Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST HAVA YOLU DİRENÇ SENDROMU 26 – 27 Mart 2010 TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu – Ankara Dr. Neşe Dursunoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST HAVA YOLU DİRENÇ SENDROMU 26 – 27 Mart 2010 TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu – Ankara Dr. Neşe Dursunoğlu."— Sunum transkripti:

1 ÜST HAVA YOLU DİRENÇ SENDROMU 26 – 27 Mart 2010 TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu – Ankara Dr. Neşe Dursunoğlu

2 Upper airway resistance syndrome Dr.Christian Guilleminault

3 . Daha önce idiopatik hipersomni olarak bilinen vakalar İlk kez C.Guilleminault tarafından 1993’ te tanımlandı.

4 Pro-Con Pro/Con editorials. UARS is a distinct syndrome/UARS is not a distinct syndrome. Guilleminault C. Douglas N.J. AJRCCM, 2000:161; 1412-16 The search for the Holy Grail and the upper airway resistance syndrome. New data are welcome, A.L. Mena Gutierrez, D.O. Rodenstein. Eur Respir J 2001; 17: 835–837 Whither the Upper Airway Resistance Syndrome? Noel T. Johnson, SLEEP, Vol. 31, No. 1, 2008

5 Whither the Upper Airway Resistance Syndrome? Noel T. Johnson, DO,Pacific Sleep Center, Edmonds, SLEEP, Vol. 31, No. 1, 2008

6

7 UARS (upper airway resistance syndrome, üst hava yolu direnç sendromu) Uyku merkezlerine GAUH ile başvuranlarda %10-15. Çocuklarda ve genç hastalarda daha sıktır (yaş<37.5). Hastalar OSAS olgularına göre daha zayıftır (BKİ<25 kg/m2). –Exar EN Nancy A. Collop AN, The Upper Airway Resistance Syndrome,CHEST 1999; 115:1127–1139 –Gold AR, Dipalo F etall. The symptoms and signs of UARS, Chest, 2003;123:87-95

8 UARS Apne ve/veya hipopneye yol açmadan, üst solunum yolunda resistans artışı sonucu, toraks içi basınçta belirgin negatifleşme ve sonuçta kısa süreli, sık tekrarlayan arousallarla sonlanan, GAUH ile karakterize bir klinik durumdur. AASM 2005

9 UARS tanı kriterleri Majör kriterler –GAUH –artmış solunum çabası ile ilişkili solunumsal arousal indeksi (RERA)’da artma –AHI<5 Minör kriterler –Horlama –EEG arousalı öncesi horlama yoğunluğunda artış –Kısa süreli CPAP tedavisi ile klinik düzelmenin olması

10 UARS AHI < 5/saat RERA > 10/saat, EEG arousalları Arousal öncesi desatürasyon olmadan kreşendo tarzında horlama Azalmış yavaş dalga uykusu MSLT< 10dk CPAP ile tüm bulgular normale döner Solunum çabası ile beraber Pes’da progresif negatifleşme GAUH

11 RERA- respiratory effort related arousals Solunum çabasıyla ilişkili arousal –En az 10 saniye devam eden artmış inspiratuvar solunum çabası* veya nazal akım sinyalinde düzleşme sonucunda oluşmuş arousal varsa ve bu soluklar apne veya hipopne ölçütlerini karşılamıyorsa RERA olarak skorlanır. –* osefagus basınç kaydı veya nazal basınç veya indüktans pletismografi ile AASM 2007

12 Çocuklarda klinik, Horlama, Horlama, Uykuda huzursuzluk, Terleme, Okulda başarısızlık Davranış bozuklukları, hiperaktivite,öğrenme güçlükleri

13 Erişkinde k linik ; GAUHYorgunluk Horlama (%10-15) Sabah başağrısı İnsomniBruksizm İrritabl barsak sendromu gibi somatik semptomlar Nöropsikiyatrik semptomlar (depresyon, anksiyete, psikoz, karakter değişiklikleri)

14 The Symptoms and Signs of Upper Airway Resistance Syndrome, A Link to the Functional Somatic Syndromes (CHEST 2003; 123:87–95) UARS‘li kadın olgularda fonksiyonel somatik semptomlar daha sıktır.

15 İlk başvuruda neler olabilir? Kronik yorgunluk sendromu FibromiyaljiMigrenHipotiroidiDepresyon

16 UARS Kraniofasiyal özellikler –Uzun yüz –Sivri ve yüksek damak arkı –Mandibula bozuklukları –Retrognati –Retroglossal alanda darlık –Dental maloklüzyon

17 UARS Tanı PSG Artmış “arousal indeksi” İnspiratuvar akım kısıtlanması (sensitivite nasal thermistor ile %62, nazal kanül ile %96) AHI< 5/saat SatO2’de minimal dalgalanma (>%92) RERA> 10/ saat

18

19 UARS Tanı Altın standart yöntem “Pes’ in gece boyunca izlenmesidir “ Solunum çabasında artışla birlikte Pes’te progresif olarak negatifleşen bir dalgalanma Pes<-10 cmH2O

20

21 UARS Tanısında Kullanılan Noninvaziv Tetkikler Solunumsal Kas Yüzey EMG’si Torasik ve Abdominal Çabanın (RERA) Ölçümü İnspiratuar Akım Kontürü Üst Solunum Yolu impedansı Pulse Transit Time (PTT) Faz Açısı Sistolik Kan Basıncı Profili

22 * PTT-pulse transit time-nabız geçiş süresi *Finger pletismografi *Aortik kapaktan çıkan nabız basıncı dalgasının, perifere iletilmesine kadar geçen süre *PTT’de azalma arousalın en iyi göstergesidir. *PTT uzaması Pes’in artan negatifliği ile koreledir.

23 --

24

25 UARS sonuçları GAUHHipertansiyon Kardiyovasküler hastalıklar Trafik kazaları

26

27 UARS tedavi CPAP Cerrahi (UPPP, UPF) Ağız içi araç Kilo verme Radyofrekans

28 CPAP –GAUH tamamen geriler –Yavaş dalga uykusu artar –Arousallar geriler –Borderline hipertansiyon düzelir

29 Oral device therapy for the upper airway resistance syndrome patient. Yoshida KYoshida K. J Prosthet Dent. 2002 Apr;87(4):427-30

30

31 Amaç İlk UARS tanısından 4.5 yıl sonra hastaların semptomatik gidişini izlemek

32 138 UARS’li (88 kadın, 50 erkek) Tüm hastalara posta ile ulaşılmış 105 hasta cevap vermiş 94 hasta yeniden değerlendirilmeyi kabul etmiş.

33 Sonuçlar Hiçbir hasta CPAP kullanmıyordu (kurum ödemediği için) Depresif durum, gündüz yorgunluğu, insomni 12-20 kat artmıştı. Hipnotik, stimulan, antidepresan kullanımı artmıştı. 5 hastada OSAS gelişmişti.

34

35

36 Teşekkürler………


"ÜST HAVA YOLU DİRENÇ SENDROMU 26 – 27 Mart 2010 TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu – Ankara Dr. Neşe Dursunoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları