Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 4: Making Decisions. Mantık-Planlama Araçları Anlama ve Karar Verme Sahte Kod (Sözde Kod) – Programcılara yardımcı olmak amacıyla programın mantığının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 4: Making Decisions. Mantık-Planlama Araçları Anlama ve Karar Verme Sahte Kod (Sözde Kod) – Programcılara yardımcı olmak amacıyla programın mantığının."— Sunum transkripti:

1 Chapter 4: Making Decisions

2 Mantık-Planlama Araçları Anlama ve Karar Verme Sahte Kod (Sözde Kod) – Programcılara yardımcı olmak amacıyla programın mantığının planını sade bir ingilizce kullanarak ifade eden araçtır. Akış Şeması – Şekilleri oklarla bağlantılı bir dizi diyagramı şeklinde adımların yazılmasıdır 2Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

3 Mantık-Planlama Araçları Anlama ve Karar Verme 3Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-1 :Sıralı yapının Akış şeması ve sözde kodu

4 Mantık-Planlama Araçları Anlama ve Karar Verme Karar Yapısı – Alternatif bir program içinde bir değeri temel alarak eylem arasında seçerek içerir. – En temel forma ayrıldığında tüm bilgisayarların kararları evet veya hayır kararlarıdır. 4Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

5 5 Şekil 4-2: Akış şemasının içerdiği karar yapısı

6 if İfadesini Kullanarak Karar Vermek if İfadesi – Tek alternatif karar yapmak için kullanılır. Blok – Bir veya birden çok ifadeleri içinde bulunan bir çift ayraç {} 6Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

7 if İfadesini Kullanarak Karar Vermek 7Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-3 :Özgün bir if ifadesi tarafindan ayri bir ifadenin izlediği akış şeması ve kodu

8 if İfadesini Kullanarak Karar Vermek 8Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-4 :Bir if ifadesinin noktalı virgülle ayri bir ifadesini takip ettiği akış şeması ve kodu

9 if İfadesini Kullanarak Karar Vermek 9Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-5 : İçinde blok bulunan özgün bir if ifadesinin akış şeması ve kodu

10 if İfadesini Kullanarak Karar Vermek 10Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-6 :Akış şeması ve kod içerdiği

11 if İfadesini Kullanarak Karar Vermek İç içe geçmiş if – Bir karar yapısı, ya da if ifadesi, başka bir içinde yer alıyorsa – Karar yapıları birden fazla düzeyde iç içe olabilir – Eğer dış düzeydeki if ifadesi başarısı olur veya ( false) yanlış bir sonuç döndürürse, tüm iç kod blokları göz ardı edilir. – Çok fazla düzey oluşturmak kodu zor anlamamıza ve koruyamamıza neden olabilir. 11Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

12 if İfadesini Kullanarak Karar Vermek 12Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-7 : İç içe geçmiş if mantığını gösteren kod ve akış şeması

13 if İfadesini Kullanarak Karar Vermek 13Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-8 :İç içe if ifadeleri kullanan program

14 if İfadesini Kullanarak Karar Vermek Çift – alternatif kararlar – İki olası sonucu vardır if-else ifadesi – Bir eylemi gerçekleştirmek için kullanılan bir Boolean ifadesi doğru ( true) olarak değerlendirilip, ve bir başka eylemin ise yanlış ( false) olarak değerlendirilimesidir. 14Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

15 if İfadesini Kullanarak Karar Vermek 15Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-10 : Bir çift alternatif if – else ifadesinin mantığını gösteren kod ve akış şeması

16 if İfadesini Kullanarak Karar Vermek 16Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-11 :Bir çift if – else ifadesi olan program

17 if İfadelerinde Bileşik İfadeleri Kullanma Birden fazla kararı tek bir if ifadesi içine kombine edebilirsiniz. – (VE) AND ve OR(VEYA) operatörleri kombinasyonlarını kullanınız. – Bazı durumlarda iç içe geçmiş if ifadesi gibi kullanılabilir 17Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

18 Şartlı VE(AND) Operatörünü Kullanma Şartlı VE(AND) Operatörü – Her iki ifadeninde doğru ( true) olup olmadığını belirler – İki kez ( && ) işareti kullanılarak yazılır – Her iki tarafında tam bir Boolean ifadesi içermelidir 18Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

19 Şartlı VE(AND) Operatörünü Kullanma 19Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo 4-1 : && operatörünün koşulu için doğruluk tablosu

20 20Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şartlı VE(AND) Operatörünü Kullanma Şekil 4-14 : && operatörünün ve iç içe if ifadelerinin karşılaştırması

21 Şartlı VEYA(OR) Operatörünü Kullanma Şartlı Veya (OR) Operatörü – Bazı eylemin gerçekleşmesini istediğinizde kullanılan iki durumlardan sadece bir tanesi bile doğru (true) olması durumudur. – İki boru gibi yazılır || – Her iki tarafında tam bir Boolean ifadesi içermelidir 21Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

22 Şartlı VEYA(OR) Operatörünü Kullanma 22Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo 4-2 : || operatörü için doğruluk tablosu

23 23Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şartlı VEYA(OR) Operatörünü Kullanma Şekil 4-15 : || operatörünün ve iç içe if ifadelerinin karşılaştırması

24 Ve(AND) ve Veya (OR) Operatörlerini Birleştirme 24Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-16 : Film bileti indirim programında parantez kullanarak Boolean değerlendirmesi önceliğini değiştirmek

25 (Değiştirme) switch İfadesini Kullanarak Karar Verme switch (Değiştirme) yapısı – Tam eşleşmelerin bir dizine karşı tek bir değişkeni test eder. – switch, case, break, ve default – Değiştirme, durum, kırılmak,varsayılan (Değiştirmenin) switch (varsayılan duruma) default case ihtiyacı yoktur – İyi programlama birini içerecek şekilde uygulamasıdır. 25Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

26 (Değiştirme) switch İfadesini Kullanarak Karar Verme “No fall through rule” “Hiçbir düşüş kuralı” – Kodun duruma ulaşmasına izim vermez. – break ifadesini her bir durum (case) ifadesinden sonra kullan. 26Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

27 (Değiştirme) switch İfadesini Kullanarak Karar Verme 27Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-20 : Bir dizi if ifadesi kullanılarak birden çok alternatiflerin yürütülmesi

28 (Değiştirme) switch İfadesini Kullanarak Karar Verme 28Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-21 : Değiştirme(switch) ifadesi kullanılarak birden çok alternatiflerin yürütülmesi

29 (Değiştirme) switch İfadesini Kullanarak Karar Verme İfadelerin listesini yönetmek için birden fazla etiket kullanabilirsiniz. 29 Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-22 : Örnek geçiş yapısında tek bir ifade bloğunu çalıştırmak için birden fazla etiket kullanma

30 Şart Operatörünü Kullanma Şart Operatörü – if-else ifadesinin kısaltılmış bir versiyonu olarak kullanılır. – Üçlü operatör, üç parametre alır. Söz dizisi (Dil kuralları) – testExpression ? trueResult : falseResult; Örnek – Console.WriteLine((testScore >= 60) ? " Pass " : " Fail " ); 30Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

31 DEĞİL (NOT) Operatörünü Kullanma DEĞİL (NOT) operatörü – Bir ünlem işareti olarak yazılır( ! ) – Boolean ifadesinin sonucunun olumsuzudur. Eğer Boolean ifadesi doğru ( true) ise, ! Yanlış ( false) yap Eğer Boolean ifadesi yanlış ( false) ise, ! Doğru ( true) yap – Mantık ! Operatörünü kullanarak okumak ve analiz etmek zor olabilir. – “!” operatörü “ &&” ve “ ||” ünden operatöründen daha yüksek bir önceliğe sahiptir. 31Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

32 Karar Alırken Sık Karşılaşılan Hataları Önleme En sık rastlanan hatalar : – Atama operatörünün ( = ) kıyaslama operatörü ( == ) yerine kullanılması – If ifadesinde Boolean ifadesinden sonra noktalı virgül kullanma – İfade kümeleri bloklarında çift ayraç kullanım hatası – Boolean ifadesinde && veya || operatörlerinin her iki tarafından da bulunmaması 32Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

33 Doğru Ve Verimli Aralık Kontrolü Denetimi Aralık Denetimi – if ifadeleri serisi bir değerin belirli bir aralık içine düşüp düşmediğini kontrol eder. Problem 33Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

34 Doğru Ve Verimli Aralık Kontrolü Denetimi Çözüm if(saleAmount >= 1000) commissionRate = 0.08; else if(saleAmount >= 500) commissionRate = 0.06; else commissionRate = 0.05; 34Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

35 Uygun && ve || Operatörünü Kullanma Problem – Bir çalışanın saat ücreti oranı $ 5.65’ten azsa ve bir çalışanın saatlik ücret oranı $ 60’dan daha fazla olduğunda hata mesajı yazdır. Çözüm if(payRate 60) Console.WriteLine ("Error in pay rate"); 35Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

36 Doğru Şekilde “ !” Operatörünü Kullanmay Problem – Satış kodu 'A' veya 'B' değil ise, müşterinin % 10 indirim alıcağından emin ol Çözüm if(salesCode != 'A' && salesCode != 'B') discount = 0.10; if(!(salesCode == 'A' || salesCode == 'B')) discount = 0.10; 36Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

37 GUI Programlarında Karar Verme Sorunları Bir GUI uygulamasında bir yöntem içinde bir karar bir konsol uygulamasında da farksızdır. if, if…else, ve switch ifadelerini aynı şekilde kullanabilirsiniz. GUI programlar karar vermek için denetimleri kullanırlar. – Olay ateşlenmesine neden olacak bir Butona tıkladığında – Kullanıcı birkaç RadyoButonları seçtiğinde – Kullanıcı Liste Kutusundan bir öğe seçtiğinde 37Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

38 GUI Programlarında Karar Verme Sorunları 38Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-25 : Film indirim formu

39 GUI Programlarında Karar Verme Sorunları 39Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 4-26 : Şekil 4-25 deki form için discountButton_Click() metodu


"Chapter 4: Making Decisions. Mantık-Planlama Araçları Anlama ve Karar Verme Sahte Kod (Sözde Kod) – Programcılara yardımcı olmak amacıyla programın mantığının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları