Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. Bölüm 5 - Fonksiyonlar index 5.1Giriş 5.2C de Program.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. Bölüm 5 - Fonksiyonlar index 5.1Giriş 5.2C de Program."— Sunum transkripti:

1 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. Bölüm 5 - Fonksiyonlar index 5.1Giriş 5.2C de Program Modülleri 5.3Math Kütüphanesindeki Fonksiyonlar 5.4Fonksiyonlar 5.5Fonksiyon Tanımlamaları 5.6Fonksiyon Prototipleri 5.7Öncü (Header) Dosyalar 5.8Fonksiyonları Çağırma: Değere Göre ve Referansa Göre çağırmak 5.9Rastgele Sayılar Üretme 5.10Örnek: Şans Oyunu 5.11Depolama Sınıfları 5.12Faaliyet Alanı Kuralları 5.13Yineleme 5.14Yineleme kullanımına örnek: Fibonacci Serisi 5.15Yineleme vs. Tekrar

2 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. Amaçlar Bu bölümde öğreneceklerimiz: –Fonksiyon adı verilen, küçük parçalarla modüler programların nasıl oluştuğunu anlamak.. –C standart kütüphanesinde yaygın olarak kullanılan matematik fonksiyonlarını tanıma –Yeni Fonksiyonlar oluşturabilme. –Fonksiyonlar arası bilgi geçişi için kullanılan mekanizmaları(yöntemleri) anlama. –Rastgele sayı üreterek similasyon tekniklerini tanıma –Kemdi kendini çağıran fonksiyonları yazmak ve nasıl kullanılacaklarını anlamak.

3 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.1Giriş Böl ve Zaptet (Parçalara ayırma (bölme) ve Bütün elde etme) –Çok küçük parçalardan veya bileşenlerden bir program oluşturma Bu çok küçük parçalar modüller olarak adlandırılır –Her bir parça orjinal programa göre daha kolay yönetilebilir (programın bütününe göre)

4 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.2C de Program Modülleri Fonksiyonlar –C de modüller –Programlar kullanıcı tarafından tanımlanmış fonksiyonlar ile kütüphanedeki fonksiyonları birleştirir C’nin standart kütüphanesi fonksiyonların geniş türlerine sahiptir Fonksiyon çağrıları –Fonksiyon çağrıları Fonksiyon adı ve arguments (Veri) tedarik eder Fonksiyon operasyonları veya işlemleri gerçekleştirir Fonksiyon sonucu döndürür. –Function call analogy:????? Patron işçiye görevini tamamlamasını söyler ( bitip bitmediğini sorar ) –İşçi bilgileri alır, görevini yapar ve sonucu patrona döndürür –Bilgi gizlidir: Patron bilginin detaylarını bilmez (yapılan işin)

5 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.2 C de Program Modülleri Fig. 5.1 Patron/İşçi arasındaki hiyerarşin ilişki

6 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.3 Matematik Kütüphanesindeki Fonksiyonlar Math kütüphanesindeki fonksiyonlar –Yaygın olarak kullanılan matematiksel hesaplamalar –#include Çağrılan Fonksiyonları biçimlendirme –FonksiyonAdı( argüman ); Eğer çoklu argüman varsa listeleri virgül kullanarak ayır –printf( "%.2f", sqrt( 900.0 ) ); Sqrt fonksiyonunu çağırır,girilen değerin karekök’ünü geriye döndürür Bütün Matematik fonk. verileri “ double” olarak geri döndürür. –Argümanlar sabit, değişken veya ifade olabilir

7 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.3Math. Kütüphanesinin Fonksiyonları

8 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.4Fonksiyonlar Foksiyonlar –Programı modüler hale getirir –Yerel değişkenler, fonksiyonların içerisinde tanımlanır. Sadece tanımlandığı fonksiyon tarafından bilinir –Parametreler Fonksiyonlar arasındaki bilgi alışverişi Yerel değişkenler Fonksiyonların yararları –Bölme ve Zaptetme Yönetilebilir program geliştirme –Yazılımı yeniden kullanabilme Varolan fonksiyonları yeni programlar için blok olarak inşa etme Soyutlama – içsel detayları gizleme (kütüphane fonksiyonları) –Kodları tekrar yazmayı engelleme

9 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.5Fonksiyon Tanımları Fonksiyon Tanımlama biçimleri return-değer-tipi function-name( parametere-listesi ) { bildirimler ve ifadeler } –Fonksiyon adı: herhangi geçerli tanımlayıcı –Veri tipi döndürme: sonucun veri tipi (varsayılan int ) void – fonksiyonlar geriye değer döndürmez –Parametre-listesi: parametreleri belirtilmiş, virgülle ayrılmış listedir A type must be listed explicitly for each parameter unless, the parameter is of type int Her parametre için parametre tipleri ayrı ayrı belirtilmelidir (eğer tipleri int değilse)

10 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.5 Fonksiyon Tanımlama Fonksiyon Tanımlama biçimleri (devam) return-değer-tipi function-name( parametere-listesi ) { bildirimler ve ifadeler } –Bildirimler ve ifadeler: fonksiyonun gövdesi Değişkenler blokların içinde tanımlanabilir (kısıtlanabilir) Fonksiyonlar diğer fonksiyonların içinde tanımlanamaz. –Geri dönüş kontrolu Eğer boş değer geri dönüyorsa (hiç bir değer dönmüyorsa) –return; –veya, sağ paranteze ulaşıncaya kadar Eğer bir değer geri dönüyorsa –return ifade(geri dönecek değer) ;

11 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_03.c (Part 1 of 2)

12 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_03.c (Part 2 of 2) Program çıktısı 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

13 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_04.c (Part 1 of 2)

14 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_04.c (Part 2 of 2) Program çıktısı Enter three integers: 22 85 17 Maximum is: 85 Enter three integers: 85 22 17 Maximum is: 85 Enter three integers: 22 17 85 Maximum is: 85

15 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.6Fonksiyon Prototipleri Fonksiyon prototipi –Fonksiyon adı –Parametreler – fonksiyonun içinde tuttuğu şeyler –Return type – fonksiyonun veri dönüşü tipi (varsayılan int ) –Fonksiyonları onaylamakta kullanılır –Eğer fonksiyon prototipi programın içerisinde yer almazsa, prototipe ihtiyaç duyulur –Prototip ile fonksiyonlar int maksimum( int x, int y, int z ); 3 ints içerir int değeri döndürür Geçiş kuralları ve dönüşümler –Kendinden küçük tiplere dönüşümler hata oluşturabilir

16 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.6Fonksiyon Prototipleri

17 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.7Öncü (Header) Dosyalar Öncü Dosyalar –Kütüphane fonksiyonları için fonksiyon prototipleri içerir –,, vs... –Yükleme... #include #include Öncü dosya düzenleme –Fonksiyonlarla dosya oluşturma –filename.h olarak kayıt etme. –# include "filename.h“ ile başka dosyalara yükleme –Fonksiyonları tekrar kullanma.

18 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.7Öncü Dosyalar

19 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.8Fonksiyon çağırma: Değere Göre ve Referansa Göre Değere göre –Argümanın kopyası fonksiyona gönderir. –Kopyayı değiştirmek, orijinal değişkenin değerini etkilemez –Fonksiyonun argüman’ı değiştirmeye ihtiyaç duymadığı zaman kullanılmalıdır. Önemli sorunların oluşmasını engeller Referansa göre –Orijinal argümanı gönderir. –Argümanı değiştirmek, orijinal değişkenin değerini etkiler –Sadece güvenilir fonksiyonlar ile kullanılmalı Şimdi, değere göre çağırmaya bakalım

20 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.9Rasgele Sayılar Üretme rand fonksiyonu –yükle –0 ve RAND_MAX (en az 32767 ) arasında sayı “random” geri döndürme. i = rand(); –Pseudorandom “random” sayıların önceden ayarlanmış dizisi Her fonksiyon çağrılmasında aynı dizi tekrar eder. Derecelendirme (Scaling) –1 ile n arasında random sayı alma 1 + ( rand() % n ) rand() % n 0 ile n–1 arasında bir sayı döndürür 1 ile n arasında random sayıya 1 ekleme yapar. 1 + ( rand() % 6) –1 and 6 arasında sayı

21 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.9 Rasgele Sayılar Üretme srand fonksiyonu (rassallaştırma) – –Farklı bir dizide rasgele sayılar oluşturulmasını sağlar –Unsigned(işaretsiz) tipte bir tamsayıyı argüman olarak kullanır srand( seed ); –srand( time( NULL ) );/*yükle */ time( NULL ) –Program çalıştırıldığı esnadaki saniye cinsinde oluşturur –“(Randomizes) rasgele seçmeler" çekirdek

22 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_07.c

23 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. Program çıktısı 6 6 5 5 6 5 1 1 5 3 6 6 2 4 2 6 2 3 4 1

24 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_08.c (Part 1 of 3)

25 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_08.c (Part 2 of 3)

26 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_08.c (Part 3 of 3) Program Çıktısı Face Frequency 1 1003 2 1017 3 983 4 994 5 1004 6 999

27 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_09.c (Part 1 of 2)

28 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_09.c (Part 2 of 2) Program Çıktısı Enter seed: 67 6 1 4 6 2 1 6 1 6 4 Enter seed: 867 2 4 6 1 6 1 1 3 6 2 Enter seed: 67 6 1 4 6 2 1 6 1 6 4

29 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.10Örnek: Şans Oyunu Barbut(craps) similasyonu Kurallar –İki zar atılır İlk atışta 7 veya 11 (top.), oyuncu kazanır. İlk atışta 2, 3, veya 12 (top.), oyuncu kaybeder. İlk atışta 4, 5, 6, 8, 9, 10 – oyuncunun puanı –Kazanmak için kendi puanını 7 gelmeden önce tekrar atması gerekir.

30 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_10.c (Part 1 of 4)

31 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_10.c (Part 2 of 4)

32 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_10.c (Part 3 of 4)

33 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_10.c (Part 4 of 4)

34 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. Program Çıktısı Player rolled 5 + 6 = 11 Player wins Player rolled 4 + 1 = 5 Point is 5 Player rolled 6 + 2 = 8 Player rolled 2 + 1 = 3 Player rolled 3 + 2 = 5 Player wins Player rolled 1 + 1 = 2 Player loses Player rolled 1 + 4 = 5 Point is 5 Player rolled 3 + 4 = 7 Player loses

35 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.11 Depolama Sınıfları Depolama sınıfı belirteçleri –Depolama süresi – objenin hafızada kalma süresi –Faaliyet alanı – objenin programda referans edildiği yer –Bağlama – objenin hangi kaynak dosyada geçerli olacağını belirler (dahası bölüm 14’de) Otomatik depolama –Objeler bildirildikleri bloklar içerisinde oluşturulur ve yok edilir –auto: yerel değişkenler için varsayılan auto double x, y; –register: yerel deişkenleri yüksek hızdaki register’lara koymaya çalışır. Otomatik değişkenler için kullanılabilir register int counter = 1;

36 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.11 Depolama Sınıfları Statik Depolama –Bütün programın işlenmesi esnasında varolan değişkenler –Varsayılan değeri sıfırdır –static: fonksiyonun içinde tanımlanan yerel değişkenler Fonksiyondaki işlem bittikten sonra değerini saklar Sadece ait olduğu fonksiyon tarafından bilinir –extern: global değişkenler ve fonksiyonlar için varsayılan Herhangi bir fonksiyon tarafından bilinir

37 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.12Faaliyet Alanı Kuralları Dosya faaliyet alanı –Fonksiyonun dışında tanımlanmış tanıtıcı tüm fonksiyonlar tarafında bilinir –Global değişkenler, fonksiyon tanımları ve fonksiyon prototipleri için kullanılır Fonksiyon faaliyet alanı –Fonksiyonun gövdesi içerisin referans edilebilir –Sadece etiketler için kullanılabilir ( start:, case:, etc.)

38 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.12Scope Rules Blok faaliyet alanı –Tanıtıcı bloğun içerisinde tanımlanır Blok faaliyet alanı tanımlamada başlar, küme parantezine(}) ulaşıldığında sona erer. –Değişkenler(fonksiyon parametreleri, yani fonksiyonların yerel değişkenleri) için kullanılır –Dıştaki bloktaki tanıtıcı içteki bloktaki tanıtıcıyla aynı isme sahip ise dış bloktaki tanıtıcı iç blok sona erene kadar saklanır Fonksiyon prototipi faaliyet alanı –Parametre listesinde tanıtıcılar için kullanılır

39 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_12.c (Part 1 of 3)

40 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_12.c (Part 2 of 3)

41 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_12.c (Part 3 of 3)

42 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. Program Output local x in outer scope of main is 5 local x in inner scope of main is 7 local x in outer scope of main is 5 local x in a is 25 after entering a local x in a is 26 before exiting a local static x is 50 on entering b local static x is 51 on exiting b global x is 1 on entering c global x is 10 on exiting c local x in a is 25 after entering a local x in a is 26 before exiting a local static x is 51 on entering b local static x is 52 on exiting b global x is 10 on entering c global x is 100 on exiting c local x in main is 5

43 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.13Yineleme Yineleme Fonksiyonları –Kendi kendini çağıran fonksiyonlar –Temel durumda çözülebilir –Bir problemi parçalara ayırır Ne yapacağını bildiği parça Ne yapacağını bilmediği parça –What it cannot do resembles original problem –Ne yapacağını bilmediği parça orijinal probleme benzer –Fonksiyon ne yapacağını bilmediği parçayı çözmek için kendisinin bir kopyasını başlatır. –En sonunda temel durum çözülür Tıkalı yerleri yakalar, yukarı doğru çalışır ve bütün problemi çözer

44 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.13Yineleme Örnek: faktoriyel –5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 –Dikkat!!! 5! = 5 * 4! 4! = 4 * 3!... –Faktoriyel yineleme ile de cözülebilir –Temel durumu çöz ( 1! = 0! = 1 ) sonra yerine koy 2! = 2 * 1! = 2 * 1 = 2; 3! = 3 * 2! = 3 * 2 = 6;

45 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.13 Yineleme

46 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_14.c (Part 1 of 2)

47 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_14.c (Part 2 of 2) 1! = 1 2! = 2 3! = 6 4! = 24 5! = 120 6! = 720 7! = 5040 8! = 40320 9! = 362880 10! = 3628800

48 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.14Yineleme kullanımına örnek: Fibonacci Serisi Fibonacci serisi: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8... –Her sayı kendinden önceki iki sayının toplamıdır –Yinelemeyle çözülebilir: fib( n ) = fib( n - 1 ) + fib( n – 2 ) –fibonacci fonksiyonu için kod long fibonacci( long n ) { if (n == 0 || n == 1) // base case return n; else return fibonacci( n - 1) + fibonacci( n – 2 ); }

49 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.14 Yineleme kullanımına örnek: Fibonacci Serisi Yineleme Setinin Fibonacci fonksiyonunu çağırması f( 3 ) f( 1 ) f( 2 ) f( 1 )f( 0 )return 1 return 0 return + +

50 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_15.c (Part 1 of 2)

51 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. fig05_15.c (Part 2 of 2) Program Output Enter an integer: 0 Fibonacci( 0 ) = 0 Enter an integer: 1 Fibonacci( 1 ) = 1 Enter an integer: 2 Fibonacci( 2 ) = 1 Enter an integer: 3 Fibonacci( 3 ) = 2 Enter an integer: 4 Fibonacci( 4 ) = 3

52 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. Program Output (continued) Enter an integer: 5 Fibonacci( 5 ) = 5 Enter an integer: 6 Fibonacci( 6 ) = 8 Enter an integer: 10 Fibonacci( 10 ) = 55 Enter an integer: 20 Fibonacci( 20 ) = 6765 Enter an integer: 30 Fibonacci( 30 ) = 832040 Enter an integer: 35 Fibonacci( 35 ) = 9227465

53 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.14 Yineleme kullanımına örnek: Fibonacci Serisi

54 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.15Yineleme vs. Tekrar Tekrarlama –Tekrar : döngü yapısı –Yineleme: tekrarlı fonksiyon çağırır Sınır –Tekrar: döngü koşul şartı yanlış oluncaya.. –Yineleme: temel durum gerektirir Her ikisi de sonsuz döngüye sahip olabilir Denge –İyi yazılım mühendisliği(yineleme) ve performans(tekrar) arasında seçim yapmak…

55 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5.15 Yineleme vs. Tekrar


"© Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. Bölüm 5 - Fonksiyonlar index 5.1Giriş 5.2C de Program." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları