Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2007-2011 Stratejik Raporu İÇİNDEKİLER Sunuş I- GENEL BİLGİLER 1. Tarihçe 2. Eğitim ve Öğretim Programı 3. Giriş Koşulları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2007-2011 Stratejik Raporu İÇİNDEKİLER Sunuş I- GENEL BİLGİLER 1. Tarihçe 2. Eğitim ve Öğretim Programı 3. Giriş Koşulları."— Sunum transkripti:

1

2 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2007-2011 Stratejik Raporu İÇİNDEKİLER Sunuş I- GENEL BİLGİLER 1. Tarihçe 2. Eğitim ve Öğretim Programı 3. Giriş Koşulları II- STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1. Durum Analizi 2. GZFT Analizi 3. Paydaş Analizi 4. Varsayımlar III- STRATEJİK PLAN 1. Misyon, Vizyon ve Değerler 2. Stratejik Amaç ve Hedefler 3. Stratejik Göstergeler

3 Sunuş ME. Ü. Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokul 2007-2011 yılı Stratejik Raporu, “10.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.” Günümüzde meslek yüksekokullarında verilen eğitim ve artan ara eleman ihtiyacı meslek yüksekokullarına olan ihtiyacı artırmaktadır. Merkez yüksekokul konumunda olan okulumuz gerek Mersin Üniversitesi gerekse Akdeniz bölgesinde lokomotif konumdadır. Okulumuz bölgenin en çok tercih edilen yüksekokulu olarak faaliyet göstermektedir. Muhasebe programımız artan muhasebe meslek elemanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, mesleki bilgi donanıma sahip, bilimsel veriler ışığında analitik düşünme yeteneğine sahip muhasebe meslek elemanları yetiştirmektedir. Muhasebe programından mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavına girmektedirler, başarı sağlamaları halinde fakültelerin ilgili bölümlerinde intibaklarının yapılmalarını takiben 3. sınıftan itibaren devam etmektedirler. Aksi durumda AÖF 3.sınıftan itibaren eğitimlerine devamları mümkündür. Muhasebe programından mezun öğrencilerin iş imkanları son derece geniştir.

4 I. GENEL BİLGİLER 1. Tarihçe İlk olarak Mersin Meslek Yüksekokulu, 1975 Yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile Çukurova Üniversitesi kapsamına alınmıştır. 1992 Yılında 3837 sayılı kanun ile Mersin Üniversitesine bağlanmıştır. 2005 yılında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak yeni bir yüksekokul kurulmuş ve Mersin Meslek Yüksekokulunun tüm sosyal programları yeni kurulan bu yüksekokula aktarılmıştır 2. Eğitim ve Öğretim Programı Okulumuz 8 örgün eğitim ve 9 ikinci öğretim veren programlar olmak üzere toplam 17 programda eğitim vermektedir. İşletme, Muhasebe, Gümrük, Pazarlama, Büro Yönetimi, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği programlarında hem örgün hem ikinci öğretim olarak eğitim faaliyetini sürdürürken, Deniz ve Liman İşletmeciliği programında sadece örgün, Kuaförlük ve Cilt Bakımı ve Güzellik programlarında da sadece ikinci öğretim olarak faaliyetini sürdürmektedir. 3. Giriş Koşulları Okulumuza ilgili meslek liselerinden sınavsız geçişle öğrenci alınmaktadır. Boş kalan kontenjanlara ise ÖSYM tarafından ek kontenjanla düz liselerden de yerleştirme yapılmaktadır. Eğitim dili Türkçe olup toplam dört yarı yılı kapsamaktadır.

5 II- STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Kurumun verimliliği, verdiği hizmetin kalitesi, paydaşlarla olan ilişkilerinin sağlığı ve müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyeti, stratejik planının tasarımı, etkin bir şekilde uygulanması ve gerekli kontrollerinin yapılması ile mümkündür. Bunun için de stratejik plan için gerekli olan durum analizi, varsayımlar, amaçlar, hedefler ve performans göstergelerinin gerçekçi olarak belirlenmesi esastır. Bu amaçla kurumumuz “Stratejik Planlama Komitesi” adı altında bir komite oluşturmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Komite üyeleri Toplam Kalite Yönetimi ile ilgilenen ve bu konuda düzenlenen kurs ve toplantılara katılanlar arasından seçilmiştir.

6 1. Durum Analizi a- Fiziki Mekan ve Malzeme Durumu (Derslik, Atölye, Laboratuar, Kütüphane, Yemekhane) a-1. Sınıf, Laboratuar ve Atölye sayı ve alanları Derslik, Laboratuar ve Atölyeler SayısıÖlçüsü Laboratuar225*2 m

7 a-2. Atölye ve Laboratuarların Malzeme ve Genel Durumları ATÖLYE/LABORATUVARDURUMU Laboratuar 2 adet laboratuar toplam 40 bilgisayar ile hizmettedir.

8 b.1 Unvanlarına Göre Akademik Personel Sayıları (SBMYO Ortak Tüm Öğretim Elemanları) b. Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Personel Bilgileri

9 b-2 Programlarına göre Akademik Personel Sayısı NoProgramıProfesörDoçentYrd.DoçÖğr.Gör. 2MUHASEBEYOK 3

10 c. Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Bilgileri Programlarına, sınıflarına ve kız erkek dağılımlarına Göre Öğrenci Sayısı (Örgün Öğretim) Program Adı 1. sınıf2. sınıfToplamlarGenel Toplam KızErkekKızErkekKızErkek Muhasebe484329207753130

11 (İkinci Öğretim) Program Adı1. sınıf2. sınıfToplamlar Genel Toplam KızErkekKızErkekKızErkek Muhasebe287415174391134

12 d. Ceza Alan ve Ayrılan Öğrenci Sayısı: d-1. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı: 0 d-2. Ceza Alan Öğrenci Sayısı: 01

13 e. Eğitim-Öğretim Yılı Bölüm/Programlara Göre Öğretim Elemanlarının Toplam Ders Yükü (Yıllık Ders Saati/Öğretim Elemanı Oranı) ÖĞRETİM ELEMANININ ADIGÜZBAHARTOPLAMORTALAMA Öğr. Gör. S. Özerk İLBEYİ28 5628 Öğr. Gör. Tolga UYSAL30285829 Öğr. Gör. Mehmet ŞENLİK22 4422 Yrd. Doç. Dr. Serpil DÖM19163518 Öğr. Gör. E. Aysun MİLCAN23224523 Öğr. Gör. A. İsmet BOLAT21224322 Öğr. Gör. Hatice ÇİL22 4422 Öğr. Gör. Mehmet ŞİMŞEK27265327 Öğr. Gör. Hasan ÖZBEK23 5623 Öğr. Gör. M. Ali MORDOĞAN22 4422

14 f. 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Bölüm/Programlara Göre Öğretim Elemanlarına Düşen Öğrenci Sayısı Program Adı Program Öğrenci Sayıları (Örgün+ İkili+) Program Kadrolu Öğr. Elemanı Sayıları Kadrolu Öğr.Elemanı Sayısına Göre Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Kadrosuz Öğretim Elemanlarının Kadrolu Elemanlarla Toplamı Programda Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayıları Muhasebe 2642132461

15 g. 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışı Faaliyetleri g-1. Eğitim Amacıyla Yurt Dışına Giden Öğretim Elemanı Sayısı Yok g-2. Eğitim Amacıyla Yurt Dışına Giden Öğrenci Sayısı Yok g-3. Değişim ve İşbirliği Anlaşmaları Yapılan Üniversiteler Yok

16 h. 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Bölüm/Programlara Göre Başarı Oranları (Bahar Dönemi, Güz Dönemi ve Genel Başarı Oranı) Program Başarı Oranı Örgünİkinci Öğretim GÜZBAHARGÜZBAHAR Muhasebe61664952

17 ı. Mezun Bilgileri Program MEZUN SAYILARI KIZERKEKTOPLAM Muhasebe448

18 j. 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Yayınları j.1-Kitap(Yurt içi-Yurt Dışı) j.2-Tebliğ-Bildiri (Yurt içi-Yurt Dışı) j.3-Tez (Yüksek Lisans, Doktora) 1. Devam Eden Yüksek Lisans Tezi: 2. Tamamlanan Doktora Tezi:

19 k-Yürütülen ve/veya Devam Eden Projeler l. Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı Öğretim üyesi sayısı: Yayın sayısı: Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı:

20 2. GZFT Analizi Güçlü Yönler -İyi yetişmiş, güçlü, bir akademik kadroya sahip olma, -Yönetim kademesi ile çalışanlar arasında uyum ve işbirliğinin sağlanmış olması, -Kurumun merkeze yakın olması, -Uluslararası deneyime sahip öğretim elemanlarına sahip olma, -Çalışanlarının özverili olması, -Toplum hizmetlerinde deneyim sahibi olma, -Yeniliklere, değişime ve gelişime açık olma, - Hizmet içi eğitimlere önem verme ve uygulama,

21 b. Zayıf Yönler - Kurumun fiziki olanaklarının yetersiz oluşu, - Yerleşim yerinin eğitim ve öğretime uygun olmaması, - Ulaşım olanaklarının sınırlı olması, - Öğrencilerin kampus olanaklarından yeterince yararlanamaması, - İdari personel sayısının yetersiz olması, - Uygulama dersleri için gerekli uygulama alanlarının kısıtlı olması, -Sınıflardaki aşırı yığılma ve binanın eğitim amaçlı olmamasından kaynaklanan konsantrasyon eksikliği.

22 c. Fırsatlar - Üniversitemizin kalite, bilimsel araştırma ve yurt dışı katılımları konusundaki öncü tutumu ve destekleri, - Avrupa Birliği giriş süreci (Öğrenci Değişim Programları, AB çerçeve programları) - Mezunların çalışma alanının genişliği, - Meslekte başarılı, tanınmış profesyonel mezunların varlığı, - Uluslararası eğitim programlarına katılım olanaklarının olması (LDV vb.), -Üniversite ve yüksekokulumuzun stratejik planlama konusundaki kararlılığı, - Sektörde kalifiye ara eleman ihtiyacının yüksek olması, - Kentin ekonomik açıdan uygun olması. - Kentin üniversiteye ve öğrencilere bakışının olumlu olması - Modern bir kent olması

23 d. Tehditler -Özel üniversitelere beyin göçü (akademik ve ekonomik nedenlerle), -Yetişmiş ara elemanın öneminin tam gelişmemiş olması, -Sınavsız geçişin olması, -Yükseköğretimde kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanamamış olması, -İdari personelin özlük hakları sorunları nedeniyle işlerini severek yapmamaları, -Akademik personelin gelişmesi için ayrılan kaynakların sınırlı olması.

24 3. Paydaş Analizi a) Paydaşlarımız Bireyler; Akademik personel, idari personel, öğrenciler, mezunlar, veliler, emekli meslek mensupları, Kamu kuruluşları; Başbakanlık ve TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diğer Bakanlıklar, Yasama ve Yargı Organları, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi, Avrupa Birliği Komisyonları. Özel Sektör; Gıda firmaları, ilaç firmaları, Kuaförler ile özel zayıflama ve estetik merkezleri, spor merkezleri, özel klinik ve poliklinikler, yemek fabrikaları, spor klüpleri, özel hastaneler, ticari işletmeler, Muhasebe ve Mali Müşavirlikler, Turistik İşletmeler, toptancı ve dağıtıcılar, satış mağazaları ve süpermarketler. Eğitim ve araştırma kurumları; YÖK, ÖSYM, Üniversiteler arası kurum, ME.Ü. Rektörlüğü, Üniversiteler (ME.Ü. diğer bölüm ve fakülteleri, diğer yurt içi ve dışı üniversiteler), Araştırma kuruluşları ve fonları (ulusal ve yabancı), TUBİTAK, TUBA, Teknokent, Avrupa Birliği Komisyonları. Mülki idareler ve siyasi kurumlar; Valilik, Yerel yönetimler, Siyasi partiler Medya; TV, radyo, yazılı basın

25 b) Paydaşlarla ilişkiler Eğitim- Öğretim, araştırma ve danışma hizmetlerimizin kalitesi açısından paydaşlarla olan ilişkilerimiz büyük önem taşımaktadır. Bölüm akademik personeli, idari personeli ve öğrenciler en önemli paydaşlarımızdır. YÖK ve Üniversite Yönetimi ile ilişkimiz temel ortaklık, diğer akademik birimlerle olan ilişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyindedir. Sektörün ihtiyacı olan yetişmiş ara eleman ihtiyacının giderilmesi açısından bakanlıklar, eğitim kurumları ve MEDYA ilişkilerimiz ön sıralardadır. Araştırmalarımız için araştırma kurumları ve destek hizmetler için de sivil toplum örgütleri ile ilişkilerimiz sürmekte ve geliştirilmektedir.

26 PaydaşlarHizmet AlanlarÇalışanlarTemel OrtakStratejik Ortak Akademik personel x İdari personel x Öğrenciler x Veliler x YÖK x Rektörlük x Fakülte ve Yüksek okulları x Milli Eğitim Bakanlığı x Maliye Bakanlığı x Valilik x DPT x Diğer Bakanlıklar x TÜBİTAK-TÜBA x Sivil Toplum Örgütleri x Mezunlar x Diğer Üniversiteler x Araştırma Fonları x Yerel yönetimler x x Medya x x Diğer Kamu Kuruluşları x x Firmalar x x AB Komisyonları x Sivil Toplum Örgütleri x

27 -1 yıl içerisinde tam donanımlı yeterli dersliğin mevcut olduğu bir eğitim binasının olması, -Sağlık, hijyen ve kaliteli yemekhane hizmetinin sağlanması, -İkinci öğretim öğrencilerinin üniversite olanaklarından daha fazla yararlanabilmelerinin sağlanması, -Kütüphane ve internet olanaklarının mevcut olduğu çalışma ortamının sağlanması, -Öğretim elemanları odalarının program öğretim elemanlarından oluşması ve maksimum 2’şer kişi oturulması, -Konfigürasyonu yüksek 30 adet bilgisayar alınması, -Her derslikte projeksiyon uygulamasının kurulması, ve belli zaman dilimlerinde yenilenmesi, -Sunuma uygun bir konferans salonunun hazırlanması, -Her ders için öğrenciye verilecek kaliteli ders notlarının hazırlanması ve sürekli güncellenmesi, -Baskı vb. cihazların alınması ve bu konuda bir teknikerin sağlanması, -Akademik çalışmaların teşviki için yeterli, teşvik edici ödeneğin ayrılması, 4. Varsayımlar

28 Misyonumuz Misyonumuz; Okul-Sanayi işbirliği içerisinde sanayinin istediği ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan nitelikte eleman yetiştirmek, mesleki eğitimde, sürekli değişim ve gelişim anlayışımızla öğrencilerin ve toplumun beklentilerini karşılamak, Atatürk ilke ve inkılaplarına inanmış, çağdaş, demokratik ve laik ve yaratıcı öğrenciler yetiştirerek çağdaş Türkiye’nin oluşumunda pay sahibi olmanın onurunu yaşamaktır. Vizyonumuz Bilimin ve Teknolojinin öncülüğünde, akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verebilen, kendini sürekli yenileyen, araştıran kuşakların yetiştiği, eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretim elemanı ve idari personeli kurumun en temel zenginliği ve kaynağı olarak gören, Türkiye’de ve Dünya’da lider bir eğitim kurumu olmaktır. III. STRATEJİK PLAN 1. Misyon, Vizyon ve Değerler

29 Değerlerimiz Açık yüreklilik Adil olmak Akılcılık Araştırıcılık Bilimsellik Çağdaş olmak Çevre bilinci Çözüme odaklı olmak Çözümleyicilik Dili koruma bilinci Dürüstlük Ekip ruhuna sahip olmak Etkili iletişim Ekonomik yaklaşım Girişimcilik İdealizm İyimserlik Katılımcılık Kurum aidiyeti Liderlik Multidisipliner yaklaşım Organize olmak Önyargılı olmamak Paylaşımcılık Saygı, sevgi Sorumluluk Ülke çıkarlarını koruma Yapıcı Yaratıcılık Yardımlaşma Hoşgörü

30 2. Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaç 1 “Sosyal Bilmler Alanında Sürdürülen Çağdaş ve Uluslararası Standartlara Uygun Eğitim Düzeyini Geliştirmek” Küreselleşmenin hızla yayıldığı çağımızda bilginin yayılması ve ulaşılabilirliği de çok hızlı olmaktadır. Bu nedenle Yüksekokulumuzda uygulanan eğitim ve öğretim programının öğrencilere en son bilgilerle donatılmış olarak ulaştırılması ve öğrencilerin edindikleri bilgileri analiz ve sentez etme becerilerinin geliştirilmesi gereklidir. Bunun için de Yüksekokulumuz araç gereçleri ile kitap ve dergi gibi basılı materyal sayısının duyulan ihtiyaç doğrultusunda arttırılması ve güncellenmesi gerekmektedir. Stratejik Hedef 1: Öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını 3 yılda % 50 oranında kolaylaştırmak Öğrencilerin ders kitaplarının sayısının artırılması ve güncellenmesi (1 kitap/yıl), kütüphanedeki sosyal bilimler alanına yönelik kitap sayısının artırılması ve güncellenmesi (5 kitap/yıl), öğrencilerin internet kullanımlarının artırılması (1 bilgisayar/1 öğrenci/3 yıl) ve tüm derslerin ünite planlarının internet ortamında bulunmasının sağlanması (tüm derslerin ünite planları/3 yıl), öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracaktır.

31 Stratejik Hedef 2: Eğitim araç gereç ve yöntemlerinin sayı ve kalitesinin 3 yılda % 70 arttırılması Her yıl bir dersliğin sabit ders eğitim araçları ile donanımının tamamlanması laboratuarların araç- gereç eksikliklerinin yılda % 25 oranında giderilmesi, eğitim ve araştırma laboratuarlarının 3 yılda ulusal ve uluslar arası akreditasyonunun sağlanması ile eğitim araç-gereçve yöntemlerinin sayı ve kalitesi artırılacaktır. Stratejik Hedef 3: Uluslararası ilişkileri güçlendirmek için öğrenci değişimini ve kongre organizasyonlarına katılımları 3 yıl içinde % 50 oranında artırmak. LDV programı çerçevesinde işbirliği yapılan kurumlarla iletişimi sürdürerek yılda 1 öğretim üyesi ve 4 öğrenci değişimi sağlanarak ( 1 öğretim üyesi, 4 öğrenci/yıl), uluslar arası kongre katılımı arttırılarak (1 öğretim elemanı/yıl) uluslar arası güçlendirilir.

32 Stratejik Amaç 2 “Bilimsel Araştırmaların Kalite, Çeşitlilik ve Verimliliğini Artırarak Ulusal ve Uluslararası Proje ve Yayın Sayısını Artırmak” Bir eğitim kurumunun bilimselliği yaptığı araştırmalar, bu araştırmaların yayınlandığı dergilerin kalitesi ve yürüttüğü projelerle ölçülür. Bu nedenle bölümde yürütülen araştırma ve projelerin sayısının arttırılması ve bunların dünyaca tanınmış dergilerde yayınlanması sağlanmalıdır. Stratejik Hedef 1: Yüksekokulumuza bağlı programlarda teknolojik alt yapı ve donanımı 5 yıl içerisinde tamamlamak Özellikle uygulamalı derslere yönelik olarak Çalışma Laboratuarı oluşturulması çalışmalarına başlamak (1 yıl) ve 5 yıl içerisinde tamamlamak; araç-gereçlerin kullanım talimatnamelerinin hazırlanması ve bu konuda personele eğitim verilmesi (yılda araçların % 50’ si ) var olan kayıt defterinin üniversite standartlarına uygun hale getirilmesi (1 yıl ) Stratejik Hedef 2: Ulusal ve uluslar arası araştırma, proje ve yayın sayısını 3 yılda % 25 artırmak Ulusal ve uluslararası proje sayısının artırılması (yılda 1 ulusal, 2 yılda 1 uluslararası), ulusal ve uluslar arası yayın sayısının artırılması.

33 Stratejik Amaç 3 “Danışmanlık Hizmetlerini Güçlendirmek” Özellikle muhasebe, işletme, pazarlama ve turizm alanlarında paydaşlarımızla ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla, uzman öğretim elemanlarımızın vereceği hizmetler içinde danışmanlık hizmeti önemli bir yer tutmaktadır. Bu hizmetin nitelik ve niceliğinin arttırılması gerekmektedir. Stratejik Hedef 1: Yüksekokulumuz programları çerçevesinde bilinçlendirme faaliyetlerini 5 yılda % 50 arttırmak Yazılı ve görsel kitle iletişim araçları kullanılarak eğitim programı sayısını artırmak ( 1 TV, 3 radyo/yıl halk konferansları düzenlemek ( 1 adet/yıl ) ve Web sayfasına konulan bilgileri güncellemek ve geliştirmek ( kontrol/ aylık ) Stratejik Hedef 2: Mezunlara yönelik faaliyetleri 3 yılda % 30 arttırmak Mezunlara Özel Hizmet İçi Eğitim Kurslarını düzenlemek (1 adet/yıl), bilimsel toplantı, seminer, konferans vb. faaliyetleri artırmak ( 2 adet/yıl) yüksekokulumuz bünyesinde bulunan programlarla ilgili fuar ve sergilere katılmak. Stratejik Hedef 3: Yüksekokulumuza başvuran kişi ve kurumlara sunulan eğitim, araştırma, geliştirme ve danışmanlık hizmetleri 3 yılda % 50 arttırmak. Başvuran kişiler için bilgisayar kayıt sistemini geliştirerek (6 ay) ve Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) işbirliği ile kurslar düzenlenerek ( 2 adet/yıl ) bölümümüze başvuran kişi ve kurumlara sunulan eğitim, ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek ve artırmak.

34 Stratejik Amaç 4 “Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Takım Ruhunu Geliştirmek, İletişimi, Verimliliği ve Memnuniyeti Üst Düzeye Çıkarmak.” Kurumun başarısı, kurumda görev yapan kişilerin sinerjik bir etki ile çalışmalarına bağlıdır. Sinerjik etki yaratılabilmesi için de temel koşul takım ruhu yaratılabilmesi ve etkin iletişimin sağlanmasıdır. Böylece kurumun verimliliği ve çalışanların memnuniyeti artar. Stratejik Hedef 1: Yüksekokulumuz çalışanlarının memnuniyet düzeyini 3 yılda % 75’e çıkarmak. Yüksekokulumuz çalışanlarına yönelik hizmet içi seminerlerini ( 1 adet/ yıl), akademik kurul ( 2 adet/yıl) ve programlar tarafından düzenlenen bilgi paylaşım toplantılarını ( 6 adet /yıl) ve bölüm içi sosyal aktiviteleri (5 adet/yıl) ve kutlama toplantılarını (4 adet/yıl) sürdürerek müşteri memnuniyetini ve verimliliği artırmak.

35 3. Stratejik Göstergeler Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumunu ölçecek göstergeler; 1-Yüksekokul programlarımıza sınavsız yerleştirilen öğrenci oranları, 2-Öğrenci memnuniyeti, 3- Akademik personel memnuniyeti, 4- İdari personel memnuniyeti, 5- Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, 6- Öğretim elemanı başına düşen kitap sayısı, 7- Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı, 8-Öğretim elemanı başına düşen bilimsel toplantı sayısı, 9- Dershane ve laboratuarlardaki araç-gereç sayısı, 10- LDV Programına katılan öğretim elemanı ve öğrenci sayısı, 11-Proje sayısı.

36 Gösterge 1- Yüksekokul programlarımıza sınavsız yerleştirilen öğrenci oranları, Yüksekokulumuza öğrenciler sınavsız geçiş sistemi doğrultusunda yerleştirilmektedirler. Bu sistemle program kontenjanları % 95 oranında tamamlanmakta geri kalan % 5 lik kontenjan ise yine ÖSYM tarafından yapılan ek yerleştirme ile gerçekleşmektedir. Söz konusu oranlar bölgemizdeki meslek yüksekokulları arasındaki en yüksek oranlar arasındadır. Gösterge 2- Öğrenci Memnuniyeti Öğrencilere uygulanan anketler eğitim ve öğretimin kalitesini belirlemede bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla 2005- 2006 öğrenim yılı güz ve bahar dönemlerinde öğrencilere kapsamlı bir anket uygulanmıştır. Bu anketler her öğretim yılı sonunda tekrarlanacaktır. Gösterge 3- Akademik Personel Memnuniyeti Akademik personelin çalışma koşullarından ve kendilerine sağlanan tüm olanaklardan memnuniyeti çalışma verimlerini etkilemektedir. Ayrıca olanaklar istenen düzeyde olmadığında personel yakınmaları artmakta bu da iletişim engelleri yaratmaktadır. Bu nedenle akademik personele ile sürekli iletişim halinde olunarak olası memnuniyetsizlik durumları öncelikle ele alınıp değerlendirilmekte ve çözüm yollarına gidilmektedir. Bu amaçla ayrıca her yıl güz ve bahar yarılılarının başlarında akademik kurul toplantıları yapılmaktadır.

37 Gösterge 4- İdari Personel Memnuniyeti Akademik ağırlıklı bir kurumda idari personel olarak görev yapmak, idari personel üzerinde ayrı bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Akademik personel işlerinin yarattığı stresi idari personelden gelecek destekle azaltmak istediğinden, idari personelden beklentilerini yüksek tutmakta ve onlara kendilerine yardımda zorunlu insan muamelesi yapmaktadırlar. İdari personel bu baskı altında bir de yaşadıkları alanlar içinde sorunlarla karşı karşıya olduklarından iş verimleri oldukça düşük olmaktadır. Söz konusu iş verimini artırmak amacıyla yine her dönem başında yüksekokul sekreteri başkanlığında idari personel toplantıları gerçekleştirilmekte olası sorunlar ve memnuniyetsizlikler olanaklar ölçüsünde çözülmeye çalışılmaktadır.

38 Gösterge 5- Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, bir üniversitenin kalitesini gösteren kriterlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Yüksekokulumuz programlarındaki öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Program Adı Program Öğrenci Sayıları (Örgün+ İkili+) Program Kadrolu Öğr. Elemanı Sayıları Kadrolu Öğr.Elemanı Sayısına Göre Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Kadrosuz Öğretim Elemanlarının Kadrolu Elemanlarla Toplamı Programda Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayıları Muhasebe 264388553

39 Gösterge 6- Öğretim Elemanı Başına Düşen Kitap Sayısı Eğitimde öğrencilere sunulan yazılı kaynak sayısı eğitimin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Öğrencilerin aradıkları bilgilere daha kolay ulaşabilir olmaları verimliliklerini arttıracaktır. Yayınlanan kitap sayısı öğretim elemanlarının başarısını da gösteren bir veridir. Yüksekokulumuzda 2005-2006 eğitim öğretim yılında iki kitap yayını yapılmıştır. Gösterge 7- Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı Yapılan araştırmaların nitelik ve niceliği, üretilen bilimsel yayın sayısı ve bu yayınların yer aldığı dergilerin nitelikleri ile belirlenir. Yüksekokul öğretim elemanları kuruluş yıllarından bugüne kadar, bölümün tanıtımına ve eğitim- öğretime daha çok zaman ayırdıklarından yayın konusunda istenen düzeye erişilememiştir. Gösterge 8-Öğretim Elemanı Başına Düşen Bilimsel Toplantı Sayısı Yapılan araştırmaların sonuçları, sözlü ya da poster bildirileri ile yurt içi ve yurt dışı toplantılarda sunulmaktadır. Sonuçların, bilimsel toplantıda sunuma kabul edilmesi çalışmanın bilimselliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

40 Gösterge 9- Dershane ve Laboratuarlardaki Araç-Gereç Sayısı Eğitimde kullanılan araç gereçler eğitimin kalitesini doğrudan etkiler. Bu araç ve gereçlerin sayıca azalma yada artması eğitimin kalitesinin önemli bir göstergesi olacaktır. Yüksekokulumuzdaki araç gereç sayıları tabloda gösterilmektedir. İnternet bağ. PC 45 Yazıcı3 Televizyon1 Tepegöz3 Fotokopi2 Barkovizyon2

41 Gösterge 10- LDV programına katılan öğretim elemanı ve öğrenci Sayısı LDV programlarına katılım gerek öğretim elemanları gerekse öğrenciler açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu amaçla yüksekokulumuz bu konuya özel önem vermektedir. Gösterge 11- Proje sayısı Proje yazmak beceri gerektiren bir iştir. Öğretim elemanlarının proje yazmaları bu projeler için kaynak bulmaları, projeyi yürütmeleri ve sonuçları raporlandırmaları akademik bir kurum için önemli bir kalite göstergesidir.


"Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2007-2011 Stratejik Raporu İÇİNDEKİLER Sunuş I- GENEL BİLGİLER 1. Tarihçe 2. Eğitim ve Öğretim Programı 3. Giriş Koşulları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları