Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI"— Sunum transkripti:

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI
Araştırma konusunun seçilmesi: sosyal bilimciler önemli buldukları ve ilgilerini çeken bir sorun veya konu üzerinde çalışma yaparlar. Yapılacak çalışma, bir toplumsal sorunun çözümüne katkıda bulunmalı ya da o konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olmalıdır. Her sosyal bilimcinin belirli ilgi alanları vardır.

2 Bir varsayım ileri sürme:
belirlenen konu üzerinde bir ön çalışma yapılır. Bu konu üzerinde yapılmış çalışmalar var mı? Ve bu çalışmalar konunun hangi yönünü ele almışlar? Gibi soruların cevabı aranır. Bu ön çalışma sayesinde bir varsayım ileri sürülür. Varsayım, doğruluğu test esilmek üzere yapılan bilimsel tahmindir. Yapılacak bilimsel araştırma ile varsayımın doğru olup olmadığı test edilir. varsayımda genellikle iki kavram arasındaki sebep-sonuç ilişkisi ifade edilir. Bir olayın sebep-sonuç ilişkisine göre açıklanmasına nedensellik denir.

3 Verilenlerin toplanması ve varsayımın test edilmesi:
İleri sürülen varsayımın doğruluğunu test etmek için hangi yollarla bilgi ve kanıt toplanacağı belirlenir. Yani araştırma yöntemi belirlenir. Hangi yöntemin kullanılacağı konuya göre değişir. Öncelikle kütüphane araştırması yapılarak o konuyla ilgili yapılmış çalışmalar incelenir. bilgi ve kanıtlar toplandıktan sonra, varsayımı destekleyip desteklemediklerine bakılır. Araştırma sırasında yararlanılan kitapların bilgileri not edilmelidir. Çünkü araştırma sonunda hazırlanan raporda yararlanılan eserler belirtilir.

4 Raporun yazılması: Toplanan bilgiler bir araya getirilir, yorumlanır ve yazılır. Bu yazıda araştırma sonuçlarından bahsedilir ve çözüm önerilerinde bulunulur. Sorunu tanımlamak yetmez. Çözüm önerileri de sunmak gerekir. Bu öneriler diğer bilim adamlarının ve konuyla ilgilenenlerin dikkatine sunulur.

5 TOPLUMA NASIL FAYDALI OLABİLİRİZ?
Toplumu oluşturan bireyler hayatlarını devam ettirebilmek için çalışmak zorundadırlar. Huzurlu ve mutlu olabilmeleri içn kendi istek ve yeteneklerinin farkında olmaları ve kendi özelliklerini tanımaları gerekir. Kendi özelliklerine uygun meslekleri tercih etmelidirler. Her meslek gerekli ve toplum için önemlidir. Onun için öğrencilerin meslekleri tanımaları ve kendilerine uygun meslek seçmeleri gerekir. Bu ihtiyaçtan dolayı sosyal bilgiler dersinin bir kısmı mesleklerin tanıtılmasına ayrılmıştır. Öğrencilerin kendilerini iyice tanımalarına yardımcı olmak için bireyler arasındaki benzerliklere ve farklılıklara da yer verilmiştir.

6 Öğrenciler bu derste öğrendikleri sayesinde kendilerini daha iyi tanıyacaklar ve kendi kimlik ve kişilik özelliklerinin farkına varacaklardır. Benzerlik ve farklılıkları bilmek insan davranışlarını anlamayı kolaylaştırır. Bireylerin duygu ve düşünceleri, davranışlarına yön verir. Bu derste değinilen konulardan biri, sivil toplum örgütleridir. Sosyal sorunlara çözüm üretmenin yollarından birisi, bu kurumların faaliyetlerinde yer almaktır. Bu faaliyetlerde yer alarak topluma yararlı işler yapabiliriz. Bu derste değinilen konulardan birisi de, yatırım planı hazırlamaktır. Bu konuda eldeki kaynakların nasıl kullanılacağı anlatılır ve sahip olunan sermayenin nasıl değerlendirileceği üzerinde durulur.

7 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkı
Etkin bir yurttaş olabilmek için derste öğrenilen bilgilerin ve kazanılan kazanılan becerilerin gerçek hayatta kullanılması gerekir. Etkin vatandaş olmanın yollarından birisi, dilekçe vererek sorunların giderilmesi için yetkili kurumlara başvuruda bulunmaktır. Etkin vatandaşın bir diğer özelliği, bilgi edinme hakkını kullanmasıdır yılında yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, vatandaşlara çeşitli haklar sağlar. Bu kanun gereğince devlet kurum ve kuruluşları, vatandaşların kendilerinden talep ettiği bilgileri onlara vermek zorundadır. Bu hakkı kullanmak için ilgili kurumun internet sitesine girip form doldurabilirsiniz. Ya da ilgili kuruma gidip bir dilekçe yazmanız gerekir.

8 Sorunları çözerken bize düşe görevler
Günlük hayatta birçok sorunla karşılaşırız. Haklarımızın ihlal edildiği durumlar olabilir. Kimse haklarının ihlal edilmesini istemez. Bu yüzden, sorunlara çözüm üretirken kendi haklarımızı gözettiğimiz gibi başkalarının haklarını da gözetmemiz gerekir. Bununla birlikte sorunları çözerken başkalarını mağdur duruma düşürmememiz de gerekir. haksızlığı etkili bir şekilde reddetmek için sorunları haklar ve özgürlükler temelinde çözmeye çalışmamız gerekir. Böyle yaparsak sorunları kimsenin haklarını ihlal etmeden çözebiliriz. Etkili reddetme, sadece haksızlığı protesto etmek değildir. Haksızlığa hak ve özgürlükler temelinde çözüm üretmektir.

9 bir soruna çözüm üretirken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi insan haklarına uygun çözümler üretmektir. Ortaya koyduğumuz çözüm insan hakları ihlaline sebep olmamalıdır. Çözüm üretirken tüm insanların aynı haklara sahip olduğu unutulmamalıdır. Tüm insanların temel haklar bakımından eşit ve özgür olduğu dikkate alınmalıdır. Sorunları çözerken empati yapıp karşı tarafın yerine kendimizi koymamız gerekir. Aramızda sorun olan kişinin yerine kendimizi koyup onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmamız gerekir. BEN ONUN YERİNDE OLSAM NASIL BİR ÇÖZÜM İSTERDİM? Sorusunu kendimize sormamız gerekir.

10 Sorunlar ve çözümleri Bazen bir sorunu çözmeye çalışırken sorun daha da büyür. Bunun sebebi sahip olduğumuz hakları ve onları nasıl kullanacağımızı iyi bir şekilde bilmiyor olmamızdır. Ayrıca hakların beraberinde getirdiği sorumlulukları yerine getirmediğimiz için haklarımızı savunmamız güçleşir. Bazen ucuz olsun diye alış verişte fatura almayız. Garanti belgesi olması gereken malları satın alırken daha ucuz olsun diye garanti belgesiz malları satın alırız. Satın aldığımız mal bozuk çıktığında veya bozulduğunda, uğradığımız zararı telafi etmemiz zorlaşır. Çünkü satıcı sağlam mal sattığını iddia edip bozuk malı geri kabul etmeyebilir.

11 Böyle bir durumun yaşanmasının sebebi, bir tüketici olarak haklarımızı tam olarak bilmememiz ve sorumluluklarımızı yerine getirmememizdir. Fiş veya fatura almak, garanti belgesi ile satılması gereken malların garanti belgesini istemek tüketicilerin sorumluluğudur. Ayrıca tüketici haklarını ve bu hakların nasıl kullanılacağını öğrenmek de tüketicilerin sorumluluğundadır. Tüketicileri bilinçlendirmek ve tüketici haklarını korumak için tüketici dernekleri kurulmuştur. Bu sivil toplum örgütleri kendilerine başvuranlara yardımcı olmaktadır. Bu kurumların birçoğunun internet sitesi vardır ve bu sitelerde tüketicileri bilinçlendirmek için yayın yaparlar.


"BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları