Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİMETRİ  .

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİMETRİ  ."— Sunum transkripti:

1 SİMETRİ

2 Simetri İşlemi ve Simetri Elemanları
Cisme veya moleküle bir hareket verildikten sonra eşdeğer veya özdeş konum elde ediliyorsa bu harekete simetri işlemi adı verilir. Simetri elemanları bir eksen, düzlem, nokta gibi geometrik niceliktir. Simetri işlemleri bu simetri elemanları temel alınarak uygulanır.  simetri elemanları  simge  simetri işlemleri özdeşlik  E  değişim oluşturmaz eksen  C  eksen etrafında dönme düzlem σ  düzlemden yansıma nokta  i  evirme (inversiyon) ;  (x, y, z) → (-x, -y, -z) yansımalı dönme S  dönme + yansıma (yansıma düzlemi, dönme eksenine dik olmalıdır)

3 eşdeğer ve özdeş konumlar
eşdeğer konum = başlangıç ile ayırt edilemeyen konum özdeş konum = başlangıç ile aynı konum

4 eşdeğer olmayan konum İşlem sonucunda molekülün görüntüsü değişmiştir.

5 Özdeşlik işlemi Simgesi E dir.
Molekülde hiç bir değişim yaratmaz, ya da  360o dönme hareketine karşılık gelir. Her molekülün özdeşlik işlemi vardır.

6 Dönme işlemi (Cn)  Cn, bir eksen etrafında 360o/n derece dönme hareketi C2 = 180o dönme C3 = 120o dönme C4 = 90o dönme C5 = 72o dönme C6 = 60o dönme Bir molekül birden çok dönme eksenine sahip olabilir. En büyük n değerine sahip eksene baş dönme ekseni adı verilir.

7

8 H2O molekülünde z ekseni aynı zamanda C2 eksenidir.
C2 dönme ekseni H2O molekülünde z ekseni aynı zamanda C2 eksenidir. C2 işleminde x, y, z vektörlerinin değişimi C2z: (x, y, z) → (-x, -y, z) C2x: (x, y, z) → (x, -y,- z) C2y: (x, y, z) → (-x, y, -z)

9 H2O da C2 dönme işlemleri C2.C2 = C22 = E

10 C3 dönme ekseni  Moleküldeki en küçük dereceli dönme ekseni baş dönme ekseni dir.  Baş dönme ekseni daima molekülün z ekseni olarak seçilir. BF3’ deki dönme eksenleri 1 tane C3 ( baş dönme ekseni ) 3 tane C2 ekseni ( C3 ┴ 3C2) ( aynı zamanda B-F bağları) C3 ekseni B atomunun üzerinden geçer. Molekülün z eksenidir. Molekül düzlemine diktir.

11 BF3 deki C3 dönme işlemleri
Cn ekseni n tane simetri işlemi üretir. C3 , 120º C32, 240º  C3 C3 = C3 2 C33, 360º  C3 C3 C3 = C3 3 (= E)

12 BF3 deki C2 dönme işlemleri

13 [PtCl4]2- deki dönme eksenleri
C4 (baş dönme ekseni) 4 tane C2 ( C4 ┴ 4 C2)  C4’ ün ürettiği simetri işlemleri, C4, C42(=C2), C43, C44 (= E)  C4 ekseninin ürettiği C2 ile karışmaması için, bağlar üzerinden geçen C2 eksenlerine tek üs ( ‘ ) konur. bağ açılarının açıortaylarından geçen C2 eksenlerine çift üs ( '‘ ) konur.

14 [PtCl4]2- deki dönme işlemleri

15 Yansıma işlemi (σ) Yansıma işlemi ile bir nokta yansıma düzlemine dik ve eşit uzaklıkta başka bir noktaya hareket eder. Yansıma işlemi sağı sola veya solu sağa taşır. Yansıma düzlemine, simetri düzlemi veya ayna düzlemi de denir.

16 Yansıma düzlemindeki alt indisler
σh : Baş dönme eksenine dik simetri düzlemi σv : Baş dönme eksenini içeren simetri düzlemi σd: Baş dönme eksenini içeren ve açıortaylardan geçen simetri düzlemi Yansıma işleminde x, y, z vektörlerinin dönüşümleri σ(xy) : (x, y, z) → (x, y, -z)   σ(xz) : (x, y, z) → (x, -y, z)   σ(yz) : (x, y, z) → (-x, y, z)

17 H2O daki yansıma düzlemleri

18 Soru: AuBr4¯ molekülü üzerinde σv ve σd düzlemleri ve σh düzlemini gösteriniz

19 [PtCl4]2- deki yansıma düzlemleri
σv yansıma düzlemleri C2' eksenlerinden geçer. σd yansıma düzlemleri C2’’ eksenlerinden geçer.

20 Evirme işlemi (i ) (x, y, z) → (-x, -y, -z)
Evirme işlemi (inversiyon) bir nokta temel alınarak yapılır. Bu noktaya simetri merkezi adı verilir.                  

21 Evirme işlemi örnekleri
Doğrusal moleküllerde i : (z) → (-z) dir.  Düzlemsel moleküllerde    i : (x, y) → (-x, -y) dir.

22 Yansımalı dönme işlemi (Sn)
Sn = Cn· σ = σ · Cn      ( Cn ┴ σ ) Dönme işlemi ve bu dönme eksenine dik düzlemden yansıma veya önce yansıma sonra dönme işlemi ard arda uygulanır. S1 = C1 · σ = C1 .σ =  E. σ =  σ   S2 = C2 · σ = σ · C2 = i             Kiral moleküller Sn (S1 ve S2 dahil) içermezler Polar moleküller i içermez ve birden fazla Cn ve σ (σv hariç) içermezler

23 Alıştırma: S2 = i olduğunu gösteriniz.
C2z : dönme ekseni σ (x,y) : simetri düzlemi C2z ┴ σ (x,y)           (x,y,z)           (-x,-y,z)             (-x,-y,-z)       S2= σ(xy).C2z = i                    veya          (x,y,z)            (x,-y,-z)            (-x,-y,-z)        S2= C2z.σ(xy).= i

24 H-C-H bağ açı ortayından geçen eksen
Metan Molekülünde Sn İşlemi H-C-H bağ açı ortayından geçen eksen C4 h

25 CH4 molekülünde S4 ekseni
 C2 ekseni aynı zamanda S4 eksenidir.  molekülde C4 ekseni yoktur.

26 Metan Molekülünde dönme-yansıma işlemi

27 PCl5 de S3 işlemi S3 = C3 · σh = σh · C3 = i
PCl5 molekülünde C3 ekseni aynı zamanda S3 eksenidir.

28

29 H2O nun simetri işlemleri

30 NH3 ün simetri işlemleri

31 trans-dikloroetilenin simetri işlemleri

32 PCl5 in simetri işlemleri


"SİMETRİ  ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları