Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN : Onur Doğan NO : 200910403021. Kilisenin her yerine mimarinin genel çizgileri hiç hesaba katılmadan stük melekler ve güneş motifleri yerleştirilmişti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN : Onur Doğan NO : 200910403021. Kilisenin her yerine mimarinin genel çizgileri hiç hesaba katılmadan stük melekler ve güneş motifleri yerleştirilmişti."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN : Onur Doğan NO : 200910403021

2 Kilisenin her yerine mimarinin genel çizgileri hiç hesaba katılmadan stük melekler ve güneş motifleri yerleştirilmişti

3 Oval bir plandır. Merkezi mekanın çevresinde şapel nişleri vardır. Sunak oval mekanın uzun tarafına yerleştirilmiştir. Giriş yeri absid aksı üstündedir. PLAN

4

5  Pietro di cortona, bu kilisede borromini’nin konkav(içbükey) ve konveks(dışbükey) yüzeylerle elde ettiği mekan plastiğini uygulamış ve binanın cephesinde büyük bir zenginlik elde etmiştir.  Üst kat, bir kavisle dışarı doğru çıkıntı yapar.bunun altına yarım daire şeklinde bir revak eklendiğinden, cephenin merkezi dışarıya taşar. Santa Maria Della Pace Kilisesi

6

7 Zemin kat, yan tarafa doğru düz yan kanatlarla ve birinci katta konkav kanatlarla açılır. Sütun ve plastırlar(süsleme amacıyla yapılan çıkıntılar) üstüste bindirilmiştir. Cephede motifler içiçe geçmiştir ve üçgen alınlık içinde kırık pediment vardır Santa Maria Della Pace Kilisesi

8 San Lorenzo Kilisesi Kentin Barok üslupta gerçekleştirilmiş yapılarından S.Lorenzo Kilisesi (1687) Barok üslubunun seçkin örneklerindendir

9 8 köşeli bir yıldız şekli olan kubbe uçan kaburgalardan meydana gelir ve üstten gelen bir ışıkla aydınlatılır Kubbeyle örtülü merkezi mekana doğru kemer ve balkonlar çıkıntı yaparlar

10 Mekan konkav ve konveks parçalardan meydana gelmiştir 1668 de yapımı biten kilise torinoda bulunmaktadır.bu kilisenin inşasında Borromini etkileri varsa bile Guarini onun ilkelerini aşırıya kaçacak şekilde kullanmıştır. San Lorenzo Kilisesi

11 Yeni mimari eğilimler Salute kilisesinde ancak tezyinatta ve muazzam kubbeyi kiliseye bağlayan kıvrımlı payandalarda görülür Payanda ve volütler tipik birer Venedik küresi olan kubbe siluetinin bir parçası haline gelmişlerdir. Volütler aynı zamanda kubbeye destek olmuşlardır. SANTA MARİA DELLA SALUTE KİLİSESİ

12

13 Kilise aynı zamanda çok zengin ve çeşitli elemanların birleştirilmesiyle elde edilmiş bir Venedik anıtı olduğu gibi, şehrin planında da önemli bir yeri vardır,zira karşı sahilde bulunan San Marco’nun çan kulesiyle birlikte Büyük kanalın girişini tanımlarlar. SANTA MARİA DELLA SALUTE KİLİSESİ

14 Almanya 30 yıl şavaşları tarafından çok sarsılmış.Ülke reform ve kontr- reform’dan dolayı kanlı bir mücadeleye girmişti. Almanya savaşın yıktığı yapılarını yenilerken aynı zamanda gotik dönemden italyan baroğuna geçti ve sivil mimaride de dini mimarideki kadar hız kazandı

15 17.asırın ortalarından sonra Almanyada barok eğimler milli geleneklerle yorumlanarak Alman mimarisi Barok döneminde farklılaşmıştı. Almanya'da ve avusturya'da birçok ünlü sanatçı yetişti. Almanya'nın her yanına yayılan barok mimari türü, bakışım-sızlığa dayanır. Planlar oldukça karmaşıktır (oval, altıgen, karma, çıkmalı, dişli); yapılardaki ayaklar eğri biçiminde düzenlenmiştir. ALMANYADA BAROK ETKİLERİ

16  Sivil mimarlık yapılarına örnek olarak Würzburg hükümdarlık konutu gösterilir.  Dientzenhofer, Hildebrandt, Neumann ve Fransız Robert de Cotte ile Boffrand'ın ortaklaşa çalışmalarıyla gerçekleştirilen bu yapıtta, Versailles üslubu ile Germen ülkelerinde barok anlayışın bütün anlatımları birleştirilerek, bu üslupta seçmeciliğin en güzel örneklerini vermiştir ALMANYADA BAROK ETKİLERİ

17 1663-1690 yılları arasında inşa edilmiştir. Bolonyalı mimar Agostino Barelli’nin eseridir THEATİNER KİLİSESİ

18 Yüksek tanbur ve kubbe sonradan,cephe ise 18.asırda Cuvvilliez tarafından yapılmıştır Planı Roma’daki S.Andrea della Valle’ye benzer,uzun jezvit kilisesi tipinde bir binadır

19 THEATİNER KİLİSESİ

20 FRANSA'DA 17.yy. ortalarında, barok üsluba yöneliş ağır bastı: Süsleme sanatlarında, müzik, bale, bayramlar için hazırlanan süslemelerde hep barok üsluptan esinlenilmiştir. Ama heykel sanatı, Fransız sanatının en büyük eğilimi olan ölçülülük nedeniyle, barok üsluba tam olarak yaklaşamamıştır (Puget ve Coysevox'un yapıtlarında barok sanatın bazı etkileri görülür FRANSADA BAROK ÜSLUB

21 18.yy'da barok anlayış, elli yıllık bir süre için yeni bir anlatımla yeniden ortaya çıkmıştır: Regence döneminde ve 15.Louis 'in krallığı sırasında süsleme sanatlarında görülen rokay üslubu. Aynı dönemde, söz konusu yeni anlatım, Bavyera ve Schwaben'deki mimarlık yapılarında rokoko üslubunun doğmasına da yol açmıştır FRANSADA BAROK ÜSLUB

22  Kilisenin mimarı Jacques Lamercier,İtalyada öğrenim görmüştür. Sorbonne bu çağın en tipik kilisesidir  Sorbonne Kilisesi kubbesi ve iki katlı cephesiyle Gesu Kilisesini hatırlatmasına rağmen yunan haçı planında olmasıyla ondan ayrılır SARBONNE KİLİSESİ

23 Burada yunan haçı tipini kubbeli bir merkezle birleştirme çabası görülür.Nitekim bir nefli, merkezi planın etrafında organize olan unsurları içerir. Bina doğuya ve batıya doğru uzatılmıştır

24 Büyük ve pandantifli kubbe cephe nispetlerinde çok önemli bir yer alır. Barok kilise geleneği ve kompozit düzeni katta iki spiral ile sınırlanmıştır. Korinth düzeninin üst üste iki sıra sütun bulunmaktadır SARBONNE KİLİSESİ

25 Mimarı JH. Mansart’tır. Binanın genel çizgileri ve nispetleri en mükemmel klasik kilise olmasını sağlamıştır.Sarbonne Kilisesinden daha fazla gelişmiştir. Çok yüksek olan kubbe klasik bir alınlığın arkasında, sütunlu ve yüksek bir kaide üstünde yükselir.Kilisenin cephesi 17-18 asır klasik Fransız mimarisinin çağdaş barok İtalyan mimarisinden ne kadar çok ayrıldığını belirtir

26

27  Kubbe üç kabuktan meydana gelir, en alttakinin ortası açıktır, buradan orta kubbe görünür. En üst kubbe kabuğu ise yalnız dışardan yüksekliği görülsün diye yapılmıştır. Kubbe kısmında üç boyutlu bir iç mekan kullanılarak baroka uyulduğu anlaşılıyor.

28 Aralıktan görülen orta kubbe resimlerle süslenmiştir.

29

30

31

32 Zemin katın meydana getirdiği Yüksek podyumun üstünde Birinci kat yükselir.Birinci Katta çifter çifter kullanılmış dev sütunlar cepheyi kaplar, bunun üstünde düz antablatürün merkezinde üçgen bir perdiment vardır. Segmanlı pencere alınlıkları ve onların üstündeki etraflarından çelenkler sarkan oval motifler tipik fransız özelleiklerindendir.Louvre sarayının bu kolonadlı cephesi,düz çatısı, anıtsal sütunları ve sade düzeniyle en güzel klasik örneklerdendir.

33  Louvre sarayı tipk 17. asır Fransız mimarisi örneğidir.Klasik motifli zengin tezyinat, kuzey etkisinde sivri çatı, süslü bacalar ve önemli köşe pavyonları binayı çok ilginç yapmıştı


"HAZIRLAYAN : Onur Doğan NO : 200910403021. Kilisenin her yerine mimarinin genel çizgileri hiç hesaba katılmadan stük melekler ve güneş motifleri yerleştirilmişti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları