Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Dr.Sait SEVİNÇ EOQ Kalite Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Dr.Sait SEVİNÇ EOQ Kalite Uzmanı."— Sunum transkripti:

1

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Dr.Sait SEVİNÇ EOQ Kalite Uzmanı

3 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 2 23.12.2005 BURSA 23.12.2005 BURSA -KALİTE -HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE GEREKLİLİKLERİ -SAĞLIK HİZMETLERİNDE UYGULANABİLEN KYS VE MODELLER - BUS KRİTER AÇIKLAMALARI

4 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 3 Ürün ve hizmete insanlar tarafından duyulan inanç, güven ve memnuniyetin belirtisidir. Ürün veya hizmetin değeridir. İhtiyaçlara uygunluk ve karşılama. Önceden belirlenmiş bulunan özelliklere uygunluktur. Beklentileri karşılama ve aşma. Bir mal veya hizmetin belirli ihtiyaçları karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan özelliklerin tamamıdır. (ISO)

5 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 4 KALİTE TANIMI KALİTE TANIMI EOQC(AVRUPA KALİTE KONTROL ÖRGÜTÜ) VE AMERİKAN KALİTE KONTROL DERNEĞİNCE BENİMSENEN; KALİTE; KALİTE; BİR ÜRÜN YA DA HİZMETİN BELİRLENMİŞ BAZI İHTİYAÇLARI KARŞILAMADAKİ YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN TÜMÜDÜR. BİR ÜRÜN YA DA HİZMETİN BELİRLENMİŞ BAZI İHTİYAÇLARI KARŞILAMADAKİ YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN TÜMÜDÜR.

6 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 5 KAMUDA TKY UYGULAMASINDA GÜÇLÜKLER  TKY ANLAYIŞI DOĞASI GEREĞİ KAMU SEKTÖRÜNE UYGUN DEĞİLDİR.  KAMUDAKİ MESLEK GRUPLARININ İŞ KÜLTÜRÜ TKY’NE AYKIRIDIR.  KAMU SEKTÖRÜNÜN MÜŞTERİSİ DAHA SORUNLUDUR.  KAMU SEKTÖRÜ YAPI OLARAK DAHA KARMAŞIKTIR.

7 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 6 KAMUDA TKY UYGULAMAK İÇİN  MÜŞTERİ ODAKLI OLMALIDIR.  STRATEJİK OLARAK SORUNLAR VE İŞLEMLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞILMALIDIR.  KURALLARLA DEĞİL,AMAÇLAR VE DEĞERLERLE YÜRÜTÜLMELİDİR.  TOPLUMA,ÇALIŞANLARA VE MÜŞTERİLERE DE YETKİ VERİLMELİDİR.

8 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 7  ETKİLİ VE VERİMLİ OLMALIDIR.  ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİ TARAFINDAN AYNI DEĞERDE BULUNMALIDIR.  GİRİŞİMCİ OLMALIDIR.  TEPKİCİ OLMAK YERİNE BAŞLATICI OLMALIDIR  KENDİ ALANINDA EN İYİYİ HEDEFLEMELİDİR. KAMUDA TKY UYGULAMAK İÇİN

9 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 8 Hizmet Sektöründe Kalite Kriterleri Erişilebilirlik Erişilebilirlik Müşterinin hizmeti üreten ve sunana ulaşabilme derecesidir. Zamanlılık Hizmetin tanımlanan, beklenen ve istenilen zamanda sunulma derecesidir. Tamlık Hizmetin bütününün tamamlanma derecesini belirler. ( ! Her şey tamam bir imza eksik) Hizmetin bütününün tamamlanma derecesini belirler. ( ! Her şey tamam bir imza eksik) Doğruluk Hizmetin belirlenen kriterlere uygun olarak yapılma derecesini belirler. Profesyonellik Hizmetin yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olunması, ilişkilerde sıfır hataya ulaşma derecesini belirler. Güvenilirlik Performansta tutarlılık, verilen sözü yerine getirme, dürüst ve inanılırlık derecesidir.

10 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 9 Hizmet Sektöründe Kalite Kriterleri Güvenlik Sunulan hizmetin riskten, tehlikeden ve kuşkudan uzak olma derecesidir. Anlaşılabilirlik Hizmetin ve müşterinin doğru anlaşılması ve algılanması için gösterilen çabanın derecesidir. Süreklilik Hizmetin sunulmasında gösterilen özenin, eksiklik ve hataların giderilmesi için gösterilen gayretin derecesidir. Esneklik Hizmetin değişen şartlara ve beklentilere uyum gösterme derecesidir. OrtamOrtam Sunulan hizmetin oluşturduğu ortamın psikolojik ve sosyal durumunun derecesidir. (Çalışanların ilişkilerinin niteliği ve düzeyi, karşılıklı gösterilen davranış özelliği, buna bağlı olarak çıkan örgütsel kimlik) Sunulan hizmetin oluşturduğu ortamın psikolojik ve sosyal durumunun derecesidir. (Çalışanların ilişkilerinin niteliği ve düzeyi, karşılıklı gösterilen davranış özelliği, buna bağlı olarak çıkan örgütsel kimlik) Görünüm Hizmetin sunulduğu ortamın fiziksel görünümüdür. (Yerin fizikî görünümü, kullanılan araç-gereçler, personelin görünümü vb.) Hizmetin sunulduğu ortamın fiziksel görünümüdür. (Yerin fizikî görünümü, kullanılan araç-gereçler, personelin görünümü vb.)

11 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 10 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILABİLEN KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE MODELLERİ

12 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 11 Üretim ve hizmet sektörlerinde kalite güvencesi-yönetimi için kurulmuş kapsamlı bir standartlar kümesidir. Bir kurumun kalite sistemini kurmasını, çalıştırmasını ve belgelemesini ister. Üretim süreçleri, kalite denetimleri, satın alma politikaları ve eğitime kadar uzanan kalite yönetimi uygulamalarının tümünü kapsar. ISO 9000 NEDİR?

13 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 12 ISO9001:1994, ISO 9002:1994 ve ISO9003:1994 STANDARDLARI ISO 9001:2000 OLARAK TEK STANDART HALİNE GETİRİLMİŞTİR.

14 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 13 ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİMİN SORUMLULUĞU KAYNAK YÖNETİMİ ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

15 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 14

16 JCI Standartları -Hasta bakım kalitesi ve bakım çevresinin güvenliği ile ilgili fonksiyonlara odaklı, -Tüm hastanelere ve tüm servislere uygulanabilir, -Hastanelerin kendi misyonları ile uyumludur, -Özel proseslere değil, genel amaç ve prensiplere uygundur, -Anlamlı ve uygulanabilirdir, -İzlenebilir ve ölçülebilirdir.

17 Bakıma Ulaşım ve Bakımın Sürekliliği Hasta ve Ailesinin Hakları Hasta Değerlendirmesi Hasta Bakımı Hasta ve Ailesinin Eğitimi HASTA ODAKLI KRİTERLER

18 Kalite Yönetimi ve İyileştirme/ Hasta Güvenliği Yönetim, Liderlik ve İdare Tesis Yönetimi ve Güvenlik Personel Niteliği ve Eğitim Bilgi yönetimi Enfeksiyon Kontrolü ve Korunma ORGANİZASYONEL KRİTERLER

19 BAKIMIN KAPSAMI VE ETKİNLİKLERİ TANIMLIDIR. KABUL ÖNCESİ KABUL SIRASINDA KALIŞ SÜRESİNCE TABURCU ÖNCESİ TABURCU SONRASINDA VERİLEN BAKIM BİR BÜTÜNDÜR. BAKIMA ULAŞIM VE BAKIMIN DEVAMLILIĞI

20 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 19 BAKIMA ULAŞIM VE BAKIMIN SÜREKLİLİĞİ 1 Hastane sunduğu hizmetler, çalışma saatleri ve nasıl bakım alınabileceği konusunda toplumu bilgilendiriyor mu? Açıklama (1): Hastane sunduğu hizmetlere kişilerin ulaşımını kolaylaştırmak için hitap ettiği toplumu, hizmetleri, çalışma saatleri ve nasıl bakım alınabileceği konusunda bilgilendirmelidir. (Halkla ilişkiler.........)

21 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 20 2Hastanede hastaların kabul süreci tanımlanan bir düzenleme dahilinde uygulanıyor mu? Açıklama (2): Hastaların (poliklinik, hasta yatışı, acil vb.) hastaneye kabul süreci yazılı prosedürlerle dokümante edilmelidir. Kabulden sorumlu personel bu prosedürleri bilmeli ve uygulamalıdır. Prosedürler doğrudan acil servisten gelen hastalar veya sadece gözlem amacıyla tutulmak istenen hastalar için uygulanacak yöntemleri de içermelidir. Aynı prosedürler boş yatak bulunmadığı anlarda neler yapılması gerektiğini de belirtmelidir.

22 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 21 3 Teşhis ve tedavi sürecinde hasta ve/veya ailesini bilgilendirmeye yönelik bir düzenleme ve uygulama var mı? Açıklama (3): Sağlık kurumu, hastanın teşhis ve tedavi sürecinde, hastayı ve aile fertlerini veya karar verebilecek durumdaki kişileri, hastaya önerilen bakım, bakımın beklenen sonuçları ve riskleri ve gerekirse maliyeti konusunda bilgilendirmelidir.

23 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 22 4 Hastane, yoğun bakım veya özel bakım ünitelerine alınacak hastalar için kriterler oluşturmuş mu? Açıklama (4): Her hastane, yoğun bakım ve özel bakıma ihtiyaç duyan hastalar için asgari kriterler oluşturmalıdır. Kriterler hastanın doğrudan yoğun bakım veya özel bakım ünitelerine alınması şartlarını içerirken, hastane içi nakil kararları için de gerekli şartları içermelidir. Aynı kriterler hastaların ne zaman bu servislere ihtiyaçlarının kalmadığını ve bu servislerden çıkartılabileceklerini de belirlemelidir.

24 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 23 5 Hastanın kayıtları veya hastanın bakım bilgileri hastanın nakledildiği birime gönderiliyor mu? Açıklama (5): Hastalar bakımları sırasında sıklıkla hastane içinde nakledilebilirler. Bilgi akışını sağlamak için hastanın kaydı veya kaydının bir özeti hasta ile beraber yollanmalıdır. Böyle bir özette hastanın başvuru nedeni, önemli bulguları, tanısı, uygulanan prosedürler, ilaçları, diğer tedavileri ve nakil sırasındaki durumu ile ilgili bilgiler de bulunmalıdır

25 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 24 6 Taburcu etme için tanımlanmış bir süreç var mı? Açıklama (6): Hastanın taburcu edilmeye hazır olduğuna doktoru veya bakımından sorumlu olan kişi/kişiler karar vermelidir. Bu kararı vermek için kriterler oluşturulmalıdır. Ortalama yatış süreleri de bu kriterler içerisinde yer almalıdır.

26 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 25 7 Hasta taburcu edildikten sonra ihtiyaç duyacağı medikal hizmetler ile tedavinin devamlılığına yönelik süreç tanımlanmış mı? Açıklama (7): Devam eden ihtiyaçlar, hastanın tıbbi bir uzmana, rehabilitasyon ve hatta evde bakım hizmeti için ailesine yönlendirilmesini gerektirebilir. Hastaneden çıkış ve hizmetlerin dışarıda devamı, hastane tarafından planlanmalı ve uygun olan durumlarda hastanın ailesi de bu plana dahil edilmelidir

27 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 26 8 Taburcu sonrası tedavinin devamı ile ilgili takip talimatları anlaşılır bir tarz ve şekilde hasta ve yakınlarına veriliyor mu? Açıklama (8): Tüm bakım ihtiyaçlarının karşılanması ve en iyi bakım sonucunun sağlanabilmesi için hastaya, bakımının devamının nasıl ve ne şekilde sürdürülebileceğinin anlatılması önemlidir. Hastanın durumu, takip önerilerini anlamasına engel oluşturuyorsa bilgiler ailesine verilmelidir. Hastane hastaya ve uygunsa ailesine, bilgileri basit, anlaşılabilir bir tarzda, yazılı olarak vermelidir.

28 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 27 9 Hasta çıkartılırken, hastanın başvuru nedeni, önemli bulguları, konulan teşhis, uygulanan tedaviler, verilen ilaçlar, hastanın çıkartılırken ne durumda olduğu, dışarıda kullanacağı ilaçlar ve takip talimatlarının bulunduğu taburculuk özeti hazırlanıyor mu?

29 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 28 10 Başka bir kuruma sevk, hastanın bakımının devamına duyduğu ihtiyaca göre yapılıyor mu? Açıklama (10): Hastanın başka bir kuruma nakli, onun sağlık durumuna ve sağlık bakım hizmetlerinin devamına duyduğu ihtiyaca bağlıdır. Hastanın sevk edilme süreci, diğer kurumun tüm ihtiyaçları karşılayabileceğinden emin olunması için oluşturulmuştur. Bu süreç oluşturulurken hastanın sorumluluğunun kurumlar ve bakım sağlayıcıları arasında nasıl transfer edileceği, transfer kriterlerinin uygunluğu, nakil sırasında hastadan kimin sorumlu olduğu, ve hasta naklinin olanaksız olduğu durumlarda neler yapılacağı gibi konulara açıklık getirilmelidir.

30 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 29 11 Hasta nakil sürecinde hastanın ihtiyaçlarına uygun taşıma gerçekleştirilmesini sağlayan bir düzenleme var mı? Açıklama (11): Hasta transferi; bilinci açık, konuşan bir hasta ile kolay ve kısa bir süreç olabileceği gibi, devamlı olarak doktor ve hemşire gözetiminin gerektiği komadaki bir hastanın taşınmasını da kapsar. Her iki durumda da hastanın durumu sürekli gözleme tabi tutulmalıdır. Ancak gözlemi yapacak kişide bulunması gereken nitelikler oldukça farklıdır. Dolayısıyla transfer sırasında hastayı gözlemleyecek kişinin hangi nitelikte olması gerektiği hastanın klinik durumu gözetilerek belirlenmelidir. Hastane hastaya refakat edecek sağlık personelinin niteliklerini belirleyen ve uygulamayı tanımlayan yazılı kriterler oluşturmalı, personeli eğiterek sürecin organizasyonunu gerçekleştirmelidir.

31 KK Bakıma Ulaşım ve Sürekliliği Sunusu 30  Sabrınız ve ilginiz için teşekkürler  Dr. Sait SEVİNÇ  saitsevinc@gmail.com


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Dr.Sait SEVİNÇ EOQ Kalite Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları