Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 13 Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması Doç Dr. Meltem NURTANİŞ VELİOĞLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 13 Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması Doç Dr. Meltem NURTANİŞ VELİOĞLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1

2 Bölüm 13 Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması Doç Dr. Meltem NURTANİŞ VELİOĞLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi

3 Stratejilerin Uygulanmasında Etkinlik Her örgüt için uygulama olmaksızın hazırlanmış en iyi strateji bile yararsızdır. Stratejilerin etkin uygulanmasında karşılaşılan en büyük zorluk: stratejilerin neleri kapsadığı nerede başlayıp nerede bittiğinden tamamen emin olunamamasıdır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

4 Örgütler, stratejileri uygulama sürecinde etkinlik sağlama yolunda mevcut stratejiyi örgütsel bileşenlerle sürekli uyumlaştırmaya çalışmalıdır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

5 Pazarlama stratejileri temelinde örgütsel politikalarla dengeyi sağlayacak dört önemli bileşen bulunmaktadır Örgütün tüm varlığıyla hedef pazar çekiciliği ışığında örgütlenmesi gerekliliği, stratejik pazarlama yönetim sürecinin artan öneminin göstergesidir. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

6 Stratejilerin Uygulanması ve Örgüt Yapısı Pazarlama örgüt yapısı; ürün ve pazar özelliklerinin sorun düzeyinin firma gücünün bir işlevidir. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

7 Pazarlama departmanı düzeyinde alternatif örgütleme biçimleri İşlevsel (fonksiyonel) örgütleme Coğrafi örgütleme Ürün/marka yönetimi örgütlemesi Merkezi ürün/marka yönetim örgütlemesi Ürün gruplarına dayalı örgütleme İhtiyaç odaklı örgütleme Kategori Yönetimi Pazara yönelik örgütleme Matriks yönetim örgütlemesi Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

8 İşlevsel (Fonksiyonel) Örgütleme Örgütü oluşturan ayrı türden veya benzer faaliyetlerin gruplandırılmasına dayalı bir yapılanmadır. Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pazarlama İdari Yöneticisi Reklam ve Satış Tutundurma Yöneticisi Satış Yöneticisi Pazarlama Araştırması Yöneticisi Yeni Ürün Yöneticisi Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

9 İşlevsel pazarlama örgütlemesinin Avantajı; yönetsel kolaylıktır. Dezavantajı; büyüyen pazarlarda ve ürünlerde ürün ya da pazardan sorumlu kişi olmadığında planlama sorunlarının ortaya çıkabilmesidir. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

10 Coğrafi Örgütleme Örgüt yapısının coğrafi hatlar boyunca satış gücü ve bazen de diğer pazarlama işlevlerini kapsayıcı şekilde oluşturulmasıdır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

11 Coğrafi örgüt yapısının en büyük avantajı: Yüksek pazar payına ulaşmak için satış gücüne destek amacıyla bölgesel/yerel yöneticileri de istihdam edebilmesidir. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

12 Ürün/Marka Yönetim Örgütlemesi Diğer yönetim kademelerine hizmet eden ve ürün yöneticisinin, ürün kategori yöneticisi olarak görev aldığı bir yapılanmadır. Ürün/marka yönetim örgütlemesi dört farklı biçimde oluşturulabilir: Merkezi ürün/marka yönetim örgütlemesi Ürün gruplarına dayalı örgütleme İhtiyaç odaklı örgütleme Kategori Yönetimi Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

13 Merkezi Ürün/Marka Yönetim Örgütlemesi Merkezde bulunan bir ürün/marka yöneticisine bağlı çeşitli departmanlardan oluşan bir yapılanmadır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

14 Ürün Gruplarına Dayalı Örgütleme Ürün grupları için ayrı pazarlama yöneticilerinin yer aldığı ancak finansman, araştırma ve üretim vb. faaliyetlerin merkezi oluşturulduğu bir örgütlenme şeklidir. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

15 İhtiyaç Odaklı Örgütleme Örgüt yapısı, benzer ihtiyaçları karşılayan iki ya da daha fazla ürün grubuna sahip örgütlere uygunluk gösteren ve ürün yöneticisi pozisyonunu alt ürünler düzeyinde ortadan kaldıran bir yapılanmadır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

16 Kategori Yönetimi İşletmelerin, marka yönetimi için ürün kategorileri üzerine odaklandığı, müşteri değeri yaratma yönünde stratejik işletme birimleri (SİB) gibi çalışan, ürün kategorileri düzeyinde tüm operasyonel ve stratejik faaliyetleri bir araya getiren bir örgüt yapısıdır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

17 Pazara Yönelik Örgütleme Müşterilerin, satın alma tercihleri ve davranışları açısından farklı kullanıcı gruplarına ayrılması durumunda tercih edilen pazara yönelik örgütleme, ürünlerin farklı pazarları hedef alarak satılmasına yönelik oluşturulan, pazar yöneticilerinin de ürün yöneticilerine benzer görevler üstlendiği örgütsel yapıdır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

18 Matriks Yönetim Örgütlemesi Fonksiyonel ve ürün temelinde yatay/dikey düzlemde bir yapılanmayı gerektiren, bazı yöneticilerin aynı anda iki üste birden bağlı olduğu matriks yönetim örgüt yapısı genelde çok ürünlü, çok pazarlı örgütlerin tercih ettiği bir örgütleme şeklidir. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

19 Stratejilerin Uygulanması ve Yönetim Sistemleri İşletmenin amaçlara ulaşmasında yürütülecek politikaların, pazarlama stratejisine uygunluğu, örgütlerde stratejik öneme sahip çeşitli alt sistemler arasında kurulacak dengeye bağlıdır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

20 Örgütsel bazda stratejik öneme sahip alt sistemler Kontrol sistemi Pazarlama bilgi sistemi Ücret ve ödüllendirme sistemi Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

21 Pazarlama amaçlarına ve örgütsel amaçlara ulaşmada atılan adımların doğruluğunun periyodik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayan üç aşamalı bir süreçtir: 1. Performans standartları oluşturma 2. Doğru performans ölçme 3. Hedeflenen düzeyde başarı sağlanamadığında doğru hareket şeklini belirleme Kontrol sistemleri Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

22 İşletmelerde kontrol sistemleri; bütçeler, istatistiksel teknikler, politika/süreçler ve performans değerleme yöntemleri şeklinde alt bileşenlere ayrılır. İçinde bulunduğumuz rekabet ortamında başarı sağlamak ve hata yapmadan önce önlem almak adına kullanılan kontrol sistemleri, getireceği performans standartları ile örgütlere esneklik ve hız kazandırmada etkin rol oynamaktadır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

23 Rekabet avantajı sağlamayı ve korumayı temel alarak, sistemsel ilişkileri düzenleme amacı ile kurulan pazarlama bilgi sistemi, stratejilerin uygulama sürecini izleme ve içsel karar sürecini destekleme olanağı sağlayan bir yönetim sistemidir. Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

24 Pazarlama bilgi sisteminin bileşenleri 1. İşletme içi raporlama sistemi 2. Pazarlama istihbarat sistemi 3. Pazarlama karar destek sistemleri 4. Veri tabanı yönetimi 5. Pazarlama araştırması sistemi Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

25 İşletme düzeyinde sinerji yaratmak, etkinlik ve tutarlık sağlamak üzere stratejilere yön veren bir sistemdir. Ücret ve ödüllendirme sistemi Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

26 Başarılı bir ödül sisteminin ölçütleri 1. Sosyal ödül/takdir Sözlü takdir Yazılı takdir Kabullenme Terfi/transfer Olumlu geri bildirim 2. Parasal ödül Ücret artışı Prim İkramiye vb. parasal ödüller Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

27 Çalışanların performans değerlemeleri ve ücret/ödüllendirme sistemlerinde dikkat edilmesi gereken nokta, yapılan işlerin neler olduğunu iyi anlayarak, performansı tanımlayacak doğru kriterler belirleyebilmektir. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

28 Stratejilerin Uygulanması ve Örgüt Kültürü Bireysel ve örgütsel becerilerin kazanılmasından, verimlilik ve rekabet edebilme gücüne kadar performansı etkileyen, stratejilerin uygulanmasında örgüte yön veren kültür, aynı zamanda çalışanların nasıl davranmaları gerektiğini içeren inançlar bütünüdür. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

29 Örgüt kültürünün bileşenleri Paylaşılan değerler Normlar Semboller Örgütsel düzeyde bir yaşam tarzı olarak görülen örgüt kültürünün stratejik önemi ve gücü, çalışanlarda tahmin edilebilir davranışlar yaratabilme başarısında gizlidir. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

30 Stratejilerin Uygulanması ve İnsan Kaynakları Günümüzde bazı örgütlerin başarılı olup olmadığının finansal, teknolojik ve pazar payı gibi akılcı ve ölçülebilir nedenlerle açıklanamaması, tüm dikkatleri ölçülmesi daha güç olan insan kaynağına yöneltmiştir. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

31 Pazarlama stratejilerinin uygulanmasında, örgütün dışa açılan penceresi konumundaki pazarlama çalışanları, özellikle değer yaratma noktasında bütünleştirici ve yaratıcı özelliklere sahip olmalıdır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

32 Pazarlama stratejilerinin uygulanmasında, örgütün dışa açılan penceresi konumundaki pazarlama çalışanları, özellikle değer yaratma noktasında bütünleştirici ve yaratıcı özelliklere sahip olmalıdır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

33 Pazarlama Örgüt Yapısında Değişim İhtiyacı Pazarlamanın örgüt içinde sahip olduğu stratejik önem, geçmişten günümüze pazarlamanın farklı şekillerde tanımlanmasına neden olmuştur. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

34 Başlangıçta üretim odaklı anlayışın sahip olduğu departman düzeyinde ve tamamen satış odaklı pazarlama bakış açısı, zaman içinde farklı görüşler temelinde bazen işlev olarak, bazen faaliyetler dizisi (reklam, ürün yönetimi, pazar araştırması, satış/müşteri hizmetleri) olarak bazen de bir disiplin olarak ifade edilmiştir. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

35 Pazarlamada örgüt yapısındaki gelişimin geçmişten günümüze gelişimi a)Eşit işlev olarak pazarlama b)Daha önemli işlev olarak pazarlama c)Temel işlev olarak pazarlama d)Kontrol eden işlev olarak müşteri e)Kontrol eden işlev olarak müşteri ve bütünleştirici işlev olarak pazarlama Kaynak: Jim Blythe, Pazarlama İlkeleri, çev. Yavuz Odabaşı, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir, 2001, s.6. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

36 Çevresel dinamiklerden etkilenen tüm örgütler için, pazarlama işlevini değişen koşullara uyumlaştıracak yeni bir örgüt yapısı tanımlanması yönünde terminolojide güçlü bir fikir birliği sağlanamamıştır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

37 İşletmeler düzeyinde, pazarlamanın sahip olduğu görevlere bağlı olarak oluşturulacak yapı farklılık gösterebilir. Gelecek için düşünceler, örgütlerin; dikey yapılanmadan öte sahip oldukları öz yeteneklerini iyi kullanan yatay düzeyde stratejik birlikteliklere doğru örgütlenmeleri yönündedir. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

38 Stratejilerin Uygulanmasında Pazarlama Planlarının Yeri ve Önemi Stratejilerin uygulanmasında hedef pazarların belirlenmesinden pazarlama programlarının geliştirilmesine kadar alınacak kararları öngören stratejik pazarlama planları, yönetimi sistemli düşünmeye sevk eden temel araçtır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

39 Acaba planların önemi azalıyor mu? Pazarlama kararlarının ve eylemlerinin tanımlanması ve uygulanması, plansız bir şekilde rastlantıya bağlı olamaz. Ancak bu konuyu tartışma gündemine getiren nokta, planların gerekliliği/gereksizliği değil, ekonomide ve toplumda ortaya çıkan gelişmelerin planlamada yarattığı belirsizliktir. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

40 Örgüt Kültürü ve Pazarlama Stratejilerinin Uygulanmasına Etkileri Örgüt kültürü, bir araya gelen kişi ve gruplar tarafından ortak kabul edilen amaçlar, davranışı yönlendiren kurallar, inançlar ve değerler sistemidir. Örgüt kültürünün pazarlama stratejilerinin uygulanmasına etkisi iki yönde gelişir:  Kültür bir taraftan çalışanlara örgütte kalıcı olabilmeleri için nasıl düşünmeleri ve davranmaları gerektiği konusunda yön verir  Diğer taraftan müşterilerine yönelik karar ve uygulamaların neler olacağını şekillendiren temel bir anlayış yaratır Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

41 Örgütlerin sahip oldukları kültür ve bu anlamda bireylerin birbirlerine bağlılığı ile ortak hareket etme becerileri, pazarlama stratejilerinin seçimini ve başarılı bir şekilde uygulanmasını etkileyen temel faktördür. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009


"Bölüm 13 Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması Doç Dr. Meltem NURTANİŞ VELİOĞLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları