Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erişkinler Nasıl Öğrenir? -Öğrenme Teorileri- 1/ 26 Zekeriya Aktürk Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 03.01.2012 Atatürk Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erişkinler Nasıl Öğrenir? -Öğrenme Teorileri- 1/ 26 Zekeriya Aktürk Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 03.01.2012 Atatürk Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Erişkinler Nasıl Öğrenir? -Öğrenme Teorileri- 1/ 26 Zekeriya Aktürk Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 03.01.2012 Atatürk Üniversitesi BAP 2009/303 Prof. Dr. Zekeriya Aktürk, Doç. Dr. Hamit Acemoğlu http://aile.atauni.edu.tr Danışmanlar: Sedar Gürel (Sağlık Bakanlığı), Mark Gelula (Chicago Illinois), Nezih Dağdeviren (Trakya Üniversitesi)

2 Bu oturuma başlamadan önce kendinize şu soruyu sorunuz: –Ben insanların öğrenme yöntemleri konusunda neler düşünüyorum? Sizce insanlar nasıl öğrenir? 2/ 26

3 Bu ders sonunda katılımcıların öğrenme teorileri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Bu sunumun sonunda katılımcılar; –Üç adet öğrenme teorisi modelini açıklayabilmeli –Knowles’in erişkin öğrenme varsayımlarını açıklayabilmeli –Tecrübeyle öğrenme teorisini açıklayabilme Hedefler 3/ 26

4 Bilişsel, duyuşsal, çevresel ve tecrübeye dayalı etkilerle kişinin bilgi, beceri, değer ve dünya görüşlerinde değişikliklerin olması. Öğrenme Nedir? (Illeris, 2000; Ormorod, 1995) 4/ 26

5 Öğrenme Teorisi nedir? Öğrenme teorileri öğrenme gerçekleşirken ne olduğu ile ilgilenir? Öğrenme teorileri insanlar öğrenirken neler olduğunu tarif etmeye çalışır Öğrenme teorilerinin iki yönü var: –1. Gözlemlediğimiz öğrenme sürecini anlamamız için bize kavram çerçevesi ve terminoloji sunar. –2. pratik çözümler için nereye bakacağımız hakkında fikir verir. / 265 Hill (2002)

6 Üç Ana Öğrenme Teorisi Davranışçı öğrenme teorisi Bilişsel öğrenme teorisi Yapılandırmacı öğrenme teorisi / 266

7 Burrhus Frederic Skinner (d. 1904) tarafından tanımlanmıştır Üç temel varsayımı var: –1. Öğrenme kendini davranış değişikliği ile gösterir –2. Çevre davranışı şekillendirir. –3. süreklilik ve pekiştirme öğrenme sürecinde önemlidir Davranışçı Teori 7/ 26

8 Koşullanma Davranışçı teoriye göre öğrenme, şartlanma sonucunda yeni davranışların kazanılmasıdır –Klasik şartlanma: davranış, uyarana refleks bir cevap şeklindedir. (Pavlov’un köpekleri) –Operant şartlanma: davranışın bir ödül veya ceza ile kuvvetlendirilmesidir. (B.F. Skinner) / 268

9 9

10 Bilişsel öğrenme teorisi 1929’da Henry Bode tarafından ortaya atıldı İzole olaylara ek olarak paternlere (şemalara) bakmayı önerir İki ana kabulü var: –1. Hafıza sistemi bilginin aktif ve organize bir işlemcisidir –2. Eski öğrenilenler önemlidir. / 2610 Bode, Boyd Henry (1929). Conflicting Psychologies of Learning. Boston: D.C. Heath and Company.

11 Öğrenme için insan beyninin nasıl çalıştığını bilmeli ve dikkate almalıyız –(Örn. kısa ve uzun süreli hafıza) Davranışçı teoride çevre daha önemli iken burada kişinin kendisi ön plandadır Şema örneği: FTR’de anatomide öğrenilen bilgiler bilek mekaniğini anlamayı ve böylece bir düşme durumunda kırık mı incinme mi olacağını tahmin etmeyi kolaylaştırır. / 2611

12 Bilişsel öğrenmede yeterlilik aşamaları 1.Bilinçsiz yetersizlik 2.Bilinçli yetersizlik 3.Bilinçli yeterlilik 4.Bilinçsiz yeterlilik 5.Bilinçli yeterliliğe geri dönme / 2612 Noel Burch, Linda Adams. Learning a New Skill is Easier Said than Done. Gordon Training International. http://www.gordontraining.com/free-workplace-articles/learning-a-new-skill-is-easier-said-than-done/

13 Sosyal Bilişsel Teori (Albert Bandura) / 2613

14 Yapılandırmacı model (Jean Piaget) Kişi, bilgi ve tecrübelerini kullanarak aktif olarak yeni fikirler veya kavramlar oluşturur Yani: öğrenme kişinin kendi tecrübelerinden yeni bilgi yapılandırmayı içerir Yapılandırmacı öğrenme daha çok kişisel bir çabadır / 2614 Gibbons, B. (2004). "Supporting science education for English learners: promoting effective instructional techniques.". Electronic Journal of Literacy through Science 3: 1–17.

15 Yapılandırmacı eğitim öğrenenin serbestçe araştırma yapmasını teşvik eder Eğitici, kolaylaştırıcı rolündedir; öğrencinin gerçekçi problemleri çözerek bilgiyi yapılandırmak üzere prensipleri kendisinin keşfetmesini teşvik eder. / 2615

16 / 2616

17 Örnek Öğrenme yeterliliği: kırmızı trafik ışığında durma –Davranışçı öğrenme: kırmızı ışıkta geçince ceza –Bilişsel öğrenme: “kırmızı ışıkta geçersem kaza olabilir, yaralanabilirim” düşüncesini harekete geçirme –Yapılandırmacı öğrenme: daha önce kırmızıda geçip kaza yapan bireye konuyla ilgili yansıtma yaptırılması, kazazedelerle konuşma, gözlem… / 2617

18 Androgojik öğrenme teorisi (Malcolm Knowles) Reflektif öğrenme (Donald Schön) Tecrübeyle (experiential) öğrenme (David Kolb) Zone of Proximal Development (Lev Vygotsky) Diğer bazı eğitim teorileri 18/ 26

19 Beş varsayımı var –Erişkinlerin kendi öğrenme yönelimleri vardır Önemine inanmadıkları şeyleri öğrenmezler –Erişkin öğrenmesinde tecrübe önemlidir Erişkinin geçmiş tecrübeleri dikkate alınmalıdır –Erişkinlerin iç ve dış motivasyonları vardır Faydalı olma, kendini ispat etme, başarılı olma – karne alma –Erişkinler beceri ve uygulamaya yönelik eğitim ister Erişkinler öğrendiklerini yaşam ortamlarında hemen uygulamak ister –Erişkinler hazır olduğu anda öğrenir Erişkinler ihtiyaç duydukları anda öğrenme anları oluşur Androgojik öğrenme teorisi (Malcolm Knowles) 19/ 26

20 Reflektif Öğrenme Kişi kendi uygulamaları üzerine düşünür ve öğrenmeye çalışır –Çalışırken yansıtma (reflection-in-action): işi yaparken üzerinde düşünme –İşe yansıtma (reflection-on-action): işten sonra –İşle ilgili (reflection-for-action): eğiticinin iş hakkında öğrenene yansıtma yapması / 2620

21  David Kolb  Tecrübeyle öğrenme modelinin dört aşaması var Tecrübeyle öğrenme (experiential learning) 21/ 26 Konfüçyüs: “tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I will understand”. “duyarsam unuturum, görürsem hatırlayabilirim ama yaparsam öğrenirim”

22 / 2622

23 Anlamı Daha tecrübeli uygulayıcılarla etkileşim Gözlemledikleri uygulamalar hakkında yansıtma Geribildirim ve ileri yansıtma suretiyle uygulama Öğrenme Uygulama yapılan toplum ortamında sosyal ve görev etkileşimi Gerçek rol modeller ve Gerçek görevlerle oluşur Zone of Proximal Development 23/ 26 Lev Semyonovich Vygotsky

24 Nöronal Öğrenme Beynimizde yaklaşık 100 milyar nöron var Her nöron 1000 – 10 000 nöronla sinaps yapar / 2624

25 İhtiyaçlar hiyerarşisi – Öğrenme ilişkisi Temel ihtiyaçlarını karşılamadan öğrencinin öğrenmesini bekleyemeyiz / 2625 http://chiron.valdosta.edu/whuitt/COL/motivation/motivate.html

26 Hangi öğrenme teorisi modelleri vardır? Knowles’in erişkin öğrenme varsayımları nelerdir? Kolb’ün tecrübeye dayalı öğrenme siklusunu açıklayınız. Özet 26/ 26


"Erişkinler Nasıl Öğrenir? -Öğrenme Teorileri- 1/ 26 Zekeriya Aktürk Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 03.01.2012 Atatürk Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları