Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
KURUMUN ÜSTLENDİĞİ ULUSLAR ARASI GÖREVLER VE PROJELER Avrupa Çevre Ajansı tarafından “Biyoçeşitlilik Konu Merkezi” konsorsiyum üyesi olarak Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı görevlendirilmiştir. Kurumumuz tarafından GEF-IV adıyla bilinen UNDP ve Dünya Bankasının desteklediği “Türkiye’nin Korunan Alanlar Sisteminin Güçlendirilmesi: Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sürdürülebilirliğinin Yaygınlaştırılması” projesinin yürütücülük görevi kurumumuza verilmiştir. Bu güne kadar 9 adet Uluslararası proje gerçekleştirilmiştir. 1

2 AVRUPA ÇEVRE AJANSI -BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONU MERKEZİ
PROJENİN AMACI Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Biyolojik çeşitlilik Avrupa Konu Merkezi ihalesini 2008 yılında kazanan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, 9 konsorsiyum üyesinden biri olarak; 01 Ocak 2009 tarihi itibarı ile, önümüzdeki 5 yıl içerisinde söz konusu merkez adına belirlenen konu başlıklarında tüm Avrupa kıtasında veri toplama, değerlendirme ve raporlama çalışmalarını AÇA adına yürütecektir. Konsorsiyum üyeleri Fransa MNH), Hollanda (ECNC), İtalya (ICRAM), Avusturya (UBA), Türkiye (Özel Çevre Koruma Kurumu, ÖÇKK), İsveç (AgroEkoloji Üniversitesi), İngiltere (Joint Nature Conservation), Slovakya Çek Cumhuriyeti (AOPK)

3 SMAP III Gökova Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Projesi
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Proje faaliyetleri Proje paydaşları -Sedir adası yönetim planı -Muğla Valiliği -Gökova iç körfezi kumsal alan yönetim planı -ÖÇKKB -Doğa Koruma Yönetim planı Akyaka Belediyesi -Tatlısu kaynakları yönetim planı Kıyı alanları yönetimi milli komitesi - Gökova körfezi aile balıkçılığı yönetim planı -Uzaktan Algılama ve CBS Lab. -Su kalitesi ve kirlilik yönetim planı -Jeoloji Müh. Bölümü - Halkın bilinçlendirilmesi ve eğitim faaliyetleri -Muğla üniversitesi (Koordinatör) Turizm yatırımcıları Balıkçılık kooperatifleri Tekne sahipleri STK Yerel halk 3

4 Türkiye’nin Deniz ve Kıyı
Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi HAFIZAMIZI TAZELEYELİM HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Amaç: Ulusal kıyı ve deniz alanları koruma sisteminin güçlendirilmesi ve etkin yönetimin kolaylaştırılması 4

5 Proje Uygulama Alanları
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Foça ÖÇK Bölgesi Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi Gökova ÖÇK Bölgesi Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Datça-Bozburun ÖÇK Bölgesi 5

6 Proje Yürütücü ve Ortakları
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM HAFIZAMIZI TAZELEYELİM PROJE YÜRÜTÜCÜ KURUM: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı PROJE UYGULAYICI ORTAK: GEF (Küresel Çevre Fonu) adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye PROJE ORTAĞI KURUMLAR: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 6

7 Proje Sonuçları HAFIZAMIZI TAZELEYELİM HAFIZAMIZI TAZELEYELİM SONUÇ 1: Mevcut Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının daha etkin yönetimi ve yeni deniz ve kıyı koruma alanlarının kurulmasının önceliklendirilmesi için sorumlu kurumların ihtiyaç duyduğu kurumsal yapının ve kapasitenin güçlendirilmesi SONUÇ 2: Deniz ve Kıyı Koruma Alanları için finansal planlama ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile etkiniş planlamasının, yeterli gelir üretiminin ve etkin yönetim maliyetinin sağlanması SONUÇ 3: Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının çok amaçlı kullanım alanlarında, faaliyetlerin yönetimi ve düzenlenmesi için kurumlar arası koordinasyon mekanizmasının uygulamaya geçirilmesi 7

8 Proje Paydaşları Çevre ve Orman Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Çevre ve Orman Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Denizcilik Müsteşarlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Valilikler Mahalli İdareler Üniversiteler Araştırma Enstitüleri Ulusal ve yerel sivil toplum örgütleri 8

9 PROJENİN TÜRKİYE’NİN DENİZ VE KIYI KORUMA ALANLARINA KATKISI
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM 9. Kalkınma Planı ( ) temel amaçlarına ulaşılması, Ulusal çevre stratejisi ve biyolojik çeşitlilik eylem planları amaç ve hedeflerine ulaşılması, Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi”nin korunan alanlar çalışma programının uygulanması ve hedeflerine ulaşılmasında önemli adımlardan birini teşkil etmesi, Koruma ve yönetim çalışmalarının güçlenmesi, Daha ilerideki genişlemeleri yönlendirmek için üzerinde uzlaşılmış ulusal seviyede bir strateji ve eylem planı oluşturulması, Deniz ve Kıyı Koruma Alanları sisteminin 100,000 ha genişletilmesi (%44 artış), Balıkçılığa kısıtlı alanların en az iki Deniz ve Kıyı Koruma alanında oluşturulması, Mevcut Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının daha etkin yönetimi hususunda yerel teşkilatların kapasite artırımının sağlanması, Deniz ve Kıyı koruma alanları sistemin oluşturulması, Deniz ve Kıyı Koruma Alanları sürdürülebilir finansman yapısının oluşturulması, Kurumlar arası koordinasyon yapılarının güçlendirilmesi. 9

10 PROJENİN TÜRKİYE’NİN DENİZ VE KIYI KORUMA ALANLARINA KATKISI
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Türkiye karasularındaki denizel biyolojik çeşitliliğin korunması için uzun vadede çözüm, kıyı ve deniz koruma alanları veri ağının yapılandırılması ve ekolojik hizmet fonksiyonlarının etkin ve sürdürülebilir yönetimle etkin kılınmasıdır. Böylece Akdeniz ekosisteminin bütünüyle korunması ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı amaçlanmaktadır. 10

11 AKDENİZ GENİŞ DENİZ EKOSİSTEMLERİ STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİNİN DENİZSEL ALANINDA YÖNETİM PLANI GELİŞTİRİLMESİ PROJENİN AMACI Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinin deniz alanı yönetim planının geliştirilmesi ve uygulanması Proje Yürütücüsü Kuruluşlar:WWF-Türkiye, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Projenin Süresi 3 yıl Proje Bütçesi : Avro

12 ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONTROLÜ UYGULAMALARINA
ETİK YAKLAŞIMLARIN ENTEGRASYONU PROJESİ PROJENİN AMACI Hedef grupların çevre algısını ve tavırlarını değiştirecek, proje ürünleri ile becerilerini ve yetkinlikleri geliştirilecektir. E-öğrenme yöntemi ile, çok kolay bir şekilde eğitilme şansına ve her yerden projenin içeriğine erişim sahibi olacaklardır, böylelikle bu, sürekli meslek eğitiminin kalitesini ve bu eğitime erişimi geliştirecektir. E-öğrenme ve diğer ürünler (CD-ROM, kitap, web sitesi, meslek eğitimi kursları), en son politikaları, ilkeleri ve teknikleri kapsayarak ve karar vericileri/yöneticileri /personeli eğiterek onlara teknik rehberlik sağlamaktadır. Proje Yürütücüsü Kuruluş: Gazi Üniversitesi Ortaklar: Özel Çevre Koruma Kurumu, Fethiye Belediyesi, Almanya, Hollanda, İsveç, Romanya, İtalya Üniversite, Teknik Okullar ve Özel Sektör İşbirliği Projenin Süresi 2 yıl Proje Bütçesi : Avro


"Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları