşur. Okul Öncesi Özel Eğitim Okullarındaki Okul-Sınıf-Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Özel eğitim gerektiren gruplar Okul sayısı Sınıf sayısı Öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Zihin Engelliler 8 9 12 58 Görme Engelliler 3 5 6 32 İşitme Engelliler 11 118 Uyum Güçlüğü Olanlar 10 20 Kaynaştırma 35 44 46 238 Uzun S. Hasta ve Hast. Yat. Çocuklar Değişken T O P L A M 59 72 85 466

4 2. GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ Görme Engelliler İlköğretim Okulları
Özel eğitim okullarında görme engellilere ve az görenlere; okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde eğitim hizmetleri sunulmaktadır. İlköğretim düzeyindeki görme engelliler okullarının tümü yatılıdır. Bu okullara, gündüzlü öğrenciler de devam edilebilmektedir. İlköğretimlerini tamamlayan görme engelli öğrenciler genel liselere parasız yatılı olarak yerleştirilmekle birlikte istekleri doğrultusunda gündüzlü olarak da uygun programlara devam edebilmektedirler. Görme engelli öğrencilerin araç gereç ihtiyaçları büyük ölçüde Bakanlığımızın Ders Aletleri Yapım Merkezinde üretilmektedir. Bu araç gereçler Genel Müdürlüğümüzce özel eğitim okulu, sınıfı ve kaynaştırma programına devam eden öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır. Braille (kabartma) ders kitaplarının basımı ise Görme Engelliler Basımevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde yapılmakta ve ücretsiz olarak dağıtımı sağlanmaktadır. Görme Engelliler İlköğretim Okullarındaki Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Okul sayısı ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRETMEN SAYILARI Gündüzlü Yatılı Okul öncesi TOPLAM Sınıf Özel eğt. Branş Rehber 16 144 1256 32 1432 6 42 106 127 18 299

5 3. İŞİTME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ
a. İşitme Engelliler İlköğretim Okulları İşitme yetersizliği olan öğrencilere özel eğitim okullarında; okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde yatılı ve gündüzlü eğitim hizmeti verilmektedir. İşitme engelli öğrencilerin normal akranlarıyla birlikte kaynaştırma eğitiminden yararlanması esastır. Ancak, kaynaştırma eğitiminden yararlanamayan öğrenciler İşitme Engelliler İlköğretim Okullarında eğitim görmektedirler. Bu okullarda sınıf mevcudu en fazla 10 öğrenciden oluşmaktadır. İşitme Engelliler İlköğretim Okullarında; Bakanlıkça hazırlanan “İlköğretim Okulu Programı” uygulanmaktadır. İşitme Engelliler İlköğretim Okullarındaki Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Okul sayısı ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRETMEN SAYILARI Gündüzlü Yatılı Okul öncesi TOPLAM Sınıf Özel eğt. Branş Rehber 50 1593 4301 118 6012 11 182 343 315 29 880

6 b. İşitme Engelliler Meslek Liseleri
İşitme engelli öğrencilerin normal akranlarıyla birlikte kaynaştırma eğitiminden yararlanması esastır. Ancak, kaynaştırma eğitiminden yararlanamayan öğrenciler için İşitme Engelliler Meslek Liseleri açılmaktadır. Bu okullarda öğrenim yatılı ve gündüzlü olarak sürdürülmektedir. Parasız yatılı okullara gündüzlü öğrenciler de devam edebilmektedir. İşitme Engelliler Meslek Liselerinde; Bilgisayar (yazılım), Mobilya ve Dekorasyon, Tesisat Teknolojisi, Yapı Ressamlığı, El Sanatları, Makine Ressamlığı, Metal İşleri, Elektrik, Muhasebe, Tekstil-Konfeksiyon ve Giyim bölümlerinde eğitim öğretim sürdürülmektedir. İşitme engelli öğrenciler, kültür derslerini kendi okullarında; meslek ve atölye derslerini ise okullarında ya da bu imkân bulunmaması hâlinde okullarına en yakın olan endüstri meslek, kız meslek ya da ticaret meslek liselerinde görmektedirler. Bu okullarda “Meslekî ve Teknik Öğretim Programları” uygulanmaktadır. İşitme Engelliler Meslek Liselerindeki Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Okul sayısı ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRETMEN SAYILARI Gündüzlü Yatılı TOPLAM Branş Rehber 14 268 901 1169 117 5 122

7 4. FİZİKSEL (ORTOPEDİK) ENGELLİLERİN EĞİTİMİ
Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları Ortopedik yetersizliği olan öğrencilere özel eğitim okullarında; okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde eğitim hizmetleri verilmektedir. Ortopedik yetersizliği olan bireyler için kaynaştırma uygulamaları esas olmakla birlikte bu engel grubuna göre her tür ve kademede gündüzlü ve/veya yatılı özel eğitim kurumları açılmaktadır. Ortopedik Engelliler İlköğretim Okullarında, Bakanlıkça hazırlanan “İlköğretim Okulları Eğitim Program”ı uygulanmaktadır. Bu okullarda, öğrencilerin gelişim özellikleri, yetenekleri ve yeterlilikleri, yetersizlikten etkilenme düzeyleri göz önünde bulundurularak farklı sınıflar oluşturulmaktadır. Ortopedik Engelliler İlköğretim Okullarındaki Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Okul sayısı ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRETMEN SAYILARI Gündüzlü Yatılı TOPLAM Sınıf Branş 4 68 113 181 35 39

8 b. Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri
Ortopedik yetersizliği olan öğrenciler, meslekî ve teknik liselerde ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri ölçüsünde kaynaştırma eğitimi uygulamalarından yararlandırılmaktadır.. Ayrıca, bu öğrenciler için yatılı ve/veya gündüzlü Meslek Liseleri açılmaktadır. Bu kurumlarda “Meslekî ve Teknik Öğretim Programları” uygulanmaktadır. Ortopedik Engelliler Meslek Liselerinde; Cilt ve Serigrafi, Dekoratif El Sanatları ile Muhasebe bölümleri bulunmaktadır. Ortopedik Engelliler Meslek Liselerindeki Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Okul sayısı ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRETMEN SAYILARI Gündüzlü Yatılı TOPLAM Branş Rehber 2 - 69 14 16

9 5. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLANLARIN (ZİHİNSEL ENGELLİLER) EĞİTİMİ
EĞİTİLEBİLİR ZİHİN ENGELLİLER a. Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulları Orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan ilköğretim çağı çocukları için kaynaştırma uygulamaları esas olmakla birlikte gündüzlü Özel Eğitim İlköğretim Okulları da açılmaktadır. Bu okullarda, İlköğretim Okulları “Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan Çocuklar Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özellikleri dikkate alınarak ilgileri, istekleri, yetenekleri ve yeterlilikleri ölçüsünde seçmeli dersler konulmaktadır. Bu okullarda sınıf öğretmenliği esastır. Sınıf mevcutları ise en fazla 10 öğrenciden oluşur. Bu programı tamamlayan öğrenciler gelişim özellikleri ve yeterliliklerine uygun orta öğretim ya da yaygın eğitim kurumlarına yöneltilirler. Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okullarındaki Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Okul sayısı ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRETMEN SAYILARI İlköğretim okulu Okul öncesi TOPLAM Sınıf Özel eğt. Branş Rehber 42 2218 58 2276 243 185 92 12 6 538

10 b. İş Okulları (Meslekî Eğitim Merkezleri)
İlköğretimlerini tamamlayan orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan veya ilköğretimlerini tamamlayıp genel ve meslekî orta öğretim programlarına devam edemeyecek özel eğitim gerektiren bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak, işe ve mesleğe hazırlamak amacıyla açılan gündüzlü özel eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarda sınıf mevcutları en fazla 10 öğrenciden oluşur. Öğrenim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere toplam 4 yıl olup, öğrencilerin seviyesine uygun olarak geliştirilen “İş Okulu Program”ı uygulanmaktadır. İş Okullarındaki (Meslekî Eğitim Merkezleri) Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Okul sayısı ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYILARI Sınıf Özel eğt. Branş Rehber TOPLAM 55 1746 52 61 40 1 154

11 B. ÖĞRETİLEBİLİR ZİHİN ENGELLİLER Eğitim Uygulama Okulları
Genel eğitim programlarından yararlanamayan ağır düzeyde zihinsel yetersizliği (öğretilebilir) olan okul öncesi ve zorunlu ilköğretim çağındaki çocukların öz bakım ve temel yaşam becerilerinin kazandırılması, işlevsel akademik becerilerinin geliştirilmesi ve topluma uyumlarının sağlanmasına yönelik programların uygulandığı özel eğitim kurumlarıdır. Bu okullarda sınıf öğretmenliği esas olup sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde en fazla 6, diğer sınıflarda ise en fazla 8 öğrenciden oluşur. Okul öncesi eğitim sınıfından 6. sınıfa kadar 2 sınıf öğretmeni; 7. ve 8. sınıflarda ise 1 özel eğitim öğretmeni ile 1 usta öğretici veya 2 özel eğitim öğretmeni görevlendirilir. Eğitim süresi 8 yıl olan bu okullarda, “Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Eğitim Uygulama Okullarındaki Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Okul sayısı ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRETMEN SAYILARI Eğt. Uyg. Okulu Okul öncesi TOPLAM Sınıf Özel eğt. Branş Rehber 102 4338 67 4405 197 440 43 13 5 698

12 İş Eğitim Merkezlerindeki Öğrenci ve Öğretmen Sayıları
b. İş Eğitim Merkezleri Eğitim uygulama okullarını bitiren veya zorunlu eğitim çağı dışında kalan ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak ve işe hazırlamak amacıyla farklı konu ve sürelerde meslek kurslarının düzenlendiği gündüzlü özel eğitim kurumlarıdır. Bu merkezlerdeki kurs programlarının süresi en az 1, en fazla 3 yıl olarak belirlenir. Bir kursun programını tamamlayan kursiyerler farklı bir kurs programından da yararlanabilirler. Bu merkezlerde sınıf öğretmenliği esastır. Sınıflarda 1 özel eğitim öğretmeni ile 1 atölye öğretmeni/usta öğretici veya 2 özel eğitim öğretmeni görevlendirilir. Sınıflar en fazla 10 öğrenciden oluşur. İş Eğitim Merkezlerindeki Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Okul sayısı ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYILARI Sınıf Özel eğt. Branş Rehber TOPLAM 106 1067 135 150 48 4 337

13 6- UYUM GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri (OÇEM) Genel eğitim programlarından yeterince yararlanamayan yaygın gelişimsel bozukluklar içinde 3-18 yaş grubunda otizm özellikleri gösteren çocuklar için gündüzlü açılan özel eğitim kurumları ile kaynaştırma eğitimi uygulamaları kapsamında ilköğretim okulları bünyesinde açılan özel eğitim merkezleridir. Bu merkezlerde, öğrencilerin gelişimsel özelliğine dayalı bireyselleştirilmiş eğitim programları esas alınarak hazırlanan Otistik Çocuklar Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu merkezlerde 2 öğrenciye 1 özel eğitim öğretmeni görevlendirilmektedir. Otistik Çocuklar Eğitim Merkezlerindeki Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Okul sayısı ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYILARI Otistik Çoc.Mrk. Okul öncesi TOPLAM Sınıf Özel eğt. Branş Rehber 14 (+68 bağımlı) 730 20 750 89 103 4 77 11 284

14 b. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Olan Çocukların Eğitimi
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi olan çocukların, kaynaştırma uygulamalarının yöntem ve teknikleri ile eğitime devamı uygun görülmektedir. Ancak; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış öğrencilerin eğitiminde sınıf ortamlarının düzenlenmesi, eğitim öğretim yöntem ve tekniklerinin yeniden yapılandırılması, öğretmen tutumlarının değişmesi gerekmektedir. Bu tür tedbirlerin alınabilmesi amacıyla da öğretmenlerin bu hususta eğitilmeleri çalışmalarına devam edilmektedir.

15 7. UZUN SÜRE HASTA VE HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Hastane İlköğretim Okulları Sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıkları sebebiyle eğitime devam edemeyen, çeşitli hastalıklarından dolayı resmî ve özel hastanelerde yatan ve tedavi gören çocuklar için ders yılı kayıplarını önlemek amacıyla açılan özel eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar; Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile üniversiteler arasında imzalanan protokol çerçevesinde açılmaktadır. Hâlen toplam 44 Hastane İlköğretim Okulunda değişken sayıda öğrenci eğitime devam etmektedir.

16 8. DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Sözel iletişimde farklı düzey ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı öğrenme ve iletişimdeki güçlükler bireyin eğitim performansını ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizde engel grupları içinde en kalabalık grubu dil ve konuşma güçlükleri oluşturmaktadır. Bu güçlük aynı zamanda diğer engel gruplarına da eşlik eden ek bir engel olarak da ortaya çıkmaktadır. Dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar özel eğitim önlemleri alınarak normal okullarda kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam etmektedirler. Engel grupları içerisinde okul öncesi ve ilköğretimde kaynaştırma uygulamalarına en çok devam eden bu gruptur. Bu öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde tedavi ve terapi hizmetlerinden ziyade yönlendirme ağırlıklı bir hizmet sunulmaktadır.

17 9. ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim çağındaki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. Bu merkezlerde; üstün veya özel yetenekli, liderlik ruhu ve yaratıcılık özellikleri olan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaparak, yaşayarak, proje temelli bir eğitim esas alınmaktadır. Merkezlerde öğrencilerin özel yeteneğinin geliştirilmesi yanında sosyal ve duygusal gelişimi bir bütünlük içinde ele alınmaktadır. Merkezlerde verilen eğitim, öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimini aksatmayacak ve alternatif teşkil etmeyecek şekilde sürdürülmektedir. Bu kurumlarda öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve özel yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak bireysel ve destek eğitim programları uygulanmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezlerindeki Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Merkez sayısı ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI Sınıf Özel eğt. Okul öncesi Branş Rehber TOPLAM 25 2973 28 1 5 187 12 233

18 Kaynaştırma Yoluyla Eğitim
Kaynaştırma; özel eğitim gerektiren bireylerin yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. Kaynaştırma yoluyla eğitime alınan öğrenciler eğitimlerini, mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda, genel eğitim kurumlarının bünyesinde açılan özel sınıflarda veya kaynaştırma uygulamaları yapılan sınıflarda sürdürmektedir. Bu öğrencilere devam ettikleri okulda uygulanan eğitim programı bireyselleştirilerek uygulanır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ortamlarında sosyal bütünleşmeleri temel yaklaşım olarak benimsendiğinden Bakanlığımız son yıllarda özel eğitim alanında kaynaştırma uygulamalarının bir ilke olarak kabulüne yönelik değişim içerisindedir. Kaynaştırma Eğitimindeki Okul ve Öğrenci Sayıları Okul Sayısı Özel Eğitim Gerektiren Gruplar Öğrenci Sayısı 6488 Dil ve Konuşma Güçlüğü Olanlar 2307 Eğitilebilir Zihin Engelliler 28285 Görme Engelliler 1893 İşitme Engelliler 2350 Ortopedik Engelliler 1847 Uyum Güçlüğü Olanlar 4881 TOPLAM 41563

19 Aile Eğitimi Aile eğitimi, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde sürekliliğin sağlanması amacıyla; bireyin anne-babası, kardeşleri ile bakım ve eğitiminden sorumlu diğer kişilere verilen bir özel eğitim hizmetidir. Aile eğitimi, özel eğitim kurumlarında ya da gerektiğinde evlerde sürdürülen bir eğitimdir. Bu eğitimin yürütülmesini sağlayan programlar, özel eğitim kurumları, kaynaştırma uygulamaları yapan okullar ve özel eğitime destek veren kurumlarca hazırlanmakta ve aile rehberliği hizmetleri ile bütünleştirilerek uygulanmaktadır.

20 Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi
Özel eğitim ihtiyacı belirlenen 0-36 ay arasındaki çocuklar için, ailelerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı bir özel eğitim hizmetidir. Erken çocukluk dönemi eğitimi; ev gözlemleri ve gelişim ölçekleri ile çocuğun özel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, çocuğa ve aileye verilecek destek hizmetlerin belirlenerek plânlanması ile çocukların sosyal gelişimlerini destekleyecek tedbirler doğrultusunda ailelerin bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmelerini kapsamaktadır.

21 Evde Eğitim Fiziksel, duygusal, sosyal ve iletişim yetersizlikleri nedeniyle eğitim öğretim kurumlarından yararlanamayacak durumda olan zorunlu öğrenim çağındaki bireylerin; ailelerinin bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve bireyin evde eğitim alması temeline dayalı olarak, gezerek eğitim görevi verilen öğretmen tarafından sürdürülen özel eğitim hizmetidir. Bu eğitim hizmetinden yaralanacak öğrencilerin, en yakın ilköğretim okuluna kayıtları yapılır ve bu öğrenciler için okula devam etme şartı aranmaz. Başarıları değerlendirilerek okuluna bildirilir. Öğrenciyle ilgili bütün işlemler kayıtlı olduğu okul tarafından yürütülür.

22 Yaygın Eğitim Özel eğitim gerektiren bireyleri iş ve meslek hayatına hazırlamanın yanında, ailelerinin de bu bireylerle birlikte yaşama becerilerini arttırma ve onların gelişim sürecine ve eğitimine etkili bir biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla, farklı konu ve sürelerde, çevrenin imkânları ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen eğitim programlarıdır. Zorunlu öğrenim çağı dışında kalan özel eğitim gerektiren bireyler için, özel eğitim kurumları ve diğer kurumlar tarafından yaygın eğitim programları düzenlenmektedir. Bu programa katılan bireylere refakat eden, anne, baba, kardeş veya bakımından ve eğitiminden sorumlu kişinin iaşe ve ibateleri eğitim süresince Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

23 Sokak Çocuklarının Eğitimi
Vakıfbank Umut Çocukları Yatılı İlköğretim Okulu; ailesi tarafından ihmal ve istismar edilmiş, barınacak bir yeri olmayan, sokakta kalmış, kimsesiz; bakıma, eğitime ve psikolojik tedaviye muhtaç olup SHÇEK Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezinde rehabilite edilen ve bunların arasından komisyon marifeti ile seçilen ilköğretim çağı çocuklarına eğitim veren yatılı bağımsız özel eğitim kurumudur. Vakıfbank Umut Çocukları Yatılı İlköğretim Okulundaki umut çocuklarının tedavilerini, barınmalarını, yeme, içme ve giyimlerini, yatılı okul olarak her türlü masraflarını, cep harçlıklarını, temel eğitim süresince eğitimle ilgili tüm masraflarını Vakıfbank Genel Müdürlüğü karşılamaktadır.

24 2004/2005 ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI İLE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI
OKUL TÜRÜ OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRETMEN SAYILARI Okul öncesi İ.Ö.O. Toplam Rehber Sınıf Branş Özel eğitim Görme Engelliler İlköğretim Okulları 16 32 1400 1432 18 6 42 127 106 299 İşitme Engelliler İlköğretim Okulu 50 118 5894 6012 29 11 182 315 343 880 İşitme Engelliler Meslek Lisesi 14 - 1169 5 117 122 Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulu 4 181 35 39 Ortopedik Engelliler Meslek Lisesi 2 69 Eğitilebilir Zihin Engelliler İlköğretim Okulu 58 2218 2276 12 243 92 185 538 Eğitilebilir Zihin Engelliler İş Okulu (Mes. Eğt. Merk.) 55 1746 1 52 40 61 154 Öğretilebilir Zihin Engelliler Eğitim Uygulama Okulu 102 67 4338 4405 13 197 43 440 698 Öğretilebilir Zihin Engelliler İş Eğitim Merkezi 1067 135 48 150 337 Bilim ve Sanat Merkezi 25 2973 28 187 233 Hastane İlköğretim Okulu 44 değişken 62 Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi 14 (+68 bağımlı) 20 730 750 89 77 103 284 Vakıfbank Umut Çocukları İlköğretim Okulu (Sokak Çocukları) 22 3 10 Özel Özel Eğitim İlköğretim Okulu 832 TOPLAM 486 295 14783 22934 94 1038 1084 1401 3672 Özel Eğitim Sınıfı 811 8130 Kaynaştırma Eğitimi 6488 41563 GENEL TOPLAM 7785 72627


"Özel Eğitim Kurumlarının Amaçları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları